Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 106.

В

Весельська, А. Л. (2015) Вплив особистісних характеристик на розуміння музичних творів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 75-78.

Г

Гавриловська, К. П. (2015) Психологічна складова нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 6-8.

Гавриловська, К. П., Голентовська, О. С. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Психологія організацій». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П., Звєрєва, І. (2015) Особливості мотиваційної сфери військовослужбовців. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 78-79.

Гавриловська, К. П., Котлова, Л. О. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П., Опанчук, Т. (2015) Психосемантичні характеристики образу кохання у масовій свідомості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 78-82.

Гавриловська, К. П., Роїк, І. (2015) Порівняльний аналіз емоційних станів молодих матерів із різним соціальним статусом. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 83-86.

Гавриловська, К. П., Скрицька, К. (2015) Чинники формування Інтернет - залежності в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 43-44.

Гавриловська, К. П., Шаховець, Ю. (2015) Особливості емоційної сфери дітей з синдром Дауна. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 45-47.

Гавриловська, К. П., Шмиглюк, О. Г. (2015) Дослідження рівня суб'єктивної легітимності правових норм у психіці особистості в умовах трансформації сучасного суспільства. Сучасний вимір психології та педагогіки. pp. 61-66.

Гавриловська, К. П., Шмиглюк, О. Г. (2015) Легітимація правових норм. Oxford Journal of Scientific Research, 4 (9). pp. 615-621.

Гарбовська, І., Котлова, Л. О. (2015) Порівняльний аналіз ставлення чоловіків та жінок до поняття «конфлікт». ЖДУ.

Гречуха, І. А. (2015) Дослідження розвитку літературних здібностей та обдарованості в ранньому юнацькому віці. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 311-317.

Гречуха, І. А. (2015) Ціннісна підтримка літературно обдарованих старшокласників: на прикладі роботи українських та польських літературних осередків. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 112-115.

Д

Дем'янчук, Ю. Ю. (2015) Використання методів арт-терапії у роботі практичного психолога. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 9-11.

Дем'янчук, Ю. Ю., Шмиглюк, О. Г. (2015) Структура психологічного портрету дитини у роботі з проективними техніками. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 116-118.

Демянчук, О. С. (2015) Система чинників розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша половина ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 243-248. ISSN 2076-6173

Ж

Журавльова, Л. П., Шпак, М. М. (2015) Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 3 (25). pp. 85-88. ISSN 2308-5258

З

Загурська, І. С. (2015) Кризові моменти в розвитку самооцінки першокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. (1). pp. 118-121.

Загурська, І. С. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Психологічна служба в системі освіти». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2015) Психологічна служба в системі освіти: Курс лекцій. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2015) Референтність як основа розвитку здібностей у молодшому шкільному віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 86-93.

Загурська, І. С. (2015) Розвиток самооцінки творчих здібностей в учбово-творчій діяльності. «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 9-14.

К

Кирильчук, І. В. (2015) Дослідження ціннісної сфери школярів при переході з молодших до середніх класів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 51-56.

Кирильчук, І. В. (2015) Цінності як чинник розвитку учіннєвих здібностей в підлітковому віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 334-341.

Кирильчук, І. В., Черняєва, В. (2015) Психометрична характеристика тесту визначення рівня навчально-пізнавальної активності студентів ВНЗ. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 122-125.

Кириченко, В. В. (2015) Кризи професійної адаптації: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (11). pp. 94-101. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2015) Можливості використання мережевих комунікацій для формування громадського ставлення та організації колективних дій. In: Романівщина на мапі Укаїни, 25 вересня 2015, смт. Романів.

Кириченко, В. В. (2015) Основи медіапсихології : інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2015) Політичний вибір особистості: формування позиції «за» та «проти». Проблеми політичної психології : зб. наук. праць, 2 (16). pp. 349-360.

Кириченко, В. В. (2015) Психологія образу ворога у масовій свідомості. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції з міжнародною участю «Філософія, релігія та культура в глобалізованому світі», 23 листопада 2015 року. pp. 69-74. ISSN 978-617-7265-40-4

Кириченко, В. В. (2015) Психологія праці : інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2015) Психологія споживчої поведінки. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. (1). pp. 17-24.

Кириченко, В. В. (2015) Психологія інформаційної діяльності: навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. 978-966-485-201-9 . Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет.

Кириченко, В. В. (2015) Соціально-психологічна природа взаємодії особистості з інформаційним середовищем. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 71-73. ISSN 978-617-7265-32-9

Кириченко, В. В. (2015) Феноменологія ціннісно-рольової готовності до роботи у системі державної служби. Теоретичні та прикладні проблеми психології, 2 (3(38)). pp. 165-173. ISSN 2219-2654

Кириченко, В. В. (2015) Як перемогти у інформаційній війні ? [Image]

Кириченко, В. В., Божук, Інна (2015) Ефективність використання елементів еротики у рекламі. Прикладні психології аспекти особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. (1). pp. 100-102.

Кириченко, В. В., Дончев, Ф. А. (2015) Соціальний філогенез у призмі наукових ідей трансгуманізму. Парадигма пізнання: гуманітарні питання (8(11)). pp. 100-109. ISSN 2312-4466

Кириченко, В. В., Майстренко, Т. М. (2015) Як подолати стрес ? [Image]

Кириченко, В. В., Тичина, І. М., Атаманська, О. А. (2015) Як досягти успіху ? [Image]

Кириченко, В. В., Яцинюк, Д. (2015) Психологічні особливості споживчої поведінки молоді. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. (1). pp. 57-60.

Кириченко, В. В., Яцинюк, Даша (2015) Психологія споживчої поведінки молоді. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (1). pp. 57-60.

Кириченко, В. В. (2015) Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації. Теоретичні та прикладні проблеми психології (2(37)). pp. 203-213. ISSN 2219-2654

Кириченко, В. В. (2015) Практичні аспекти ціннісної підтримки особистості у процесі переживання кризи професійної адаптації. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 132-140. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2015) Психологічний аналіз прийомів інформаційного маніпулювання. Тези доповідей XV Науково-методичної конференції «Проблеми та напрямки вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України». pp. 102-104.

Кириченко, В. В. (2015) Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка. ISBN ISBN 978-966-485-183-8

Кириченко, В. В., Марчук, К. А. (2015) Літературне полотно життя. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 124-132. ISSN 2072-4772

Климчук, В. О. (2015) Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі. EngD thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Климчук, В. О. (2015) Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-187-6

Коломієць, Т. В. (2015) Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коломієць, Т. В. (2015) Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці. Other thesis, Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства освіти і науки України.

Котлова, Л. О. (2015) Кодекс медіатора. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2015) Психологічний аналіз учбових конфліктів. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 11-14.

Котлова, Л. О. (2015) Сучасні цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки студентів. Вісник Інституту розвитку дитини (38). pp. 134-139.

Котлова, Л. О. (2015) Ціннісні орієнтації особистості в умовах суспільних трансформацій. Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації, 1 (38). pp. 36-42.

Котлова, Л. О., Бродовська, А. (2015) Аналіз результатів дослідження прояву шкільної тривожності молодших школярів з різнем рівнем навчальної успішності. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 47-48.

Котлова, Л. О., Гарбовська, І. (2015) Порівняльний аналіз ставлення чоловіків та жінок до поняття «конфлікт». Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 88-91.

Котлова, Л. О., Драган, С. (2015) Аналіз гендерних осбливостей ставлення до грошей у студентському середовищі. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 86-88.

Котлова, Л. О., Дідківська, В. (2015) Зв’язок рівня комунікативності та інтернет – залежності в юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 49-50.

Котлова, Л. О., Ковальчук, В. (2015) Динаміка професійної мотивації студентів-психологів першого та п’ятого курсів. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 92-94.

Котлова, Л. О., Ковтун, В. (2015) Дослідження рівня комунікативної компетентності студентів-психологів 1 та 3 курсу. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 94-97.

Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2015) Психолого-педагогічні передумови конфліктної поведінки учнів професійних ліцеїв. Driven to discover // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics. Geneva (Switzerland). pp. 76-81.

Котлова, Л. О., Осіпчук, Л. (2015) Дослідження стилів поведінки в конфліктній ситуації в студентів з різним соціометричним статусом у групі. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 98-99.

Котлова, Л. О., Саух, Т. (2015) Вивчення рівня задоволеності шлюбом подружжя залежно від терміну дошлюбних стосунків. ЖДУ.

Котлова, Л. О., Саух, Т. (2015) Теоретичний аналіз факторів задоволеності шлюбом подружжя. Збірник наукових праць викладачів та студентів (1). pp. 15-17.

Кулаковський, Т. Ю. (2015) Формування підприємницьких компетенцій як завдання практичної психології. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 24-28.

Л

Литвинчук, А. І. (2015) Місце емпатії в структурі екологічної самосвідомості особистості. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 29-33.

М

Мазяр, О. В. (2015) Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку XX століття. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, VI (11). pp. 166-173.

Мазяр, О. В. (2015) Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку ХХ століття. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 166-173.

Мазяр, О. В. (2015) Особистісна проблематика учасників валютних торгів. Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць., 3 (38). pp. 257-264.

Мазяр, О. В. (2015) Особливості психофізіологічної підготовки військових фахівців. Особливості психофізіологічної підготовки військових фахівців. pp. 112-113.

Мазяр, О. В. (2015) Особливості психофізіологічної підготовки військових фахівців. Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : ХV науково-методична конференція (15). pp. 112-113.

Мазяр, О. В. (2015) Психологічний експеримент І. О. Сікорського. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 33-34.

Мазяр, О. В. (2015) Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., 7 (21). pp. 211-218.

Мазяр, О. В. (2015) Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 211-218.

Мазяр, О. В., Міліневська, Е. (2015) Суперечності між декларованими цінностями та реальною поведінкою стдентів гуманітарних спеціальностей. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 102-106.

Майстренко, Т. М. (2015) Особливості ціннісної регуляції навчальної діяльності академічно обдарованих студентів. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 352-359.

Майстренко, Т. М. (2015) Повернення з зони бойових дій. Пам’ятка для сімей військовослужбовців, які повернулися з зони АТО. Вид-во Євенок О.О., Житомир.

Марчук, К. А. (2015) Наративні структури «Повісті врем’яних літ». Other thesis, ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА.

Марчук, К. А. (2015) Наративні структури «Повісті врем’яних літ». PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Можаровська, Т. В. (2015) Особливості розвитку екологічної свідомості у підлітковому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 35-37.

Моляко, В. О. (2015) Генетичні індикатори конструювання образів світу у сучасному інформаційному просторі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (21). pp. 7-18.

Моляко, В. О. (2015) Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Н

Никончук, Н. О. (2015) Дослідження рефлексії проградієнтоності здібностей у молодшому шкільному віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 209-218.

П

Пирог, Г. В. (2015) Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 135-141. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. (2015) Психологический анализ массовых настроений в Севастополе при аннексии Крыма. Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії. pp. 92-95.

Портницька, Н. Ф., Атаманська, О. А. (2015) Порiвняльний aнaлiз cтруктури емоційностіпiдлiткiв, включeних до рiзних видiв музичної діяльності. Український психолого-педагогічний науковий збірник: Науковий журнал (4 (04)). pp. 14-17.

Портницька, Н. Ф., Войцехівська, Ю. (2015) Гендерні особливості стратегіальних тенденцій розвитку творчих здібностей у молодшому підлітковому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 60-64.

Портницька, Н. Ф., Долінчук, І. О. (2015) Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків. Молодий вчений (1 (16)). pp. 169-172. ISSN 2304-5809

Портницька, Н. Ф., Долінчук, І. О. (2015) Порівняльний аналіз ефективності опитувальників та психосемантичних методів у вивченні образу майбутнього подружнього партнера у юнацькому віці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 64-67.

Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М. (2015) Діагностичний ресурс фотобіографічного методу у вивченні механізмів розвитку творчості та обдарованості особистості. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 226-233.

Портницька, Н. Ф., Хомутовська, О. (2015) Особливості прояву самостійності підлітків залежно від стилю материнського виховання. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 67-69.

Портницька, Н. Ф., Чупріна, С. (2015) Образ ідеальної дитини у свідомості батьків підлітків. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 69-71.

С

Савиченко, О. М., Дубова, С. (2015) Розвиток мотивації досягнення студентів в умовах неформальної освіти. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 106-108.

Савиченко, О. М., Манілов, Ю. (2015) Вікові особливості сприймання політичної реклами. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 71-74.

Т

Тичина, І. М. (2015) Аналіз причин зміни професії як типоутворюючих маркерів суб’єктивної моделі саморозвитку випускників вишів. Вісник Інституту розвитку дитини. (38). pp. 158-164.

Тичина, І. М. (2015) Психологічний аналіз рефлексії творчих здібностей як регуляційно-ціннісних ресурсів розвитку особистості у процесі зміни професії. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 263-273.

Тичина, І. М., Байдюк, А., Жигун, Ю., Кухарчук, В., Лобода, О. (2015) Професійний вибір в уявленнях сучасних старшокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 125-129.

Тичина, І. М., Листопадська, М. (2015) Професійний вибір в уявленнях сучасних старшокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 108-111.

Ф

Фальковська, Л. М. (2015) Архетип справедливості в українських казках. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 37-39.

Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Політична психологія». [Teaching Resource]

Ш

Шаюк, А. В., Марценюк, Н. В., Ольхова, І. В., Сидорук, Л. А. (2015) Головний біль типу напруги у дітей: сучасні уявлення. Вісник Вінницького національного медичного університету, 19 (1). pp. 255-259.

Шмиглюк, О. Г., Зарицька, Б. (2015) Теоретичний аналіз проблеми самосвідомості у психологічній науці. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 40-42.

Шмиглюк, О. Г., Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г., Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» для психологів. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 13 14:56:12 2024 EEST.