Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | G | S | T | W | Ż | А | Б | Г | Ж | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items: 53.

B

Bartos, Rafał (2017) Powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego w katalogu zbiorów Polskiej biblioteki narodowej. Zestawienie bibliograficzne za okres 1967-2016. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Bidochko, L. (2017) Infrastructural determinism in terms of globalization. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Bromski, Paweł (2017) Unia Europrjska a transformacja celуw i wartoњci twуrcуw wspуlnej Europy. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

G

Grabias-Banaszewska, Katarzyna (2017) Sytuacja narracyjna w opowiadaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego „Życie po śmierci powieść pijaka”. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

S

Sapeńko, Roman (2017) Miłość i erotyzm w posthumanistycznym świecie. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 52-58.

T

Trocha, Bogdan (2017) Bohater literatury popularnej w ponowoczesnym świecie. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Trocha, Bogdan (2017) Wojna w kulturze – bohater kulturowy. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 7-11.

W

Walczak, Paweł (2017) Filozofia dzieciństwa w perspektywie posthumanizmu. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 64-68.

Ż

Żok, Daria (2017) Józef Ignacy Kraszewski – niedoceniony i zapomniany w polskiej szkole. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

А

Аленькова, Ю. (2017) Феномены «конца глобализации» и «возвращения в историю»: проблемы и дискуссии. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Арістова, А. (2017) Детермінанти релігійно-девіантної поведінки у сучасному соціумі. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Б

Баранівський, Василь (2017) Освіта і культура як чинники духовної безпеки українського суспільства. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Башманівський, В. І. (2017) Соціальна природа міжкультурного діалогу кінця ХХ – початку ХХІ століття. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 45-51.

Брайткрайц, Аліна (2017) Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto tej władzy nadużywa. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Бутковська, Н. Ю. (2017) Етнічність як соціальний ресурс. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики (75). pp. 44-52.

Бутковська, Н. Ю. (2017) Ренесанс етнічності як відцентрова тенденція глобалізації. «Глобалізований світ:випробовування людського буття»: Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року. pp. 343-344.

Г

Горохова, Л. В. (2017) Конкурентоспроможність системи вищої освіти в умовах модернізації. “World science”. Multidisciplinary scientific edition, 3 (6(22)). pp. 37-42. ISSN 2413-1032

Горохова, Л. В. (2017) Освіта і наука в Україні: особливий розвиток vs глибокий занепад. In: «Глобалізований світ : випробування людського буття».

Горохова, Л. В. and Вергелес, К. М. (2017) Современное украинское общество: апатия vs страх. Topical problems of modern science, 3. pp. 26-31.

Григор’єв, Володимир (2017) Соціальні ризики як сутнісна ознака постгуманного простору сучасності. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 31-33.

Ж

Жур, Інна (2017) Чим мене захопила творчість Юзефа Крашевського: таємниці повісті «Хата за селом». In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

К

Киридон, Алла (2017) Європейська ідентичність: оприявнення в умовах глобалізації. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Коваленко, Олена (2017) Міграційні процеси як результат глобальної транзитивності у постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 34-36.

Ковтун, Н. М. (2017) Тероризм як форма неконвенційної політичної активності у постгуманному просторі сучасності. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 28-30.

Козловець, М. А. (2017) Історіософський дискурс: від хаосу екзистенційних суджень до творення смислів. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 42-44.

Козловець, М. А. (2017) Мудрість як соціокультурний феномен. In: Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21-22 квітня 2017 р.)., Львів: Львіваський національний університет імені Івана Франка.

Козловець, М. А. (2017) Соціальна структура українського суспільства в контексті постсоціалістичних трансформацій. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (4). pp. 41-57.

Козловець, М. А. (2017) Сучасне українське суспільство: дискурс транзитивності і феноменологія нестабільності. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Козловець, М. А. and Слюсар, В. М. (2017) Людина в парадигмі постсучасності (нотатки з Міжнародної науково-теоретичної конференції "Глобалізований світ: випробування людського буття"). Українська полоністика (14). pp. 180-197. ISSN 2220-4555

Косякевич, К. (2017) Юзеф Ігнацій Крашевський як майстер романтичного опису українських селян хіх століття. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Кремень, Василь (2017) Сучасне мислення й освіта. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

М

Маловицька, Л. Ф. (2017) «Posthuman» як біотехнологічний конструкт: есхатологічні «перспективи» майбутнього людства. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 59-63.

Н

Набруско, Віктор (2017) Масово-комунікаційні зв’язки в умовах транзитного українського суспільства. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

О

Осинський, І. Й. (2017) О понятии "глобализация". In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

П

Поліщук, О. П. (2017) Дилема толерантності/інтолерантності в постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 19-23.

Р

Рибалка, В. В. (2017) Методологічні проблеми наукової психології. ІПООД НАПН України.

С

Сабадаш, Юлія and Пахоменко, Сергій (2017) Сучасні мас-медіа як засоби пропаганди та контрпропаганди (на прикладі конфлікту на Донбасі). Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 17-18.

Саух, П. Ю. (2017) К вопросу об «анатомии» современной религиозности. Религия и общество – 11 : сборник научных статей. pp. 225-228.

Слюсар, В. М. (2017) "Божественне" насилля як складова соціального насилля. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (2). pp. 97-102. ISSN ISSN 2077-1800

Слюсар, В. М. (2017) "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у процесі соціальних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (118). pp. 278-282. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2017) Комунікативний зміст мультикультурної толерантності як форми «раціонального» насилля в постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 24-27.

Слюсар, В. М. (2017) Насилля: соціально-філософська природа : монографія. Other. Житомир: Вид-во Євенок О. О..

Слюсар, В. М. (2017) Приватизоване насилля як форма сучасного раціонального насилля. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Слюсар, В. М. (2017) Провокація як інструмент «міфічного» насилля. Актуальні проблеми філософії та соціології (15). pp. 125-128. ISSN 2410-3071

Соколовський, О. Л. (2017) Антиохійська христологія у богослов'ї Діодора Тарського та Теодора з Мопсуестії. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4 (19)). pp. 37-45.

Соколовський, О. Л. (2017) Сотеріологічний контекст христології гностицизму. Актуальні проблеми філософії та соціології (19). pp. 116-119.

Старостенко, Виктор (2017) Светскость государства и обеспечение прав человека в области свободы совести в Республике Беларусь. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Т

Тверда, Р. and Слюсар, В. М. (2017) Редакційна та видавнича діяльність Юзефа Крашевського. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Телешун, Сергій and Ситник, Світлана and Рейтерович, Ігор (2017) Публічна політика в Україні: генерація нових смислів управління в контексті світових викликів (досвід євроінтеграції). In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Ткаченко, Василь (2017) Україна: «горизонт очікувань» над «пластом історичного досвіду». In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Ф

Федь, Володимир (2017) Культурологічна парадигмалістика «війна/мир». Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 12-16.

Ч

Чернюк, Сніжана (2017) Постгуманізм і метамодернізм: конфлікт інтерпретацій. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 39-41.

Ш

Штернов, Володимир (2017) Щоденник Серафіни, або специфіка художньої реальності Юзефа Крашевського. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

This list was generated on Mon Sep 27 02:14:28 2021 EEST.