Items where Author is "Портницька, Н. Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. and Загурська, І. С. (2020) Сприймання дітей з особливими освітніми потребами педагогічними працівниками: теоретичний огляд. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. pp. 197-201.

Портницька, Н. Ф. (2018) Вікова динаміка наслідування та творчості у продуктивній діяльності дошкільників. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 121-125.

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2018) До проблеми організації психологічного супроводу на початкових етапах впровадження інклюзивної освіти. Збірник наукових праць ЗОІППО (1(30)).

Портницька, Н. Ф. and Радевич, М. (2018) Змістові складові творчої діяльності підлітків (на матеріалі хореографічної діяльності). Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 6 (14). pp. 214-220. ISSN 2072-4772

Портницька, Н. Ф. and Хомутовська, О. (2018) Образ інтимного партнера у свідомості юнаків: ціннісні аспекти. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 6 (15). pp. 305-312. ISSN 2072-4772

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. and Лесик, С. М. (2018) Проблема психологічної готовності практичних психологів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Корекційна педагогіка. вісник Всеукраїнської асоціації корекційних педагогів: науково-практичний журнал (1). pp. 13-16.

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. (2018) Стигматизація проблем психічного здоров'я в українському та польському освітньому просторі. Українська полоністика (15). pp. 174-184. ISSN 2220-4555

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. and Майстренко, Т. М. (2018) Тренінгові техніки як засіб подолання стигматизації ПТСР у свідомості вчителів. Posttraumatic Stress Disorder: adults, children and families in a war situation – Internftional scientific and practical edition \ edit.; I.Manokha, H.Sobchuk, ІІІ. pp. 395-406.

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2017) До питання проявів страхів та тривожності у дітей з розумовою відсталістю. Лікарська справа (7(114)). pp. 116-122. ISSN 0049-6804

Портницька, Н. Ф. and Чупріна, С. (2017) Образ ідеальних батьків у свідомості підлітків та їх батьків. Молодий вчений (4(44)). pp. 255-259. ISSN 2304-5809

Портницька, Н. Ф. (2017) Дитячо-батьківські стосунки як чинник розвитку здібностей: ретроспективна рефлексія. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (13). pp. 145-152. ISSN 2072-4772

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2017) Підготовка майбутніх психологів до роботи із дітьми з вадами розумового розвитку в умовах інтернатних закладів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи. pp. 158-161.

Портницька, Н. Ф. and Долінчук, І. О. (2016) Способи вирішення конфліктів як чинник побудови подружніх стосунків: актуальні тенденції. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 233-238. ISSN 2311-8466

Портницька, Н. Ф. and Атаманська, О. А. (2016) Динаміка ціннісних складових творчої активності в юнацькому віці. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 71-72.

Радевич, М. and Портницька, Н. Ф. (2016) Задоволення потреби у визнанні підлітків, включених у хореографічну діяльність (на матеріалі сучасного і народного танців). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 117-119.

Портницька, Н. Ф. and Атаманська, О. А. (2016) Змістові складові потребових механізмів творчої активності обдарованих юнаків. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць, 14 (2). pp. 179-186.

Портницька, Н. Ф. and Долінчук, Ірина (2016) Образ сім’ї у свідомості сучасної молоді. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 73-76.

Слюсар, Т. and Портницька, Н. Ф. (2016) Особливості мотиваційних тенденцій підлітків включених до образотворчої діяльність. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 146-148.

Портницька, Н. Ф. (2016) Способи та ресурси переробки подружніх конфліктів: актуальні тенденції. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social scienes. pp. 99-102.

Портницька, Н. Ф. and Атаманська, О. А. (2015) Порiвняльний aнaлiз cтруктури емоційностіпiдлiткiв, включeних до рiзних видiв музичної діяльності. Український психолого-педагогічний науковий збірник: Науковий журнал (4 (04)). pp. 14-17.

Портницька, Н. Ф. and Долінчук, І. О. (2015) Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків. Молодий вчений (1 (16)). pp. 169-172. ISSN 2304-5809

Портницька, Н. Ф. and Войцехівська, Ю. (2015) Гендерні особливості стратегіальних тенденцій розвитку творчих здібностей у молодшому підлітковому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 60-64.

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. (2015) Діагностичний ресурс фотобіографічного методу у вивченні механізмів розвитку творчості та обдарованості особистості. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 226-233.

Портницька, Н. Ф. and Чупріна, С. (2015) Образ ідеальної дитини у свідомості батьків підлітків. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 69-71.

Портницька, Н. Ф. and Хомутовська, О. (2015) Особливості прояву самостійності підлітків залежно від стилю материнського виховання. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 67-69.

Портницька, Н. Ф. and Долінчук, І. О. (2015) Порівняльний аналіз ефективності опитувальників та психосемантичних методів у вивченні образу майбутнього подружнього партнера у юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 64-67.

Портницька, Н. Ф. and Лесик, С. М. and Татаріна, А. О. (2014) Психолого-педагогічні особливості рівня домагань підлітків, що потребують корекції розумового розвитку. Молодий вчений (2 (5)). pp. 120-124. ISSN 2304-5809

Портницька, Н. Ф. (2014) До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 183-189. ISSN 2311-8466

Портницька, Н. Ф. (2013) Засооби розширення оепарціонального досвіду у процесі розвитку творчих здібностей дошкльників. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки та розвитку творчих здібностей та обдарованості "Три кроки". pp. 89-91.

Портницька, Н. Ф. (2013) Ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей дошкільників: соціально-психологічні аспекти. Проблеми діагностики і проектування розвитку обдарованих дошкільників: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 268-271.

Портницька, Н. Ф. (2009) Інвенційні дії як основа розвитку творчості у дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12. pp. 256-261.

Портницька, Н. Ф. (2009) Особливості усвідомлення творчих здібностей дошкільниками в умовах різних систем виховання. Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць / За ред. С.Д. Максименко. – – Т. 12. Вип.7. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009., 12. pp. 111-114.

Портницька, Н. Ф. (2007) Динаміка наслідування та особливості розвитку творчих здібностей обдарованих дошкільників. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12 (3). pp. 219-224.

Портницька, Н. Ф. (2007) Стратегіальні тенденції розвитку наслідування дошкільників. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12. – Вип. 2. – С. 206-211., 12. pp. 206-211.

Портницька, Н. Ф. (2007) Ціннісна регуляція наслідування у продуктивно-творчій діяльності у дошкільному віці. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко., 12. pp. 235-240.

Портницька, Н. Ф. (2006) Перехід до соціальної регуляції наслідування як умова розвитку творчих здібностей у продуктивній діяльності дошкільників. Наукови часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12(37)). pp. 171-175.

Портницька, Н. Ф. (2005) Експериментальне дослідження особливостей наслідування в процесі продуктивної творчої діяльності дошкільників. Педагогіка та психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал (6). pp. 156-163.

Портницька, Н. Ф. (2004) Динаміка наслідування в процесі розвитку творчих здібностей дошкільників. Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. (26). pp. 212-219.

Портницька, Н. Ф. (2001) Психологічні особливості наслідування у дитячому віці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 93-95. ISSN 2076-6173

Book Section

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи патопсихології. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 95-119.

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Етика і психологія сімейних стосунків”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 92-113.

Портницька, Н. Ф. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія девіантної поведінки”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 157-185.

Портницька, Н. Ф. and Музика, О. Л. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія творчості». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 501-520. ISBN 978-966-485-070-1

Book

Дем'янчук, Ю. Ю. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2020) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 13. ЖДУ імені Івана Франка.

Портницька, Н. Ф. and Гречуха, І. А. and Литвинчук, А. І. and Можаровська, Т. В. and Хоменко, Н. В. (2016) Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Практикум із загальної психології». Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Thesis

Портницька, Н. Ф. (2007) Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці. Other thesis, ЖДУ ім. Івана Франка.

Teaching Resource

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. and Фальковська, Л. М. and Кириченко, В. В. and Майстренко, Т. М. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2020) Робота психолога у медико-психолого-педагогічній комісії (інклюзивно-ресурсному центрі). [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. (2019) Психологія девіантної поведінки / Силабус до навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Практикум із психологічної роботи з сім’єю». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Загурська, І. С. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Робота психолога в інклюзивно-ресурсному центрі». [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. and Музика, О. О. and Тичина, І. М. and Литвинчук, А. І. (2018) Загальна психологія: Методичні рекомендації з курсу для студентів І курсу спеціальності Психологія. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. (2018) Загальна психологія: Методичні рекомендації до курсу. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Никончук, Н. О. and Портницька, Н. Ф. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Творчість у системі особистісного розвитку дитини». [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2016) Психологічне обстеження школярів, що потребують корекції розумового розвитку: Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Патопсихологія». [Teaching Resource]

Other

Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. (2022) Мотиваційний лист: практикум для абітурієнтів. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Wed Sep 28 09:13:12 2022 EEST.