Items where Author is "Пушкар, Т. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Пушкар, Т. М., Поліщук, Л. П. (2023) Лексичні одиниці в перекладі законодавчих актів європейського союзу. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (205). pp. 160-164. ISSN 2522-4077

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2023) Особливості перекладу законодавчих актів. In: The 10th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (June 25-27, 2023). MDPC Publishing, Munich, Germany, Germany, pp. 301-304. ISBN 978-3-954753-04-8

Пушкар, Т. М., Поліщук, Л. П. (2023) Поняття лексико-семантичних перекладацьких трансформацій. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 59-62.

Пушкар, Т. М., Лихотворик, Є. В. (2023) Форми передачі власних назв у циклі романів Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» при перекладі на українську мову. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 50-52.

Пушкар, Т. М., Лукашенко, Т. М. (2023) Прийоми відтворення художніх засобів в українському перекладі роману «Великий Гетсбі» Ф. Фіцджеральда. In: Scientific research in the modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Торонто, Санада, pp. 504-506. ISBN 978-1-4879-3795-9

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2023) Перекладацькі трансформації та їх різноманіття у перекладних виданнях художньої літератури. In: International multidisciplinary scientific and practical Internet conference «Innovative projects and paradigms of international education», February 28 - March 1, 2023, Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv.

Горбачова, Н. І., Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із дисципліни «Переклад офіційно-ділових документів». [Teaching Resource]

Пушкар, Т. М., Поліщук, Л. П. (2022) Жанрово-стилістичні відтворення роману Вільяма Теккерея «Ярмарок марнославства» в українському перекладі. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія (3(5)). pp. 25-29. ISSN 2786-5053

Пушкар, Т. М., Криворучко, О. М. (2022) Особливості перекладу художнього тексту українською мовою. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 47-48.

Пушкар, Т. М., Трофимець, А. Ю. (2022) Переклад творів жанру наукової фантастики українською мовою. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 48-50.

Пушкар, Т. М., Ширман, Д. О. (2022) Проблематика перекладу художнього тексту. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 51-53.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2022) Communicative strategies in english-speaking dialogic discourse. In: International Scientific and Practical Conference «The modern vector of the development of science», Philadelphia, USA.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2022) Лексико-семантичні та стилістичні особливості перекладу діалектизмів у текстах публіцистичного стилю. In: The 6th International scientific and practical conference “Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice” (November 01 – 04, 2022) Edmonton, Canada. International Science Group.

Пушкар, Т. М., Поліщук, Л. П. (2022) Лексичні та граматичні трансформації в перекладі англійських романів в жанрі фентезі українською мовою (Дж. Р. Р. Толкін «Володар перснів»). Закарпатські філологічні студії, 1 (26). pp. 221-225. ISSN 2524-0390

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2022) Мовні засоби вираження емоцій в англомовній художній літературі. In: Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference, Lviv.

Пушкар, Т. М., Борова, В. Д. (2021) Переклад складної комплементації в творах англійських письменників на прикладі роману-дистопії «1984» Джорджа Орвела. In: Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Канада, Ванкувер, pp. 998-1001. ISBN 978-1-4879-3794-2

Пушкар, Т. М., Поліщук, Л. П. (2021) Мовленнєві засоби і стратегії ввічливості в англомовному політичному дискурсі. In: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 5th International scientific and practical conference, October 24-26, 2021. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Берлін, pp. 516-521. ISBN 978-3-954753-03-1

Пушкар, Т. М., Мишаковська, Л. О. (2021) Метафора та її переклад у політичному дискурсі. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) 21 травня 2021 р. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, pp. 94-96.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2021) Мовленнєві тактики і стратегії ввічливості в англомовному політичному дискурсі. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологія", 47. pp. 151-157.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2020) Зовнішні і внутрішні чинники розвитку системи професійної підготовки вчителів Англії в умовах формування європейського простору вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, 2 (33). pp. 282-288. ISSN 2308-4855

Пушкар, Т. М. (2020) Interrelation of Physical, Professional and Combat Performance of the Future Officers Engaged in Strength Sports during Studying. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9 (11). pp. 215-221. ISSN 2322-3537

Пушкар, Т. М., Осацька, О. В. (2020) Взаємодія вербальних та невербальних засобів в англомовній рекламі: теоретичний аспект. In: Innovative development of science and education : the 3rd International scientific and practical conference. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Athens, Greece, pp. 426-430. ISBN 978-618-04-3761-4

Пушкар, Т. М., Задоєнко, О. І. (2020) Тактико-стратегічний потенціал формування іміджу міжнародних організацій в інтернет-дискурсі. In: Innovative development of science and education : the 3rd International scientific and practical conference. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Athens, Greece, pp. 421-426. ISBN 978-618-04-3761-4

Пушкар, Т. М., Лугін, А. О. (2020) Лінгвопрагматичний потенціал сучасного медіадискурсу. In: Dynamics of the development of world science : Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, Vancouver, Canada, pp. 882-890. ISBN 978-1-4879-3791-1

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М., Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації включають матеріал для роботи над фільмом «Sherlock» і є доповненням до підручників та посібників з предмету «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Навчально-методичні рекомендації містять логічно побудований та лексично насичений матеріал, що сприяє розвитку інтегративних навичок та умінь усного та писемного мовлення та перекладу. Житомирський державний університет ім.Івана Франка. (In Press)

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М., Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови» для студентів І курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М., Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Для студентів ІІ курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2019) Current trend in the preparation of future philologists. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:філологія, 42. pp. 74-77.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2019) Формування професійної компетенції студентів спеціальності "Переклад" у сучасних умовах. Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура :збірник наукових праць. pp. 440-448.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2018) Communicative strategies in the english dialogic discourse. Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), LXIV. pp. 214-216.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2018) Translation as a means of intercultural communication. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (37). pp. 174-176.

Тараба, І. О., Ліпісівіцький, М. Л., Пушкар, Т. М. (2018) Мас-медіа і людина. Massenmedien und der Mensch. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2018) Професійна підготовка майбутніх філологів-перекладачів в умовах євроінтеграції. Інноваційна педагогіка : науковий журнал, 3. pp. 57-59. ISSN ISSN 2311-5491

Пушкар, Т. М. (2017) Особливості застосування комунікативних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Пушкар, Т. М. (2017) Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 120-124. ISSN 2076-6173

Пушкар, Т. М. (2016) Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пушкар, Т. М. (2016) Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пушкар, Т. М. (2015) Комунікативні технології як складові моделі формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії. In: Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Київська наукова організація педагогіки та психології».

Пушкар, Т. М. (2015) Сутність готовності до міжособистісної взаємодії у професійній підготовці учителів філологічних спеціальностей. In: «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, 2015.

Пушкар, Т. М. (2015) Технологія формування готовності майбутніх філологів до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика (19). pp. 131-137.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. [Teaching Resource]

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. [Teaching Resource]

Пушкар, Т. М. (2014) Сутність та зміст міжособистісної взаємодії у професійній підготовці вчителя філологічної спеціальності. 1. Scientific and Professional Conference “Pedagogy of 21st century: teaching in the world of constant information flow.

Поліщук, Л. П., Пушкар, Т. М. (2014) Формування основ перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів на початковому етапі навчання. Наукові записки серія: філологічні науки (128). pp. 467-469.

Пушкар, Т. М. (2013) КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ- ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 217-222. ISSN 2076-6173

Пушкар, Т. М. (2013) Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи А.С. Макаренка до використання педагогічного моделювання. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць (Серія „Педагогічні науки”) (11). pp. 273-278.

Пушкар, Т. М. (2013) Соціально-комунікативні компетенції в системі професійних компетенцій майбутнього вчителя-філолога. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Problems and Perspectives of Development of World Science”, 15-17 лютого 2013 року, Volume 2. pp. 75-78.

Пушкар, Т. М. (2012) Діалогічне навчання як чинник формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. (6). pp. 410-417.

Пушкар, Т. М. (2012) КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗРОБКИ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 168-172.

This list was generated on Wed Dec 6 15:26:03 2023 EET.