Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | О | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 114.

Б

Бродовська, А. В. (2018) Особливості формування згуртованості молодших школярів в умовах соціально-психологічного тренінгу. ЖДУ ім. І.Франка.

Буравський, Віталій (2018) Психологічні особливості відображення авторами в літературних творах власних стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях. [Experiment]

Біляченко, Н. М. (2018) Психологічні особливості переживання професійного становлення у дорослому віці. ЖДУ імені Івана Франка.

В

Весельська, А. Л. (2018) Когнітивний компонент у психологічній моделі розуміння музичних творів. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 11-15.

Ворожеєва, В. В. (2018) Вікова динаміка релігійної толерантності школярів. ЖДУ ім. І.Франка.

Г

Гавриловська, К. П. (2018) Гендерні стереотипи як причина сімейного насилля. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 22-25.

Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації з курсу «Профілактика та подолання сімейного насилля». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації з курсу «Психологія впливу та протидії маніпуляціям». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П., Базилюк, І. І. (2018) Образ самотньої матері у свідомості осіб із різними соціальними статусами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (3). pp. 133-139. ISSN 2312-3206

Гавриловська, К. П., Вигівська, О. В. (2018) Психологічні механізми формування професійної ідентичності студентів-випускників спеціальності «Психологія». Теорія і практика сучасної психології (3). pp. 173-178. ISSN 1813-3405

Гавриловська, К. П., Вигівська, О. В. (2018) Формування професійної ідентичності майбутніх психологів: ціннісний аспект. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (14). pp. 84-91. ISSN 2072-4772

Галайко, В. С. (2018) Особливості професійного самовизначення працівників IT-галузі. ЖДУ ім. І.Франка.

Галайко, В. С. (2018) Теоретичні засади дослідження професійного самовизначення програмістів. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 25-27.

Гарбовська, І. Л. (2018) Гендерні відмінності в уявленнях про «вродливу» жінку (крос-культурне дослідження). ЖДУ ім. І.Франка.

Горбунова, В. В., Голентовська, О. С., Загурська, І. С., Дем'янчук, Ю. Ю. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Експериментальна психологія”. [Teaching Resource]

Гречуха, І. А. (2018) Психологічні особливості розвитку емпатії літературно обдарованих старшокласників. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 33-35.

Д

Дем'янчук, Ю. Ю., Добровольська, Анастасія, Мощицька, Вікторія (2018) Особливості прояву особистісної якості “щедрість” у молодших школярів: гендерний аспект. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 35-37.

Дем'янчук, Ю. Ю., Нестерук, Руслана, Каспрук, Людмила (2018) Особливості ціннісної підтримки формування особистісної якості “дбайливість” засобами усної народної творчості у молодшому шкільному віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 37-40.

Дем'янчук, Ю. Ю., Олійник, Леся (2018) Дослідження ціннісних орієнтацій студентів-прокрастинаторів. Суспільно-політичні та психологічні студії (2). pp. 71-74.

Дончев, Ф. А. (2018) Теоретическое обоснование различий между понятиями «Трансгуманист» и «Трансчеловек». Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 40-42.

Ж

Журавльова, Л. П. (2018) Асертивні стратегії сучасної молоді. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 45-47.

Журавльова, Л. П., Дончев, Ф. А. (2018) Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения. Зб. наук.праць (1 (45)). pp. 125-135.

Журавльова, Л. П., Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2018) Особистісне зростання: теорія і практика. ЖДУ ім. І.Франка, Кафедра теоретичної та практичної психології.

З

Загурська, І. С. (2018) Проблема причинної зумовленості процесу самооцінювання: історичний аспект дослідження. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 47-51.

Загурська, І. С., Никончук, Н. О., Портницька, Н. Ф. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Творчість у системі особистісного розвитку дитини». [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Никончук, Н. О., Тичина, І. М. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціях». [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Шевчук, О. П. (2018) Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків. Молодий вчений (4). pp. 642-645. ISSN 2304-5809

К

Кирильчук, І. В. (2018) Проблема розвитку навчальних здібностей в підлітковому віці. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Кириченко, В. В. (2018) Інформаційне суспільство: еволюція явища та глобалізаційна трансформація суспільного світосприйняття. Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 22-26. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В. (2018) Вікові відмінності прояву internet-залежності (за результатами дослідження 2014 та 2018 років). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (4). pp. 188-193. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Конструювання картини світу у соціальних мережах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (5). pp. 177-181. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Наукова концептуалізація моделі становлення картини світу особистості у сучасному інформаційному суспільстві. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. pp. 74-94. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2018) Особливості споживання інформації особами юнацького віку (порівняльний аналіз досліджень 2014 та 2018 років). Теорія і практика сучасної психології (5). pp. 62-67. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В. (2018) Роль засобів масової інформації у формуванні образу осіб з особливим потребами у масовій свідомості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (2). pp. 145-149. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Рольова ідентифікація комунікатора як чинник формування картини світу в інформаційному суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (3). pp. 169-173. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2018) Суспільна інтеграція та протистояння у межах спільної історії України та Польщі. Теорія і практика сучасної психології, 1 (1). pp. 45-51. ISSN 1813-3405

Кириченко, В. В., Савиченко, О. М., Сардаковський, Ян (2018) Історична пам’ять українців: до проблеми психологічного вивчення українсько-польського протистояння та примирення. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти і родини в умовах війни, ІІ. pp. 43-57.

Коломієць, Т. В., Литвинчук, А. І., Можаровська, Т. В. (2018) Емпатія як чинник ціннісного ставлення до іншого у контексті міжособистісної взаємодії юнаків. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Коломієць, Т. В., Можаровська, Т. В., Шапран, Т. М. (2018) Педагогічна психологія: Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Коломієць, Т. В., Шмиглюк, О. Г. (2018) Особливості впливу сім’ї в процесі становлення етнічної самосвідомості особистості: крос-культурний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Коробко, Д. (2018) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах. ЖДУ імені Івана Франка.

Котлова, Л. О. (2018) Гендерні відмінності в психології розуміння правди. In: Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку.

Котлова, Л. О. (2018) Психологічне благополуччя чинники та складові. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій".

Котлова, Л. О. (2018) Соціальні ролі особистості та її конфліктна поведінка. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 72-75.

Котлова, Л. О. (2018) Теоретико-методологічні засади дослідження чесності в дитячому віці. Scientific Researches. International periodic scientific journal, 3. pp. 20-29. ISSN 2523-4692

Котлова, Л. О. (2018) Теоретичні засади вивчення чесності в психології. In: VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Психологія людини: свідомість і реальність".

Котлова, Л. О., Безверхня, К. (2018) Теоретичні основи вивчення копінг-стратегій подружжя в період адаптаційної кризи. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 70-72.

Котлова, Л. О., Безверхня, К. (2018) Уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб: гендерний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (3). pp. 64-69. ISSN 2312-3206

Котлова, Л. О., Безверхня, К. О. (2018) Психологічні особливості копінг-стратегій подружжя в період адаптаційної кризи. Теорія і практика сучасної психології (4). pp. 85-90. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О., Кирильчук, І. В. (2018) Психотехнології організації комункативного простору: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2018) Методичні рекомендації з курсу Психологія конфлікту. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2018) Проблема чесності особистості в ХХІ столітті. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 106-109.

Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Масмедійна психологія». [Teaching Resource]

Котлова, Л. О., Марчук, К. А. (2018) Психологічне благополуччя: до проблеми дефініції поняття. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Психічне здоров'я особистості у кризовому суспільстві".

Котлова, Л. О., Марчук, К. А., Білецька, І. О. (2018) Peculiarities of development future psychologists’ conflict competency. Spience and Education a New Dimension (6). ISSN 2308-5258

Котлова, Л. О., Марчук, К. А., Кирильчук, І. В. (2018) Методичні рекомендації з курсу "Професійна деонтологія" 1 курс. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О., Марчук, К. А., Литвинчук, А. І. (2018) Використання інноваційних форм навчання при підготовці студентів-психологів. Other. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Котлова, Л. О., Марчук, К. А., Литвинчук, А. І. (2018) Особливості розвитку екологічної самосвідомості юнаків. In: Міжнародна науково-практична конференція для викладачів та студентів "Історичні уоки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни), 23-24 жовтня 2009 р..

Котлова, Л. О., Марчук, К. А., Литвинчук, А. І. (2018) Формування професійної готовності студентів-психологів до психологічної підтримки дитини в реаліях сьогодення. In: Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї.

Кошелюк, В., Назарова, О. (2018) Особливості ставлення християн та буддистів до осіб з гомосексуальною орієнтацією. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 49-52.

Крапивницька, А. О. (2018) Особливості професійного самовизначення старшокласників з різним соціометричним статусом. ЖДУ ім. І.Франка.

Крапивницька, А. О. (2018) Теоретичні засади дослідження професійного самовизначення старшокласників з різним соціометричним статусом. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 52-55.

Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2018) Психологічні аспекти професійної зайнятості жінок, що перебувають у декретній відпустці. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 81-83.

Куранова, К. О. (2018) Теоретико-психологічний аналіз особистісних особливостей геймерів. Особистісне зростання: теорія і практика. pp. 83-85.

М

Мазяр, О. В. (2018) Знак у сигнальній системі людини. Теорія і практика сучасної психології (5). pp. 22-26. ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2018) Максимізація абсурду в субособистісному аналізі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (2). pp. 92-96. ISSN 2312-3206

Мазяр, О. В. (2018) Мислення: між інсайтом і дезабсурдизацією. Теорія і практика сучасної психології (6). pp. 17-21. ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2018) Невротичний стан у системі особистісного розвитку. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни, 2. pp. 257-267.

Мазяр, О. В. (2018) Структурні особливості знаку в умовах неврозу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки» (5). pp. 60-65. ISSN 2312-3206

Мазяр, О. В. (2018) Творчість у психотерапевтичному вимірі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІI (24). pp. 128-135. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В., Савиченко, О. М. (2018) Основи індивідуальної та групової психокорекції. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Майстренко, Т. М. (2018) Психологічний аналіз очікувань студентів (на матеріалі курсу «Основи психологічного тренінгу»). Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 89-90.

Майстренко, Т. М. (2018) Стигматизація осіб з психічними захворюваннями як утруднюючий чинник інклюзивного навчання. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи.

Мартинюк, Д., Харченко, Л., Цимбалюк, І. (2018) Суб'єктивні чинники «Революції гідності». Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 99-103.

Марчук, К. А. (2018) Психологічні особливості формування літературної обдарованості особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 92-95.

Марчук, К. А. (2018) Секрети літературної обдарованості Григора Тютюнника: психобіографічний аспект. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 6 (14). pp. 167-172. ISSN 2072-4772

Марчук, К. А., Котлова, Л. О., Литвинчук, А. І. (2018) Наративне дослідження базової життєвої позиції студентів – майбутніх соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 102-103.

Мельник, О. (2018) Особливості самоактуалізації особистості як фактор формування політичних орієнтацій в період ранньої дорослості. [Experiment]

Мороз, Л. О. (2018) Особливості взаємозв’язку життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком. [Experiment]

О

Огороднік, М., Курочкіна, М. (2018) Розуміння християнами православної і протестантської конфесій особистісних взаємовідносин з Богом. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 66-68.

П

Петрученко, М. В. (2018) Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту. Теоретичні і прикладні проблеми психології. pp. 269-279.

Пирог, Г. В. (2018) Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). pp. 346-351. ISSN 2307-1664

Пирог, Г. В. (2018) Психологические особенности отображения процессов мышления в социальных сетях. GESJ: Education Science and Psychology (1 (47)). pp. 134-138. ISSN 1512-1801

Пирог, Г. В., Ворожеєва, В. В. (2018) Теоретико-психологічні засади вивчення релігійної толерантності. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 116-118.

Пирог, Г. В., Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія релігії». [Teaching Resource]

Пирог, Г. В., Галайко, В. С. (2018) Образ демонічних сил в свідомості осіб юнацького віку. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні. pp. 93-95.

Пирог, Г. В., Дубова, Н. С. (2018) Особливості уявлень сучасних чоловіків і жінок про магію. Психологія людини: свідомість і реальність: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 213-215.

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2018) Професійне самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах: діагностична та коррекційно-розвивальна робота. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 66-71. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2018) Психологічні особливості професійного вибору старшокласників установ інтернатного типу. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 118-121.

Пирог, Г. В., Куранова, К. О. (2018) Психологічний аналіз мотиваційної сфери геймерів. Теорія і практика сучасної психології (4). pp. 29-32. ISSN 1813-3405

Пирог, Г. В., Марчук, К. А. (2018) Стреси у студентів: причини та прояви у міжсесійний період. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland»: Conference Proceedings. pp. 135-138.

Пирог, Г. В., Марчук, К. А. (2018) Субъективное виденье студентами-психологами собственного профессионального становления. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings. pp. 44-47.

Пирог, Г. В., Мороз, Л. О. (2018) Зв'язок життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком: теоретичні аспекти. Сучасні наукові дослідження в психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-25.

Портницька, Н. Ф. (2018) Вікова динаміка наслідування та творчості у продуктивній діяльності дошкільників. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 121-125.

Портницька, Н. Ф. (2018) Загальна психологія: Методичні рекомендації до курсу. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф., Музика, О. О., Тичина, І. М., Литвинчук, А. І. (2018) Загальна психологія: Методичні рекомендації з курсу для студентів І курсу спеціальності Психологія. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф., Радевич, М. (2018) Змістові складові творчої діяльності підлітків (на матеріалі хореографічної діяльності). Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 6 (14). pp. 214-220. ISSN 2072-4772

Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М., Майстренко, Т. М. (2018) Тренінгові техніки як засіб подолання стигматизації ПТСР у свідомості вчителів. Posttraumatic Stress Disorder: adults, children and families in a war situation – Internftional scientific and practical edition \ edit.; I.Manokha, H.Sobchuk, ІІІ. pp. 395-406.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2018) До проблеми організації психологічного супроводу на початкових етапах впровадження інклюзивної освіти. Збірник наукових праць ЗОІППО (1(30)).

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М., Лесик, С. М. (2018) Проблема психологічної готовності практичних психологів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Корекційна педагогіка. вісник Всеукраїнської асоціації корекційних педагогів: науково-практичний журнал (1). pp. 13-16.

Портницька, Н. Ф., Хомутовська, О. (2018) Образ інтимного партнера у свідомості юнаків: ціннісні аспекти. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 6 (15). pp. 305-312. ISSN 2072-4772

Пугайчук, В. М. (2018) Особливості психологічного благополуччя на різних етапах онтогенезу. ЖДУ ім. І.Франка.

С

Савиченко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Основи нейропсихоології”. [Teaching Resource]

Савиченко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Психологія мотивації”. [Teaching Resource]

Т

Тичина, І. М. (2018) Рефлексія досвіду навчально-професійної діяльності як ресурс особистісного розвитку майбутніх психологів. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції (3). pp. 134-136.

Тичина, І. М., Марчук, А. П. (2018) Особливості сімейних цінностей гетеросексуальних людей і людей із ЛГБТ-спільноти. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 203-208.

Ф

Фальковська, Л. М. (2018) Конструкт «Справедливість» в умовах соціального розвитку особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 140-142.

Фальковська, Л. М., Никончук, Н. О. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Педагогічна психологія”. [Teaching Resource]

Ш

Шапран, Т. М. (2018) Ґендерні особливості домінуючих захисних механізмів у юнацькому віці. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 144-147.

Шикирава, Н. М. (2018) Емпатія як психологічна категорія. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 148-151.

Шкодич, Б. (2018) Психологічні фактори радикальної політичної поведінки студентів. [Experiment]

Шмиглюк, О. Г. (2018) Статево-вікові особливості ідентичності: крос-культурний аспект. Spience and Education a New Dimension, VI (73). pp. 57-63. ISSN 2308-5258

Шмиглюк, О. Г., Коломієць, Т. В. (2018) Оcобливості впливу сім'ї в процесі становлення етнічної самосвідомості особистості: крос-культурний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 63-66.

Шмиглюк, О. Г., Коломієць, Т. В., Журавльова, Л. П. (2018) The family as a factor of the ethnic self-consciousness formation of the personality (cross-cultural study). Web of Scholar, 8(26) (2). pp. 16-23. ISSN 2518-167X

This list was generated on Wed Apr 24 15:27:09 2024 EEST.