Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ч | Ш
Number of items: 76.

І

Іваницький, А. О. (2017) Продуктивність праці та шляхи її підвищення (на матеріалах ТОВ «Грайф Флексіблс Україна»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Б

Боцян, Т. В. (2017) Організаційно-економічний механізм визначення ефективності соціальної відповідальності бізнесу. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 360-378.

Боцян, Т. В. and Недірова, З. А. (2017) Функції власного капіталу банку. Матеріали ХІ ксеукраїнської практично-пізнавальної конференції"Наукова думка сучасності".

Бэлікова, Д. В. and Карпюк, О. А. (2017) Маркетингова політика розподілу та її реалізація на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Мода з доставкою»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

В

Вікарчук, О. І. (2017) Особливості формування концептуальних засад інноваційного маркетингу підприємства. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 5-30.

Вікарчук, О. І. and Гурульчак, Ю. (2017) Створення іміджу підприємства, його оцінювання та шляхи покращення. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І. and Коберник, О. (2017) Роль маркетингу в системі управління підприємством. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Вікарчук, О. І. and Колодюк, Тетяна (2017) Сучасні тенденції управління та розвитку персоналу підприємства. In: І Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, Житомир.

Вікарчук, О. І. and Криворученко, А. (2017) ІТ-технології як засіб підвищення маркетингової комунікативності сучасного підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І. and Любчак, О. (2017) Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Вікарчук, О. І. and Павловська, Л. Д. and Пойта, І. О. and Мосійчук, І. В. and Калініченко, О. О. and Клімова, І. О. and Кащук, К. М. and Ніколаєнко, С. М. (2017) Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку. ЖДУ ім Івана Франка, Житомир.

Вікарчук, О. І. and Чупріна, С. (2017) Управління та організація діяльності підприємств. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Г

Гилюк, Ю. В. (2017) Удосконалення соціально-психологічних методів управління (на матеріалах ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» Ємільчинського району Житомирської області). ЖДУ ім І.Франка, ЖИТОМИР.

Гончарук, В. М. and Саух, І. В. (2017) Управління дисципліною в організації (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Горик-Чубатюк, М. О. (2017) Система прийняття управлінських рішень як інструмент сучасного менеджменту. Економіка. Управління. Інновації (2). ISSN 2410-3748

Горик-Чубатюк, М. О. and Добровольська, О. М. (2017) Фінансовий контролінг як ефективний інструмент в менеджменті. Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». (22).

Горик-Чубатюк, М. О. and Свінцицька, О. М. (2017) Сучасні моделі прийняття управлінських рішень. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 22 (7(60)). pp. 74-77. ISSN 2304-0920

Д

Добровольська, О. М. and Саух, І. В. (2017) Фінансовий контролінг, як ефективний інструмент в менеджменті (на матеріалах ТОВ Житомиртепломаш). ЖДУ ім. І.Франка.

Дємідова, Е. В. and Кащук, К. М. (2017) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємством (на матеріалах ТОВ «КОН БРІО»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

З

Забродська, К. Р. and Саух, І. В. (2017) Формування і оцінка стратегії розвитку персоналу підприємства (на матеріалах ПАТ «ДП ЗКУ ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Запетрук, Д. О. and Саух, І. В. (2017) Огранізаційно-економічний механізм здійснення змін в організації (на матеріалах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Заруцька, І. О. and Луференко, Л. Ю. (2017) Оцінка ефективності форм організації праці та їх удосконалення (на матеріалах "ТОВ Первоцвіт-фарм"). ЖДУ ім. І.Франка.

К

Калініченко, О. О. (2017) Соціально-відповідальний маркетинг. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 57-81.

Калініченко, О. О. and Давидчук, М. (2017) Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Карпюк, О. А. and Сингаєвська, А. О. (2017) Event-менеджмент ресторанного бізнесу України як інструмент маркетингових комунікацій. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку:колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 331-359.

Кащук, К. М. (2017) Сутність та специфічні риси емоційного інтелекту у менеджменті та самоменеджменті. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 379-400.

Кащук, К. М. (2017) Управлінські технології інноваційного провайдингу в аграрній економіці. Other. О.О. Євенок, ЖИТОМИР.

Кащук, К. М. and Головенко, К. (2017) Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 4, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Кащук, К. М. and Свідер, Н. (2017) Теоретичні основи управління ліквідністю підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.

Клімова, І. О. (2017) Нестандарт, креатив та епатаж – реальне обличчя сучасної реклами. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 148-165.

Клімова, І. О. and Дударчик, В. (2017) Використання event-маркетингу в маркетинговій діяльності підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Клімова, І. О. and Харчук, Д. (2017) Сучасний стан соціально-економічного розвитку регіонів України: проблеми і перспективи. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Кокоріна, Віта and Кащук, К. М. (2017) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ПАТ КБ Приватбанк). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Колодюк, Т. В. and Карпюк, О. А. (2017) Управління розвитком персоналу (на матеріалах ТОВ «КОН БРІО»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Косаківська, Л. В. (2017) Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції (на матеріалах ТОВ "Андрушiвський маслосирзавод"). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Кучерявенко, О. М. and Калініченко, О. О. (2017) Маркетинг і IT в Україні. Звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг". (Unpublished)

Кіщенко, Г. В. (2017) Підвищення ефективності формування кадрового резерву організації. ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Л

Лазаренко, М. В. and Саух, І. В. (2017) Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства (на матеріалах ТОВ “Фірма Віндзор”). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

М

Маковицька, Т. В. and Саух, І. В. (2017) Управління номенклатурою та асортиментом продукції (на матеріалах ПрАТ «ЖПМК №6»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Мартинюк, О. Р. and Шиманська, В. В. (2017) Підвищення ефективності навчання персоналу організації (на матеріалах ПП «Ренет»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Мосійчук, І. В. (2017) Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств в Україні. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавець Євенок О.О., Житомир, pp. 278-302.

Мосійчук, І. В. (2017) Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення. Other. О.О. Євенок, ЖИТОМИР.

Мосійчук, І. В. and Бунтова, А. (2017) Управління бізнес-процесами в аутсорсинговій компанії. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Мосійчук, І. В. and Прокопова, О. О. (2017) Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.

Мосійчук, І. В. and Прокопова, О. О. (2017) Напрями вдосконалення системи управління персоналом підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 4, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Мосійчук, І. В. and Цимбалюк, В. (2017) «Зелений офіс» як складова частина соціальної відповідальності компаній. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.

Мосійчук, А. М. and Мосійчук, І. В. (2017) Управління трудовим потенціалом організації (на матеріалах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Міліневський, В. Г. and Клімова, І. О. (2017) Маркетингова політика комунікацій на сучасному підприємстві. Звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг".

Н

Нагірняк, К. В. and Саух, І. В. (2017) Управління економічною безпекою підприємства (на матеріалах ДП «РАДОМІЛК»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Ніколаєнко, С. М. (2017) Аутсорсинг маркетингу страхових компаній. Modern economic research: co-operation, banking, public administration in a decentralized environment.

Ніколаєнко, С. М. (2017) Маркетинг-мікс у медичному страхуванні. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 81-127.

Ніколаєнко, С. М. and Дяченко, Т. (2017) Удосконалення збутової політики через маркетингові комунікації. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 2, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

О

Олексенко, Н. В. and Саух, І. В. (2017) Лідерство в системі управління підприємством (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Османова, М. and Карпюк, О. А. (2017) Вдосноналення комунікаційних процесів в організації (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

П

Павлова, С. І. and Орлова, К. Є. (2017) Методичні вказівки з курсу "Статистика". ЖДТУ, ЖДТУ.

Павловська, Л. Д. and Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. and Мосійчук, І. В. (2017) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з «Управління персоналом» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Павловська, Л. Д. and Вікарчук, О. І. and Ніколаєнко, С. М. and Калініченко, О. О. and Пойта, І. О. and Клімова, І. О. and Кащук, К. М. and Мосійчук, І. В. and Боцян, Т. В. (2017) Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку. Other. Євенок О.О., Житомир.

Павловська, Л. Д. and Григорусь, Ю. (2017) Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємстві. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Павловська, Л. Д. and Косович, О. В. (2017) Моделювання конкурентного статусу у системі маркетингу підприємств. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 30-56.

Павловська, Л. Д. and Павловський, Д. В. (2017) Маркетингові дослідження. [Teaching Resource]

Павловська, Л. Д. and Школьна, А. (2017) Система управління матеріальними запасами підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Пойта, І. О. (2017) Впровадження інтернет-технологій у практику маркетингової політики комунікацій та їх ефективність. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія/ за заг. ред. проф. Павловської Л.Д. Євенок О.О., Житомир, pp. 128-148.

Пойта, І. О. and Бардіс, Юлія (2017) Сучасні проблеми та помилки контент-маркетингу. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Пойта, І. О. and Волощук, А. (2017) Застосування відео-контенту як інструменту маркетингової комунікаційної політики. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

С

Самаріна, К. А. and Саух, І. В. (2017) Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві (на матеріалах Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Свистун, О. and Калініченко, О. О. (2017) Удосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємства. Звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг".

Сич, Ю. Ю. and Саух, І. В. (2017) Управління маркетингом персоналу підприємства (на матеріалах КП «ВОДОКАНАЛ). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Станкевич, В. С. and Карпюк, О. А. (2017) Формування і оцінка ефективності системи управління корпоративною культурою (на матеріалах Бородянської міжрайонної виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Стельникович, В. М. and Саух, І. В. (2017) Удосконалення організаційної структури підприємства (на матеріалах ТОВ «Овруцький молочноконсервний комбінат»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Т

Тимчук, Ю. О. and Саух, І. В. (2017) Управління маркетинговою політикою комунікацій. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» Виконала Науковий керівник.

Х

Харчук, Д. and Клімова, І. О. (2017) Комунікаційна політика як складова комплексу маркетингу підприємства. звітна конференція студентів 4 курсу спеціальності "Маркетинг".

Ч

Черняков, В. В. and Кащук, К. М. (2017) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Пропозиція»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Ш

Шиманська, В. В. and Короцинська, Я. (2017) Професійне навчання як основний елемент процесу розвитку персоналу. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка.

Шиманська, В. В. and Сингаєвська, А. О. (2017) Event-менеджмент як ефективний інструментарій сучасного управління в ресторанному бізнесі. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Шиманський, П. В. and Саух, І. В. (2017) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємства (на матеріалах ТОВ «Будмонтаж «Колос»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Шубан, А. Ю. and Саух, І. В. (2017) Удосконалення управління продуктивністю праці (на матеріалах ПП ВК «Металіст»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

This list was generated on Wed Jan 20 02:14:19 2021 EET.