Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: V | А | Б | В | К | М | П | С
Number of items: 13.

V

Voznyuk, О. V. (2017) Defining and diagnosing the gifted students. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

А

Антонова, О. Є. (2017) Креативність як провідний компонент готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 5-9. ISSN 2076-6173

Б

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) ДИДАКТИКА: теорія і практика. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Хрестоматія з української педагогіки. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

В

Вознюк, О. В. (2017) Психолого-педагогічні та філософські аспекти агресивної поведінки: спроба міждисциплінарного аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 61-64. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Саварина Павла Вікторовича «Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

К

Ковальчук, В. А. (2017) Педагогічні технології підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 140-145. ISSN 2076-6173

М

Мирончук, Н. М. (2017) Моделювання основ контекстної підготовки студентів магістратури до професійно-педагогічної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 186-190. ISSN 2076-6173

П

Павленко, В. В. (2017) Використання завдань відкритого типу на різних етапах уроку як засіб розвитку креативності учнів основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2(88)). pp. 213-218. ISSN 2076-6173

Павленко, В. В. (2017) Вправи для розвитку креативної уяви. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.- метод. праць. pp. 205-208.

Павленко, В. В. (2017) Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 89-94.

С

Сидорчук, Н. Г. (2017) Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 249-253. ISSN 2076-6173

This list was generated on Tue Nov 21 10:21:26 2017 EET.