Items where Division is "Faculty of Physical Education and Sport > Department of Theory and Methods of Physical Education and Sport" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | И | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Х | Ш | Щ | Я
Number of items: 66.

Є

Єременко, Н. П. and Хотенцева, О. В. and Шпичка, Т. О. (2015) Спортивне харчування студентських збірних команд. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 13-17.

А

Атаманюк, Д. В. and Немелівський, О. М. (2015) Економічні аспекти діяльності спортивно-бальних клубів ВГО (ВФТС). Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 6-10.

Ахметов, Р. Ф. (2015) Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Печка Олександра Миколайовича за темою: «Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Бовсуновський, А. А. and Шаверський, В. К. (2015) Методика педагогічного контролю за фізичною підготовленістю футболістів на етапі початкової підготовки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бовсуновський, А. М. and Шаверський, В. К. (2015) Педагогічний контроль за рівнем фізичної підготовленості футболістів на початковому етапі підготовки. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 37-39.

Боровська, Т. В. and Ахметов, Р. Ф. (2015) Теоретико-методичні засади розвитку фізичних здібностей в учнів молодшого шкільного віку. Студентська спортивна наука – 2015 (2). pp. 39-44.

В

Вовченко, І. І. and Погоруй, А. О. and Гедзюк, Д. О. (2015) Тренування в умовах середньогір’я як засіб підвищення спортивного результату. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 10-13.

Г

Гагіна, Л. В. and Крук, А. З. (2015) Плавання як засіб профілактики та лікування захворювань дихальної системи. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 44-47.

Гусаревич, О. В. and Кирпа, В. (2015) Визначення сенситивних періодів розвитку швидкісно-силових якостей юних футболістів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи, 2. pp. 69-72.

И

Ильницкая, А. С. (2015) Применение методики ниши в физическом воспитании студентов. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 72-76.

К

Кафтанова, Т. В. (2015) Вплив вправ з м'ячем на психофізичний розвиток дітей дошкільного віку. Матеріали за XI международна научна практична конференція "Бъдещите изследвания 2015", 6. pp. 5-8.

Кафтанова, Т. В. and Гусаковський, О. В. (2015) Застосування методу колового тренування у вирішенні проблем фізичної підготовки баскетболістів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 17-21. ISSN УДК 796.011

Кидонь, В. В. (2015) Техніка виконання основних елементів в естетичній гімнастиці на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 21-25.

Козіна, Ж. Л. and Єрмаков, С. С. and Кожухар, Л. В. (2015) Відновлення працездатності із застосуванням нетрадиційних методів баскетболісток студентських команд. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 131-136.

Коробейніков, Г. В. and Коробейнікова, Л. Г. and Заповітряна, О. Б. and Дудник, О. К. (2015) Особливості психофізіологічного стану у борців високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 25-29.

Котегова, Л. І. (2015) Роль педагогічної практики у формуванні компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 76-79.

Крук, М. З. and Крук, А. З. and Мацапура, В. А. (2015) Рівень фізичної підготовленості студентів ЖДУ імені Івана Франка. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи (2). pp. 80-83. ISSN УДК 796.011

Кузнєцова, О. Т. (2015) Сутність, взаємозв’язок та місце педагогічних технології в системі фізичного виховання студентської молоді. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 83-89.

Кутек, Т. Б. (2015) Електроміографія в процесі підготовки кваліфікованих спортсменок. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 1 (29). pp. 104-107. ISSN 2220-7481

Кутек, Т. Б. and Ахметов, Р. Ф. (2015) Прогноз результативности высококвалифицированных спортсменов. Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сб. статей XІ Междунар. науч. конф.: в 2 ч., 2. pp. 117-122.

Кутек, Т. Б. and Ахметов, Р. Ф. and Шаверський, В. К. (2015) Особенности управления подготовкой квалифицированных спортсменок. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 29-39.

Кутек, Т. Б. and Янович, Л. М. and Кучерук, В. А. (2015) Роль координаційних здібностей у фізичній підготовці юних дзюдоїстів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 40-43.

Л

Лахно, О. Г. (2015) Оцінка ефективності інтегрального психомоторного розвитку для дітей 2-го – 4-го років життя. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 113-118.

Ляшко, Ю. С. and Кутек, Т. Б. (2015) Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих гімнастів у процесі підвищення спортивної майстерності. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 43-45.

М

Марцун, Б. В. and Яворська, Т. Є. (2015) Розвиток витривалості у футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Марцун, Б. В. and Яворська, Т. Є. (2015) Удосконалення витривалості футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 100-107.

Мацапура, Т. В. and Крук, А. З. (2015) Олімпійські рекорди: вагомість часу. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 106-108.

Мичка, І. В. (2015) Корекція навчально-тренувального процесу пауерліфтерів з використанням засобів спеціальної витривалості. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2 (19). pp. 257-260. ISSN 2071-5285

Мичка, І. В. (2015) Побудова тренувального процесу з пауерліфтингу на етапі початкової підготовки. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи, 2. pp. 45-47. ISSN УДК 796.011

Мичка, І. В. (2015) Попередження відхилення у стані здоров’я юнаків які займаються пауерліфтингом. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи (2). pp. 45-47. ISSN УДК 796.011

Міцкевич, Н. І. (2015) Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 118-120.

Н

Науменко, О. А. (2015) Вплив занять східними одноборствами на рівень прояву морально-вольових якостей учнів загальноосвітньої школи. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 89-92.

П

Петренко, М. В. and Шаверський, В. К. (2015) Методика відновлення фізичної працездатності спортсменів-волейболістів. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Петров, Д. В. and Саранча, М. П. (2015) Програма планування фізичної підготовки гандболістів. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 124-127.

Петров, Д. В. and Шаверський, В. К. (2015) Контроль за рiвнем технiчної майстерностi у навчально-тренувальному процесi гандболiстiв. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Петров, Д. О. (2015) Науково-методичні рекомендації фізичного виховання студентів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 92-97.

Полтко, О. О. and Яворська, Т. Є. (2015) The development of afhletics in Zhytomyr region:historical aspect. Трансформація мовного образу сучасного фахівця. pp. 127-130.

С

Смовж, М. А. and Яворська, Т. Є. (2015) Вдосконалення технічної підготовки стрільців із пневматичної зброї за допомогою використання тренажеру СКАТТ. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Смовж, М. А. and Яворська, Т. Є. (2015) Вдосконалення технічної підготовки стрільців із пневматичної зброї за допомогою використання тренажеру СКАТТ. ЖДУ ім. І. Франка.

Смовж, М. А. and Яворська, Т. Є. (2015) До питання удосконалення технічної підготовки стрільців засобами сучасних тренажерів. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 171-175.

Соколовська, А. А. and Шаверський, В. К. (2015) Вплив фізичної підготовки дзюдоїстів на показники технічної майстерності. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 175-178.

Соколовська, А. А. and Шаверський, В. К. (2015) Дипломна робота на тему: Особливості фізичної підготовленості дзюдоїстів на етапі попередньої базової підготовки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Соколовська, А. А. and Шаверський, В. К. (2015) Особливості фізичної підготовленості дзюдоїстів на етапі попередньої базової підготовленості. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 473-474. ISSN 978-617-581-241-9

Соловей, О. М. and Мицак, І. В. and Кіреєв, О. А. and Дубовиченко, С. А. (2015) Навчання техніки гри волейболістів з урахуванням рівня розвитку фізичних якостей на етапі початкової підготовки. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 51-54. ISSN УДК 796.011

Сологубова, С. В. (2015) Вплив індивідуальних програм на фізичний стан жінок першого зрілого віку. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 100-104. ISSN УДК 796.011

Сіпліва, М. О. and Лайчук, А. М. (2015) Чотирьохрівнева програма навчання спортивної аеробіки з використанням легкоатлетичних вправ для юнаків молодшого віку. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 47-50.

Т

Тамашевський, І. Я. and Саранча, М. П. (2015) Застосування вправ зі спортивної аеробіки у навчально-тренувальному процесі волейболістів на початковому етапі спортивного тренування. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 55-58.

Тищенко, В. О. and Кущ, В. В. (2015) Аквааеробіка при серцево-судинних захворюваннях. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 136-139. ISSN УДК 796.011

Ф

Филиппов, М. М. (2015) Психофизиологические и методологические возможности оптимизации физического воспитания студенток. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 123-127. ISSN УДК 796.011

Х

Хохлюк, А. І. and Шаверський, В. К. (2015) Структура спортивної підготовки легкоатлетів, які спеціалізуються в спринтерському бігу. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Хохлюк, А. І. and Шаверський, В. К. (2015) Структура спортивної підготовки легкоатлетів, які спеціалізується в спринтерському бігу. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 476-478. ISSN 978-617-581-241-9

Ш

Шавель, Х. Є. and Михаць, Т. Р. (2015) Морфофункціональний стан дітей середнього шкільного віку (за результатами констатуючого експерименту. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 143-145. ISSN УДК 796.011

Шаверська, О. В. and Саранча, М. П. (2015) Технічні засоби для удосконалення технічної підготовки волейболістів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 478-479. ISSN 978-617-581-241-9

Шаверський, В. К. (2015) Інформативність та надійність тестів спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих стрибунів у висоту. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2 (19). pp. 452-457. ISSN 2071-5285

Шепелев, О. О. and Яворська, Т. Є. (2015) Удосконалення техніки виконання кидків із різної відстані в баскетболі. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць (2). pp. 213-216.

Шепелев, О. О. and Яворська, Т. Є. (2015) Удосконалення технічної підготовки баскетболістів в умовах підвищення спортивної майстерності. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шепелев, О. О. and Яворська, Т. Є. (2015) Удосконалення технічної підготовки баскетболістів в умовах підвищення спортивної майстерності. ЖДУ ім. І. Франка.

Шепеленко, Т. В. and Лучко, О. Р. (2015) Зміни антропометричних та функціональних показників під впливом занять оздоровчою аеробікою та черлідингом у технічному ВНЗ. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 146-148. ISSN УДК 796.011

Щ

Щербакова, Г. Д. (2015) Спортивне харчування для студентів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи. pp. 148-152.

Я

Яворська, Т. Є. (2015) До питання організації науково-дослідної діяльності студентів факультету фізичного виховання і спорту. Молодий вчений (2(17)). pp. 522-524. ISSN 2304-5809

Яворська, Т. Є. (2015) Розвиток потенційних можливостей студентської молоді засобами інформаційних технологій. Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту. pp. 23-24. ISSN 2312-8119

Яворська, Т. Є. (2015) Спортивні події та досягнення легкоатлетів Житомирщини на сучасному етапі розвитку легкої атлетики. Тенденції та перспектиави розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (5). pp. 106-108.

Яворська, Т. Є. (2015) Теоретико-історичний дискурс становлення легкої атлетики на Житомирщині. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2 (19). pp. 764-769. ISSN 2071-5285

Яворська, Т. Є. and Севастьянов, Є. О. and Андреев, А. С. (2015) Теоретичні основи організації комплексного контролю в системі підготовки дзюдоїстів. Фізичне виховання та спорт у контексті держної програми розвитку фізичної культури В Україні: досвід, проблеми, перспективи, 2. pp. 58-61.

Яворська, Т. Є. (2015) Пелоїдотерапія як один із методів реабілітації хворих при різних захворюваннях. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально- економічних умовах. pp. 109-112.

Яворська, Т. Є. (2015) Фізична активність дітей молодшого шкільного віку у традиціях нашого народу. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 638-641.

This list was generated on Sun Jun 17 09:17:31 2018 EEST.