Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | С | Ф | Х | Ц | Ш
Number of items: 37.

Б

Будник, Тетяна and Степанчиков, Д. А. (2015) Фотоіндуктивна анізотропія в полімерних плівках на основі бактеріородопсина. Науковий пошук молодих дослідників (8).

В

Вихрущ, А. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Алли Анатоліївни Мелещенко «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. UNSPECIFIED.

Воробей, Альона and Мойсієнко, Наталія and Павлюк, Яна and Рудніцький, В. Л. (2015) Дослідження фізичних процесів за допомогою апаратно-обчислювальної платформи Arduino та відеореєструючого пристрою. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 92-95.

Г

Господарчук, І. Л. and Грищук, В. В. (2015) Методи дослідження енергетичного спектра точкових дефектів в напівпровідниках. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Грищук, А. М. and Грищук, В. В. and Бойко, І. В. (2015) Вплив оптичних коливань надгратки кристалу на енергетичний спектр багатокаскадного нанолазера. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі» (присвячена Дню науки), Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі» (присвячена Дню науки).

Д

Деменік, Людмила and Ткаченко, О. К. (2015) Дослідження спектральної залежності коефіцієнта пропускання в рідкому кристалі 5СВ при наявному в ньому наночастинок. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Деменік, Людмила and Ткаченко, О. К. (2015) Дослідження залежності коефіцієнта домішкового поглинання 5СВ від температури. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 19-22.

Дідківська, Катерина and Корнійчук, П. П. (2015) Дослідження характеристик лабораторного блоку живлення. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 104-106.

З

Зіновчук, А. В. (2015) Розрахунок швидкості ОЖЕ-рекомбінації в N-INХGA1-XN. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі» (присвячена Дню науки).

К

Каленська, В. П. (2015) Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. Випуск 14 (14). pp. 214-217.

Каленська, В. П. (2015) Інвестиційно - інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Європейські перспективи (політика, економіка, право) (6). pp. 38-46.

Каленська, В. П. (2015) Формування системи гештальт інвестицій. Європейські перспективи (політика, економіка право) (4). pp. 177-185.

Каленська, В. П. (2015) Чинники інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 20 (6). pp. 153-157. ISSN 2304-0920

Каленська, В. П. (2015) Інноваційне інвестування як імператив розвитку сільського господарства на територіях підвищеної екологічної напруги. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. pp. 175-179.

Каленська, В. П. (2015) Можливості розвитку сільських територій в зоні радіаційного забруднення на основі покращення інвестиційного забезпечення кооперативного руху. PhD thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

Кравчук, Ольга and Степанчиков, Д. А. (2015) Створення автоматизованого комплексу реєстрації спектрів поглинання на основі спектрографа ДФС-8. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Л

Левківський, А. М. (2015) Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів фізики до оцінювання навчальних досягнень учнів. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 156-158.

М

Малинівська, Л. І. (2015) Особливості навчання дітей підліткового віку з питань цивільного захисту. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (16 квітня 2015 року, м. Київ). pp. 66-68.

Малинівська, Л. І. (2015) Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у студентів. Науковий журнал «Молодий вчений» (2). pp. 64-66. ISSN ISSN (Рrіnt): 2304-5809 ISSN (Оnlіnе): 2313-2167

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець XVIII – початок XX століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Н

Нагорна, А. О. and Грищук, В. В. (2015) Дослідження енергетичного спектра точкових дефектів в кристалах ZnGeP2. Науковий пошук молодих дослідників.

Новицкий, С. В. (2015) Дослідження процесів в контакті метал-InP. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі».

Новицкий, С. В. (2015) Розробка конкурентних діодів Ганна на основі n-InP. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі».

О

Овчаренко, О. В. (2015) ВІДЗИВ офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпропетровськ) Овчаренко Олени Вадимівни на дисертаційне дослідження Мелещенко Алли Анатоліївни «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVIII – початок ХХ століття)». UNSPECIFIED.

Осадчук, Вікторія and Кушпіль, Тетяна and Рудніцький, В. Л. (2015) Моделювання фізичних процесів за допомогою Comsol Multiphysics та Mathcad. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 83-87.

С

Сай, Павло and Ткаченко, О. К. (2015) Стійкість омічних контактів до напівпровідникових епітаксійних плівок n-InN під дією деградаційних факторів. Науковий пошук молодих дослідників.

Сай, Павло and Шеремет, В. М. (2015) Оптимізація властивостей омічних контактів до n-InN після швидкої термічної обробки. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 9-11.

Свинтківська, Марія and Грищук, А. М. (2015) Теорія енергетичного спектру електронів та дірок в складному циліндричному дроті. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 58-61.

Семенець, Л. М. (2015) Діяльнісна модель формування професійної готовності майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Семенець, С. П. and Семенець, Л. М. (2015) Європейська математична освіта: реалізація особистісно-розвивального підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 22-23.

Ф

Федьович, М. В. and Поліщук, З. П. and Свищ, Б. В. (2015) Визначення швидкості звуку за допомогою ПК. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 126-128. ISSN 2076-6173

Х

Хитоніна, Тетяна and Зіновчук, А. В. (2015) Визначення коефіцієнтів рекомбінації в нітридах галію із аналізу внутрішнього квантового виходу електролюмінесценції. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 106-109.

Ц

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2015) Дослідження процесів зарядження і розрядження конденсаторів. Вимірювання великих електричних опорів і малих інтервалів часу. [Teaching Resource]

Ш

Шевчук, Інна and Грищук, А. М. (2015) Формування теоретичних навиків і вмінь студентів вищих навчальних закладів при вивченні курсу Ядерна фізика. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Шевчук, Інна and Грищук, В. В. (2015) Рух частинки в центрально-симетричному полі. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 61-63.

This list was generated on Tue Jun 22 08:24:44 2021 EEST.