Items where Author is "Самойлюкевич, І. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 67.

Article

Самойлюкевич, І. В., Свобода, В. В. (2021) Developing emotional intelligence in primary school learners in the context of teaching Еnglish. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 33-44. ISSN 2663-6387

Магаліс, К., Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities in Primary School Children by Means of Ukrainian Folk Songs. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Романюк, А. О., Самойлюкевич, І. В. (2021) The Development of Musical Abilities of Students of Grades 1-3 of Music School Based on Educational and Pedagogical Material. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Гауструк, О., Самойлюкевич, І. В. (2021) The Formation of Two-Part Singing Skills in Young Learners in a Music School for Children. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мариньоха, Я., Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Innovative Techniques in Music Education of Children of Upper Preschool Age. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Суха, К., Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Quests in the English Lessons in Primary School within a Meta-Disciplinary Approach. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Свобода, В., Самойлюкевич, І. В. (2021) Using Story-Based Activities for Developing Young Learners’ Emotional Competence in the English Lessons. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Самчук, О. Ю., Самойлюкевич, І. В. (2020) Розвиток автономії учня під час вивчення іноземної мови як важлива мета нової української школи. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Самойлюкевич, І. В. (2020) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови початкових класів на матеріалі літературних творів для дітей. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 25–26 вересня 2020 р.). pp. 221-224.

Самойлюкевич, І. В., Дєньгаєва, С. В. (2020) Формування умінь креативного мислення учнів початкових класів на уроках англійської мови. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (94). pp. 282-289.

Самойлюкевич, І. В., Кравець, В. С. (2019) Developing Entrepreneurial Competence in Primary School Pupils in The Context of Teaching English. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 27-37. ISSN 2663-6387

Самойлюкевич, І. В. (2019) Developing professionally-oriented speaking skills in prospective primary teachers of English. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р.. pp. 256-259.

Самойлюкевич, І. В., Кравець, В. С. (2019) Компетентнісний потенціал уроку англійської мови в початковій школі (на прикладі формування підприємницької компетентності). Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід.

Самойлюкевич, І. В., Дєньгаєва, С. В. (2019) Розвиток креативного мислення у дошкільників у процесі навчання англійської мови. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Серія: Педагогічні науки). (5/161). pp. 74-81.

Самойлюкевич, І. В., Попадюк, Н. Б. (2018) Формування вмінь усної взаємодії учнів початкової школи на засадах інтегрованого підходу. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи.

Самойлюкевич, І. В. (2017) Навчання професійно спрямованого говоріння майбутніх учителів англійської мови початкової школи. Зб. наук. праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки» вип.78.

Остапчук, О. Ю., Самойлюкевич, І. В. (2016) Developing young learners` lexical competence according to the princeple of learner autonomy. Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. pp. 111-112.

Кравченко, Ю. Л., Самойлюкевич, І. В. (2016) Using visualization techniques in the process of teaching comprehension to young learners. Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці.

Самойлюкевич, І. В. (2015) New Perspectives in Continuing Professional Development for Primary Teacher of English. Modern Communicative Methods of Teaching English.

Самойлюкевич, І. В., Волкова, О. О. (2015) Планування безперервного професійного розвитку як інноваційний компонент змісту методичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 61-67. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Волкова, О. О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ США. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 180-184. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2012) Особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до роботи у початковій школі: британський вимір. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 196-204.

Самойлюкевич, І. В. (2009) Напрями модернізації професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах інформатизації освіти у США. Педагогічна компаративістика. pp. 87-91.

Самойлюкевич, І. В. (2009) Структура педагогічної діяльності вчителя іноземної мови в інформаційному суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 88-91. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2008) Професійна підготовка вчителів іноземних мов до інноваційної діяльності в умовах інформаційного суспільства США. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 115-119. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2008) Синергетичний підхід до дослідження проблеми мовної педагогічної освіти в інформаційному суспільстві. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 74-76. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2007) Інформаційна домінанта діяльності вчителя іноземних мов: методологічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 72-75. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2007) Організація професійної підготовки майбутніх учителів в інформаційному суспільстві США: назустріч нової освітньої парадигми. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». pp. 431-441.

Самойлюкевич, І. В. (2007) Професійний портрет сучасного вчителя іноземних мов у Великій Британії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 40-44. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2007) Підготовка вчителів іноземних мов в інформаційному суспільстві США: навчання впродовж життя. Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка. pp. 313-323.

Самойлюкевич, І. В. (2006) Діяльність вчителя іноземних мов в умовах інформаційного суспільства у США: філософсько-педагогічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В. (2005) Неперервний професійний розвиток: фактори і форми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 59-61. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І. (2005) Особливості організації та проведення індивідуальної позакласної роботи з англійської мови у початковій школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 18-22. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Огороднійчук, Ю. В. (2005) Технологія формування комунікативно-дискусійних умінь студентів у вищому мовному закладі освіти на позааудиторних занять проблемних груп за інтересами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 27-29. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Карпенко, Є. М. (2005) Технології критичного мислення як засіб оптимізації розвитку діалогічної мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 23-26. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І., Калініна, Л. В. (2004) Використання казки як автентичного іншомовного тексту для інтегрованого розвитку мовленнєвих вмінь учнів початкової школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 42-46. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2004) Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейський вимог. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 129-133. ISSN 2076-6173

Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І. (1999) Pre-service teacher development project: ideas and practice. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 89-95. ISSN 2076-6173

Book Section

Самойлюкевич, І. В. (2019) Підготовка до безперервного професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови початкової щколи в умовах інформаційного суспільства. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. Вид-во О. О. Євенок.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2015) Англійська мова для 4-го класу. In: Англійська мова для 4-го класу. Генеза.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2015) Англійська мова для 7 класу. In: Англійська мова для 7 класу. Генеза.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2015) Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 4 клас»» : для спеціаліз. шкіл. In: Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 4 клас». Генеза.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2015) Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 7 клас. In: Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 7 клас. Генеза.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2012) English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. In: English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. Центр навчально-методичної літератури, Київ, pp. 1-80. ISBN 978-617-626-120-9

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2008) Glossary. In: English Smart: підручник для 7-го класу спеціалізованих навчальних закладів. К.: Наш час.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2007) English Smart 6. In: English Smart 6. К.: Наш час, м. Київ, pp. 266-271. ISBN 978-966-8174-73-5

Monograph

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Book

Самойлюкевич, І. В., Михайлова, О. С., Зимовець, О. А., Дєньгаєва, С. В., Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Кравець, О. Є. (2022) Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Вознюк, О. В., Самойлюкевич, І. В., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Кравець, О. Є., Зимовець, О. А. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови. Методичний експрес:, 4 . Вид. "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Михайлова, О. С., Самойлюкевич, І. В., Хегарті, Дж. (2019) Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі. О. О. Євенок, Житомир.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2018) Англійська мова: підручник для 10-го класу (профільний рівень). Київ "Генеза".

Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Самойлюкевич, І. В., Дєньгаєва, С. В., Мазко, О. П., Зимовець, О. А., Карпенко, Є. М. (2018) Методичний експрес: Актуальні напрями професійного розвитку вчителя іноземної мови в дошкільній та початковій освіті. Вид. О.О.Євенок.

Самойлюкевич, І. В., Забелло, Л. О., Глібко, І. А., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Мазко, О. П., Прохорова, С. М. (2017) Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови. О. О. Євенок, Житомир.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2016) Англійська мова: підручник для 8 класу для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Генеза.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2015) Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Генеза, Київ.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2014) Англійська мова. Підручник для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Генеза.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2014) Англійська мова. Підручник для 5 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Генеза.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2014) Робочий зошит до підручника з англійської мови для 3 класу. Генеза.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2014) Шкільний вчитель нового покоління. МОН України, Київ.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2013) Англійська мова: підручник для 3-го класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Київ "Генеза". ISBN 978-966-11-0313-8

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 1-го клау загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, Центр навчально-метододичної літератури.

Самойлюкевич, І. В., Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 2-го класу спецілізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови. Київ, Центр навчально-методичної літератури.

Калініна, Л. В., Мисечко, О. Є., Самойлюкевич, І. В., Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П. (2010) Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Калініна, Л. В., Петранговська, Н. Р., Березенська, Л. І., Сіваєва, Н. П., Самойлюкевич, І. В., Гуманкова, О. С., Барало, Л. В., Жиляєва, Ю. М., Волощук (Мормуль), А. М., Литньова, І. Ф., Копетчук, В. А. (2008) ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IHO3EMHOЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Калініна, Л. В., Самойлюкевич, І. В. (2007) English Smart: Методичні рекомендації до підручника "English Smart" для 6-го класу спеціалізованих навчальних закладів, гімназій, ліцеїв та шкіл нового типу. Київ "Наш час".

Teaching Resource

Вознюк, О. В., Гуманкова, О. С., Дєньгаєва, С. В., Зимовець, О. А., Кравець, О. Є., Михайлова, О. С., Самойлюкевич, І. В. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. [Teaching Resource]

Жуковська, В. В., Соловйова, Л. Ф., Самойлюкевич, І. В., Гаращук, Л. А. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська)*. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 2 17:30:30 2023 EET.