Items where Author is "Климова, К. Я."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 57.

Article

Климова, К. Я. (2020) Творчий розвиток мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 162-166.

Климова, К. Я. (2019) Культура спілкування як елемент педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики.

Климова, К. Я. (2018) Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 50-54. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2017) Значення художньої літератури як особливого виду мистецтва у площині формування техніки сценічного читання у студентської та учнівської молоді. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 150-154.

Климова, К. Я. and Чупріна, О. В. (2017) Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі. Актуальні проблеми лінгводидактики : зб. наук. праць (3). pp. 74-78.

Климова, К. Я. (2017) Розвиток творчої обдарованості майбутнього фахівця у відкритому навчально-виховному середовищі університету: практичний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 96-99. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2016) Формування навичок сценічного мовлення у студентів класичного університету в контексті творчого розвитку особистості. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 85-88.

Климова, К. Я. (2015) Лекційне красномовство у підготовці майбутніх учителів-риторів до професійної діяльності. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 23-29.

Климова, К. Я. (2014) Програма TextTermin як аналітичний інструментарій контент-аналізу лексики збірки Т. Г. Шевченка «Кобзар» студентами та школярами-дослідниками. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 27-33.

Климова, К. Я. (2013) Засоби формування та розвитку інформаційно-освітнього простору в класичному університеті (з досвіду роботи Експериментально-тематичного центру навчальної та науково-дослідницької діяльності при ЖДУ ім. І. Франка). Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 5-8.

Климова, К. Я. (2012) Контент-аналіз обсягу і змісту підручників і навчальних посібників з української мови для студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 14-18.

Климова, К. Я. (2012) Формування студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного ВНЗ. //Психолого-педагогічні засади формування освітнього середовища навчальна-дослідницькою діяльності дітей:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 11-13.

Климова, К. Я. (2012) «Родинна мова» у дослідженнях майбутніх учителів початкових класів під час педагогічної практики. Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць) (2). pp. 166-171.

Климова, К. Я. (2012) Використання інформаційно-дослідницьких і творчих проектів з української мови у процесі навчання майбутніх учителів-нефілологів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 45-49. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2012) ТИПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПЛОЩИНІ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. pp. 198-201.

Климова, К. Я. (2012) ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА ЯК КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1). pp. 66-72. ISSN 2078-2357

Климова, К. Я. (2011) Імітаційне моделювання ситуацій професійної педагогічної комунікації у процесі навчання української мови на нефілологічних факультетах університетів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 33-37. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2011) Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (3). pp. 119-123.

Климова, К. Я. (2011) Засоби медіа-дидактики у процесі навчання і самонавчання української мови студентів-нефілологів педагогічних ВНЗ. Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р. pp. 99-106.

Климова, К. Я. (2011) КОМПЛЕКС ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ. Вісник Черкаського університету. pp. 123-127.

Климова, К. Я. (2011) МОВНА НОРМА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. pp. 231-233.

Климова, К. Я. (2011) Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 37-39. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2011) ТИПОВІ ПОМИЛКИ У МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (4). pp. 141-145.

Климова, К. Я. (2010) Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів з української мови. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти. pp. 12-20.

Климова, К. Я. (2010) ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ З ТЕКСТОМ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ. Вісник Луганськог національного університету ім. Т. Шевченка. Серія "Педагогічні науки". pp. 109-114.

Климова, К. Я. (2010) Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів з української мови. Зміст науково-дослідної роботи студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів з української мови. pp. 28-35.

Климова, К. Я. (2010) РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ. Українська мова і література (4). pp. 26-30.

Климова, К. Я. (2009) Формування креативності майбутніх учителів засобами науково-дослідної роботи з української мови та методики її викладання у школі. Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Климова, К. Я. (2009) Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів. Українська мова і література в школі. (2). pp. 46-50.

Климова, К. Я. (2009) Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (4). pp. 193-197.

Климова, К. Я. (2009) Проблема фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи як словесників у контексті формування креативної мовнокомунікативної особистості сучасного педагога. Наукові записки Вінницького державного педагогчного університету ім. М. Коцюбинського. pp. 190-194.

Климова, К. Я. (2009) Формування культури українського мовлення в майбутніх учителів-нефілологів (психологічні передумови). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). (8). pp. 198-205.

Климова, К. Я. (2008) Лінгвістичні засади формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів ВНЗ — майбутніх педагогів-нефілологів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога. pp. 13-20.

Климова, К. Я. (2008) ЖИВЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ НА СТОРОЖІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. pp. 45-49.

Климова, К. Я. (2008) Лінгвістичне підґрунтя навчання української мови студентів нефілологічних спеціальностей університетів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 45-49. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2008) МІЖНАРОДНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ КОНТАКТИ — ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Теорія і практика викладання української мови як іноземної зб. наукових праць, 3. pp. 38-44.

Климова, К. Я. (2008) Проблема формирования языковой компетенции студентов нефилологических специальностей университетов Украины в условиях украинско-русского двуязычия. Rossica Olomucensia XLVSI-II : sbornik prispevku z mezinarodni conference XIX. Olomoucke dry rusistu. pp. 209-212.

Климова, К. Я. (2007) Проблема формування комунікативної мовної особистості вчителя у контексті нової філософії освіти. Проблема формування комунікативної мовної особистості вчителя у контексті нової філософії освіти. — Збірник наукових праць "Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова". Серія "Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики". — Випуск 6 (16). — К. (6(16)). pp. 25-28.

Климова, К. Я. (2007) Роль методологічних орієнтирів у системному дослідженні проблеми мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх фахівців сфери освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 36-39. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2007) Роль світової філософської спадщини у виборі методологічних орієнтирів проблеми мовнокомунікативної освіти майбутніх педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 25-29. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2006) Актуальні проблеми навчання української мови у процесі профільної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ. Матеріали міжнародної конференції 3 Оломоуцький симпозіум україністів (24-26 серпня 2006 року). pp. 629-634.

Климова, К. Я. (2006) Актуальні проблеми професійної мовної підготовки студентів педагогічного факультету в контексті розвитку української культури. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Випуск 8. Серія "Педагогічні науки". (8). pp. 123-126.

Климова, К. Я. (2006) Особливості лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ у контексті переходу до кредитно-модульної системи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 29-32. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2005) Роль світової культури у формуванні творчої особистості педагога-словесника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 45-47. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2004) Використання інтерактивних навчальних технологій у процесі аналізу мовно-стилістичних особливостей художніх і публіцистичних текстів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 98-100. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2004) Формування мовностилістичної вправності у контексті професійної підготовки практичних психологів і соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 7-10. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2003) Виразне читання майбутніх учителів молодших класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 43-45. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2002) Актуальні проблеми формування культури наукового мовлення майбутніх учителів-біологів (на прикладі вивчення деяких тем з курсу "Зоологія безхребетних" та інших фаховихдисциплін). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 217-220. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2002) Тернистими шляхами до словесної майстерності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 84-87. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2001) Майбутні вчителі початкових класів у роздумах над глибинами Лесиного слова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 47-49. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (1999) Роль педагогічної гри у розкритті й удосконаленні мовленнєвих здібностей майбутніх учителів початкових класів в умовах діалектного оточення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 64-66. ISSN 2076-6173

Monograph

Кучерук, О. А. and Голуб, Н. Б. and Горошкіна, О. М. and Караман, С. О. and Караман, О. В. and Климова, К. Я. and Башманівська, Л. А. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Грибан, Г. В. and Лісовський, А. М. and Нищета, В. А. and Усатий, А. В. and Шевцова, Л. С. and Пустохіна, В. І. and Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Book

Климова, К. Я. and Голубовська, І. В. and Охріменко, Н. Д. and Левківська, О. А. (2011) Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). ПП «Рута», Житомир.

Климова, К. Я. (2010) Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів. РУТА, Житомир.

Климова, К. Я. (2006) Віч-на-віч з мовою. ЖДУ ім. І.Франка, p. 105.

Experiment

Черняченко, Л. М. and Климова, К. Я. (2014) Педагогічна характеристика українських букварів початку XXI століття. [Experiment]

Other

Климова, К. Я. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Томашівської Мар’яни Мирославівни "Фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa", представлену на здобуття кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – тeoрiя i мeтoдикa прoфeciйнoї ocвiти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Sun Oct 25 16:19:19 2020 EET.