Items where Author is "Слюсар, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Article

Слюсар, В. М., Khrystokin, G. V., Yastrebova, A. O. (2023) Is dialogue possible in the post-truth era? (Media philosophy and social and communication studies). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (93). pp. 29-40. ISSN 2663-7650

Кобетяк, А. Р., Слюсар, В. М., Кондратюк, Ю. В., Євченко, О. В. (2023) Рolitical institutions of parliamentarism in the processes of constituting the local church of Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 13 (1). pp. 172-176. ISSN 1804-7890

Слюсар, В. М. (2021) Myth-making by advertising means: socio-philosophical and historical-philosophical discourses. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (89). pp. 138-147. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М., Shkil, L. L., Слюсар, М. В. (2021) Substantive approach to the definition of "advertising": philosophical and communicative aspect. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (90). pp. 103-112. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М., Коваль, В. О. (2020) Adverting in the Modern Urban Space: a Socio-Philosophical Analysis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (88). pp. 146-156. ISSN 2663-7650

Козловець, М. А., Слюсар, В. М. (2020) Про особистость, зачаровану філософією (до 70-річчя П. Ю. Сауха). Практична філософія (2(76)). pp. 163-170.

Слюсар, В. М. (2019) Informational Violence in The Symbolic Exchange and Modern Mediareality: The Modus Dimension. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 25-35. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М., Маршевський, Маріуш (2019) Pr-діяльність у релігійній сфері як складова соціальної діяльності: досвід України та Польщі. Українська полоністика (16). pp. 84-92. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2019) Проблема насилля у філософських розвідках другої половини ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (86). pp. 51-60. ISSN 2663-7650

Слюсар, В. М. (2017) Комунікативний зміст мультикультурної толерантності як форми «раціонального» насилля в постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 24-27.

Слюсар, В. М. (2017) "Божественне" насилля як складова соціального насилля. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (2). pp. 97-102. ISSN ISSN 2077-1800

Слюсар, В. М. (2017) "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у процесі соціальних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (118). pp. 278-282. ISSN 2076-1554

Козловець, М. А., Слюсар, В. М. (2017) Людина в парадигмі постсучасності (нотатки з Міжнародної науково-теоретичної конференції "Глобалізований світ: випробування людського буття"). Українська полоністика (14). pp. 180-197. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2017) Провокація як інструмент «міфічного» насилля. Актуальні проблеми філософії та соціології (15). pp. 125-128. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2016) "Раціональне" насилля в суспільних трансформаціях. Актуальні проблеми філософії та соціології (13). pp. 73-76. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2016) Індикатори виміру форм насилля у суспільних трансформаціях. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (3). pp. 227-234. ISSN 2312 4342

Слюсар, В. М. (2016) Війна як форма насилля у процесі соціальних трансформацій. Мандрівець (3). pp. 21-25.

Слюсар, В. М. (2016) Ненасилля як принцип подолання відкритих форм насилля у період соціальних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (111). pp. 213-217. ISSN 2076-1554

Слюсар, В. М. (2016) Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 127-132. ISSN 2076-6173

Слюсар, В. М. (2016) Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 127-132. ISSN 2076-6173

Слюсар, В. М. (2015) Ісламофобія як інструмент «раціонального» насилля у сучасній західній суспільній свідомості. Аль-Калям (5). pp. 27-45.

Слюсар, В. М. (2015) Атрибути насилля. Українська полоністика (12). pp. 111-118. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2015) Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен. Актуальні проблеми філософії та соціології (3). pp. 143-148. ISSN 2410-3071

Слюсар, В. М. (2015) Громадянська участь пасіонаріїв як агентів «міфічного насилля» у соціальних трансформаціях. Studia politologica Ucraino-Polona (5). pp. 220-225. ISSN 2312-8933

Слюсар, В. М. (2015) Деякі зауваження до визначення поняття «насилля»: соціально–філософський аспект. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (98). pp. 245-248. ISSN 2076-1554

Козловець, М. А., Слюсар, В. М. (2015) Модернізація як імператив розвитку сучасної України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 41-45. ISSN 2076-6173

Слюсар, В. М. (2015) Мультиверсум як принцип соціальної організації "без насилля". Мандрівець : Журнал гуманітарних студій (6). pp. 41-44.

Слюсар, В. М. (2015) „Планшетное сознание” как субъективная составляющая „рационального насилия” в глобализированном мире. Studia Warmińskie (52). pp. 37-50. ISSN 0137-662

Слюсар, В. М. (2014) Деякі зауваження до визначення змісту поняття "субстанційний підхід". ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2014 [МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (15–16 квітня 2014 року)]. pp. 65-67.

Слюсар, В. М. (2014) Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. Українська полоністика (11). pp. 186-193. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2014) Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. Українська полоністика (11). pp. 186-193. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2014) Поняття "агресія" у предметному полі соціальної філософії в контексті дослідження проблем насилля. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В. С. Пазенок. (18). pp. 68-79.

Слюсар, В. М. (2012) Nowa racjonalność jako atrybut przemocy w dobie globalizacji. Українська полоністика (9). pp. 89-95. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2012) Интеллигенция как объект насилия в период трансформации общества. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский, 1. pp. 181-189.

Слюсар, В. М. (2010) Насилля в епоху глобалізації: соціально-філософський аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 17-21.

Слюсар, В. М. (2009) Аналіз структурних компонентів самореалізації особистості у філософській спадшині Кароля Войтили. Українська полоністика (6). pp. 50-57.

Слюсар, В. М. (2009) Духовна культура суспільства як чинник самореалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 8-12.

Слюсар, В. М. (2009) Осмислення тілесності та предметності як соціально-культурного чинника самореалізації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 10-14.

Слюсар, В. М. (2007) Випадковість у процесі самореалізації особистості. Senteniae (Сп.1). pp. 163-171.

Слюсар, В. М. (2007) Вплив соціально-культурної кризи на самореалізацію особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 20-24.

Слюсар, В. М. (2007) Проблема детермінації самореалізації особистості в історії західноєвропейської філософії в період від Античності до Відродження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 6-10.

Слюсар, В. М. (2006) Роль громадянської освіти у вихованні свободи самореалізації особистості. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯ- ДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького. pp. 47-50.

Слюсар, В. М. (2004) Роль релігії в процесі самореалізації особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць (18). pp. 43-50.

Слюсар, В. М. (2003) Постмодерністський фемінізм про детермінацію самореалізації особистості. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (598). pp. 153-156. ISSN 0453-8048

Monograph

Слюсар, В. М. (2017) Насилля: соціально-філософська природа : монографія. Other. Житомир: Вид-во Євенок О. О..

Слюсар, В. М. (2012) Феномен свободи в культурній самореалізації особистості. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Conference or Workshop Item

Слюсар, В. М. (2021) Соціальний характер невизначеності сучасної порівняльної реклами. In: Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року, Тернопіль : Вектор.

Слюсар, В. М., Слюсар, М. В. (2020) Реклама как социальное явление в обществе мультиверсума. In: Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции и тенденции инновационного развития : материалы Пятой междунар. науч. конф., 19–20 ноября 2020 г., Минск : Четыре четверти.

Слюсар, В. М. (2017) Приватизоване насилля як форма сучасного раціонального насилля. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Тверда, Р., Слюсар, В. М. (2017) Редакційна та видавнича діяльність Юзефа Крашевського. In: Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі : зб. наук. пр. (за матеріалами міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю), 20 грудня 2017 року, Житомир.

Слюсар, В. М. (2014) Соціально-філософський зміст ідей В. Беньяміна про "міфічне" та "божественне" насилля. In: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін., Херсон: РВВ «Колос».

Слюсар, В. М., Столяр, О. Б. (2012) Competent violence to the challenges of globalization. In: Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ / за заг. ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого., 15 травня 2012р., м. Київ .

Слюсар, В. М. (2011) Сатьяграха: насилля без насилля. In: Науково-практична конференція "Ідеологія в сучасному світі", 19-20 жовтня 2011 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Слюсар, В. М., Панасюк, Ольга (2011) Проблема співвідношення насилля та терпіння у ранній патристиці. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Слюсар, В. М. (2011) Мусульманські свята. In: Міжкафедральний семінар "Новий рік за східним календарем", 03.02.2011, Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Слюсар, В. М. (2011) Мультиверсумність як принцип етнокультурної взаємодії у глобалізованому місті. In: Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Ред. кол.: В.М. Вандишев, А.Є. Лебідь., 24-25 лютого 2011р., Суми : СумДУ.

Слюсар, В. М. (2011) Насилля за доби глобалізації. In: науково-теоретичний семінар кафедри філософії, 17 лютого 2011 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. (Unpublished)

Слюсар, В. М. (2011) Проблема насилля і терпимості у східній патристиці (Климентій Олександрійський та Іоанн Златоуст). In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. - Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2011) Релігійний світогляд як структурний елемент генотипу цивілізації. In: Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А.– Частина І., Луганськ.

Слюсар, В. М. (2010) Феномен насилля у філософії другої половини ХХ століття. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Слюсар, В. М. (2009) Проблема війни у філософії Ернста Юнґера. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Слюсар, В. М. (2009) Співвідношення спокуси, добра і зла у релігії (на основі філософії Мартіна Бубера). In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Слюсар, В. М. (2007) Выбор как главный атрибутивный признак свободы в структуре самореализации личности. In: VI Международная научная конференция («Байкальская встреча») ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР, 26-29 июня 2007 г., г. Улан-Удэ.

Слюсар, В. М. (2007) Інтолерантие взаємовідношення "індивід-суспільство" у процесі самореалізації особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Book

Горохова, Л. В., Заглада, В. М., Козловець, М. А., Свінціцька, О. І., Слюсар, В. М. (2015) Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха). Вид. Євенок О.О., Житомир.

Саух, П. Ю., Козловець, М. А., Слюсар, В. М., Герасимчук, В. І., Свінціцька, О. І. (2010) Філософ європейської візії (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука)[науково-популярне видання] / За заг. ред. проф. Сауха П.Ю. Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Other

Слюсар, В. М. (2023) Відгук офіційного опонента на дисертацію Башманівського Дмитра Валерійовича «Реклама як чинник суспільних трансформацій: соціально-філософський аналіз». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Слюсар, В. М., Поліщук, О. П. (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Венцель Наталії Василівни. Спецрада PhD ДФ 14.053.004.

This list was generated on Mon Mar 4 03:54:33 2024 EET.