Items where Subject is "H Social Sciences > HG Finance"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: O | Y | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Я
Number of items at this level: 138.

O

Obodovych, O., Shevchenko, O., Myronchuk, V., Lymar, V., Sydorenko, V., Yakobchuk, R. (2021) Intensification of the inverted sugar syrup production using the rotorpulsation processing. Ukrainian Food Journal, 10 (3).

Y

Yakobchuk, R., Lementar, S. (2020) Influence of gas-dynamic parameters of the heat carrier on the efficiency of drying peas in rotary dryers with a fluidized bed. Ukrainian Food Journal, 9 (2).

І

Іванченко, Т. О. (2016) Управління конкурентоспроможністю підприємства (на матеріалах ТОВ ТК «Полісся-Продукт»). ЖДУ ім. І. Франка.

Б

Б'єлікова, Д. В. (2016) Планування і реалізація рекламної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Мода з доставкою"). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабіч, М. С. (2016) Маркетингова цінова політика підприємства (на матеріалах ТОВ «САВ-Дістрибьюшн»). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабіч, Р. О. (2016) Управління стратегічним потенціалом підприємства (на матеріалах ПАТ "Прогрес"). ЖДУ ім. І. Франка.

Барановська, О. Є. (2016) Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні напрямки її підвищення (на матеріалах ПАТ «ЕМЗ «Металіст»). ЖДУ ім. І. Франка.

Бардіс, Юлія (2016) Брендинг та його складові в маркетинговій діяльності. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Борисов, В. С. (2016) Маркетингове дослідження ринку як фактор формування стратегії підприємства (на матеріалах ТОВ "АКВАСВІТ-УКРАЇНА"). ЖДУ ім. І. Франка.

Боцян, Т. В. (2014) Data envelopment analysis in the CSR efficiency measurement (case study). Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 149-151.

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Актуальні проблеми теорії і практики управління (англійською мовою)». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2015) Аналіз витрат і вигід: визначення доцільності використання в КСВ. Технологический аудит и резервы производства (21). pp. 33-37.

Боцян, Т. В. (2013) Корпоративна соціальна відповідальність через призму обліково-аналітичного забезпечення менеджменту: основні проблеми. Вісник соціально-економічних досліджень.

Боцян, Т. В., Зварич, Л. В. (2019) Соціальний капітал в індустрії гостинності: обліковий аспект. Економіка. Управління. Інновації (24). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В., Карпюк, О. А. (2015) The role of dea in CSR efficiency evaluation. Scientific Journal «ScienceRise» (7).

Боцян, Т. В., Карпюк, О. А., Павловська, Л. Д., Янковська, О. І., Саух, І. В., Філіпенко, Т. В. (2015) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource]

Боцян, Т. В., Левчук, Е. П. (2015) Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України. Молодіжний економічний дайжест (5-6). pp. 242-249.

Боцян, Т. В., Фостолович, Р. С. (2023) Кібербезпека та вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток готельних підприємств. In: «Кібербезпека та інноваційність фінансових інструментів на біржовому ринку».

Боцян, Т. В. (2014) Utylitarystyczne podejście do oceny moralności społecznej odpowiedzialności biznesu. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації. Збірник тех. Доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених.

Білоцький, В. С. (2016) Удосконалення фінансового планування на підприємстві (на матеріалах КБ ПриватБанк). ЖДУ ім. І. Франка.

В

Власовець, В. П. (2016) Управління ефективністю виробництва на підприємстві (на матеріалах ПП «ПРОФЕСІОНАЛ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ю. В. (2016) Удосконалення управління продуктивності праці (на матеріалах ПАФ «ЄРЧИКИ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Вікарчук, О. І. (2009) Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Вікарчук, О. І. (2008) Інноваційна складова сучасної аграрної політики України. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.

Вікарчук, О. І. (2010) Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету.

Вікарчук, О. І. (2009) Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва».

Вікарчук, О. І. (2009) Міжнародний туризм як форма інтеграційних процесів України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.

Вікарчук, О. І. (2009) Функції освітнього менеджменту як інструмент інноваційної педагогічної діяльності. Економіка. Управління. Інновації..

Г

Гарасим’юк, Н. В. (2016) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Продовольча компанія Лідер-Продукт»). ЖДУ ім. І. Франка.

Гилюк, Ю. В. (2016) Удосконалення соціально-психологічних методів управління (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Грибенюк, І. І. (2014) MOTIVATION AS MANAGEMENT GENERAL FUNCTION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 29-31.

Гудочкіна, Т. М. (2016) Мотивація персоналу – секрет успіху Google. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Гудочкіна, Т. М. (2016) Оплата праці в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Горинь Агро»). ЖДУ ім. І. Франка.

Д

Дацюк, А. В. (2016) Удосконалення управління системою стимулювання збуту на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Дельта Текс»). ЖДУ ім. І. Франка.

Демченко, Я. П. (2016) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ТДВ «Житомирські ласощі»). ЖДУ ім. І. Франка.

Дерій, Ж. В., Карпюк, О. А. (2011) Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу. Наукові записки. Серія “Економіка” (18). pp. 288-298.

Дроздюк, Я. В. (2016) Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на матеріалах ДП «Коростишівський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Дємідова, Евеліна, Карпюк, О. А. (2016) Управління опором змінам – важлива функція менеджера. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 30-32.

З

Зелінська, І. В. (2016) Удосконалення структури управління підприємством (на матеріалах ПрАТ СК «Провідна»). ЖДУ ім. І. Франка.

Зоря, О. І. (2016) Удосконалення управління розвитку персоналу в організації (на матеріалах ТОВ «Олімпік Фарба»). ЖДУ ім. І. Франка.

К

Калініченко, О. О., Ніколаєнко, С. М. (2019) Фінансова грамотність – запорука успішного населення. Економіка. Управління. Інновації (24). ISSN 2410-3748

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Наукові праці національного університету харчових технологій (53). pp. 186-194.

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Журнал «Наукові праці НУХТ» (53). pp. 186-193.

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «управління змінами». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2012) Організаційно-економічні аспекти взаємодії попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки, 1(ч.2) (59). pp. 120-122. ISSN 1728-4236

Карпюк, О. А. (2011) Організаційно-економічні засади формування та розвитку ринку освітніх послуг (регіональний аспект). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Карпюк, О. А. (2014) Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 20 (2). pp. 146-152.

Карпюк, О. А. (2011) Україна на шляху глобалізації освітнього простору. Науково-теоретичний журнал «Вісник ЖДТУ» (4(58)). pp. 230-232.

Карпюк, О. А., Боцян, Т. В., Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Oблiк i аудит». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Методика застосування концепції "Шість сигм" в системі управління якістю на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічні науки., 1 (4). pp. 22-27.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації.

Карпюк, О. А., Боцян, Т. В., Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Тeopiя eкoнoмiчнoгo аналiзу». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2016) Технологія co-creation в інноваційному менеджменті. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи.

Кащук, К. М., Боцян, Т. В., Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Cтатиcтика». [Teaching Resource]

Кащук, К. М., Кіндрась, О. В., Мосійчук, І. В. (2015) Мeтoдичнi peкoмeндацiї дo написання куpсoвих poбiт з курсу «Мeнeджмeнт opганiзацiй». [Teaching Resource]

Кащук, К. М., Філіпенко, Т. В., Саух, І. В. (2015) POБOЧА ПPOГPАМА навчальнoї пpактики «Вcтуп дo фаху» для cтудeнтiв напряму підготовки 6.030601 «Мeнeджмeнт». [Teaching Resource]

Киришун, С. В. (2014) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ППФБ «Золотий ключ»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Клімова, І. О., Кащук, К. М. (2019) Зарубіжний досвід соціально-економічного розвитку регіонів та можливість його впровадження в України. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 38-57. ISSN 2410-3748

Ковальчук, О. А. (2016) Розвиток системи соціального партнерства підприємства (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кокоріна, Віта (2016) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах «ПриватБанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Ю. Ю. (2016) Управління ефективністю виробництва на підприємстві (на матеріалах Київського автомобільного ремонтного заводу). ЖДУ ім. І. Франка.

Колодюк, Тетяна, Мосійчук, І. В. (2016) Керівництво та лідерство в менеджменті. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Коробейник, В. В. (2016) Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Коробейник, Вікторія, Мосійчук, І. В. (2016) Досвід світових компаній з пошуку талановитих співробітників. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 79-80.

Короцинська, Я. А. (2016) Управління розвитком персоналу на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кравчук, С. О. (2016) Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на матеріалах ПАТ «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кравчук, Т. С. (2016) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ТОВ «ДЦ Україна»). ЖДУ ім. І. Франка.

Криштанович, C., Оленич, І., Гавриш, І. І., Саух, І. В., Холтобіна, О. (2023) Формування професійної культури майбутніх спеціалістів із фінансів та кредиту у вищих навчальних закладах. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice (50). pp. 477-486.

Кіндрась, О. В. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Корпоративне управління». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління проектами». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В., Мосійчук, І. В., Юрківський, О. Й. (2015) Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з курсів «Коропоративне управління», «Управління якістю», «Публічне адміністрування». [Teaching Resource]

Л

Лавринович, Т. А. (2014) Управління використанням робочого часу на підприємстві (на матеріалах ТзОВ “Пакко Холдинг” Вопак 3203). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лазаренко, М. В. (2016) Управління маркетинговою стратегією підприємства (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю “Віндзор”). ЖДУ ім. І. Франка.

М

Маковицька, Т. В. (2016) Маркетингова товарна політика та шляхи її удосконалення (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирська пересувна механізована колона № 6»). ЖДУ ім. І. Франка.

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Teaching Resource]

Мельник, Альона, Мосійчук, І. В. (2016) Види управлінської інформації. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 9-11.

Мосійчук, І. В. (2015) Корпоративна соціальна відповідальність як основа сучасного розвитку економіки України. Економіка. Управління. Інновації (3(15)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2019) Креативний менеджмент сучасного бізнесу. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 16-24. ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2014) Сутність ресурсного потенціалу соціальної сфери. Економіка. Управління. Інновації. (1 (11)).

Мосійчук, І. В., Приведенюк, Марина (2016) Мотиваційні фактори впливу на персонал. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Мосійчук, І. В. (2015) Державне регулювання процесів сучасного економічного розвитку. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Мосійчук, І. В. (2013) Кадровий потенціал соціальної сфери: Сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та соціальний розвиток. Наукові праці НУХТ (49). pp. 152-156.

Мосійчук, І. В. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Управління розвитком персоналу». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2015) Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Мурга, Д. О. (2016) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Н

Неділько, О. О. (2014) Удосконалення системи стратегічного менеджменту на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Житомирський мясокомбінат»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Недірова, З. А. (2016) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ніколаєнко, С. М. (2008) Асиметрична інформація на ринку медичного страхування. Продуктивні сили і регіональна економіка. Збірник наукових праць РВПС України НАН України.

Ніколаєнко, С. М. (2001) Особливості обов'язкового та добровілшьного медичного страхування. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 64-67. ISSN 0453-8048

Ніколаєнко, С. М. (2011) Ризик-менеджмент у медичному страхуванні. Наукові праці МАУП, 2011, вип. 3(30), с. 141–144.

Ніколаєнко, С. М. (2005) Ціноутворення на ринку добровільного медичного страхування. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 1 (203). pp. 217-221.

О

Овдіюк, О. М. (2019) Вплив школи наукової організації управління на формування теорії управлінських рішень. Наукові горизонти, 78 (5). pp. 82-87. ISSN 2663-2144

Овдіюк, О. М., Кухарець, В. В. (2019) Управлінські рішення в циклі управління підприємницькими організаційними структурами. In: Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 6-8 листопада 2019 р., м. Житомир.

Овдіюк, О. М., Фамілярський, О. О. (2021) Особливості систем управління якістю продукції на підприємствах. In: Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 листопада 2021, Полтава.

Омельчук, В. П. (2016) Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні напрями її підвищення (на матеріалах ТДВ «Житомирські ласощі»). ЖДУ ім. І. Франка.

Османова, О. Б. (2016) Організація маркетингу на підприємстві (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Османова, Т. Б. (2014) Управління маркетинговою ціновою політикою підприємства (на матеріалах ПАТ Житомирський маслозавод). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

П

Павлова, С. І. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять, підготовки курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни "Проектний аналіз". ЖДУ ім. Івана Франка, ЖДУ ім. Івана Франка.

Павловська, Л. Д., Мрачковська, Н. К. (2019) Іміджова складова зростання конкурентного статусу підприємства. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 58-74. ISSN 2410-3748

Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Економіка і фінанси підприємства». [Teaching Resource]

Пойта, І. О., Горик-Чубатюк, М. О. (2019) Характеристика маркетингової логістики в системі управління підприємством. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 74-87. ISSN 2410-3748

Прокопова, О. О. (2016) Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на матеріалах ПП «Агентство Індустріального Маркетингу»). ЖДУ ім. І. Франка.

Пузей, М. В. (2014) Управління виробничими запасами на підприємстві (на матеріалах ДП "Словечанський лісгосп"). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Р

Романюк, Євгенія (2016) Маркетингова цінова політика підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ТОВ «ТД Трейд»). ЖДУ ім. І. Франка.

Рубченко, І. І. (2016) Удосконалення організаційної структури управління підприємства (на матepіалах ПАТ КБ «ПриватБанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ружина, М. Д. (2016) Планування і реалізація рекламної діяльності підприємства (на матеріалах РА ТОВ «ПРО-Консалт»). ЖДУ ім. І. Франка.

С

Самаріна, К. А. (2016) Управління мотивацією праці (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані»). ЖДУ ім. І. Франка.

Самчик, В. В. (2016) Удосконалення системи розвитку персоналу підприємства (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2023) «Суспільство 5.0». Архітектоніка освіти в умовах п’ятої промислової революції: виклики та перспективи. Вісник НАПН України (5). ISSN 2707-305X

Семенюк, Я. Д. (2016) Конкурентоспроможність продукції та резерви її підвищення (на матepіалах ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11). ЖДУ ім. І. Франка.

Сотнікова, Ю. І. (2016) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємства (на матеріалах ПП «FARO»). ЖДУ ім. І. Франка.

Стельникович, В. М. (2016) Удосконалення структури управління підприємством (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Овруцький молочноконсервний комбінат»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ступак, К. Д. (2016) Форми організації праці та їх удосконалення (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Тусмо»). ЖДУ ім. І. Франка.

Т

Тичина, Н. О. (2016) Аналіз маркетингової діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «ЛУКОВЕЦЬКЕ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Троніна, А. О. (2016) Організація маркетингу на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Український центр радіаційної безпеки»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ф

Фостолович, В., Рубан, М. (2023) Інноваційні фінансові інструменти в технології управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу. In: «Кібербезпека та інноваційність фінансових інструментів на біржовому ринку».

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Клімова, І. О. (2022) Економіка і фінанси підприємства: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Фостолович, В. А., Гришковець, С. (2023) Кібербезпека та управління персоналом у закладі готельно-ресторанного бізнесу в умовах цифрових трансформацій. In: «Кібербезпека та інноваційність фінансових інструментів на біржовому ринку».

Фостолович, В. А., Гуртовий, Ю. А. (2023) Кібербезпека в системі управління закладом готельно-ресторанного бізнесу в умовах цифровізації комунікаційних процесів. In: «Кібербезпека та інноваційність фінансових інструментів на біржовому ринку».

Фостолович, В. А., Черниш, М. (2023) Кібербезпека та формування медіаграмотності майбутніх учителів початкових класів. In: «Кібербезпека та інноваційність фінансових інструментів на біржовому ринку».

Філіпенко, Т. В. (2016) Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства. Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку.

Філіпенко, Т. В. (2014) Валютна складова фінансової безпеки держави. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки. pp. 129-133.

Філіпенко, Т. В. (2011) Механізм державного управління валютним ринком України. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.

Філіпенко, Т. В. (2012) Правове регулювання діялності колекторських компаній: український та європейський досвід. Вісник НТУУ "КПІ" (4). pp. 64-67.

Філіпенко, Т. В. (2015) Проблеми валютної безпеки України. In: VІ Міжнародної науково-практичної інтеренет-конференції "Сучасні економічні системи: стан та перспективи", 14-15 травня 2015 р..

Філіпенко, Т. В. (2014) Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.

Філіпенко, Т. В. (2014) Розробка та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві. Вісник східноукраїнського університету імені Володимира Даля (1). pp. 163-167.

Філіпенко, Т. В. (2015) Стан і проблеми експортно-імпортної безпеки України. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Філіпенко, Т. В. (2014) Сучасні проблеми розвитку іноземного туризму в Україні. In: Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції., 30-31 жовтня 2014 р..

Х

Хацанівська, М. А. (2016) Управління виробничими запасами на підприємстві (на матеріалах ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі Технології України»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ц

Цехмейструк, А. О. (2016) Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалах ПСП «Батьківщина» Ружинського району,Житомирської області). ЖДУ ім. І. Франка.

Ш

Шапіренко, В. Ю. (2014) «Оптимізація форм організації праці на підприємстві» (на матеріалах філії Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат ПрАТ «Кримський ТИТАН»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Школьна, А. В. (2016) Управління забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами (на матеріалах ТОВ «МАЗІС»). ЖДУ ім. І. Франка.

Я

Яковенко, Р. Ю. (2016) Управління персоналом підприємства (на матеріалах ПАТ “ПБК Радомишль”). ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Mon Mar 4 01:18:25 2024 EET.