Items where Author is "Сорочинська, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 128.

Article

Сорочинська, О. А., Денисюк, І. О., Олійник, Д. С. (2023) Аспекти формування досвіду безпечної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)». pp. 451-460.

Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Горальський, Л. П., Дмитрук, В. С. (2023) Використання живих об’єктів під час викладання освітньої компоненти «Зоологія» у закладах вищої освіти. «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»).

Сорочинська, О. А., Олійник, Д. С., Денисюк, І. О. (2023) Діагностика рівня правової вихованості у дітей старшого дошкільного віку. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). pp. 297-304. ISSN 2786-4952

Горінова, А. Д., Сорочинська, О. А. (2023) Розвиток креативності в дітей старшого дошкільного віку засобами художньої діяльності. The 18th International scientific and practical conference “Theoretical and applied aspects of the development of science” (May 09 – 12, 2023). pp. 272-274.

Дроздовська, Н., Сорочинська, О. А. (2022) Особливості гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії ЗДО та сім’ї. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч., 1. pp. 121-125.

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О. (2022) Педагогічні інструменти розвитку основ критичного мислення в дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (109). pp. 29-45. ISSN 2663-6387

Немержицька, Людмила, Сорочинська, О. А. (2022) Розвиток словесної творчості дітей старшого дошкільного віку за методикою Л. Фесюкової. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 160-162.

Колесник, О., Сорочинська, О. А. (2022) Розвиток фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку засобами рухливих ігор. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 136-138.

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О., Шпіхернюк, Д. О. (2022) Рухливі ігри як засіб розвитку фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (21–22 січня 2022 р., м. Одеса). pp. 149-153.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Гогола, І. О. (2022) Упровадження STREAM-освіти у закладах дошкільної освіти з елеменами мейкерства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 49-66. ISSN 2663-6387

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Ліпіліна, Ю. В. (2022) Формування комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри. Science and innovation of modern world : proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. pp. 394-400.

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О., Семенович, Я. О. (2022) Формування предметно-практичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої праці. Materiały XVII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Europejska nauka XXI powieką - 2022» (1). pp. 104-108.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Драгальчук, А. П. (2022) Формування природнично-екологічної компетентності в дітей дошкільного віку засобами STREАM-освіти. Eurasian scientific discussions : Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. pp. 287-292.

Іскрижинська, А. М., Сорочинська, О. А. (2022) Формування природничо-екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових технологій. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 128-132.

Гановська, Анжеліка, Сорочинська, О. А. (2022) Формування ціннісного ставлення до природи в дітей старшого дошкільного віку. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 142-144.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2021) Особливості експериментально-дослідницької діяльності в природному довкіллі дітей старшого дошкільного віку. Зб. наук. праць «Педагогічні науки». pp. 51-56.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2021) Технологія геокешинг як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. pp. 136-138.

Савицька, Д. О., Сорочинська, О. А. (2021) Формування основ екологічної культури в дітей віку в умовах закладу дошкільної освіти. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наукю пр.]: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 8-15. ISSN 2709-6750

Сорочинська, О. А., Мельничук, Любов (2020) Інноваційнні форми навчання як засіб екологічного виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 20-24.

Примак, А. І., Сорочинська, О. А. (2020) Дидактична гра як засіб формування реалістичних знань про природу у дітей дошкільного віку. Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць.. pp. 449-452.

Давидюк, Ю. Д., Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2020) Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами експериментально-дослідницької діяльності в природі. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28  березня 2020 року). pp. 50-54.

Кочин, Є. С., Сорочинська, О. А. (2020) Розвиток інтересу до пізнання природи у молодших дошкільників шляхом упровадження інноваційних форм та методів навчання. Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2020 р.). pp. 99-103.

Марченко, М. А., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2020) Формування основ екологічних знань дітей старшого дошкільного віку дослідницьким методом. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2020 р., м. Одеса). pp. 79-83.

Свірщук, І. О., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2020) Формування основ природознавчої компетентності дітей старшого дошкільного віку технологією квест. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та приктика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конфренеції (17-18 січня 2020 р., м. Одеса). pp. 77-80.

Гібнер, Т. В., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2020) Формування у дітей дошкільного віку природничих знань у процесі ознайомлення з рослинним світом на ділянці закладу дошкільної освіти. Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць.

Сорочинська, О. А., Іванцова, А. В. (2019) Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія». ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities”: Conference proceedings.

Литвиненко, А. С., Сорочинська, О. А. (2019) «Метод проектів» у формуванні основ природознавчої компетентності дітей дошкільного віку. атеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р. м. Дніпро. Частина ІІ. pp. 193-195.

Полюхович, Н. І., Фещук, А. М., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення класу ссавці на уроках біології у загальноосвітньому навчальному закладі. Біологічні дослідження – 2019. pp. 424-426.

Сорочинська, О. А., Іванцова, А. В. (2019) Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія. ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities”: Conference proceedings, February 22 th, 2019. pp. 495-499.

Єфимчук, А. О., Сорочинська, О. А. (2019) Екологічний квест як інноваційна технологія формування у дошкільників первинних уявлень про зв’язки у природі. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). pp. 11-14.

Кулеш, О. С., Сорочинська, О. А. (2019) Екскурсія як форма екологічного виховання старших дошкільників. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року).. pp. 42-46.

Зінченко, Д. І., Пешик, Г. С., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Засоби розвитку креативності школярів. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (1–2 лютого 2019 р., м.Київ). pp. 55-59.

Сорочинська, О. А. (2019) Методологічні засади підготовки майбутніх учителів біології до природоохоронної роботи з учнями основної школи. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 183-188.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Струганів, А. Р. (2019) Ознайомлення старших дошкільників із природним довкіллям методом інтелект-карт. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a vznik - 2019». pp. 47-49.

Натальчук, О. Р., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2019) Особливості застосування засобів екологічного тренінгу в формуванні уявлень про взаємозв’язки в природі у дітей дошкільного віку. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року).. pp. 52-56.

Іваницька, Надія, Сорочинська, О. А. (2019) Формування природознавчої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами лепбук. Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: збірник студентських наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27-28 листопада 2019 року, м. Суми). pp. 226-229.

Корягіна, Ю. І., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2019) Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). pp. 47-50.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В., Семенович, Яна (2019) Фізичний розвиток майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти як основа формування здоров’я у дітей дошкільного віку. Нові технології навчання: збірник наукових праць. pp. 267-274.

Романюк, Р. К., Сорочинська, О. А. (2018) Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. pp. 599-626.

Лисенко, В. В., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2018) Засоби ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з лікарськими рослинами. Біологічні дослідження – 2018. pp. 391-392.

Курова, А. Е., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2018) Зміст та завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ. Біологічні дослідження – 2018. pp. 387-389.

Христюк, І. В., Сорочинська, О. А. (2018) Неврологічні розлади у дітей дошкільного віку. Біологічні дослідження – 2018. pp. 284-285.

Сорочинська, О. А. (2018) Особливості залучення студентів-біологів до природоохоронної роботи під час біологічних навчально-польових практик (ретроспективний аналіз – друга половина ХХ ст.). Зб. наук. праць «Педагогічні науки», 1. pp. 36-40.

Сорочинська, О. А., Бортняк, І. В., Петрук, Н. В. (2018) Особливості організації режиму харчування дітей у дошкільному закладі. Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Aktualne problem nowoczesnych nauk – 2018”, 5. pp. 77-81.

Чeрв’якoва, О. О., Цимбалішина, О. А., Сорочинська, О. А. (2018) Рoзвитoк крeативнoї уяви учнiв на урoках бioлoгiї. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 170-173.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В., Халімончук, Н. О. (2018) Режим дня як основа формування здоров’я та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку у курсі «Вікова фізіологія та валеологія». Зб. наук. праць «Педагогічні науки», 1. pp. 81-86.

Сорочинська, О. А. (2018) Ретроспективний аналіз історико-педагогічних аспектів становлення природоохоронної роботи учнівської молоді в країнах Європи. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2018 в Музеї Бориса Лятошинського : зб.статей. pp. 168-180.

Ляшук, О. В., Бонсевич, О. Ю., Сорочинська, О. А. (2018) Розвиток креативної уяви учнів на уроках біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 149-153.

Лукашевич, М. В., Сорочинська, О. А. (2018) Розвиток обдарованості учнівської молоді у позакласній еколого-натуралістичній роботі. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 109-111.

Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П. (2018) Роль наукових шкіл у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя біології (з досвіду роботи Житомирської наукової малакологічної школи). Проблеми освіти: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 166-173.

Ткач, Є. О., Сорочинська, О. А. (2018) Стан готовності майбутніх вихователів до валеологічної роботи з дошкільниками. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: Зб. тез міжнародної науково-практичної конференції : (12-13 січня 2018 р. м. Харків). pp. 79-83.

Баранівська, О. О., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2018) Технології проблемного і розвиваючого навчання при вивченні біології в основній школі, розвиток креативного мислення. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14–15 грудня 2018 р., м. Одеса). У 2-х частинах.. pp. 10-13.

Нагорна, І. Р., Сорочинська, О. А., Власенко, Р. П. (2018) Формування екологічної свідомості студентів у процесі фахової підготовки. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 7–8 грудня 2018 р.). У 2-х частинах, частина ІІ. pp. 29-32.

Папроцька, І. П., Сорочинська, О. А. (2018) Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку засобами ігрових технологій. Ключові питання досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Зб.тез наук.робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2018 р.), 2. pp. 84-87.

Бенедичук, В. В., Сорочинська, О. А. (2017) Витоки створення екологічних стежок як засобу екологічного виховання підростаючого покоління. Материали за XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука -2017», 10. pp. 94-96.

Сорочинська, О. А. (2017) Досвід екологічної освіти та виховання з учнівською молоддю у Польщі. Українська полоністика (14). pp. 135-147. ISSN 2220-4555

Сорочинська, О. А. (2017) Особливості організації позакласної еколого-натуралістичної роботи у Житомирській області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 403-404.

Шмідт, А. М., Сорочинська, О. А. (2017) Підготовка майбутніх працівників дошкільної освіти до впровадження педагогічних технологій у професійній підготовці. Зб.наук.робіт учасників міжнародної науково-практитичної конференції (17-18 листопада 2017 р. м. Одеса).. pp. 55-58.

Романюк, Н. С., Сорочинська, О. А. (2017) Структура готовності майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної робот із учнями основної школи. НАУКОВЕ МИСЛЕННЯ: Збірник статей учасників десятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (5-13 квітня 2017.).. pp. 15-19.

Сорочинська, О. А., Ткач, Є. О. (2017) Структура готовності працівника дошкільної освіти до валеологічної роботи з дітьми дошкільного віку. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3. pp. 212-216. ISSN 2413-1865

Остапчук, О. В., Сорочинська, О. А. (2016) Вплив типу темпераменту дитини на процес адаптації до умов ДНЗ. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісмного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 145-149.

Іванова, І. В., Сорочинська, О. А. (2016) Особливості валеологічної підготовки майбутніх працівників дошкільної освіти у процесі викладання фахових дисциплін. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 19-20 травня 2016 р.). pp. 165-166.

Сорочинська, О. А. (2016) Особливості формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтерактивних методів навчання. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження С.Ф. Русової. pp. 204-207.

Сорочинська, О. А. (2016) Формування валеологічної компетентності майбутніх працівників дошкільної освіти у процесі фахової підготовки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (135). pp. 133-135. ISSN 2076-586X

Сорочинська, О. А. (2016) Формування мотивації у студентів-біологів до позакласної еколого-натуралістичної роботи у процесі професійної підготовки. Біологічні дослідження – 2016. pp. 42-43.

Демиденко, А. М, Сорочинська, О. А. (2015) Наступність організації природоохоронної роботи учнів початкової та основної школи. Materials of the XI International scientific and practical conference, “Trends of modern science” (19). pp. 26-27.

Осадчук, К. Р., Сорочинська, О. А. (2015) Наступність у навчанні природознавства дошкільного навчального закладу і початкової школи. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieką - 2015”. Pedagogiczne nauki, 11. pp. 22-24.

Костриця, А. С., Сорочинська, О. А. (2015) Наступність у формуванні поняття "Тварини" у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 599-602. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Вознюк, К. А., Сорочинська, О. А. (2015) Проблема наступності формування екологічної культури між дошкільною та початковою ланками освіти. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука». Педагогически науки, 9. pp. 34-36.

Сорочинська, О. А. (2015) Проблема підготовки майбутніх учителів біології до організації позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 506-508. ISSN 978-617-581-241-9

Роздольська, З. В., Сорочинська, О. А. (2015) Проблеми наступності дошкільної й початкової освіти у формуванні поняття "Рослини". Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 629-632. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Костриця, А. С., Сорочинська, О. А. (2015) Психічне здоров’я учнів початкової школи та умови його збереження під час навчально-виховного процесу. Materials of the XI International scientific and practical conference, “Science and civilization”, - 2015. Pedagogical sciences., 11. pp. 79-83.

Бокша, А. А., Сорочинська, О. А. (2015) Сутність поняття наступності навчання природознавства у початковій школі. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problem nowoczesnych nauk - 2015”. Nauka I studia (9). pp. 21-24.

Камінук, М. В., Сорочинська, О. А. (2015) Формування відповідального ставлення до здоров’я в дітей дошкільного віку. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука», 7. pp. 74-77.

Оберемська, В. В., Сорочинська, О. А. (2015) Формування екологічної компетентності молодших школярів на уроках природознавства. MateriáXI mezinárodnÍ vĕdecko – praktická conference “AktuálnÍ vymoženosti vĕdy – 2015. pp. 47-50.

Бокша, А. А., Сорочинська, О. А. (2015) Формування основ здорового способу життя у молодших школярів. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 485-487. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Кулик, Н. В., Сорочинська, О. А. (2014) Дитяча художня природознавча література, як засіб екологічного виховання дітей дошкільного віку. Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на ХХІ век», Педагогически науки, 16. pp. 80-82.

Бичева, Т. В., Сорочинська, О. А. (2014) Екологічне виховання дітей дошкільного віку шляхом залучення до трудової діяльності у стінах дошкільного закладу. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria I praktyka - 2014» Filologiczne nauki. Pedagogiczne nauki, 4. pp. 102-104.

Сорочинська, О. А. (2014) Модель подготовки будущего учителя биологии к внеклассной эколого-натуралистической работе с учениками основной школы. Научно-теоретический и практический журнал ОРАЛДИҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ. (52). pp. 26-36.

Кліменко, М. С., Сорочинська, О. А. (2014) Підготовка майбутніх учителів біології до організації екологічних екскурсій. Біологічні дослідження – 2014. pp. 513-515.

Степанюк, А. О., Сорочинська, О. А. (2014) Співпраця сім'ї та дошкільного навчального закладу в полегшенні процесу адаптації дитини до садочка. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 211-214.

Савчук, К. А., Сорочинська, О. А. (2014) Формування у дітей дошкільного віку мотивації ведення здорового способу життя. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 467-470.

Голяченко, Я. Г., Сорочинська, О. А. (2013) Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир. pp. 222-223. ISSN УДК: 373.2.015.31:504

Барабаш, А. С., Сорочинська, О. А. (2013) Періоди становлення еколого-натуралістичної роботи в Україні. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ,. pp. 220-222. ISSN УДК: 378:37.033+502

Сорочинська, О. А. (2013) Формування екологічної культури дошкільників засобами авторської казки. Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sąnauką i technikami - 2013» (07 - 15 listopada 2013 roku), 16. pp. 29-31.

Сорочинська, О. А. (2013) Формування професійно-значущих якостей майбутнього вчителя біології. Наукові запискиСерія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1 (4). pp. 323-327.

Гаврилець, Л. В., Сорочинська, О. А. (2012) Використання сюжетно-рольової гри в екологічному вихованні дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць.. pp. 38-40.

Сорочинська, О. А. (2012) Готовність майбутнього вчителя біології до впровадження інформаційних технологій у позакласну еколого-натуралістичну роботу з учнями основної школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр (30). pp. 462-467.

Сорочинська, О. А. (2012) Організація позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 189-193. ISSN 2076-6173

Кисельова, М. В., Сорочинська, О. А. (2012) Освітня технологія «довкілля» в сучасному ДНЗ. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 110-112.

Гуменюк, Ю. О., Сорочинська, О. А. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження в навчальний процес здоров'язберігаючих технологій. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за раг.ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник. - Житомир. pp. 266-270.

Гуменюк, Ю. О., Сорочинська, О. А. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження в навчальний процес здоров'язберігаючих технологій. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 266-270.

Гаврилець, Л. В., Сорочинська, О. А. (2012) Роль сюжетно-рольової гри в екологічному вихованні дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 38-40.

Сорочинська, О. А. (2012) Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на XXI век», Педагогически науки, 25. pp. 3-5.

Сорочинська, О. А. (2012) Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи. Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи, 25. pp. 3-5. ISSN 978-966-8736-05-6

Дяченко, О. В., Сорочинська, О. А. (2012) Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 99-101.

Сорочинська, О. А. (2012) Формування екологічної свідомості майбутніх учителів біології: сучасні підходи до визначення поняття, змісту, структури. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія – Зб.статей, 1 (36). pp. 195-204. ISSN УДК 378:37.033+502

Сорочинська, О. А. (2012) Формування креативності студентів-біологів засобами екологічних ігор. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (71). pp. 232-237.

Коробчук, О., Сорочинська, О. А. (2012) Шляхи удосконалення еколого-натуралістичної освіти студентів природничого факультету в процесі професійної підготовки. Біологічні дослідження – 2012: матеріали конференції. – Житомир. pp. 90-92.

Сорочинська, О. А. (2011) Формування екологічної культури школярів у процесі позакласної еколого-натуралістичної роботи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХІ ст..» Вип. 577. Педагогіка та психологія. (вип577). pp. 164-173. ISSN УДК 378:37.033+502

Давидович, І. В., Сорочинська, О. А. (2011) Польова практика з біології – активна форма природоохоронної роботи студентів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 60-62.

Давидович, І. В., Сорочинська, О. А. (2011) Польова практика з біології, як форма природоохоронної діяльності студентів. «Біологічні дослідження – 2011»: Матеріали ІІ науково-практичної конференції для молодих учених та студентів. – Житомир.. pp. 61-62.

Сорочинська, О. А. (2011) Підготовка майбутнього вчителя до позакласної еколого- натуралістичної роботи у школі (з досвіду роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка). Удосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті модернізації вищої школи: матеріали міжвузь. наук.-практ.конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 20 жовт.2011 р.. pp. 110-116. ISSN 378:37.033+502

Сорочинська, О. А. (2010) Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці майбутнього вчителя біології. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Серія Педагогічні науки (90). pp. 275-278.

Сорочинська, О. А. (2010) Підготовка майбутнього вчителя біології з використанням технологій мультимедіа. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції. pp. 247-248.

Сорочинська, О. А. (2008) Провідні тенденції у процесі взаємодії людини і природи (історичний аспект). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 206-210. ISSN 2076-6173

Танська, В. В., Сорочинська, О. А. (2008) Экологическое образование – часть профессиональной подготовки будущего учителя биологии. Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Материалы Х Международной научно-практической конференции. Г.Белград, 15-18 сентября 2008 г..

Сорочинська, О. А. (2007) Застосування новітніх технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю "Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів". pp. 218-221.

Сорочинська, О. А. (2007) Природоохоронна діяльність молоді як шлях подолання екологічної кризи на Житомирщині. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє, 2. pp. 293-299.

Сорочинська, О. А. (2006) Провідні тенденції у підготовці майбутнього учителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб.наук.прац. pp. 63-64.

Monograph

Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А. (2018) Organization of specialized training and environmental activities of students in eastern European countries. Other. “Baltija Publishing”, Latvia.

Book

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В. (2020) Основи валеології, анатомії і фізіології дітей (дошкільний та молодший шкільний вік) для студентів 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка. (In Press)

Андрійчук, Т. В., Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гирин, В. К., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П., Танська, В. В., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Thesis

Сорочинська, О. А. (2017) Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сорочинська, О. А. (2017) Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В., Сорочинська, О. А. (2020) Тестові завдання з валеології і вікової фізіології. [Teaching Resource]

Єрмошина, Т. В., Першко, І. О., Васільєва, Л. А., Сорочинська, О. А. (2020) Робочий зошит для лабораторних робіт з біофізики. [Teaching Resource]

Васільєва, Л. А., Сорочинська, О. А. (2018) Біофізика. [Teaching Resource]

Сорочинська, О. А., Власенко, Р. П., Павлюченко, О. В. (2018) Вікова фізіологія і валеологія. [Teaching Resource]

Трускавецький, Є. С., Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А. (2007) Методичні рекомендації для організації індивідуальної роботи студентів і контролю за нею з курсу "Загальна цитологія і гістологія". [Teaching Resource]

Other

Максимова, О. О., Сорочинська, О. А., Федорова, М. А. (2023) Збірник тестових завдань з методики формування екологічної та здоров'язбережувальної компетенцій у дітей дошкільного віку. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із обов'язкової освітньої компоненти "Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природним довкіллям". Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Максимова, О. О., Сорочинська, О. А., Федорова, М. А. (2022) Збірник тестових завдань з методик дошкільної освіти. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Гужанова, Т. С., Сорочинська, О. А. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з освітньої компоненти Вступ до спеціальності. Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка.

Павлюченко, О. В., Власенко, Р. П., Сорочинська, О. А. (2019) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. Вид - во ЖДУ ім.І. Франка..

Сорочинська, О. А. (2016) Вікова фізіологія та валеологія. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Сорочинська, О. А. (2011) Еколого-натуралістична робота у школі. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

Сорочинська, О. А. (2011) Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної. Житомир: ЖДУ.

This list was generated on Mon Dec 4 01:24:55 2023 EET.