Items where Subject is "H Social Sciences > HG Finance"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 124.

Article

Бардіс, Юлія (2016) Брендинг та його складові в маркетинговій діяльності. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Боцян, Т. В. (2014) Data envelopment analysis in the CSR efficiency measurement (case study). Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 149-151.

Боцян, Т. В. (2015) Аналіз витрат і вигід: визначення доцільності використання в КСВ. Технологический аудит и резервы производства (21). pp. 33-37.

Боцян, Т. В. (2013) Корпоративна соціальна відповідальність через призму обліково-аналітичного забезпечення менеджменту: основні проблеми. Вісник соціально-економічних досліджень.

Боцян, Т. В. and Зварич, Л. В. (2019) Соціальний капітал в індустрії гостинності: обліковий аспект. Економіка. Управління. Інновації (24). ISSN 2410-3748

Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. (2015) The role of dea in CSR efficiency evaluation. Scientific Journal «ScienceRise» (7).

Боцян, Т. В. and Левчук, Е. П. (2015) Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу: досвід України. Молодіжний економічний дайжест (5-6). pp. 242-249.

Боцян, Т. В. (2014) Utylitarystyczne podejście do oceny moralności społecznej odpowiedzialności biznesu. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації. Збірник тех. Доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених.

Вікарчук, О. І. (2009) Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Вікарчук, О. І. (2008) Інноваційна складова сучасної аграрної політики України. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.

Вікарчук, О. І. (2010) Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету.

Вікарчук, О. І. (2009) Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва».

Вікарчук, О. І. (2009) Міжнародний туризм як форма інтеграційних процесів України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.

Вікарчук, О. І. (2009) Функції освітнього менеджменту як інструмент інноваційної педагогічної діяльності. Економіка. Управління. Інновації..

Грибенюк, І. І. (2014) MOTIVATION AS MANAGEMENT GENERAL FUNCTION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 29-31.

Гудочкіна, Т. М. (2016) Мотивація персоналу – секрет успіху Google. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Дерій, Ж. В. and Карпюк, О. А. (2011) Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу. Наукові записки. Серія “Економіка” (18). pp. 288-298.

Дємідова, Евеліна and Карпюк, О. А. (2016) Управління опором змінам – важлива функція менеджера. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 30-32.

Калініченко, О. О. and Ніколаєнко, С. М. (2019) Фінансова грамотність – запорука успішного населення. Економіка. Управління. Інновації (24). ISSN 2410-3748

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Наукові праці національного університету харчових технологій (53). pp. 186-194.

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Журнал «Наукові праці НУХТ» (53). pp. 186-193.

Карпюк, О. А. (2012) Організаційно-економічні аспекти взаємодії попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки, 1(ч.2) (59). pp. 120-122. ISSN 1728-4236

Карпюк, О. А. (2014) Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 20 (2). pp. 146-152.

Карпюк, О. А. (2011) Україна на шляху глобалізації освітнього простору. Науково-теоретичний журнал «Вісник ЖДТУ» (4(58)). pp. 230-232.

Карпюк, О. А. (2014) Методика застосування концепції "Шість сигм" в системі управління якістю на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічні науки., 1 (4). pp. 22-27.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації.

Кащук, К. М. (2016) Технологія co-creation в інноваційному менеджменті. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи.

Клімова, І. О. and Кащук, К. М. (2019) Зарубіжний досвід соціально-економічного розвитку регіонів та можливість його впровадження в України. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 38-57. ISSN 2410-3748

Колодюк, Тетяна and Мосійчук, І. В. (2016) Керівництво та лідерство в менеджменті. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Коробейник, Вікторія and Мосійчук, І. В. (2016) Досвід світових компаній з пошуку талановитих співробітників. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 79-80.

Мельник, Альона and Мосійчук, І. В. (2016) Види управлінської інформації. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 9-11.

Мосійчук, І. В. (2015) Корпоративна соціальна відповідальність як основа сучасного розвитку економіки України. Економіка. Управління. Інновації (3(15)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2019) Креативний менеджмент сучасного бізнесу. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 16-24. ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2014) Сутність ресурсного потенціалу соціальної сфери. Економіка. Управління. Інновації. (1 (11)).

Мосійчук, І. В. and Приведенюк, Марина (2016) Мотиваційні фактори впливу на персонал. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Мосійчук, І. В. (2015) Державне регулювання процесів сучасного економічного розвитку. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Мосійчук, І. В. (2013) Кадровий потенціал соціальної сфери: Сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та соціальний розвиток. Наукові праці НУХТ (49). pp. 152-156.

Мосійчук, І. В. (2015) Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Ніколаєнко, С. М. (2008) Асиметрична інформація на ринку медичного страхування. Продуктивні сили і регіональна економіка. Збірник наукових праць РВПС України НАН України.

Ніколаєнко, С. М. (2001) Особливості обов'язкового та добровілшьного медичного страхування. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 64-67. ISSN 0453-8048

Ніколаєнко, С. М. (2011) Ризик-менеджмент у медичному страхуванні. Наукові праці МАУП, 2011, вип. 3(30), с. 141–144.

Ніколаєнко, С. М. (2005) Ціноутворення на ринку добровільного медичного страхування. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 1 (203). pp. 217-221.

Павловська, Л. Д. and Мрачковська, Н. К. (2019) Іміджова складова зростання конкурентного статусу підприємства. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 58-74. ISSN 2410-3748

Пойта, І. О. and Горик-Чубатюк, М. О. (2019) Характеристика маркетингової логістики в системі управління підприємством. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 74-87. ISSN 2410-3748

Філіпенко, Т. В. (2016) Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства. Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку.

Філіпенко, Т. В. (2014) Валютна складова фінансової безпеки держави. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки. pp. 129-133.

Філіпенко, Т. В. (2011) Механізм державного управління валютним ринком України. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.

Філіпенко, Т. В. (2012) Правове регулювання діялності колекторських компаній: український та європейський досвід. Вісник НТУУ "КПІ" (4). pp. 64-67.

Філіпенко, Т. В. (2014) Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.

Філіпенко, Т. В. (2014) Розробка та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві. Вісник східноукраїнського університету імені Володимира Даля (1). pp. 163-167.

Філіпенко, Т. В. (2015) Стан і проблеми експортно-імпортної безпеки України. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Conference or Workshop Item

Філіпенко, Т. В. (2015) Проблеми валютної безпеки України. In: VІ Міжнародної науково-практичної інтеренет-конференції "Сучасні економічні системи: стан та перспективи", 14-15 травня 2015 р..

Філіпенко, Т. В. (2014) Сучасні проблеми розвитку іноземного туризму в Україні. In: Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції., 30-31 жовтня 2014 р..

Thesis

Карпюк, О. А. (2011) Організаційно-економічні засади формування та розвитку ринку освітніх послуг (регіональний аспект). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Актуальні проблеми теорії і практики управління (англійською мовою)». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. and Павловська, Л. Д. and Янковська, О. І. and Саух, І. В. and Філіпенко, Т. В. (2015) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «управління змінами». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. and Боцян, Т. В. and Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Oблiк i аудит». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. and Боцян, Т. В. and Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Тeopiя eкoнoмiчнoгo аналiзу». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. and Боцян, Т. В. and Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Cтатиcтика». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. and Кіндрась, О. В. and Мосійчук, І. В. (2015) Мeтoдичнi peкoмeндацiї дo написання куpсoвих poбiт з курсу «Мeнeджмeнт opганiзацiй». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. and Філіпенко, Т. В. and Саух, І. В. (2015) POБOЧА ПPOГPАМА навчальнoї пpактики «Вcтуп дo фаху» для cтудeнтiв напряму підготовки 6.030601 «Мeнeджмeнт». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Корпоративне управління». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління проектами». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. and Мосійчук, І. В. and Юрківський, О. Й. (2015) Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з курсів «Коропоративне управління», «Управління якістю», «Публічне адміністрування». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Управління розвитком персоналу». [Teaching Resource]

Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Економіка і фінанси підприємства». [Teaching Resource]

Other

Іванченко, Т. О. (2016) Управління конкурентоспроможністю підприємства (на матеріалах ТОВ ТК «Полісся-Продукт»). ЖДУ ім. І. Франка.

Б'єлікова, Д. В. (2016) Планування і реалізація рекламної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Мода з доставкою"). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабіч, М. С. (2016) Маркетингова цінова політика підприємства (на матеріалах ТОВ «САВ-Дістрибьюшн»). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабіч, Р. О. (2016) Управління стратегічним потенціалом підприємства (на матеріалах ПАТ "Прогрес"). ЖДУ ім. І. Франка.

Барановська, О. Є. (2016) Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні напрямки її підвищення (на матеріалах ПАТ «ЕМЗ «Металіст»). ЖДУ ім. І. Франка.

Борисов, В. С. (2016) Маркетингове дослідження ринку як фактор формування стратегії підприємства (на матеріалах ТОВ "АКВАСВІТ-УКРАЇНА"). ЖДУ ім. І. Франка.

Білоцький, В. С. (2016) Удосконалення фінансового планування на підприємстві (на матеріалах КБ ПриватБанк). ЖДУ ім. І. Франка.

Власовець, В. П. (2016) Управління ефективністю виробництва на підприємстві (на матеріалах ПП «ПРОФЕСІОНАЛ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ю. В. (2016) Удосконалення управління продуктивності праці (на матеріалах ПАФ «ЄРЧИКИ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Гарасим’юк, Н. В. (2016) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Продовольча компанія Лідер-Продукт»). ЖДУ ім. І. Франка.

Гилюк, Ю. В. (2016) Удосконалення соціально-психологічних методів управління (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Гудочкіна, Т. М. (2016) Оплата праці в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Горинь Агро»). ЖДУ ім. І. Франка.

Дацюк, А. В. (2016) Удосконалення управління системою стимулювання збуту на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Дельта Текс»). ЖДУ ім. І. Франка.

Демченко, Я. П. (2016) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ТДВ «Житомирські ласощі»). ЖДУ ім. І. Франка.

Дроздюк, Я. В. (2016) Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на матеріалах ДП «Коростишівський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Зелінська, І. В. (2016) Удосконалення структури управління підприємством (на матеріалах ПрАТ СК «Провідна»). ЖДУ ім. І. Франка.

Зоря, О. І. (2016) Удосконалення управління розвитку персоналу в організації (на матеріалах ТОВ «Олімпік Фарба»). ЖДУ ім. І. Франка.

Киришун, С. В. (2014) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ППФБ «Золотий ключ»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ковальчук, О. А. (2016) Розвиток системи соціального партнерства підприємства (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кокоріна, Віта (2016) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах «ПриватБанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Ю. Ю. (2016) Управління ефективністю виробництва на підприємстві (на матеріалах Київського автомобільного ремонтного заводу). ЖДУ ім. І. Франка.

Коробейник, В. В. (2016) Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Короцинська, Я. А. (2016) Управління розвитком персоналу на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кравчук, С. О. (2016) Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на матеріалах ПАТ «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Кравчук, Т. С. (2016) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ТОВ «ДЦ Україна»). ЖДУ ім. І. Франка.

Лавринович, Т. А. (2014) Управління використанням робочого часу на підприємстві (на матеріалах ТзОВ “Пакко Холдинг” Вопак 3203). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лазаренко, М. В. (2016) Управління маркетинговою стратегією підприємства (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю “Віндзор”). ЖДУ ім. І. Франка.

Маковицька, Т. В. (2016) Маркетингова товарна політика та шляхи її удосконалення (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирська пересувна механізована колона № 6»). ЖДУ ім. І. Франка.

Мурга, Д. О. (2016) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ДП «Малинський лісгосп АПК»). ЖДУ ім. І. Франка.

Неділько, О. О. (2014) Удосконалення системи стратегічного менеджменту на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Житомирський мясокомбінат»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Недірова, З. А. (2016) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Омельчук, В. П. (2016) Аналіз конкурентоспроможності підприємства й основні напрями її підвищення (на матеріалах ТДВ «Житомирські ласощі»). ЖДУ ім. І. Франка.

Османова, О. Б. (2016) Організація маркетингу на підприємстві (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Османова, Т. Б. (2014) Управління маркетинговою ціновою політикою підприємства (на матеріалах ПАТ Житомирський маслозавод). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Прокопова, О. О. (2016) Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на матеріалах ПП «Агентство Індустріального Маркетингу»). ЖДУ ім. І. Франка.

Пузей, М. В. (2014) Управління виробничими запасами на підприємстві (на матеріалах ДП "Словечанський лісгосп"). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Романюк, Євгенія (2016) Маркетингова цінова політика підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ТОВ «ТД Трейд»). ЖДУ ім. І. Франка.

Рубченко, І. І. (2016) Удосконалення організаційної структури управління підприємства (на матepіалах ПАТ КБ «ПриватБанк»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ружина, М. Д. (2016) Планування і реалізація рекламної діяльності підприємства (на матеріалах РА ТОВ «ПРО-Консалт»). ЖДУ ім. І. Франка.

Самаріна, К. А. (2016) Управління мотивацією праці (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані»). ЖДУ ім. І. Франка.

Самчик, В. В. (2016) Удосконалення системи розвитку персоналу підприємства (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»). ЖДУ ім. І. Франка.

Семенюк, Я. Д. (2016) Конкурентоспроможність продукції та резерви її підвищення (на матepіалах ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11). ЖДУ ім. І. Франка.

Сотнікова, Ю. І. (2016) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємства (на матеріалах ПП «FARO»). ЖДУ ім. І. Франка.

Стельникович, В. М. (2016) Удосконалення структури управління підприємством (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Овруцький молочноконсервний комбінат»). ЖДУ ім. І. Франка.

Ступак, К. Д. (2016) Форми організації праці та їх удосконалення (на матеріалах Товариства з обмеженою відповідальністю «Тусмо»). ЖДУ ім. І. Франка.

Тичина, Н. О. (2016) Аналіз маркетингової діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ «ЛУКОВЕЦЬКЕ»). ЖДУ ім. І. Франка.

Троніна, А. О. (2016) Організація маркетингу на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Український центр радіаційної безпеки»). ЖДУ ім. І. Франка.

Хацанівська, М. А. (2016) Управління виробничими запасами на підприємстві (на матеріалах ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі Технології України»). ЖДУ ім. І. Франка.

Цехмейструк, А. О. (2016) Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалах ПСП «Батьківщина» Ружинського району,Житомирської області). ЖДУ ім. І. Франка.

Шапіренко, В. Ю. (2014) «Оптимізація форм організації праці на підприємстві» (на матеріалах філії Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат ПрАТ «Кримський ТИТАН»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Школьна, А. В. (2016) Управління забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами (на матеріалах ТОВ «МАЗІС»). ЖДУ ім. І. Франка.

Яковенко, Р. Ю. (2016) Управління персоналом підприємства (на матеріалах ПАТ “ПБК Радомишль”). ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Feb 19 06:22:00 2020 EET.