Items where Author is "Шелюк, Ю. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 84.

Article

Шелюк, Ю. С. and Петрук, К. А. (2022) Особливості формування структурних показників фітопланктону в каскаді малих водосховищ (на прикладі Тетерівських (басейн Дніпра). International scientific innovations in human life.

Житова, O. П. and Шелюк, Ю. С. and Андрєєва, О. Ю. and Лехка, А. С. (2022) Ecological and parasitological characteristics of the “Fasciola Hepatica L.–Lymnaea (Galba) Subangulata” system. Біологічні Студії / Studia Biologica (16(1)). pp. 35-46. ISSN 1996-4536

Шелюк, Ю. С. (2022) Використання структурно-функціональних характеристик фітопланктону для оцінки якості вод об’єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Дідового озера). Екологічні науки (40). pp. 33-37. ISSN 2306-9716

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості вивчення лісової рослинності здобувачами вищої освіти природничих та аграрних спеціальностей. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень - 2022 : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 30 травня 2022 р.).

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості продукційно-деструкційних процесів озер басейну р. Прип'яті. Гидробиологический журнал (58(3)). ISSN 0375-8990

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості формування й функціонування фітопланктону малих водосховищ. Альгологія (32(2)). pp. 152-166. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С. and Житова, О. П. and Жуковська, А. (2022) Особливості формування і функціонування фітопланктону малої річки Глибочок (басейн Дніпра). Нотатки сучасної біології. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С. (2022) Оцінка складності структури фітопланктону різнотипних водних екосистем українського Полісся. Екологічні науки (4(43)). pp. 70-73. ISSN 2306-9716

Шелюк, Ю. С. (2022) Фітопланктон річкових екосистем Українського Полісся. Альгологія (32). pp. 35-52. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С. (2021) Ефективність використання сонячної енергії у процесах фотосинтезу фітопланктону різнотипних водних еколистем Полісся. Гідробіологічний журнал, 57 (2).

Шелюк, Ю. С. (2021) Особливості продукційно-деструкційних процесів у штучно створених водних екосистемах. Гідробіологічний журнал, 57 (6).

Шелюк, Ю. С. and Константиненко, Л. А. (2021) Особливості формування домінантного комплексу фітопланктону у водних об’єктах різного типу. Нотатки сучасної біології (2(2)). pp. 3-7. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С. and Криницька, М. А. and Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості формування понять з теми «Біологія людини» в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження - 2021.

Шелюк, Ю. С. and Левківська, Т. М. and Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості фформування понять з теми "Біологія рослин" в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження – 2021. pp. 438-440.

Шелюк, Ю. С. and Дручик, А. С. (2020) Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення теми «Екологія». Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2–3 жовтня 2020 року). pp. 37-40.

Кучерук, В. А. and Шелюк, Ю. С. (2020) Застосування інтерактивних схем та таблиць при вивченні шкільного курсу «Біологія людини». Біологічні дослідження - 2020. pp. 480-481.

Ковальчук, О. С. and Шелюк, Ю. С. (2020) Формування дослідницької компетентності учнів під час вивчення біології та екології. Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 31-32.

Шелюк, Ю. С. and Дмитрук, В. С. (2020) Формування понять при вивченні теми: «Адаптації» (Біологія і екологія 11 клас, рівень стандарту). Сучасна система освіти і виховання: досвід ми-нулого – погляд у майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2–3 жовтня 2020 року). pp. 71-73.

Шелюк, Ю. С. and Карповець, Р. М. (2020) Фітопланктон водно-болотного масиву Сира Погоня (Рівненська область). Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття - 2020. pp. 63-64.

Шелюк, Ю. С. (2020) Часова динаміка фітопланктону річок басейну Припяті. матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». Том ІХ: синергія в розвитку науки та освіти, 9. pp. 262-264.

Шелюк, Ю. С. (2019) Phytoplankton development in small reservoirs. VI International Conference advances in modern phycology. pp. 97-98.

Сапронова, Ю. Р. and Шелюк, Ю. С. and Шинкаренко, І. А. and Юрик, Л. О. (2019) Використання технологій колективно-групового навчання на уроках біології. Біологічні дослідження – 2019. pp. 426-428.

Шелюк, Ю. С. (2019) Закономірності розвитку фітопланктону водних екосистем басейнів Прип’яті і Тетерева (Україна). Збірник матеріалів VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, присвяченого 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів". pp. 98-101.

Боднар, І. Ю. and Шелюк, Ю. С. (2019) Різноманіття фітопланктону р. Полква (Хмельницька область). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 144-146.

Шелюк, Ю. С. (2018) Біоіндикаційний аналіз видового складу фітопланктону річки Перга (басейн Прип'яті). Матеріали І Всукраїнської наук.-практич. конф. [«Водні екосистеми та їх біорізноманіття»] (Житомир, 11–12 квітня, 2018 р.). pp. 93-95.

Барановська, Ю. Ю. and Шелюк, Ю. С. and Шинкаренко, І. А. (2018) Використання асоціативних схем (кластерів) на уроках біології. Біологічні дослідження – 2018. pp. 425-426.

Шелюк, Ю. С. and Лисак, Г. О. (2018) Особливості використання блок-схем під час вивчення загальної біології у класах із поглибленим вивченням біології. Біологічні дослідження – 2018. pp. 431-433.

Шелюк, Ю. С. and Гриневич, В. С. (2018) Різноманіття фітопланктону водно-болотного угіддя Горохівка (Овруцький р-н, Житомирська обл). Біологічні дослідження - 2018. pp. 171-172.

Присяжнюк, О. А. and Шелюк, Ю. С. (2017) Просторова динаміка різноманіття фітопланктону р. Хомора. Біологічні дослідження – 2017. pp. 140-141.

Шелюк, Ю. С. and Щербак, В. І. and Козин, Ю. О. (2017) Піонерні сукцесії фітопланктону водойм антропогенного походження. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки. pp. 109-115. ISSN 1729-360Х

Шелюк, Ю. С. and Козин, Ю. О. (2016) Оцінка екологічного стану екосистеми Соколовського кар’єру (м. Житомир) за різноманіттям фітопланктону. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі. pp. 91-93.

Коваленко, Л. С. and Шелюк, Ю. С. (2016) Водоростеві угруповання планктону водойм меліоративного призначення (на прикладі Середівського ставка, Ємільчинський р-н.). Біологічні дослідження – 2016. pp. 95-96.

Патюк, М. С. and Шелюк, Ю. С. (2016) Різноманіття фітопланктону р. Гуйва. Біологічні дослідження - 2016. pp. 104-105.

Гончаренко, К. П. and Шелюк, Ю. С. (2016) Склад і первинна продукція фітопланктону Бердичівського водосховища (р. Гнилоп’ять). Біологічні дослідження - 2016. pp. 112-113.

Хомутовська, Н. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Водоростеві угрупування планктону р. Тетерів. Магістерська робота.

Патюк, М. С. and Шелюк, Ю. С. (2015) Еколого - географічна характеристика фітопланктону Пряжівського ставка (Житомирський р-н.). Дипломна робота.

Боковенко, І. І. and Шелюк, Ю. С. (2015) Еколого-географічна характеристика фітопланктону Житомирського водосховища. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 157-159.

Шелюк, Ю. С. and Кравцова, О. В. (2015) Екологічна оцінка стану екосистем малих річок за біорізноманіттям фітопланктону та продукційними характеристиками водоростей. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)., 7 (1). pp. 1-140. ISSN 2078-8673

Клюско, В. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Екологічна оцінка стану екосистеми Промислового водосховища за біорізноманіттям фітопланктону. Магістерська робота.

Клюско, В. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Екологічна оцінка стану екосистеми промислового водосховища за біорізноманіттям фітопланктону. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 177-179.

Захарчук, Т. М. and Шелюк, Ю. С. (2015) Оцінка якості води р. Хомора (Хмельницька обл.) за біорізноманіттям фітопланктону. Вода в харчовій промисловості. Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. pp. 14-15.

Шелюк, Ю. С. (2015) Порівняльно-флористичний аналіз різноманіття фітопланктону малих річок. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (3-4). pp. 743-746. ISSN 2078-2357

Комісарук, Г. О. and Першко, І. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття автотрофної компоненти р. Ікопоть (Хмельницька обл.). Дипломна робота.

Кравцова, О. В. and Першко, І. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття водоростевих угруповань планктону ставків: порівняльний аспект (на прикладі Житомирського та Новоград-Волинського районів). Дипломна робота.

Кутина, А. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону верхньої течії р. Південний Буг (Хмельницька область, Україна). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 189-191.

Гончаренко, К. П. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів) та оцінка його екологічного стану за структурно – функціональними показниками водоростей. Дипломна робота.

Кравцова, О. В. and Першко, І. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Склад первинна продукція фітопланктону р. Крошенка (Житомирський р-н.). Магістерська робота.

Кравцова, О. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Склад та первинна продукція фітопланктону р. Крошенка (Житомирський р-н.). Біологічні дослідження – 2015. pp. 187-189.

Козин, Ю. О. and Муж, Г. В. and Шелюк, Ю. С. (2015) Склад і продукція фітопланктону р. Бобрівка (Житомирський р-н.). Дипломна робота.

Остапчук, Л. С. and Шелюк, Ю. С. (2015) Структорно - функціональна характеристика фітопланктону р. Бересток (Ємільчинський р-н.). Дипломна робота.

Хомутовська, Н. А. and Шелюк, Ю. С. (2015) Структура водоростевих угруповань літнього планктону р. Тетерів. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 204-206.

Захарчук, Т. М. and Астахова, Л. Є. and Шелюк, Ю. С. (2015) Структура та функціонування водоростевих угруповань планктону р. Хомора (Хмельницька обл.). Дипломна робота.

Боковенко, І. І. and Шелюк, Ю. С. (2015) Сукцесія фітопланктону малого водосховища (на прикладі Житомирського). Дипломна робота.

Комісарук, Г. О. and Шелюк, Ю. С. (2015) Таксономічна структура фітопланктону р. Ікопоть (Хмельницька обл.). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 182-184.

Мазур, К. Ю. and Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ КАР’ЄРУ МОРОЗІВСЬКОГО (РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 241-243.

Клюско, В. В. and Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ МАЛОГО ВОДОСХОВИЩА НА ПРИКЛАДІ ВІДСІЧНОГО (р. ТЕТЕРІВ). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 223-225.

Комісарук, Г. О. and Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ р. ДЕРЕВИЧКА (с. КУСТІВЦІ ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 231-233.

Хомутовська, Н. А. and Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ р. УБОРТЬ (с. РУДНЯ-ХОЧИНСЬКА ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н.). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 257-259.

Кравцова, О. В. and Шелюк, Ю. С. (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСТЕВИХ УГРУПОВАНЬ ПЛАНКТОНУ р. КОДНЯНКА (с. ПРЯЖІВ ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 235-238.

Кулиневич, Т. В. and Шелюк, Ю. С. (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІТОПЛАНКТОНУ СТАВКА ВЕЛИКОБРАТАЛІВСЬКИЙ (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 238-240.

Шелюк, Ю. С. (2014) Структура і функціонування фітопланктону водойм антропогенного походження. Гидробиологический журнал, 50 (2). pp. 16-28. ISSN 0375-8990

Кулиневич, Т. В. and Шелюк, Ю. С. (2013) Водоростеві угруповання планктону річки Зелена. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 44-46.

Дмитрук, М. М. and Шелюк, Ю. С. (2013) Кількісні показники розвитку водоростевих угруповань піщаних кар’єрів м. Житомира. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 30-31.

Некрашевич, Ю. І. and Шелюк, Ю. С. (2013) Особливості структури та функціонування фітопланктону різнотипних водойм антропогенного походження Житомирщини. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 51-53.

Самойленко, Л. П. and Шелюк, Ю. С. (2013) Різноманіття Фітопланктону р. Ірша поблизу смт. Іршанськ. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 58-60.

Мазур, К. Ю. and Шелюк, Ю. С. (2013) Різноманіття фітопланктону р. Корчик (Рівненська область). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 47-49.

Бабич, М. В. and Шелюк, Ю. С. (2013) Структурно – функціональна характеристика фітопланктону річки Ірпінь. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 14-15.

Клюско, В. В. and Шелюк, Ю. С. (2013) Сукцесія фітопланктону Денишівського водосховища. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 42-43.

Козлов, М. Ю. and Шелюк, Ю. С. (2013) Таксономічний склад фітопланктону малого озера антропогенного походження Цегельне (м. Коростень). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 41-42.

Винокурова, М. В. and Шелюк, Ю. С. (2012) Водоростеві угруповання антропогенно змінених річок м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 123-125.

Березюк, О. М. and Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості таксономічного складу водоростевих угруповань малих річок Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 102-104.

Некрашевич, Ю. І. and Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості формування та функціонування штучно створених водних об’єктів м. Житомира – озера сонячне та Богунського кар’єру. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 159-161.

Пилипко, М. М. and Шелюк, Ю. С. (2012) Різноманіття водоростей планктону піщаних кар’єрів м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 115-116.

Шелюк, Ю. С. and Корнійчук, Н. М. (2012) Стратегия сохранения биоразнообразия автотрофной компоненты речных екосистем Украинскоого Полесья. Альгологія. Матер. ІV Международн. конф. «Актуальные проблемы современной альгологии». pp. 334-335.

Корнійчук, Н. М. and Шелюк, Ю. С. (2009) Водорості обростань Potamogeton perfoliatus L. у басейні річки Тетерів. Український ботанічний журнал, 66 (5). pp. 670-683. ISSN 0372-4123

Шелюк, Ю. С. and Щербак, В. І. (2009) Екологiчна характеристика фiтопланктону водосховищ р. Тетерiв. Доповіді національної Академії наук України (9). pp. 205-208.

Шелюк, Ю. С. (2009) Концентрація хлорофілу α фітопланктону р. Тетерів та її динаміка. Український ботанічний журнал, 66 (2). pp. 264-271. ISSN 0372-4123

Шелюк, Ю. С. and Корнійчук, Н. М. (2009) Таксономическое разнообразие водорослевых сообществ р.Тетерев (Украина). Альгологія, 19 (3). pp. 284-293. ISSN 0868-8540

Conference or Workshop Item

Остапчук, Л. С. and Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону річки Бересток (Ємільчинський р-н). In: Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України, 16 квітня 2015 року, Полтава.

Іщук, Р. А. and Шелюк, Ю. С. (2013) Структура та функціонування фітопланктону О.Ониськове. In: Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів, Житомир.

Thesis

Шелюк, Ю. С. (2020) Фітопланктон різнотипних водних екосистем Полісся. Other thesis, НАН України.

Other

Шелюк, Ю. С. (2020) Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять до навчальної дисципліни «Альгологія». ЖДУ ім. І. Франка.

Шелюк, Ю. С. and Нехрещенюк, В. П. and Ковальчук, Л. П. (2020) Словник термінів та визначень із ботаніки (анатомії і морфології рослин). ЖДУ ім. І. Франка.

Киричук, Г. Є. and Шелюк, Ю. С. (2019) Бібліографія наукових праць викладачів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка : бібліогр. довідник. ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир.

This list was generated on Fri Sep 30 21:31:34 2022 EEST.