Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Preschool Education and Pedagogical Innovations" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items: 88.

А

Алексеєва, М. (2017) Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Б

Баб'як, А. (2017) Естетичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Баранчук, І. (2017) Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Бардакова, І. (2017) Технологія проектування на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Бойко, А. (2017) Виховне значення казок у моральному вихованні молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

В

Василюк, І. and Коновальчук, І. М. (2017) Естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Вознюк, О. В. (2017) New paradigm of psychotherapy correction (rehabilitation) of the children with special needs. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 3 (6).

Вознюк, О. В. (2017) Аксиоматика здоровья: монография. Other. Рута-Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Анализ глобальной исторической траектории Украины в контексте философской рефлексии. "Глобалізований світ : випробування людського бутя" : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. М. А. Козловець [та ін.].. pp. 345-351.

Вознюк, О. В. (2017) Время как субъективно-объективный феномен. Other. Житомир: Lambert academic publishing.

Вознюк, О. В. (2017) Генезис и терапия посттравматических стрессовых расстройств, а также иных болезней: интегральная модель. In: Міжнародна міждисциплінарна асамблея "посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни", м. Київ, 8-10 грудня 2017 року.

Вознюк, О. В. (2017) Главные аспекты общей теории влияния. Other. Lambert Academic Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Головні аспекти і напрями постнекласичної педагогіки та освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (87). pp. 66-75.

Вознюк, О. В. (2017) Головні закономірності розвитку мистецтва як форми суспільної свідомості – важливий ресурс мистецької освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура, 6. pp. 13-20.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Концептуальний і прикладний ресурс психопедагогіки. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових прац / [редкол. Л.Б.Лук'янова (голова) та ін. ]; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 1 (13). pp. 30-40.

Вознюк, О. В. (2017) Негативні наслідки кібесоціалізації. Регіональна науково-практичній інтернет-конференція «Інтернет-бум: психолого-педагогічні проблеми та наслідки агресивно-інформаційного впливу на психологічне здоров’я і розвиток дітей та учнів», листопад 2017 року.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма дошкольного образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма содержания образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Новое понимание дошкольного воспитания. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. – Государственный социально-гуманитарный университет. pp. 21-25.

Вознюк, О. В. (2017) Основна мета розвитку дитини дошкільного віку – формування творчого парадоксального сприйняття дійсності. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: зб.наук.праць /за ред. С.С.Вітвицької, Н.Є.Колесник, 1. pp. 29-32.

Вознюк, О. В. (2017) Основные аспекты синтетической системы образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23626, 11.08.2017.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогическая аксиоматика как теоретическая педагогика. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогіка альтернативних ціннісних орієнтацій. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. pp. 15-24.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогічні ресурси здоров’я учасників освітнього процесу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир, 19-20 жовтня 2017 р. /за ред. В.Й. Шатила. pp. 64-72.

Вознюк, О. В. (2017) Постнекласична педагогіка як потужний ресурс професійної освіти. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія. pp. 28-71.

Вознюк, О. В. (2017) Постнеклассические основания религии. Other. Koob Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Психолого-педагогічні основи формування у суб’єктів освітнього процесу здорового способу життя. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2017) Развитие самосознания человека как креативной сущности. Креативна педагогіка: [наук.-метод. журнал] (12). pp. 40-49.

Вознюк, О. В. (2017) Розвиток педагогічної дійсності. Вища освіта України, 2 (65). pp. 23-31.

Вознюк, О. В. (2017) Система цільових орієнтирів сучасної освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка., 2 (5). pp. 24-28. ISSN 1728-2640

Вознюк, О. В. (2017) Системные, физические и биологические истоки социальной иерархии, власти и агрессивности : монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Співробітництво vs партнерство: нові орієнтири розвитку педагогіки й освіти у світлі цивілізаційних підходів. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24064, 14.12.2017.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная классификация болезней. Магістр медсестринства., 1 (17). pp. 77-107.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель микро- и макроэкономических феноменов. Other. Lambert publishing press, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель психотерапии: монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальный метод терапии онкологических и иных болезней. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Феномен казки у розвитку дитини: від В. О. Сухомлинського до сьогодення. Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання : Зб. наук.-методич. Праць / За заг. Ред. О.В.Сухомлинської, О.В. Савченко. pp. 19-24.

Вознюк, О. В. (2017) Философские, естественнонаучные, психолого-педагогические алгоритмы эстетического творчества. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Фундаментальные смыслы человеческой жизни и методики их реализации. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Філософсько-науковий аналіз наріжної християнської молитви. Слово вчителю (2(40)). pp. 26-28.

Вознюк, О. В. (2017) Ценности современной цивилизации: аксиологические основания Homo sapiens. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Язык как дом бытия, картина мира и инструмент мышления человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Войненко, Катерина (2017) Аналіз підручників «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Г

Герасименко, Л. (2017) Виховання культури поведінки молодших школярів засобами народної педагогіки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Грабар, А. and Коновальчук, І. М. (2017) Особливості патріотичного виховання молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гуменюк, Ганна and Коновальчук, І. М. (2017) Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гурманчук, Д. and Коновальчук, І. М. (2017) Виховання шанобливого ставлення дітей до батьків. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Д

Дейнеко, Віра (2017) Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дем’янчук, А. (2017) Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Денисюк, О. (2017) Формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Довбаш, А. and Басюк, Н. А. (2017) Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дорош, Світлана and Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масової інформації на формування здорового способу життя молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

З

Зімірович, Катерина (2017) Гра як засіб формування особистості. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Зінчук, Катерина and Басюк, Н. А. (2017) Гра як засіб формування особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

К

Казмірчук, Ольга and Басюк, Н. А. (2017) Формування здорового способу життя молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кальніцька, О. and Басюк, Н. А. (2017) Формування культури поведінки молодших школярів засобами гуманітарних дисциплін. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Касянюк, О. (2017) Роль та місце казки у формуванні особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Катеренчук, А. (2017) Форми і методи морального виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Качуровська, Я. (2017) Українська народна казка як засіб морального виховання молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Козлова, М. (2017) Формування основ самоврядування в учнів початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Комашевська, С. and Басюк, Н. А. (2017) В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості. В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості.

Кукелко, В. (2017) Соціальний розвиток учнів початкових класів у групах подовженого дня сучасної школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кучер, Т. (2017) Формування культури поведінки молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Л

Левченко, М. (2017) Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках «Я у світі» шляхом застосування сучасних інтерактивних технологій. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Левченко, Юлія and Басюк, Н. А. (2017) Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лойко, Олександра (2017) Формування пізнавальної активності учнів молодшого шкільного віку на уроках «Я у світі» шляхом застосування інноваційних технологій. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лук’янчук, М. (2017) Психолого-педагогічні аспекти виховання екологічної культури молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

М

Максимова, О. О. (2017) Змістова структура толерантності дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. pp. 37-41.

Максимова, О. О. (2017) Методичні засади підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дітей. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі. pp. 246-255.

Мельничук, Ю. (2017) Творчий характер діяльності вчителя початкових класів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Н

Наконечна, О. (2017) Виховне значення фольклорних творів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Нестеренко, А. and Басюк, Н. А. (2017) Формування життєво важливих компетентностей молодших школярів засобами проектної діяльності. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

О

Оляновська, В. (2017) Упровадження ідей м. монтессорі на уроках «Я у світі» у початковій школі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

П

Парійчук, І. (2017) Розвиток пізнавальної активності в учнів початкових класів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Пашкевич, І. and Басюк, Н. А. (2017) Роль самовиховання у формуванні особистості майбутнього вчителя. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Пилипчук, Н. (2017) Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у педагогіці співробітництва Ш.О. Амонашвілі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

С

Сидоренко, В. (2017) Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі» початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сидорчук, Д. (2017) Інноваційнийпідхід до навчання на уроках “Я у світі”. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сиротенко, Ю. and Гужанова, Т. С. (2017) Формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Степанюк, А. and Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масовї інформації на формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сірик, І. and Гужанова, Т. С. (2017) Сенсорне виховання дітей у процесі розвитку мовлення. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Ф

Фомюк, Ж. and Басюк, Н. А. (2017) Здоров’язберігаюче середовище початкової школи як передумова збереження та зміцнення здоров’я. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Х

Харченко, В. (2017) Використання інтерактивних технологій у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (на матеріалі курсу «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»). Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Ч

Чечет, В. (2017) Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Ш

Шваб, К. (2017) Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках «Я у світі» у початковій школі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

This list was generated on Sun Jun 24 00:52:21 2018 EEST.