Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: V | А | Б | В | К | М | Н | П | С
Number of items: 25.

V

Voznyuk, О. V. (2017) Defining and diagnosing the gifted students. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

А

Антонова, О. Є. (2017) Креативність як провідний компонент готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 5-9. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2017) В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Б

Басюк, Н. А. (2017) Філософсько-етичні твори В. Сухомлинського на уроках ''Я у світі''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) ДИДАКТИКА: теорія і практика. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Хрестоматія з української педагогіки. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

В

Власенко, О. М. (2017) Тенденції гуманізму в умовах діяльності чеських рухів. Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен.

Власенко, О. М. and Березюк, О. С. and Лутай, М. Є. and Масловська, М. В. and Чижевська, Л. В. and Шевцова, Л. С. (2017) Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2017) Психолого-педагогічні та філософські аспекти агресивної поведінки: спроба міждисциплінарного аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 61-64. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Саварина Павла Вікторовича «Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Вітвицька, С. С. (2017) Проблема духовно-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 37-41. ISSN 2076-6173

К

Ковальчук, В. А. (2017) Педагогічні технології підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 140-145. ISSN 2076-6173

М

Максимова, О. О. (2017) Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 62-66. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2017) Застосування методу проектів у підготовці майбутніх викладачів до самоорганізації в професійній діяльності. Проблеми освіти: зб. наук. праць (87).

Мирончук, Н. М. (2017) Моделювання основ контекстної підготовки студентів магістратури до професійно-педагогічної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 186-190. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2017) Моделювання ситуацій самоорганізації у контекстній підготовці майбутніх викладачів вищої школи. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17).

Мирончук, Н. М. (2017) Професійне вигорання викладача вищої школи: чинники, ознаки, способи протидії. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи.

Мирончук, Н. М. (2017) Трансформація функціонально-професійної ролі викладача вищої школи в умовах соціокультурних змін. Митець – культура – виміри часу: Міжнародні наукові читання 2017 року в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі.

Н

Новіцька, І. В. (2017) Поетапна методика формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування професійно-педагогічних задач. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 103-108. ISSN 2076-6173

П

Павленко, В. В. (2017) Використання завдань відкритого типу на різних етапах уроку як засіб розвитку креативності учнів основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2(88)). pp. 213-218. ISSN 2076-6173

Павленко, В. В. (2017) Вправи для розвитку креативної уяви. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.- метод. праць. pp. 205-208.

Павленко, В. В. (2017) Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 89-94.

С

Сидорчук, Н. Г. (2017) Формування метакогніцій майбутніх фахівців у вищій школі: досвід та перспективи впровадження у навчальний процес вітчизняних навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 125-128. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2017) Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 249-253. ISSN 2076-6173

This list was generated on Tue Feb 20 11:15:49 2018 EET.