Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Д | К | М | Н | П | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 51.

В

Вікарчук, О. І. (2011) Інноваційно-інтеграційний шлях розвитку України. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали V міжнародної наукво-практичної конференції. м. Житомир. pp. 36-38.

Вікарчук, О. І. (2011) Бюджетна стратегія і фінансові аспекти інвестувано-інноваційної сфери. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. pp. 148-150.

Д

Дерій, Ж. В. and Карпюк, О. А. (2011) Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу. Наукові записки. Серія “Економіка” (18). pp. 288-298.

К

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера: оцінка у сучасному українському суспільстві. Наука й економіка (4(24)). pp. 154-156.

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера в аспекті державного управління. Збірник наукових праць "Національне господарство України: теорія та практика управління. pp. 231-234.

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера в умовах трансформації економіки. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.. pp. 62-65.

Калініченко, О. О. (2011) Соціальна сфера: базисні поняття та концептуальні положення. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.. pp. 259-265.

Карпюк, О. А. (2011) Організаційно-економічні засади формування та розвитку ринку освітніх послуг (регіональний аспект). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Карпюк, О. А. (2011) Проблеми оцінки якості освітніх послуг в системі освітнього менеджменту. Економіка (4).

Карпюк, О. А. (2011) Україна на шляху глобалізації освітнього простору. Науково-теоретичний журнал «Вісник ЖДТУ» (4(58)). pp. 230-232.

Кащук, К. М. (2011) ВПЛИВ ПРОВАЙДИНГУ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці Полтавської держ. аграр. акад (3). pp. 135-142.

Кащук, К. М. (2011) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ В АГРОФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права : матер. міжнар. наук.-практ. конф. pp. 144-145.

Кащук, К. М. (2011) РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕР. Актуальні проблеми менеджменту ХХІ ст. : зб. матер. ІІ Міжвуз. студентської наук.-практ. конф.. pp. 53-54.

Кащук, К. М. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту (2). pp. 120-130.

Кащук, К. М. and Якобчук, В. П. (2011) Формування теоретичних основ інноваційного розвитку аграрних підприємств в працях вітчизняних вчених. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й. А. Шумпетера. pp. 72-73.

Кащук, К. М. and Якобчук, В. П. (2011) Формування і розвиток агроінноваційних структур в Україні: проблеми та перспективи. Економіка (557). pp. 129-135.

Клімова, І. О. (2011) Ринок сільськогосподарської продукції: особливості розвитку та проблемні питання формування інфраструктури. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. (8). pp. 138-147.

Клімова, І. О. (2011) Статистичні інформаційні джерела як основа ринкових досліджень. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. (1 (55)). pp. 326-328.

Кіндрась, О. В. (2011) РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та ефективна організація фінансових та виробничих процесів. pp. 52-53.

М

Мосійчук, І. В. (2011) ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Вісник ЖДТУ (4 (58)). pp. 271-272.

Мосійчук, І. В. (2011) ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Національне господарство України: теорія та практика управління. pp. 240-243.

Н

Ніколаєнко, С. М. (2011) Ризик-менеджмент у медичному страхуванні. Наукові праці МАУП, 2011, вип. 3(30), с. 141–144.

П

Пойта, І. О. (2011) АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 65-67.

Пойта, І. О. (2011) Принципи формування та розвитку ринку послуг в Україні. Наука й економіка, 4 (24). pp. 162-164.

Пойта, І. О. (2011) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. pp. 183-188.

Ф

Філіпенко, Т. В. (2011) Механізм державного управління валютним ринком України. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.

Х

Харчишина, О. В. (2011) Використання методу багатомірного факторного аналізу в процесі діагностики організаційної культури підприємств харчової промисловості. Економіка харчової промисловості (3). pp. 48-52.

Харчишина, О. В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА». Вісник Житомирського державного технологічного університету (2 (56)). pp. 148-151.

Харчишина, О. В. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Економіка Криму (2). pp. 56-63.

Харчишина, О. В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Стратегія розвитку України (1). pp. 216-220.

Харчишина, О. В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Інноваційна економіка (2 (21)). pp. 31-33.

Харчишина, О. В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР: ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ У ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. In: Інноваційний розвиток національної економіки: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 7–8 квіт. 2011 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН. – Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2011) Корпоративний кодекс як інструмент формування організаційної культури підприємств харчової промисловості. In: Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2011 р., Київ.

Харчишина, О. В. (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Інноваційна економіка (3). pp. 126-129.

Харчишина, О. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Наукові праці Національного університету харчових технологій (41). pp. 134-139.

Харчишина, О. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. In: Перспективні наукові дослідження – 2011: VІІ міжнар. наук.-практ. конф, 17–25 лют. 2011 р., Софія, Болгарія.

Харчишина, О. В. (2011) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІЄРАРХІЧНОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління (3). pp. 48-54.

Харчишина, О. В. (2011) ПОРІВНЯННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка. Управління. Інновації. (1 (5)).

Харчишина, О. В. (2011) РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ У ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. In: ХХХVІ наук.-практ. міжвуз. конф., присвячена Дню науки, 12–13 травня 2011 р., Житомир.

Харчишина, О. В. (2011) СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економічний вісник Донбасу (2). pp. 181-184.

Харчишина, О. В. (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. In: Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: V міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 червня 2011 р., Київський інститут бізнесу і технологій, Житомирська філія. – Житомир.

Харчишина, О. В. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Сталий розвиток економіки (2). pp. 152-156.

Харчишина, О. В. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1 (55)). pp. 288-290.

Харчишина, О. В. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. In: Наукові засади сталого розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 16–17 червня 2011 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ. – Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2011) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Харчишина, О. В. (2011) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Стратегічні питання світової науки – 2011: VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7–15 лют. 2011 р., Przemysl, Respublica Polska.

Харчишина, О. В. (2011) ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ. In: Актуальні наукові розробки – 2011: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 17–25 січ. 2011 р., Софія, Болгарія.

Харчишина, О. В. (2011) ЦІННІСНА ПІДСИСТЕМА ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Сталий розвиток економіки (3). pp. 68-72.

Ш

Шиманська, В. В. (2011) SWOT – аналіз туристичного комплексу Житомирщини. Економіка. Управління. Інновації (1(5)). ISSN 2410-3748

Шиманська, В. В. (2011) Туризм як соціально-економічне явище: імперативи розвитку. Економіка. Управління. Інновації (2). ISSN 2410-3748

Я

Янковська, О. І. (2011) Ефективність діяльності приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області залежно від ступеня їх залучення до інноваційного процесу. Вісник Хмельницького національного університету (1). pp. 122-126.

This list was generated on Wed Jan 20 03:01:53 2021 EET.