Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Sachenкo, А. V. and Belyaev, А. Е. and Boltovets, N. S. and Vіnogradov, А. О. and Pіlіpenкo, V. А. and Sheremet, V. N. (2014) On a feature of temperature dependence of contact resistivity for ohmic contacts to n-Si with an n+-n doping step. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2014. V. 17, N 1. P. 1-6., 17 (1). pp. 1-6.

Аннамухаммедова, О. О. and Аннамухаммедов, А. О. (2014) Лікарські рослини: навч. посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2014.

Аннамухаммедова, О. О. and Аннамухаммедов, А. О. (2014) Радіаційна небезпека. [Teaching Resource]

Буханевич, Н. В. (2014) Оцінювання навчальних досягнень учнів молодшої школи. Педагогічні та психологічні науки:історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 42-46.

Васильєва, Р. Ю. (2014) Співпраця закладів освіти та «Клініки дружньої до молоді» щодо збереження здоров'я студентів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2). pp. 66-71.

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Горячко, Олена (2014) Bezpieczenstwo duchowe skladowa stalego rozwoju ludzkosci. Sustainable development -scientific debut 2013. pp. 461-471.

Грищук, А. М. (2014) Вплив LO-фононів на спектр випромінювання багатокаскадної плівкової структури на основі InxGa1-xAs/InxAl1-xAs. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2014» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2014 року, Київ.

Демусь, В. В. and Степанчиков, Д. А. (2014) Оптичні методи вимірювання температури. [Experiment] (Unpublished)

Заглада, О. М. and Грищук, А. М. (2014) Властивості квазістаціонарних станів електрона у відкритій сферичній квантовій точці. ЖДУ ім. І.Франка.

Каленська, В. П. (2014) Альтернативні варіанти відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення. Other thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

Карпусь, А. О. and Федьович, М. В. (2014) Навчальний фізичний експеримент при вивченні механіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Малинівська, Л. І. (2014) Інтеграція змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця Збірник наукових статей Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Харків, 11-12 червня, 2014 р.). pp. 204-209. ISSN 978-966-97260-4-9

Малинівська, Л. І. (2014) Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань цивільного захисту у ВНЗ. Молодий вчений, 2 (4 (07)). pp. 56-58. ISSN 2304-5809

Малинівська, Л. І. (2014) Виховання духовно-моральних цінностей у студентів ВНЗ під час виникнення надзвичайної ситуації диверсійного характеру. Вісник Черкаського університету (26). pp. 74-78. ISSN 2076-586X

Малинівська, Л. І. (2014) Виявлення, за допомогою психологічних та соціальних методів, чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги при НС. European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier" Conference papers. pp. 45-47. ISSN ISBN" 978-3-944375-31-1

Малинівська, Л. І. (2014) Морально-психологічна стійкість студентів під час НС. Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Розквітання-7». pp. 186-190.

Малинівська, Л. І. (2014) Роль та значення iнформацiйно-виховної роботи для формування морально-психологiчної стiйкостi студентiв до дiй при нс. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Сучасні соціально-гуманітарні дискурси (2). pp. 89-93. ISSN 978 - 966 - 8676 - 97 - З

Метлицький, О. І. and Ткаченко, О. К. (2014) Дослідження залежності коефіцієнта домішкового поглинання ZnP_2 від температури. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Мосійчук, М. П. and Федьович, М. В. (2014) Розвиток уявлень про гравітаційну та електромагнітну взаємодію. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Огороднік, О. О. and Гарбар, О. В. and Алпатова, О. М. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ EISENIA FOETIDА (SAVIGNY,1826) ТА ОБ’ЄКТІВ ВЕРМІКУЛЬТУРИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 176-177.

Ожгібесова, М. В. (2014) Ґендерна «рівність» та жіночі екологічні рухи в Україні: історичні передумови та сутність проблеми. Сталий розвиток - науковий дебют 2013. pp. 361-381.

Поліщук, З. П. and Свищ, Б. В. and Федьович, М. В. (2014) Використання саморобних приладів для демонстраційного експерименту на уроках фізики під час вивчення теми ''Електромагнітне поле''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 118-121. ISSN 2076-6173

Радчук, М. П. and Грищук, В. В. (2014) Застосування деяких ортогональних систем координат при розвязуванні задач. ЖДУ ім. І.Франка.

Саченко, А. В. and Беляев, А. Е. and Болтовец, Н. С. and Конакова, Р. В. and Капитанчук, Л. М. and Шеремет, В. Н. (2014) Механизм протекания тока в омическом контакте Au-Ti-Al-Ti-n+-GaN в интервале температур 4,2-300 К. Физика и техника полупроводников, 48 (10). pp. 1344-1347. ISSN 0015-3222

Семенець, Л. М. (2014) Технологія розвитку математичних здібностей старшокласників у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Discussion Paper. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Науково-методична лабораторія "Освітньо-виховні системи Полісся".

Семенець, Л. М. (2014) Педагогічні умови формування професійно-педагогічної готовності до реалізації розвивальної функції навчання. вісник черкаського університету серія педагогічні науки Науковий журнал (26). pp. 42-49.

Фещук, В. Г. and Ткаченко, О. К. (2014) Дослідження залежності коефіцієнту домішкового поглинання монокристалів дифосфіду кадмію від температури. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Шеремет, В. М. and Сай, П. О. (2014) Формування омічних контактів до напівпровідникових сполук A3N. Вісник ЖДТУ (1). pp. 1-102.

Шеремет, В. Н. and Сай, П. О. and Брунков, П. Н. (2014) Механизм токопереноса в омическом контакте к n-InN. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2014» з міжнародною участю, 2-4 квітня 2014 року, Київ.

Шеремет, В. Н. and Саченко, А. В. and Беляев, А. Е. and Пилипенко, В. А. and Петлицкая, Т. В. and Анищик, В. А. and Болтовец, Н. С. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Виноградов, А. О. (2014) Токоперенос по металлическим шунтам в омических контактах к n+-Si. Физика и техника полупроводников, 48 (4). pp. 509-513. ISSN 0015-3222

Школенко, Р. Г. and Ткаченко, О. К. (2014) Дослідження впливу температури на діелектричну проникність рідкого кристалу E-7. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

This list was generated on Sat Jul 24 20:18:00 2021 EEST.