Items where Author is "Спірін, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 77.

Article

Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А., Олексюк, В. П., Іванова, С. М., Мінтій, І. С., Кільченко, А. В. (2023) Модель використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Open educational e-environment of modern University (14). pp. 50-62. ISSN 2414-0325

Спірін, О. М., Матвієнко, О. В., Іванова, С. М., Овчарук, О. В., Мінтій, І. С., Лупаренко, Л. А. (2022) The use of open electronic scientific and educational systems to support the professional activities of research and teaching staff of ukrainian universities and scientific institutions. Digital Humanities Workshop. pp. 169-176.

Спірін, О. М., Олійник, В. В., Антощук, С. В., Кондратова, Л. Г., Гущина, Н. І. (2022) Зміст підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників з використання сервісів Google Workspace Education. Інноваційна педагогіка. ISSN 2663-6085

Кириченко, М. О., Муранова, Н. П., Спірін, О. М. (2022) Про освітню, наукову та організаційну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку: За результатами наукової доповіді на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 р. Вісник НАПН України, 4 (2). pp. 1-20. ISSN 2707-305X

Спірін, О. М., Олексюк, В. П., Касьян, С. П., Антощук, С. В. (2022) Розгортання та адміністрування хмарної платформи Google Workspace for Education у закладі вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 92 (6). pp. 182-197. ISSN 2076-8184

Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А., Мінтій, І. С., Іванова, С. М., Шимон, О. М. (2022) Технологія використання наукометричної бази даних Scopus для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» (22(51)). pp. 116-136.

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., Білошицький, А. О., Кучанський, О. Ю., Новицький, О. В. (2020) Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень. Information Technologies and Learning Tools, 75 (1). ISSN 2076-8184

Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А. (2018) Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. (1). pp. 227-234.

Спірін, О. М. (2017) Наукова школа Мирослава Івановича Жалдака. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 5-11.

Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А. (2017) Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб.наук.праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ.конф., 18-19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.].. pp. 61-65.

Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А. (2017) Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 275-287. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А., Спірін, О. М. (2017) Огляд хмаро орієнтованих засобів створення інтелектуальних карт. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). pp. 208-209.

Спірін, О. М., Носенко, Ю. Г., Яцишин, А. В. (2017) Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 25-34.

Спірін, О. М., Яцишин, А. В., Іванова, С. М., Кільченко, С. В., Лупаренко, Л. А. (2016) Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. нформаційні технології і засоби навчання (5 (55)). pp. 136-174. ISSN 2076-8184

Одуд, О. А., Спірін, О. М. (2016) Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі". Інформаційні технології і засоби навчання, 52 (2). pp. 108-120. ISSN 2076-8184

Колос, К. Р., Спірін, О. М. (2016) Констатувальний етап експерименту з розвитку комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання (4 (54)). pp. 183-205. ISSN 2076-8184

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., Сороко, Н. В. (2015) Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 1. pp. 91-100. ISSN 2411-4685

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., Шишкіна, М. П. (2015) Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: збірник наукових праць. - Вип. 43 (47) частина 2. pp. 178-206. ISSN 2078-7812

Спірін, О. М. (2015) Web-орієнтовані засоби моніторингу оприлюднення результатів науково-педагогічних досліджень. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Спірін, О. М., Іванова, С. В. (2015) Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. Український педагогічний журнал (1). pp. 192-205.

Спірін, О. М., Новицька, Т. Л., Лупаренко, Л. А. (2015) Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України. Комп'ютер у школі та сім'ї, 125 (5). pp. 11-17.

Спірін, О. М., Яцишин, А. В. (2014) Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України). Комп'ютер у школі та сім'ї. pp. 3-8. ISSN ISSN 2307–9851

Спірін, О. М., Шевчук, П. Г. (2014) Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування. Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (2). pp. 65-73.

Спірін, О. М. (2013) Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 73-74.

Спірін, О. М. (2013) Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (33). ISSN ISSN 2076-8184

Спірін, О. М. (2011) Передумови та організаційні засади створення електронної бібліотеки НАПН України. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 41-43.

Спірін, О. М., Прилуцька, Н. С. (2011) Зміст навчального матеріалу спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 45-48. ISSN 2076-6173

Спірін, О. М., Овчарук, О. В. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 46-48. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення понять. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 44-46. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Основні підходи до визначення рівнів ІКТ-компетентностей. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 48-51. ISSN 978-966-326-418-9

Богачков, Ю. М., Спірін, О. М. (2010) Концептуальні підходи до розроблення системи інформаційно-комунікаційних компетентностей у загальній середній освіті України. Особливості організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 0снови стандартизації інформаційно-комунікаційних в компетентостей в системі освіти України. pp. 51-58. ISSN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2010) Концептуальні засади проектування електронних бібліотек наукових установ. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України : Матеріали наукової конференції. pp. 37-38.

Спірін, О. М., Саух, В. М., Резніченко, В. А., Новицький, О. В. (2009) Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (14). ISSN 2076-8184

Спірін, О. М. (2009) Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (13). ISSN 2076-8184

Спірін, О. М. (2008) Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (6).

Спірін, О. М. (2007) Дидактичні моделі в проектуванні кредитно модульної технології на рівні викладача. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 85-90.

Спірін, О. М., Шимон, О. М. (2007) Координація навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 47-52.

Спірін, О. М. (2006) Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 41-45.

Спірін, О. М. (2006) Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 12-16.

Спірін, О. М. (2006) Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 14-18.

Спірін, О. М. (2006) Фреймова модель кредитно-модульної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 9-13.

Спірін, О. М. (2005) Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 104-109.

Спірін, О. М. (2005) Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 125-129.

Спірін, О. М. (2005) Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 53-58.

Спірін, О. М. (2004) Зміст навчального матеріалу з основ штучного інтелекту в курсі інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 121-124.

Спірін, О. М. (2004) Основні характеристики кредитних систем навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 30-35.

Спірін, О. М. (2004) Особливості розподілу навчальних дисциплін на фізико-математичних спеціальностях. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 222-225.

Спірін, О. М. (2004) Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 83-86.

Спірін, О. М. (2004) Цілі та завдання Болонського процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 55-57.

Спірін, О. М. (2003) Впровадження модульно-рейтингової системи під час диференційованого навчання основ інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 133-136.

Спірін, О. М. (2003) Методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелекту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 222-226.

Спірін, О. М. (2003) Методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 126-129.

Спірін, О. М. (2000) Модульна система та рейтинговий контроль знань при вивченні основ штучного інтелекту. Нові технології навчання: науково-методичний збірник (28). pp. 43-56.

Спірін, О. М. (2000) Основи диференційованого підходу при вивченні інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 146-151.

Спірін, О. М. (2000) Різнорівневі програмні вимоги до вивчення основ штучного інтелекту в педагогічному ВУЗі. Проблеми освіти (22). pp. 31-43.

Monograph

Литвинова, С. Г., Спірін, О. М., Шишкіна, М. П., Носенко, Ю. Г. (2015) Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища. Documentation. ЦП «Компринт».

Спірін, О. М., Іванова, С. М., Яцишин, А. В., Лабжинський, Ю. А., Новицький, О. В., Новицька, Т. Л. (2015) Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України. Project Report. Інститут інформаційних технологій та засобів навчання.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Спірін, О. М., Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Спірін, О. М., Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Спірін, О. М., Олексюк, В. П. (2023) Досвід та перспективи використання технологій штучного інтелекту у навчанні майбутніх учителів інформатики. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти" (29 червня 2023 р.), 29 червня 2023 р., Україна.

Спірін, О. М., Биков, В. Ю. (2016) Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних систем In. In: Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Спірін, О. М. (2007) Автоматизована система “НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”, побудована на основі Web-орієнтованого підходу. In: Міжгалузева нарада МОН України, 21.12.2006, м. Київ.

Book

Спірін, О. М. (2013) Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. ISBN 978-966-485-139-5

Спірін, О. М., Іванова, С. М., Новицький, О. В., Савченко, З. В., Резніченко, В. А., Яцишин, А. В., Андрійчук, Н. М, Ткаченко, В. А., Шиненко, М. А., Лабжинський, Ю. А. (2012) Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів. Педагогічна преса, Київ. ISBN 978-966-644-239-3

Биков, В. Ю., Білоус, О. В., Богачков, Ю. М., Грабовський, П. П., Колос, К. Р., Кривонос, О. М., Литвинова, С. Г., Малицька, І. Д., Прилуцька, Н. С., Овчарук, О. В., Рождественська, Д. Б., Спірін, О. М., Шевчук, П. Г., Шимон, О. М. (2010) Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України. Атіка, Київ. ISBN 978-966-326-418-9

Спірін, О. М. (2007) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-88-Х

Спірін, О. М. (2004) Початки штучного інтелекту. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир. ISBN 966-8456-00-9

Спірін, О. М. (2002) Практична інформатика. Житомир.

Thesis

Спірін, О. М. (2009) Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Experiment

Музика, О. Л., Спірін, О. М., Майстренко, Т. М., Загурська, І. С., Оснадчук, Ю. О. (2007) Експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на соціально-психологічному факультеті. [Experiment]

Teaching Resource

Литвинова, С. Г., Спірін, О. М., Анікіна, Л. П. (2015) Хмарні сервіси Office 365: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Спірін, О. М., Кривонос, О. М. (2002) Початки алгоритмізації та процедурного програмування. [Teaching Resource]

Other

Спірін, О. М. (2023) Відгук офіційного опонента на дисертацію Єршова Миколи-Олега Володимировича «Тенденції розвитку IT-освіти в незалежній Україні». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Спірін, О. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Марченкова Сергія Миколайовича «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Спірін, О. М. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Токарської Олесі Анатоліївни «Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики основної інколи засобами інформаційно-комунікаційних технологій», представлену на здобуття наукового ступеня доктор а філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Спецрада PhD ДФ 14.053.003.

Спірін, О. М. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Свиридюка Володимира Васильовича «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Спірін, О. М. (2018) Відгук офіційного опонента, про дисертацію Колеснікової Ірини Василівни "Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Галузь знань: Освіта/Педагогіка. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Mon Dec 11 10:46:12 2023 EET.