Items where Author is "Григор’єва, Т. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. (2022) Future philologists’ language competence formation on the basis of aspect integration. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 96-104. ISSN 2663-6387

Григор’єва, Т. Ю. (2018) Інтеграція фонетичних, лексичних, граматичних навичок у формуванні фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 1. pp. 20-23.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Організація контролю формування фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 17-20.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Особливості формування фонетичних умінь і навичок студентів мовного вузу. Матеріали між університетського круглого столу "Іноземні мови в системі вищої освіти: досвід, інновації, перспективи". pp. 124-126.

Григор’єва, Т. Ю. (2015) Визначення характеристик дорослого слухача як основний принцип навчання іноземних мов дорослих. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 11-15.

Григор’єва, Т. Ю. (2015) Фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 143-147. ISSN 2076-6173

Григор’єва, Т. Ю. (2014) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих в університетах Великої Британії. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник матеріалів міжнародного круглого столу, 29 січня 2014 р. м. Кам’янець-Подільський.. pp. 19-21.

Григор’єва, Т. Ю. (2014) Управління процесом мотивації навчання дорослих іноземним мовам. Молодь і ринок // Щомісячний науково-педагогічний журнал., 4 (111). pp. 41-45.

Григор’єва, Т. Ю. (2013) Роль мотивації у навчанні іноземних мов дорослих. Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн. науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 р.. pp. 58-65.

Григор’єва, Т. Ю. (2011) Індивідуальні методи підготовки вчителів-філологів до навчання іноземних мов дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2.. pp. 58-65.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Групова взаємодія як принцип навчання дорослих іноземних мов. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 135-142.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Оцінювання готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Вісник Черкаського університету: педагогічні науки // Зб. наук. пр. Част. 1 (183). pp. 56-61.

Григор’єва, Т. Ю. (2009) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії. Педагогічний процес: теорія і практика // Зб. наук. пр (2). pp. 50-59.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Організаційні форми підготовки вчителів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 22-23 травня 2008р.). pp. 216-218.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Педагогічні умови ефективного навчання дорослих. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 148-152.

Григор’єва, Т. Ю. (2007) Методи навчання іноземних мов дорослих. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір".. pp. 36-38.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Курси підготовки вчителів Великої Британії до навчання дорослих. Актуальні проблеми проф.-педагогічної освіти та стратегії розвитку // Зб. наук. праць / За заг. Ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової.. pp. 181-183.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Особливості викладацької діяльності у дорослій аудиторії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. (10). pp. 296-299.

Григор’єва, Т. Ю. (2005) Особливості навчання іноземних мов дорослих. Вісник Львівського університету : серія педагогічна : зб. наук. праць (20). pp. 78-83.

Григор’єва, Т. Ю. (2004) Формування вмінь усного монологічного мовлення студентів початкового етапу мовного ВНЗ з опорою на різні види наочності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 16-18.

Book Section

Калініна, Л. В. and Гудзь, Н. О. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. and Соколовська, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник : у 2-х ч. Ч. 1 / Книга для викладача. Житомир: комунальне книжково-газетне видавництво "Полісся".

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Гудзь, Н. О. and Чумак, Л. М. and Соколова, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник: у 2-х ч. Ч. 2 / Фонетичний портфель студента. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. (2020) Формування мовної компетентності студентів I курсу мовного закладу вищої освіти в умовах дидактичної інтеграції. Книга для викладача : навчальний посібник. О. О. Євенок.

Teaching Resource

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Методичні рекомендації щодо використання британського досвіду підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у вітчизняній педагогічній практиці. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 7 07:00:51 2022 EEST.