Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 82.

Б

Байба, Р. М. (2014) Когнітивні моделі оказіональних епітетів у прозі Дж. Фаулза. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 1. pp. 14-19.

Байба, Р. М. (2014) «Когнітивно-прагматичні особливості оказіональних епітетних конструкцій у прозі Дж. Фаулза». ЖДУ імені Івана Франка.

Батицька, А. А. (2014) Особливості стилістичних семасіологічних ресурсів в рекламному дискурсі. ЖДУ імені Івана Франка.

Батицька, А. А. (2014) Стилістичні семасіологічні ресурси англомовної реклами. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 1. pp. 34-38.

Блоцька, С. І. (2014) Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи на основі віршованих творів. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 1. pp. 57-60.

Білюк, І. Л. (2014) Лексико-семантичні особливості контенту веб-сайтів міст. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 4 (34). pp. 50-55.

Білюк, І. Л. (2014) Логотипы городов как креолизованные тексты. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2 (4 (3). pp. 50-55.

Білюк, І. Л. (2014) Реклама міст у сучасному комунікативному просторі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць (48). pp. 153-159.

В

Вербицький, М. О. (2014) Особливості мелодики англомовної спортивної реклами. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 1. pp. 57-60.

Войналович, Л. П. (2014) Main principles of teaching reading. 19th TESOL – Ukraine International Conference: the Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t, April 25-26, 2014. p. 116.

Войналович, Л. П. (2014) Засоби вираження об’єктивної модальності в англійській мові. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез наукових доповідей.. pp. 12-13.

Войналович, Л. П. (2014) Особливості функціонування займенника it в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. pp. 50-56.

Войналович, Л. П. (2014) Перспективи використання досвіду підготовки вчителів для шкіл національних меншин в Україні у сучасній системі освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (42). pp. 255-257.

Г

Гаращук, К. В. (2014) Структурні реформи в системі загальної середньої освіти сучасної Великої Британії : монографія. Working Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Григоренко, Г. С. (2014) Особливості вербалізації негативних емоцій у сучасному англомовному художньому дискурсі (на прикладі роману Ніколаса Спаркса «Остання пісня»). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 1. pp. 223-229.

Григор’єва, Т. Ю. (2014) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих в університетах Великої Британії. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник матеріалів міжнародного круглого столу, 29 січня 2014 р. м. Кам’янець-Подільський.. pp. 19-21.

Григор’єва, Т. Ю. (2014) Управління процесом мотивації навчання дорослих іноземним мовам. Молодь і ринок // Щомісячний науково-педагогічний журнал., 4 (111). pp. 41-45.

Гудзь, Н. О. (2014) Модульная социальная экологическая реклама в сети Интернет. Universum: Филология и искусствоведение: электрон. научн. журн (2).

Гудзь, Н. О. (2014) Морфолого-стилістичні особливості екологічних Інтернет–новин. Online семінар "Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов".

Гудзь, Н. О. (2014) Мультимодальність як визначальна риса вебсайтів екологічної тематики. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича. pp. 24-27.

Д

Дячук, Н. В. (2014) Psycholinguistic Features of Creative Literary Translation. East European Journal of Psycholinguistics, 1 (2). pp. 7-14.

Дячук, Н. В. (2014) Psycholinguistic Features of Creative Literary Translation. East European Journal of Psycholinguistics, 1 (2). pp. 7-14.

Дячук, Н. В. (2014) Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту. Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (16). pp. 211-220.

Дячук, Н. В. (2014) Творческий потенциал будущего переводчика художественных текстов в его профессиональной деятельности. In: Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики : монография. Луцк : Вэжа-Друк.

Дячук, Н. В. (2014) Психологічні особливості професійної діяльності перекладача художніх текстів. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу» (2). pp. 30-34.

З

Зорницька, І. В. (2014) Художній парадокс на рубежі століть. Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 1 (60). pp. 306-314. ISSN 2078-5534

К

Кодубовська, О. О. (2014) Одиниці із семою ‘тип поселення за розміром’ у складі ЛСГ “населений пункт” (на матеріалі західногерманських та східнослов'янських мов). Мовні і концептуальні картини світу, 1 (47). pp. 472-480.

Коломійчук, О. С. (2014) Відображення моральних якостей людини в сучасній американській мовній картині світу. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез наукових доповідей. pp. 27-28.

Коломійчук, О. С. (2014) Концепт МОРАЛЬНІСТЬ: культурно-семантичний аспект. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) (127). pp. 250-254.

Котнюк, Л. Г. (2014) Вербальная репрезентация вежливости во внутрисемейном общении. Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культуро/ Сб. статей по материалам ХХ международной заочной научно-практической конференции (1 (20)). pp. 118-122.

Котнюк, Л. Г. (2014) Прикметники як репрезентанти англійської мовної картини світу. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез та наукових доповідей.. pp. 29-30.

Котнюк, Л. Г. (2014) Egocentric Characteristics of Scientific Prose. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.).. pp. 41-42.

Котнюк, Л. Г. (2014) Комунікативне пом’якшення питальних речень. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу. / Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003). pp. 43-46.

Криворучко, Т. В. (2014) VOSI-КОНСТРУКЦИИ КАК КОМПЛЕМЕНТ ТРАНЗИТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2 (1 (31)). pp. 92-95.

Криворучко, Т. В. (2014) ЗВ'ЯЗОК МІЖ КОМПОНЕНТАМИ VOSI-КОНСТРУКЦІЇ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції памяті доктора філологічних наук, професора Д. І.Квеселевича: «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу». pp. 46-49.

Криворучко, Т. В. (2014) Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка .

Криворучко, Т. В. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ VOSI-КОНСТРУКЦІЙ ТА VOSING-КОНСТРУКЦІЙ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (44). pp. 149-151.

Л

Левченко, О. М. (2014) Speech Styles and Personal Identity in the Community of Practice. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник наукових доповідей. pp. 36-39.

Левченко, О. М. (2014) The Problem of Genre in Modern Drama Studies. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць.. pp. 28-29.

Левченко, О. М. (2014) Жанрова палітра та тематичні обрії американської драматургії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (49). pp. 203-205.

М

Малярчук, О. В. (2014) ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ ЩАСТЯ: ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 132-138. ISSN 2076-6173

Малярчук, О. В. (2014) Засоби вербалізації категорії оцінки в сучасній англійській мові (на матеріалі політичних статей з журналу THE NEW YORKER). Нова філологія. Збірник наукових праць. (62). pp. 192-197.

Малярчук, О. В. (2014) Неологізми, неоніми, терміни в сучасних англійських наукових текстах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (49). pp. 70-72.

Малярчук, О. В. (2014) Прагматичні особливості англійських вигуків як засобів вербалізації емоцій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія» : збірник наукових праць. (9). pp. 96-100.

Мартинова, О. М. (2014) Реконструкція змісту концепту ЧОЛОВІК у давньогерманських мовах в аспекті універсологічної лінгвосеміотики. Одеський лінгвістичний вісник. pp. 60-63.

Мартинова, О. М. (2014) Особливості моделювання ситуації «Порушення акту комунікації» на матеріалі англомовної прози. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи : збірник тез наукових доповідей. pp. 45-46.

Мартинова, О. М. (2014) Лінгвопрагматичні засади моделювання ситуації «порушення акту комунікації» (на матеріалі англомовної прози). Наукові Записки Національного Університету «Острозька Академія» Серія «Філологічна», Збірник наукових праць (44). pp. 171-174.

Масель, Ю. С. (2014) Ненормативні одиниці англійської мови: проблема класифікації. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (692). pp. 80-83.

Масель, Ю. С. (2014) Підходи до вивчення англомовних ненормативних лексичних та фразеологічних одиниць: загальний огляд. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез наукових доповідей.. pp. 47-48.

Масель, Ю. С. (2014) Системні відношення субстандартних одиниць англійської мови. Sience and Education a New Dimention., 2 (6). pp. 58-61.

Масель, Ю. С. (2014) Словотворче моделювання ненормативних одиниць англійської мови: загальний огляд. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції памяті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича : «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».. pp. 62-65.

Масель, Ю. С. (2014) Функціональне призначення інвективних одиниць в англомовному публіцистичному дискурсі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія” (49). pp. 306-309.

О

Онопрієнко, Т. М. (2014) Прагматичний потенціал епітета в художньому тексті. Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 99-102.

П

Плахотнюк, Н. П. (2014) ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Зб. статей, 5 (42). pp. 113-120.

С

Самойленко, О. П. (2014) «Лексико-граматичні та стилістичні особливості англійських паремій». ЖДУ імені Івана Франка.

Самойленко, О. П. (2014) Національна специфіка паремій. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 2. pp. 198-203.

Семенюк, І. С. (2014) GENDER AND EDUCATION IN MERITOCRATIC DISCOURSE: LANGUAGE MATTERS. Наукові записки.– Серія: Філологічні науки (мовознавство). (130). pp. 187-191.

Семенюк, І. С. (2014) LEXICO-SEMANTIC STRUCTURE ANALYSIS OF THE CONCEPT MERITOCRAT. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез та наукових доповідей. pp. 62-63.

Семенюк, І. С. (2014) МАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ У МЕДІЙНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕРИТОКРАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 174-177. ISSN 2076-6173

Семенюк, І. С. (2014) Маніпулятивний вплив у медійному англомовному меритократичному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (74)). pp. 174-177.

Семенюк, І. С. (2014) ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ МЕРИТОКРАТІЇ. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.. pp. 219-221.

Семенюк, І. С. (2014) Сучасні проблеми когнітивної лінгвістики: курс лекцій. In: Сучасні проблеми когнітивної лінгвістики: курс лекцій. К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс».

Сніховська, І. Е. and Яхимович, Л. П. (2014) Посібник з практичного курсу англійської мови. In: Посібник з практичного курсу англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов із другою спеціальністю «Англійська мова». Житомир: «Графіум».

Х

Хмара, В. В. (2014) Зіставний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом плече в східнослов’янських та західногерманських мовах. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практчний журнал (4). pp. 287-290.

Хмара, В. В. (2014) Зіставні аспекти семантики східнослов’янських та західногерманських фразеологічних одиниць із компонентом коліно. In: Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» Міжнародна науково-практична, 18-19 квітня 2014 року, Одеса.

Хмара, В. В. (2014) Фразеологічні одиниці із соматичним компонентом ніс в східнослов’янських та західногерманських лінгвокультурах: зіставний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. (692). pp. 280-289.

Хорошун, О. О. (2014) Архіaтектоніка сучасного американського документального тексту. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). pp. 262-264.

Хорошун, О. О. (2014) Архітектонічні особливості сучасного американського документального твору. Zbior raportow naukowych. „Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce„. pp. 29-30.

Хорошун, О. О. (2014) Дискурс засобів масової інформації: характерні особливості. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки (6). pp. 160-163.

Хорошун, О. О. (2014) Особливості тематичної організації медійного тексту. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квесилевича (1935-2003) "Сучасний стан та перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу". pp. 107-109.

Ч

Чумак, Л. М. (2014) Affixation and word-composition in modern english. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky – Научные записки Международного академического общества Михала Балудянского, 2 (6). pp. 89-97.

Чумак, Л. М. (2014) Blend Compounds in Modern English Word-Formation. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.).. pp. 36-37.

Чумак, Л. М. (2014) Ініціальні скорочення як механізми неморфологічного утворення мовних одиниць у сучасній англійській мові. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції памяті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича : «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».. pp. 114-117.

Чумак, Л. М. (2014) Комбіновані моделі креації афіксальних елементів. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез та наукових доповідей.. pp. 72-73.

Чумак, Л. М. (2014) Моногенетична комбінована модель ТЕЛЕСКОПІЯ + АФІКСАЦІЯ творення англомовних одиниць на сучасному етапі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (48). pp. 126-128.

Ш

Шимон, М. О. (2014) «Особливості авторського мовлення в романі Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!». ЖДУ імені Івана Франка.

Шимон, М. О. (2014) Опис як важлива композиційно-мовленнєва форма в авторському мовленнi роману Е. Хемiнгуея “Прощавай, зброє!”. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 2. pp. 307-312.

Ю

Юхимчук, А. М. (2014) «Лексико-граматичні та прагматичні особливості заголовків в дискурсах англомовної преси». ЖДУ імені Івана Франка.

Юхимчук, А. М. (2014) Стилістичні особливості англомовних газетних заголовків. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 2. pp. 322-326.

Я

Яременко, Н. Р. (2014) «Гендерні особливості передачі колірної емотивності в прозі Томаса Гарді». ЖДУ імені Івана Франка.

Яременко, Н. Р. (2014) Гендерні особливості передачі колірної емотивності в прозі Томаса Гарді. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш., 2. pp. 326-328.

Ящук, С. Б. (2014) Визначення прикладки в апозитивних словосполученнях. Сучасні лінгвістичні розвідки: надбання та перспективи: збірник тез наукових доповідей.. pp. 74-75.

This list was generated on Tue Jul 5 10:32:04 2022 EEST.