Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | Г | Д | Ж | К | Л | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Я
Number of items: 33.

І

Ільчук, Н. В. (2020) "Животворне джерело дитячого мислення": художній світ української казки. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті.. pp. 219-222.

А

Артемій, Л. В. (2020) Специфіка формування читацьких інтересів у молодших школярів на уроках літературного читання. Специфiкa фoрмувaння читaцьких iнтересiв мoлoдших шкoлярiв нa урoкaх лiтерaтурнoгo читaння. pp. 201-204.

Б

Баранчук, І. М. (2020) Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики під час розв’язування простих задач в початковій школі. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 136-139.

Бондаренко, Х. В. (2020) Особливості роботи вчителя початкових класів з педагогічно занедбаними дітьми. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 139-141.

Бортовська, А. В. (2020) Особливості становлення діалогічної компетентності та її завдання формування в дошкільному віці. Тенденції розвитку психології та педагогіки: ма-теріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 101-104.

Г

Голубовська, І. В. and Чупріна, О. В. (2020) Ідейно-тематична та художня специфіка збірки "Великі очі" Оксани Іваненко. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 18-22.

Гордієнко, Ю. П. (2020) Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" як художня переробка п’єси Івана Нечуя-Левицького "На Кожум’яках". Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті.. pp. 109-111.

Д

Данилюк, Анна (2020) Книги Вадима Крищенка у фондах бібліотеки Першотравенського ліцею. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (29 квітня 2020 р.). pp. 14-16.

Дорош, С. (2020) Розвиток математичного мислення в учнів 1 класу при вивченні нумерації чисел першого та другого десятка. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 150-153.

Ж

Жирна, І. С. (2020) Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення із структурою множини та числом. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 49-53.

К

Климович, Ірина (2020) Українська гілка роду Лятошинських: генеалогічно-біографічний аспект. Актуальні проблеми культурології: Збірник матеріалів студентського круглого столу (29 квітня 2020 р.). pp. 37-40.

Коновальчук, І. М. (2020) Інтерактивні методи підготовки майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з дітьми та батьками. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 60-63.

Куликівська, С. В. (2020) Літературознавча пропедевтика на уроках класного й позакласного читання в початковій школі. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті.. pp. 244-247.

Л

Лукашук, І. В. (2020) Педагогічні чинники розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 167-170.

Лясківська, Т. Й. (2020) Виховання молодших школярів засобами української народної казки. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 170-173.

Н

Науменко, А. В. (2020) Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами проблемних ситуацій. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 81-84.

П

Павловська, Ю. Л. (2020) Вивчення текстів зарубіжних письменників на уроках літературного читання в 4-му класі. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 249-252.

Пилипчук, О. С. (2020) Національні звичаї та традиції як засіб формування національної самосвідомості в учнів молодшого шкільного віку. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 179-182.

Пилипчук, О. С. (2020) Формування в учнів початкових класів основ здорового способу життя. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 182-185.

Прачук, М. М. (2020) Соціально-педагогічні фактори гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 188-191.

Прохоренко, А. О. (2020) Роль педагога у трудовому вихованні дітей молодшого шкільного віку. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 191-194.

Процик, М. (2020) Розвиток логічного мислення у дітей молодших школярів на уроках математики в початковій школі під час розв'язування складених задач. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 194-197.

Підгурська, В. Ю. and Бугаєнко, Ю. В. (2020) Формування лексичної компетентності учнів початкових класів на уроках рідної мови. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць / за заг. Ред. Н.Є.Колесник, О.М.Піддубної, О.М.Марущак., 1. pp. 207-209.

Підгурська, В. Ю. and Загребельна, О. О. (2020) Використання засобів наочності на уроках української мови та літературного читання в початковій школі. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць, 1. pp. 217-219.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2020) Проблемне навчання як ефективний засіб розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 197-202.

Рудницька, Н. Ю. (2020) Шляхи та засоби розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів в умовах впровадження Нової української школи. Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи. pp. 15-20.

С

Сударик, О. С. (2020) Використання інтерактивних технологій на уроках у початкових класах. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 202-204.

Сьомко, Т. (2020) Формування навичок самостійності учнів початкової школи на урокaх математики. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 207-210.

Т

Топольніцька, А. (2020) Формування пізнавального інтересу у молодших школярів при вивченні нумерації та арифметичних дій в межах 10. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 210-213.

Ф

Фомюк, Ж. П. (2020) Формування в молодших школярів початкових уявлень про дроби. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 213-216.

Ш

Шанскова, Т. І. (2020) Професійний розвиток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у процесі методичної роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх школах. pp. 45-50.

Я

Яремчук, А. (2020) Розвиток математичних здібностей учнів початкових класів на уроках математики. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 227-230.

Ящук, О. М. (2020) Вивчення творчості Марії Пономаренко на уроках позакласного читання в початковій школі. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті.. pp. 276-278.

This list was generated on Sat Dec 4 19:52:19 2021 EET.