Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Preschool Education and Pedagogical Innovations" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Ж | К | М | О | П | Р | С | Т | Ф
Number of items: 37.

Б

Басюк, Н. А. (2014) Комунікативна культура педагога вищої школи як головний аспект педагогічного спілкування. Магістр медсестринства: Український науково-практичний журнал (11). pp. 51-56.

В

Вознюк, О. В. (2014) The main aspects of the universal paradigm of development: from the universe to a creatuve personality. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (8). pp. 127-141.

Вознюк, О. В. (2014) Головні аспекти педагогічної інтеграції. Prosopon. Institut Studiow Miedzynarodiwy I Edukacii w Warszawie (7). pp. 83-89.

Вознюк, О. В. (2014) Загальнонаукові, філософські та психолого-педагогічні засади духовно-морального здоров’я особистості. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 10-51.

Вознюк, О. В. (2014) Закономірності розвитку освіти і виховання у контексті еволюції людської цивілізації. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / За ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук.. pp. 121-151.

Вознюк, О. В. (2014) Нова парадигма освіти дорослих. Андрагогічний вісник (5). pp. 14-28.

Вознюк, О. В. (2014) Організація знань у системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / за ред. проф. О.А. Дубасенюк. pp. 178-208.

Вознюк, О. В. (2014) Парадоксоведення навчальна дисципліна нової освітньої парадигми. Наукові записки Малої академії наук України. – Збірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки (6). pp. 44-62.

Вознюк, О. В. (2014) Педагогічні цілі як предмет вивчення українських та польських науковців. Українська полоністика (11). pp. 220-225. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В. (2014) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: висновки та перспективи наукового дослідження. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (83). pp. 78-83.

Вознюк, О. В. (2014) Синергетичний підхід до вивчення англійської мови. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. pp. 163-180.

Вознюк, О. В. (2014) Система реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, побудована на основі християнської психології. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 118-149.

Вознюк, О. В. (2014) Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (18).

Вознюк, О. В. (2014) Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. (2014) Нова парадигма наркотичної залежності та її психолого-педагогічні й релігійно-філософські проекції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». pp. 37-56.

Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. and Климишин, О. І. and Рейнольдз, Д. Л. (2014) Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. Project Report. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Вознюк, О. В. (2014) Нова парадигма моделювання та розвитку історико-педагогічного процесу. Project Report. Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 2014.

Г

Гутман, В. О. and Гужанова, Т. С. (2014) Формування колективу молодшого шкільного віку засобами колективної творчої діяльності. [Experiment] (Unpublished)

Ж

Жуковська, Л. О. and Клименюк, Ю. М. (2014) Взаємодія школи і сім'ї в розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку. ЖДУ ім. І.Франка.

К

Козел, О. С. and Коновальчук, І. І. (2014) Розвиток у старших дошкільників творчих здібностей засобами образотворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Коновальчук, І. І. (2014) Інноваційне середовище як засіб розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 62-66. ISSN 2076-6173

М

Максимова, О. О. (2014) Особливості становлення взаємин молодших школярів (психолого-педагогічний аспект). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (5). pp. 38-43.

Максимова, О. О. (2014) Педагогічні домінанти розвитку особистісного потенціалу молодшого школяра. Нові технології навчання: наук.-пед. зб. (81). pp. 49-52.

Мілківська, А. В. and Максимова, О. О. (2014) Формування моральної свідомості старшого дошкільника засобами усної народної творчості. ЖДУ ім. І.Франка.

О

Олійник, М. М. and Федорова, М. А. (2014) Виховання цінності іншої людини у молодших школярів у процесі позанавчальної діяльності. ЖДУ ім. І.Франка.

П

Поліняка, О. А. and Клименюк, Ю. М. (2014) Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів засобами дидактичних ігор. ЖДУ ім. І.Франка.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2014) Теоретичний та емпіричний аналіз сучасних технологій навчання математики у початковій школі. Київський науково-педагогічний вісник. pp. 74-78.

С

Синиця, М. О. (2014) Формирование у будущих учителей начальных классов готовности к применению мультимедийных технологий в профессиональной деятельности. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: монография, 21. pp. 279-288.

Т

Тарнавська, Н. П. (2014) Особливості математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 352-256.

Ф

Федорець, Ю. В. and Гужанова, Т. С. (2014) Естетичне виховання учнів молодшого шкільного віку засобами мистецтва в позаурочний час. [Experiment] (Unpublished)

Федорова, М. А. (2014) Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку: діяльнісний аспект. Збірник наукових праць Уманського державного університету ім. Павла Тичини. pp. 357-363.

Федорова, М. А. (2014) Виховання моральних цінностей у старших дошкільників у процесі трудової діяльності. Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів: зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 228-232.

Федорова, М. А. (2014) Зміст феномену "соціально-моральні цінності особистості" (тенденції виховання в історії зарубіжної педагогіки). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. pp. 350-359.

Федорова, М. А. (2014) Нравственные ценности детей старшего дошкольного возраста (структурные компоненты и тенденции формирования). Образовательно-инновационные технологии: теория и практика. pp. 320-330.

Федорова, М. А. (2014) Особливості організації сюжетно-рольової гри у вихованні моральних цінностей дітей. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: психолого-педагогічні науки (4). pp. 125-130.

Федорова, М. А. (2014) Характеристика понять "Моральні цінності особистості". Освітологічний дискурс (4). ISSN 2312-5829

Федорова, Ф. Р. and Гужанова, Т. С. (2014) РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОБДАРОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА ОРИГАМІ. [Experiment] (Unpublished)

This list was generated on Sun Jun 24 00:51:38 2018 EEST.