Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | N | Z | І | А | Б | В | Г | М | Н | С | Т | Ф
Number of items: 26.

K

Kudryk, Y. Y. and Zinovchuk, A. V. (2011) Efficiency droop in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with nonuniform current spreading. Semiconductor Science and Technology, 26. 095007-1. ISSN 1361-6641

N

Novytsкyі, S. V. (2011) Effect of thermal annealing on the electrical parameters of ohmic contacts to n-n+-n++-InP. Materials of a conf. [XIII International conf. «Physics and technology of thin films and nanosystems» (ICPTTFN-XIII)]Ivano-Frankivsk, Ukraine, 16—21 May 2011 y.), 1. p. 112.

Z

Zinovchuk, A. V. and Tkachenko, A. K. (2011) Measurement of Surface Recombination Velocity and Bulk Lifetime in Si Wafers by the Kinetics of Excess Thermal Emission. Semiconductors, 45 (1). pp. 61-65. ISSN 1063-7826

І

Ількевич, Н. С. (2011) Фізико-хімічні властивості та будова ряду іміно-похідних госиполу. Other thesis, Національна академія наук України.

А

Алпатова, О. М. (2011) Сезонная динамика раковинных амеб (testacealobosea; testaceafilosea) в р. Гуйва (Житомирское Полесье, Украина). In: IV Міжнародний Симпозіум, присвячений памяті чл.-кор. АН СРСР (РАН) Ю.І. Полянського, 17-21 жовтня 2011 , Тольятті, Росія.

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм Житомирського Полісся. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2011 Матеріали II науково-практичної конференції для молодих учених та студентів. pp. 26-27.

Б

Беляев, А. Е. and Болтовец, Н. С. and Иванов, В. Н. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Миленин, В. В. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2011) Влияние термо- и микроволновой обработок на свойства омических контактов к n-n+-n++-InP(GaAs, GaN). Известия вузов. Физика (1-2). pp. 74-77.

Брусінська, Л. В. (2011) Фактори впливу на формування здорового способу життя учнівської молоді. Науковий пошук молодих дослідників (4). pp. 190-191.

Буханевич, Н. В. (2011) Оцінювання навчальних досягнень учнів. Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи. pp. 60-62.

ІФН ім. В. Є. Лашкарьова НАНУ (2011) Патент 65725 Україна, МПК Н01L 21/66. Спосіб контролю якості котодного контакту діодів Ганна. u 2011 0693.

ІФН ім. В. Є. Лашкарьова НАНУ (2011) Патент 61621 Україна, МПК Н01L 21/268. Спосіб створення омічних контактів до широкозонних напівпровідників. u 2010 15698.

В

Васильєва, Р. Ю. (2011) Сучасні педагогічні технології в системі підготовки вчителів «основ здоров'я» та «основ безпеки життєдіяльності». Нові технології навчання (67).

Васильєва, Р. Ю. (2011) Використання методу проектів при підготовці майбутніх учителів до педагогічної дії. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії. pp. 161-165.

Г

Грищук, А. М. and Грищук, В. В. (2011) Потенціал поля поляризації та оптичні фононні моди в багатошаровій квантовій наноплівці. Фізика і хімія твердого тіла, 12 (4). pp. 855-858. ISSN 1729-4428

Грищук, А. М. and Грищук, В. В. and Гуцул, В. І. (2011) Перенормування енергії електронів з врахуванням парціальних фононних зсувів для каскадних, багатошарових нанолазерів. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2011» з міжнародною участю, 12-14 квітня 2011 року, Київ.

М

Малинівська, Л. І. (2011) Формування відповідального ставлення до природи в учнів 5–9 класів сільської школи у процесі позакласної виховної роботи. Other thesis, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв.

Малинівська, Л. І. (2011) Сільський зелений туризм як окрема форма формування в учнів 5-9 класів сільської школи відповідального ставлення до природи. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім В.О. Сухомлинського Випуск 1.35 "Педагогічні науки". pp. 95-100. ISSN 2078-2128

Мелещенко, А. А. (2011) Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інтелектуальна власність» (для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання). [Teaching Resource]

Мелещенко (Коцута), А. А. (2011) Практичні заняття до вивчення курсу «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource]

Мелещенко (Коцута), А. А. (2011) Розвиток методів і засобів навчання євреїв в освітніх закладах Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Н

Новицкий, С. В. (2011) Влияние быстрой термической обработки на температурную зависимость удельного контактного сопротивления омического контакта Au-TiB2-Ge-Au-n-n+-n++-InP. Материалы конференции. [Республиканская конференция «Современные проблемы физики полупроводников» (СПФП-2011)]. pp. 67-69.

С

Семенець, Л. М. (2011) Навчально-математична діяльність як основа розвитку математичних здібностей у старшокласників. Науковий вісник Чернівецького університету Педагогіка та психологія (589). pp. 166-171.

Семенець, Л. М. (2011) Розвиток математичних здібностей у старшокласників як сучасна дидактична проблема. Підготовка майбутнього педагога в умовах реформування сучасної вищої освіти: проблеми, теорія і практика: зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 123-124.

Т

Тесанчук, Н. В. (2011) Формування екологічної культури майбутніх учителів. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (4). pp. 233-235.

Ткаченко, А. К. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2011) Механизмы протекания тока в омических контактах Au-TiBx-Au-Ge-InP (GaAs). Материалы конференции. [Республиканская конференция «Современные проблемы физики полупроводников» (СПФП-2011)]. pp. 61-62.

Ф

Федьович, М. В. and Цмех, Н. М. (2011) Теплові явища. Історія і методика їх вивчення в школі. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Sep 25 02:39:42 2021 EEST.