Items where Author is "Білюк, І. Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Дячук, Н. В., Білюк, І. Л. (2023) Теоретичні аспекти перекладу науково-технічних текстів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (85). ISSN 2519-2558

Дячук, Н. В., Білюк, І. Л. (2022) Speech characteristics of a literary text personage at semantic level. Закарпатські філологічні студії, 23 (1). pp. 122-125. ISSN 2663-4880

Білюк, І. Л. (2017) Олімпійська символіка: візуальні засоби впливу. Наукові записки Острозької академії. Серія «Філологічна– Острог (67). pp. 45-51.

Білюк, І. Л. (2016) Образно-тропеїчні та синтактико-стилістичні засоби виразності у слоганах міст. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 12-15.

Білюк, І. Л. (2015) Веб-сайт як комунікативний інструмент бредингу міст. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003). pp. 99-101.

Білюк, І. Л. (2015) Відеореклама в брендингу міст. Наукові записки Вінницького педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) (21). pp. 127-133.

Білюк, І. Л. (2015) Експресивний потенціал невербальних компонентів на веб-сайтах міст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 39-43. ISSN 2076-6173

Білюк, І. Л. (2015) Ко-брендинг у рекламі міст. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 5-9.

Білюк, І. Л. (2015) Прагматичні характеристики слоганів міст. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю.. pp. 25-27.

Білюк, І. Л. (2014) Лексико-семантичні особливості контенту веб-сайтів міст. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 4 (34). pp. 50-55.

Білюк, І. Л. (2014) Логотипы городов как креолизованные тексты. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2 (4 (3). pp. 50-55.

Білюк, І. Л. (2014) Реклама міст у сучасному комунікативному просторі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць (48). pp. 153-159.

Білюк, І. Л. (2013) Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу. Мовні і концептуальні картини світу, 1 (46). pp. 164-172.

Білюк, І. Л. (2013) Позиціонування глобальних міст в Інтернеті: Нью-Йорк і Лондон. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 195-199. ISSN 2076-6173

Білюк, І. Л. (2012) Вербальні і невербальні засоби брендингу Олімпіади XXX. 10. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи гол. ред. А.Д. Бєлова. pp. 60-67.

Білюк, І. Л. (2012) Синтактико-стилістичні засоби у політичному інтерв’ю (на матеріалі сучасної американської преси). Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (105). pp. 408-411.

Білюк, І. Л. (2011) Basic Features of Contemporary English Media Interview. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL-Ukraine International Conference. pp. 26-27.

Білюк, І. Л. (2011) Базові моделі комунікативного дискурсу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 25-26.

Conference or Workshop Item

Бондарчук, Н. В., Білюк, І. Л. (2023) Особливості перекладу англомовних термінів екологічного законодавства ЄС українською мовою. In: Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики», присвячений пам’яті проф. Сингаївської А.В..

Дячук, Н. В., Білюк, І. Л. (2021) Специфіка функціонування метафори у художніх текстах. In: Trends in Science and Practice of Today. Abstracts of the 5th International Scientific and Practical Conference, October 19-22, 2021, Ankara, Turkey.

Book

Котнюк, Л. Г., Білюк, І. Л., Євченко, В. В., Зорницька, І. В., Левченко, О. М. (2019) Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою). Житомир: ЖККГВ «Полісся».

Котнюк, Л. Г., Білюк, І. Л., Євченко, В. В., Зорницька, І. В., Левченко, О. М. (2019) Неособові форми дієслова: Навчальний посібник (англійською мовою). ЖККГВ «Полісся», Житоминр.

Котнюк, Л. Г., Білюк, І. Л., Войналович, Л. П., Зорницька, І. В., Міляєва, Ю. С., Чумак, Л. М. (2018) The Oblique Moods (Непрямі способи): Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Білюк, І. Л. (2016) Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Білюк, І. Л., Чумак, Л. М., Кодубовська, О. О. (2023) Методичні рекомендації до написання курсових робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 035 «Філологія». [Teaching Resource]

Білюк, І. Л., Хорошун, О. О. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної і індивідуальної роботи Обов’язкової освітньої компоненти «Практичний курс англійської мови» (“Lifestyles”) для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Білюк, І. Л., Дячук, Н. В., Левченко, О. М. (2022) Vocabulary Booster Part II. Методичне забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови». [Teaching Resource]

Білюк, І. Л., Хорошун, О. О. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної і індивідуальної роботи Обов’язкової освітньої компоненти «Практичний курс англійської мови» (“Makers”) для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Білюк, І. Л., Дячук, Н. В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної/ індивідуальної роботи обов’язкової освітньої компоненти «Практична граматика англійської мови» (Grammar Trainer: Syntax). [Teaching Resource]

Білюк, І. Л., Дячук, Н. В., Левченко, О. М. (2020) Vocabulary Booster Part I. (методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практичний курс англійської мови). [Teaching Resource]

Other

Білюк, І. Л., Мельничук, О. М. (2023) Граматичні трансформації в українському перекладі біографічної книги Боріса Джонсона «Фактор Черчилля як одна людина змінила історію». ЖДУ ім І. Франка.

Пономаренко, В. С., Білюк, І. Л. (2023) Особливості ідіостилю Едгара По. ЖДУ ім І, Франка.

Таргонь, Г. М., Білюк, І. Л. (2023) Процес створення вебресурсу для перекладу. ЖДУ ім І. Франка.

Горбенко, П. В., Білюк, І. Л. (2023) Стилістичні перекладацькі трансформації при передачі англійських порівнянь українською мовою. ЖДУ ім І. Франка.

Білюк, І. Л. (2023) Формування мовної особистості майбутнього філолога: ключові аспекти та виклики. Cuiavian University in Wloclawek.

Цибас, Йозапас, Білюк, І. Л. (2022) Класифікація англомовних акронімів за фонетично-граматичними ознаками. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Українець, О. В., Білюк, І. Л. (2022) Перекладацькі трансформації у дистопічному романі «Голодні ігри». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Микашовська, Л. О., Білюк, І. Л. (2022) Політичний дискурс та лінгвістичне вираження метафори в англійських та українських заголовках. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чупира, І. М., Білюк, І. Л. (2022) Способи адаптації англіцизмів в україномовних інтерфейсах програм. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дудюк, К. І., Білюк, І. Л. (2022) Стилістичні особливості роману Дена Брауна «Втрачений символ». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Mon Dec 11 04:27:52 2023 EET.