Items where Author is "Сидорчук, Н. Г."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 108.

Article

Сидорчук, Н. Г. (2020) Scientific research component of training future PhDs in the condition of graduate education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (101). pp. 74-83. ISSN 2663-6387

Сидорчук, Н. Г. and Дубасенюк, О. А. (2020) Акмеологічне зростання дослідницької компетентності викладачів університету у сфері педагогічної освіти. Нові технології навчання: зб. наук. праць (94). pp. 306-313.

Сидорчук, Н. Г. (2020) Компетентнісні засади підготовки викладачів закладів вищої освіти в умовах аспірантури. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року).. pp. 93-95.

Самойленко, О. А. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2019) Trends of development of adult education in the EU countries. Педагогічний часопис Волині (13). pp. 97-104. ISSN 2415-8143

Сидорчук, Н. Г. (2019) До питання підготовки докторів філософії на засадах компетентнісного підходу. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2019 року, м. Суми), 1. pp. 117-121. ISSN №978-966-698-271-4

Сидорчук, Н. Г. (2019) Теоретичні засади вдосконалення професійної методичної підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Проблеми освіти (92). pp. 168-172.

Сидорчук, Н. Г. (2018) Вплив вчення М. М. Миклухо-Маклая на розвиток акмеологічної галузі знань. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: зб. матер. Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м. Малин). pp. 12-16.

Сидорчук, Н. Г. and Тригубчук, М. Ю. (2018) Особливості професійного здоров’я викладача закладу вищої освіти та синдром професійного вигорання. Андрагогічний вісник: наук. електр. журнал (9). pp. 102-113.

Сидорчук, Н. Г. and Бредіхіна, І. В. (2018) Тренінг як шлях формування педагогічної команди. Креативна педагогіка (13). pp. 36-41.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Акмеологічний підхід як ключовий принцип розвитку особистості. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). pp. 14-20.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Магістратура: історичні передумови впровадження ступеневої освіти на сучасному етапі модернізації вітчизняної вищої школи. Креативна педагогіка (12). pp. 49-56.

Сидорчук, Н. Г. and Колеснікова, І. В. (2017) Освітній контекст феномену медіакультури. Андрагогічний вісник (8). pp. 128-132.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Розвиток метакогнітивних умінь як перспективний напрям професійного самовдосконалення. Проблеми освіти (87). pp. 242-246.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Формування метакогніцій майбутніх фахівців у вищій школі: досвід та перспективи впровадження у навчальний процес вітчизняних навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 125-128. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2017) Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 249-253. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмекомпетентность как образ и результат исследования качества профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов. Акмеология 2016. Методологические и методически проблемы. (28). pp. 93-99.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Культурологічні засади підготовки професійних кадрів у навчальних закладах університетського типу. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука. pp. 438-444.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Рекреалогія: гармонізація духовної та фізичної складової у розвитку особистості. Проблеми освіти (86). pp. 475-479.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів як засіб формування акмекомпетентності у контексті єдиного європейського освітнього простору. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 260-298.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу. Креативна педагогіка (11). pp. 57-64.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Шляхи оптимізації педагогічної освіти та перспективи її розвитку. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 286-299.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Інтеграційні процеси в освіті як полікультурна проблема. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 230-233.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Взаємодія українського та польського організованого молодіжного руху крізь призму історичних реалій (ХІХ – початок ХХ ст.). Українська полоністика (12). pp. 70-77. ISSN 2220-4555

Сидорчук, Н. Г. (2015) Компетентнісний підхід як ключова парадигма удосконалення підготовки професійних кадрів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 26-30. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2015) Культурологічні аспекти удосконалення підготовки професійних кадрів в навчальних закладах університетського типу. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 174-179.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Науковий доробок М.М. Миклухо-маклая як підґрунтя становлення акмеологічної галузі знань. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 309-313.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект. Професійна освіта: методологія, теорія та технології (2). pp. 185-200.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Порівняльний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» як складних психолого-педагогічних феноменів. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 78-81.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Національна рамка кваліфікацій: порівняльний аналіз досвіду України та Польщі. Українська полоністика (11). pp. 264-269. ISSN 2220-4555

Сидорчук, Н. Г. (2014) Перетворювальна функція педагогічних знань. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 156-177.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Розвиток акмеологічної науки як одна із умов підвищення якості освіти. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 321-335.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Самоосвіта як форма організації навчання у системі освіти доросл. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 179-183.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Університет як соціально-культурологічний феномен. Нові технології навчання (81). pp. 171-175.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Університетські традиції як підгрунтя реалізації виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 178-186.

Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

Сидорчук, Н. Г. (2013) Соціально-історичні моделі університетської освіти. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 18-24.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Культурологічний аспект викладацької діяльності в епоху середньовіччя. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 134-142.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Педагогічний аспект фахової підготовки у класичних університетах у контексті імперативів європейської освітньої моделі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 124-131.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Середньовічний університет: мистецтво педагогічної дії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 123-126.

Сидорчук, Н. Г. (2011) Європейський вимір української освіти. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 72-80.

Сидорчук, Н. Г. (2011) Історичні реалії становлення та розвитку вітчизняної університетської освіти (ХVІІ-ХVІІІ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 96-99. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2010) Математичне моделювання як основа побудови системи професійно педагогічної підготовки студентів університетів у контексті євроінтеграційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 41-46.

Сидорчук, Н. Г. (2010) Роль вищих шкіл Ближнього Сходу у становленні європейської університетської освіти у середні віки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2009) Інноваційні засади модернізації вітчизняної вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 103-113.

Сидорчук, Н. Г. (2009) Змістова характеристика категорії "система професійно педагогічної підготовки студентів університетів" у контексті єдиного європейського освітнього простору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 64-69.

Сидорчук, Н. Г. (2008) Деякі аспекти побудови моделі системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп. pp. 51-70.

Сидорчук, Н. Г. (2007) Університетська педагогічна освіта в контексті євроінтеграційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 45-49.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Італійські університети в ХІ-ХІІІ століттях. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 173-176.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Модель системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 51-68.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Теоретичні основи побудови педагогічної системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті транснаціональних проблем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 62-65.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Основні тенденції розвитку системи професійно-педагогічної підготовки студентів університету в контексті вимог єдиного європейського освітнього простору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 96-99.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів (1802-1917 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 23-27.

Левківський, М. В. and Сидорчук, Н. Г. (2004) Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми зони радіологічного контролю. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 41-45.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Технологія організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 64-69.

Сидорчук, Н. Г. (2003) А.С.Макаренко і становлення вітчизняної педагогіки. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 19-24.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Деякі підходи до вивчення феномену науково-дослідної діяльності майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 74-77.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Місце науково-дослідної роботи у системі екологічного виховання. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 13-16.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Педагогічна діагностика як джерело науково-дослідної діяльності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 119-121.

Сидорчук, Н. Г. (2002) До питання про організацію науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 408-413.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Наукове студентське товариство як форма підготовки майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації. pp. 413-417.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Науково-дослідна робота як складова професійної підготовки в зарубіжних країнах. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні. pp. 87-90.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Організація науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі (3). pp. 117-120.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Про співвідношення між поняттями "самоосвіта" та "самостійна робота". Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (4). pp. 139-141.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Профессиональная педагогическая деятельность: сущность и современные подходы. Акмеология 2002 (7). pp. 94-101.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Самоосвітня діяльність як фактор становлення особистості Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 189-191.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Социально-экономические предпосылки и основные тенденции становления профессиональной научно-исследовательской профессиональной научно-исследовательской деятельности учителя (1802- 1917 гг.). Акмеология 2002. (7). pp. 181-189.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Науково-дослідна робота як шлях формування творчої особистості майбутнього вчителя. Всебічний розвиток особистості студента:. pp. 468-474.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Теоретико-методологічні основи дослідження підготовки майбутнього вчителя до самоосвітньої діяльності. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. pp. 149-151.

Сидорчук, Н. Г. (2000) Роль самостійної навчальної діяльності у підготовці майбутніх учителів до професійної самоосвіти. Професійна підготовка педагогічних працівників. pp. 253-262.

Сидорчук, Н. Г. (2000) Соціально-педагогічні передумови і головні тенденції становлення професійної самоосвітньої діяльності вчителя. Соціалізація особистості: зб. наук. праць. pp. 11-19.

Сидорчук, Н. Г. (1999) Категорійний аналіз поняття «самоосвітня діяльність майбутнього вчителя». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 59-62. ISSN 2076-6173

Book Section

Сидорчук, Н. Г. and Борейко, О. М. and Борейко, А. І. (2020) Організація педагогічної просвіти батьків дітей з особливими освітніми потребами в закладах середньої освіти. In: Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія. ФОП Цюпак А.А., Хмельницький, pp. 241-281. ISBN 958-617-513-621-8

Сидорчук, Н. Г. (2019) Євроінтеграційний контекст професіографічного аналізу поняття «професійний потенціал». In: Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Вид-во Євенок О.О., Житомир, pp. 40-69.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Концепція моделювання системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 125-159.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Технологія самоосвітньої діяльності майбутніх педагогів. Технологія формування самоосвітніх умінь майбутніх учителів. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 185-220.

Monograph

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Костюшко, Ю. О. and Осадчук, Н. П. and Сидорчук, Н. Г. (2020) Теорія і практика професійної акмеології. Project Report. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Проблема професійно-педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади дослідження. Other. Житомир: Вид-во Євенок О.О., Житомир, Україна.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Ковальчук, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Огнев'юк, В. О. and Сисоєва, С. О. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні С91 та прикладні аспекти. Other. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2012) Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Єремеєва, В. М. and Саух, П. Ю. and Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Book

Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Королюк, О. М. and Мирончук, Н. М. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Дубасенюк, О. А. and Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Вітвицька, С. С. and Горобець, С. М. and Лук'янова, Л. Б. and Самойленко, О. А. and Барановська, Л. В. and Корінна, Л. В. and Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Павленко, В. В. (2015) Проблеми освіти: Збірник наукових праць. Вінниця.

Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. and Березюк, О. С. and Кузьмина, Н. В. and Чернілевський, Д. В. and Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2006) Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2006) Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Єремеєва, В. М. and Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Левківський, М. В. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Науково-педагогічні доробки студентів-дослідників:. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ..

Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Experiment

Герасимчук, І. І. and Сидорчук, Н. Г. (2015) Розвиток фізичної активності учнів початкової школи на уроках хореографії. [Experiment]

Гетьман, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2015) Театральне мистецтво як засіб формування естетичних смаків в учнів початкових класів. [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. (2004) Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Apr 11 09:10:05 2021 EEST.