Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items: 143.

А

Алексеєва, М. (2017) Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Антонюк, Ю. Р. (2017) Компаративний аналіз системи управління дошкільними навчальними закладами в Польщі та Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний менеджмент у закладах освіти", 1. pp. 14-25.

Б

Баб'як, А. (2017) Естетичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Баранчук, І. (2017) Народна казка як засіб морального виховання дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Бардакова, І. (2017) Технологія проектування на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Басюк, Н. А. (2017) Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Безсмертна, В. І. (2017) Досвід діяльності керівників центрів ґендерної освіти при вищих навчальних закладах України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 38-43.

Блохіна, І. П. (2017) Управління навчально-виховним процесом у ЗНЗ на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 55-61.

Бойко, А. (2017) Виховне значення казок у моральному вихованні молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Бондаренко, І. П. (2017) Дошкільна освіта в Україні і Польщі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 68-75.

Бочко, С. М. (2017) Інноваційний менеджмент в управлінській діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 76-80.

В

Василюк, І., Коновальчук, І. М. (2017) Естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Верещак, Л. Б. (2017) Інноваційний менеджмент у ДНЗ: теорія і практика. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 87-91.

Вигівська, А. М. (2017) Управління адаптацією молодих педагогів у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 92-97.

Власюк, О. А. (2017) Сучасний стан реалізації персонологічного підходу в практиці управління ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 98-102.

Вознюк, О. В. (2017) New paradigm of psychotherapy correction (rehabilitation) of the children with special needs. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 3 (6).

Вознюк, О. В. (2017) Аксиоматика здоровья: монография. Other. Рута-Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Анализ глобальной исторической траектории Украины в контексте философской рефлексии. "Глобалізований світ : випробування людського бутя" : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. М. А. Козловець [та ін.].. pp. 345-351.

Вознюк, О. В. (2017) Время как субъективно-объективный феномен. Other. Житомир: Lambert academic publishing.

Вознюк, О. В. (2017) Генезис и терапия посттравматических стрессовых расстройств, а также иных болезней: интегральная модель. In: Міжнародна міждисциплінарна асамблея "посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни", м. Київ, 8-10 грудня 2017 року.

Вознюк, О. В. (2017) Главные аспекты общей теории влияния. Other. Lambert Academic Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Головні аспекти і напрями постнекласичної педагогіки та освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (87). pp. 66-75.

Вознюк, О. В. (2017) Головні закономірності розвитку мистецтва як форми суспільної свідомості – важливий ресурс мистецької освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура, 6. pp. 13-20.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Концептуальний і прикладний ресурс психопедагогіки. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових прац / [редкол. Л.Б.Лук'янова (голова) та ін. ]; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 1 (13). pp. 30-40.

Вознюк, О. В. (2017) Негативні наслідки кібесоціалізації. Регіональна науково-практичній інтернет-конференція «Інтернет-бум: психолого-педагогічні проблеми та наслідки агресивно-інформаційного впливу на психологічне здоров’я і розвиток дітей та учнів», листопад 2017 року.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма дошкольного образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Новая парадигма содержания образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Новое понимание дошкольного воспитания. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной, О. Б. Широких. – Государственный социально-гуманитарный университет. pp. 21-25.

Вознюк, О. В. (2017) Основна мета розвитку дитини дошкільного віку – формування творчого парадоксального сприйняття дійсності. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: зб.наук.праць /за ред. С.С.Вітвицької, Н.Є.Колесник, 1. pp. 29-32.

Вознюк, О. В. (2017) Основные аспекты информационной концепции здоровья. Педагогіка здоров'я : збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.), 1. pp. 124-134.

Вознюк, О. В. (2017) Основные аспекты синтетической системы образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23626, 11.08.2017.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогическая аксиоматика как теоретическая педагогика. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогіка альтернативних ціннісних орієнтацій. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. pp. 15-24.

Вознюк, О. В. (2017) Педагогічні ресурси здоров’я учасників освітнього процесу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир, 19-20 жовтня 2017 р. /за ред. В.Й. Шатила. pp. 64-72.

Вознюк, О. В. (2017) Постнекласична педагогіка як потужний ресурс професійної освіти. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія. pp. 28-71.

Вознюк, О. В. (2017) Постнеклассические основания религии. Other. Koob Publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Психолого-педагогічні основи формування у суб’єктів освітнього процесу здорового способу життя. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2017) Развитие самосознания человека как креативной сущности. Креативна педагогіка: [наук.-метод. журнал] (12). pp. 40-49.

Вознюк, О. В. (2017) Розвиток педагогічної дійсності. Вища освіта України, 2 (65). pp. 23-31.

Вознюк, О. В. (2017) Система цільових орієнтирів сучасної освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка., 2 (5). pp. 24-28. ISSN 1728-2640

Вознюк, О. В. (2017) Системные, физические и биологические истоки социальной иерархии, власти и агрессивности : монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Співробітництво vs партнерство: нові орієнтири розвитку педагогіки й освіти у світлі цивілізаційних підходів. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24064, 14.12.2017.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная классификация болезней. Магістр медсестринства., 1 (17). pp. 77-107.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель микро- и макроэкономических феноменов. Other. Lambert publishing press, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель психотерапии: монография. Other. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальный метод терапии онкологических и иных болезней. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Феномен казки у розвитку дитини: від В. О. Сухомлинського до сьогодення. Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання : Зб. наук.-методич. Праць / За заг. Ред. О.В.Сухомлинської, О.В. Савченко. pp. 19-24.

Вознюк, О. В. (2017) Философские, естественнонаучные, психолого-педагогические алгоритмы эстетического творчества. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Философский, психологический и сакральный смыслы системного кризиса человеческой цивилизации. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Фундаментальные смыслы человеческой жизни и методики их реализации. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Філософсько-науковий аналіз наріжної християнської молитви. Слово вчителю (2(40)). pp. 26-28.

Вознюк, О. В. (2017) Ценности современной цивилизации: аксиологические основания Homo sapiens. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Язык как дом бытия, картина мира и инструмент мышления человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Войненко, К. В., Мазко, О. П., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Коновальчук, І. І., Павленко, В. В., Рудницька, Н. Ю., Тарнавська, Н. П., Колесник, Н. Є. (2017) Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. ФО-П «Н. М. Левковець», Житомир.

Войненко, Катерина (2017) Аналіз підручників «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Г

Гавриловський, С. О. (2017) Теоретичний аспект науково-дослідної діяльності майбутніх керівників ЗНЗ засобами ІКТ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 103-106.

Герасименко, Л. (2017) Виховання культури поведінки молодших школярів засобами народної педагогіки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Годна, О. В. (2017) Управління ПТНЗ на засадах гуманістичного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 107-112.

Гордійчук, О. М. (2017) Основні напрями управління дистанційним навчанням у ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 113-118.

Грабар, А., Коновальчук, І. М. (2017) Особливості патріотичного виховання молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Грубчак, І. І. (2017) Управління ДНЗ на засадах акмеологічного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 147-152.

Гужанова, Т. С. (2017) Педагогічні умови своєчасного розвитку мовлення дитини в перші роки життя. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових прац. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. (58).

Гуменюк, Ганна, Коновальчук, І. М. (2017) Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гуральчук, Д. Ю. (2017) Теоретичні засади реалізації хмарної технології в управлінський процес дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 153-157.

Гуральчук, Д. Ю. (2017) Управління розвитком дошкільного навчального закладу в контексті модернізації освітнього простору. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 158-164.

Гурманчук, Д., Коновальчук, І. М. (2017) Виховання шанобливого ставлення дітей до батьків. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Д

Дейнеко, Віра (2017) Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дем’янчук, А. (2017) Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Денисюк, О. (2017) Формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дзюба, К. С. (2017) Формування конкурентноспроможності ВНЗ у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 165-169.

Довбаш, А., Басюк, Н. А. (2017) Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дорош, О. І. (2017) Професійні та особистісні якості керівника ЗНЗ, як один із факторів успішного функціонування закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 170-174.

Дорош, Світлана, Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масової інформації на формування здорового способу життя молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Дранговська, В. В. (2017) Управлінська компетентність вчителя початкових класів як наукова проблема. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 181-187.

Дужич, Н. В. (2017) Формування управлінської компетентності у майбутніх медичних сестер у ВМНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 187-191.

З

Зімірович, Катерина (2017) Гра як засіб формування особистості. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Зінчук, Катерина, Басюк, Н. А. (2017) Гра як засіб формування особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

К

Казмірчук, Ольга, Басюк, Н. А. (2017) Формування здорового способу життя молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кальніцька, О., Басюк, Н. А. (2017) Формування культури поведінки молодших школярів засобами гуманітарних дисциплін. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Касянюк, О. (2017) Роль та місце казки у формуванні особистості молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Катеренчук, А. (2017) Форми і методи морального виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Качуровська, Я. (2017) Українська народна казка як засіб морального виховання молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Клим'юк, М. М. (2017) Перспективи навчального закладу в умовах профільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 220-225.

Ковальчук, Р. В. (2017) Управління позашкільним навчальним закладом на засадах інноваційних підходів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 240-245.

Козлова, М. (2017) Формування основ самоврядування в учнів початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Комашевська, С., Басюк, Н. А. (2017) В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості. В.О. Сухомлинський про значущість музики й співу в гармонійному розвитку особистості.

Коновальчук, І. І. (2017) Проектні технології здійснення інноваційної освітньої діяльності. Проблеми освіти: зб. наук. праць. pp. 133-139.

Коновальчук, Б. Б. (2017) Формування управлінської компетентності у майбутніх викладачів фізичної культури в умовах магістратури. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 258-262.

Кочин, І. С. (2017) Управління інформатизацією загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 1. pp. 262-267.

Кукелко, В. (2017) Соціальний розвиток учнів початкових класів у групах подовженого дня сучасної школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кучер, Т. (2017) Формування культури поведінки молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Куширець, О. Ю. (2017) Сутнісно-змістова характеристика професійно-значимих якостей сучасного керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 10-16.

Л

Левченко, М. (2017) Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках «Я у світі» шляхом застосування сучасних інтерактивних технологій. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Левченко, Юлія, Басюк, Н. А. (2017) Розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом використання української народної казки. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лойко, Олександра (2017) Формування пізнавальної активності учнів молодшого шкільного віку на уроках «Я у світі» шляхом застосування інноваційних технологій. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лук’янчук, М. (2017) Психолого-педагогічні аспекти виховання екологічної культури молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Лісевич, О. І. (2017) Особливості формування управлінських компетенцій у підготовці майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 16-20.

М

Макарчук, Н. О. (2017) Тімбілдинг як інноваційний метод в управлінській діяльності керівника ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 50-54.

Максимова, О. О. (2017) Змістова структура толерантності дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. pp. 37-41.

Максимова, О. О. (2017) Методичні засади підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дітей. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі. pp. 246-255.

Максимова, О. О. (2017) Формування правильної постави в дітей дошкільного віку. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 82-86.

Максимова, О. О., Федорова, М. А. (2017) Експериментальне дослідження рівня міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного віку в когнітивній та емоційній сферах. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 54-61.

Мацапура, Т. В. (2017) Профільне навчання старшокласників як інноваційна технологія управління навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 63-69.

Мельничук, Ю. (2017) Творчий характер діяльності вчителя початкових класів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Мороз, В. В. (2017) Значення інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 73-78.

Мошківська, Р. Р. (2017) Формування управлінської компетентності у керівників ЗНЗ у процесі професійної діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 86-90.

Н

Назаревич, І. С. (2017) Інноваційний підхід в управлінні дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 91-95.

Наконечна, О. (2017) Виховне значення фольклорних творів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Нестеренко, А., Басюк, Н. А. (2017) Формування життєво важливих компетентностей молодших школярів засобами проектної діяльності. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Нитута, К. О. (2017) Атестація як оцінювання ефективності управління дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 96-100.

Новодон, Т. О. (2017) Самоменеджмент керiвника навчального закладу як складова органiзацiйної культури. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 101-105.

О

Оляновська, В. (2017) Упровадження ідей м. монтессорі на уроках «Я у світі» у початковій школі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Онищук, Д. П. (2017) Система електронного документообігу як важлива складова модернізованого управління ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 106-110.

П

Павленко, О. П. (2017) Роль наукових підходів в організації управлінської діяльності заступника директора з виховної роботи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 111-115.

Парійчук, І. (2017) Розвиток пізнавальної активності в учнів початкових класів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Пашкевич, І., Басюк, Н. А. (2017) Роль самовиховання у формуванні особистості майбутнього вчителя. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Пилипчук, І. В. (2017) Інноваційні технології в управлінні, як складова діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 128-132.

Пилипчук, Н. (2017) Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у педагогіці співробітництва Ш.О. Амонашвілі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

С

Сидоренко, В. (2017) Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі» початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сидорчук, Д. (2017) Інноваційнийпідхід до навчання на уроках “Я у світі”. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сиротенко, Ю., Гужанова, Т. С. (2017) Формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Солом'янчук, Д. М. (2017) Теоретичні аспекти особливостей управління декана історичного факультету ВНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 176-180.

Степанюк, А., Басюк, Н. А. (2017) Вплив засобів масовї інформації на формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сігнаєвська, Н. П. (2017) Управління розвитком приватним загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 164-170.

Сірик, І., Гужанова, Т. С. (2017) Сенсорне виховання дітей у процесі розвитку мовлення. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Ф

Федорова, М. А. (2017) Деякі аспекти реалізації наступності між дошкільним закладом і початковою школою у вихованні моральних цінностей дітей. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наукових праць. pp. 204-210.

Федорова, М. А. (2017) Особливості сформованості когнітивного компоненту моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (52). pp. 50-55.

Федорова, М. А. (2017) Реалізація наступності у формуванні моральних цінностей у період переходу між дошкільною освітою та початковою школою. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: зб. наук. праць. pp. 221-226.

Фомюк, Ж., Басюк, Н. А. (2017) Здоров’язберігаюче середовище початкової школи як передумова збереження та зміцнення здоров’я. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Х

Харченко, В. (2017) Використання інтерактивних технологій у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (на матеріалі курсу «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»). Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Ч

Чечет, В. (2017) Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках «Я у світі». Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Ш

Шадура, К. М. (2017) Маркетингові дослідження як засіб управління якістю освітніх послуг. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 228-234.

Шанскова, Т. І. (2017) Гуманістична спрямованість особистості як складова професійної компетентності керівника закладу соціальної сфери. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ). pp. 317-320.

Шанскова, Т. І. (2017) Створення креативного середовища у процесі професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в умовах магістратури. Збірник. наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України (87). pp. 274-283.

Шанскова, Т. І., Мірошниченко, О. А., Кушева, Ж. І. (2017) Андрагогічні засади удосконалення навчальної мотивації майбутніх фахівців у процесі магістерської підготовки. Андрагогічний вісник (8). pp. 90-98.

Шафран, Н. В. (2017) Управління мотивацією педагогічних працівників до інноваційної діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 235-239.

Шваб, К. (2017) Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках «Я у світі» у початковій школі. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Шевчук, О. Ю. (2017) Теоретичні аспекти інформатизації управління діяльністю педагогічних працівників ДНЗ на засадах інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 240-244.

Шембарецька, О. С. (2017) Управління виховним процесом у закладах позашкільної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 245-250.

Шиманська, А. С. (2017) Стимулювання професійної діяльності вчителя у роботі керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 257-262.

Шкуринська, Л. А. (2017) Теоретичні аспекти управління науково-дослідною дiяльнiстю школярів у загальноосвiтнiх навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 263-269.

This list was generated on Fri Dec 1 08:09:20 2023 EET.