Items where Author is "Пушкар, Т. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Article

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2021) Мовленнєві тактики і стратегії ввічливості в англомовному політичному дискурсі. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологія", 47. pp. 151-157.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2019) Current trend in the preparation of future philologists. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:філологія, 42. pp. 74-77.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2019) Формування професійної компетенції студентів спеціальності "Переклад" у сучасних умовах. Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура :збірник наукових праць. pp. 440-448.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Communicative strategies in the english dialogic discourse. Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), LXIV. pp. 214-216.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Translation as a means of intercultural communication. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (37). pp. 174-176.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Професійна підготовка майбутніх філологів-перекладачів в умовах євроінтеграції. Інноваційна педагогіка : науковий журнал, 3. pp. 57-59. ISSN ISSN 2311-5491

Пушкар, Т. М. (2017) Особливості застосування комунікативних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Пушкар, Т. М. (2017) Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 120-124. ISSN 2076-6173

Пушкар, Т. М. (2015) Технологія формування готовності майбутніх філологів до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика (19). pp. 131-137.

Пушкар, Т. М. (2014) Сутність та зміст міжособистісної взаємодії у професійній підготовці вчителя філологічної спеціальності. 1. Scientific and Professional Conference “Pedagogy of 21st century: teaching in the world of constant information flow.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Формування основ перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів на початковому етапі навчання. Наукові записки серія: філологічні науки (128). pp. 467-469.

Пушкар, Т. М. (2013) КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ- ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 217-222. ISSN 2076-6173

Пушкар, Т. М. (2013) Моделювання як теоретичний метод розробки педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. Підходи А.С. Макаренка до використання педагогічного моделювання. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць (Серія „Педагогічні науки”) (11). pp. 273-278.

Пушкар, Т. М. (2013) Соціально-комунікативні компетенції в системі професійних компетенцій майбутнього вчителя-філолога. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Problems and Perspectives of Development of World Science”, 15-17 лютого 2013 року, Volume 2. pp. 75-78.

Пушкар, Т. М. (2012) Діалогічне навчання як чинник формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. (6). pp. 410-417.

Пушкар, Т. М. (2012) КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗРОБКИ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 168-172.

Conference or Workshop Item

Пушкар, Т. М. (2015) Комунікативні технології як складові моделі формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії. In: Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Київська наукова організація педагогіки та психології».

Пушкар, Т. М. (2015) Сутність готовності до міжособистісної взаємодії у професійній підготовці учителів філологічних спеціальностей. In: «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, 2015.

Book

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації включають матеріал для роботи над фільмом «Sherlock» і є доповненням до підручників та посібників з предмету «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Навчально-методичні рекомендації містять логічно побудований та лексично насичений матеріал, що сприяє розвитку інтегративних навичок та умінь усного та писемного мовлення та перекладу. Житомирський державний університет ім.Івана Франка. (In Press)

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови» для студентів І курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Для студентів ІІ курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Тараба, І. О. and Ліпісівіцький, М. Л. and Пушкар, Т. М. (2018) Мас-медіа і людина. Massenmedien und der Mensch. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Thesis

Пушкар, Т. М. (2016) Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Пушкар, Т. М. (2016) Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. [Teaching Resource]

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 28 03:03:49 2022 EEST.