Items where Author is "Григор’єва, Т. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Григор’єва, Т. Ю. (2018) Інтеграція фонетичних, лексичних, граматичних навичок у формуванні фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 1. pp. 20-23.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Організація контролю формування фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 17-20.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Особливості формування фонетичних умінь і навичок студентів мовного вузу. Матеріали між університетського круглого столу "Іноземні мови в системі вищої освіти: досвід, інновації, перспективи". pp. 124-126.

Григор’єва, Т. Ю. (2015) Визначення характеристик дорослого слухача як основний принцип навчання іноземних мов дорослих. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 11-15.

Григор’єва, Т. Ю. (2015) Фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 143-147. ISSN 2076-6173

Григор’єва, Т. Ю. (2014) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих в університетах Великої Британії. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник матеріалів міжнародного круглого столу, 29 січня 2014 р. м. Кам’янець-Подільський.. pp. 19-21.

Григор’єва, Т. Ю. (2014) Управління процесом мотивації навчання дорослих іноземним мовам. Молодь і ринок // Щомісячний науково-педагогічний журнал., 4 (111). pp. 41-45.

Григор’єва, Т. Ю. (2013) Роль мотивації у навчанні іноземних мов дорослих. Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн. науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 р.. pp. 58-65.

Григор’єва, Т. Ю. (2011) Індивідуальні методи підготовки вчителів-філологів до навчання іноземних мов дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2.. pp. 58-65.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Групова взаємодія як принцип навчання дорослих іноземних мов. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 135-142.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Оцінювання готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Вісник Черкаського університету: педагогічні науки // Зб. наук. пр. Част. 1 (183). pp. 56-61.

Григор’єва, Т. Ю. (2009) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії. Педагогічний процес: теорія і практика // Зб. наук. пр (2). pp. 50-59.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Організаційні форми підготовки вчителів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 22-23 травня 2008р.). pp. 216-218.

Григор’єва, Т. Ю. (2008) Педагогічні умови ефективного навчання дорослих. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 148-152.

Григор’єва, Т. Ю. (2007) Методи навчання іноземних мов дорослих. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір".. pp. 36-38.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Курси підготовки вчителів Великої Британії до навчання дорослих. Актуальні проблеми проф.-педагогічної освіти та стратегії розвитку // Зб. наук. праць / За заг. Ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової.. pp. 181-183.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Особливості викладацької діяльності у дорослій аудиторії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. (10). pp. 296-299.

Григор’єва, Т. Ю. (2005) Особливості навчання іноземних мов дорослих. Вісник Львівського університету : серія педагогічна : зб. наук. праць (20). pp. 78-83.

Григор’єва, Т. Ю. (2004) Формування вмінь усного монологічного мовлення студентів початкового етапу мовного ВНЗ з опорою на різні види наочності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 16-18.

Book Section

Калініна, Л. В. and Гудзь, Н. О. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. and Соколовська, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник : у 2-х ч. Ч. 1 / Книга для викладача. Житомир: комунальне книжково-газетне видавництво "Полісся".

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Гудзь, Н. О. and Чумак, Л. М. and Соколова, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник: у 2-х ч. Ч. 2 / Фонетичний портфель студента. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. (2020) Формування мовної компетентності студентів I курсу мовного закладу вищої освіти в умовах дидактичної інтеграції. Книга для викладача : навчальний посібник. О. О. Євенок.

Teaching Resource

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Методичні рекомендації щодо використання британського досвіду підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у вітчизняній педагогічній практиці. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Oct 25 05:00:46 2020 EET.