Items where Author is "Стахова, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Стахова, О. О., Трушковська, А. М. (2022) Психологічні особливості розвитку спостережливості як професійно важливої якості особистості майбутнього педагога. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXVI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8 черв. 2022 р.. pp. 82-84.

Стахова, О. О., Савина, А. Ю. (2019) Пізнавальна самостійність особистості студента як фактор успішності його учбово-професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 126-128.

Стахова, О. О., Гардзель, Н. В. (2018) Гендерні відмінності студентів чоловічої та жіночої статі в процесі їх навчальної діяльності. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: збірник науково-методичних праць. pp. 25-30.

Стахова, О. О., Ястреб, М. М. (2018) Особливості професійного самовизначення старшокласників сільської місцевості. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (3 (37)). pp. 37-40.

Стахова, О. О., Борисюк, Т. П. (2018) Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в підлітковому віці. Наукове мислення: збірник статей вісімнадцятої Всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції “Наукова думка сучасності і майбутнього”. pp. 58-60.

Стахова, О. О., Галіцька, І. Л. (2018) Психологічні особливості розвитку локус-контролю в студентському віці. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О.О. Стахової. pp. 21-25.

Стахова, О. О., Войналович, М. М. (2018) Психологічні особливості усвідомлення студентами-майбутніми педагогами професійно важливих якостей. Наукове мислення: збірник статей вісімнадцятої Всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції “Наукова думка сучасності і майбутнього”. pp. 61-64.

Стахова, О. О. (2018) Цілепокладання як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Науковий теоретико-методологічний і прикладний журнал “Психологія особистості” (1(9)). pp. 58-64.

Долинська, Л. В., Стахова, О. О. (2016) Ціннісні орієнтації як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. (3). pp. 224-231.

Собченко, Д. С., Стахова, О. О. (2015) Мотивація учіння та її формування в період ранньої юності. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 154-157.

Близнюк, Ю. А., Стахова, О. О. (2015) Особливості інтернет-залежності в ранньому юнацькому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 10-15.

Усков, В. В., Стахова, О. О. (2015) Проблема самотності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 171-175.

Гуменюк, Н. І., Стахова, О. О. (2015) Психологічні детермінанти агресивності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз І. В.. pp. 45-51.

Новаківська, А. Ю., Стахова, О. О. (2015) Психологічні детермінанти тривожності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 110-114.

Стахова, О. О. (2014) Особистісна зрілість майбутнього вчителя початкових класів як показник рівня розвитку його професійної самосвідомості. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" Гармонізація розвитку вищої школи в умовах Болонського процесу, 6 (35). pp. 378-384. ISSN 996-8743-01-6

Стахова, О. О. (2014) Педагогічна спрямованість як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 197-202. ISSN 2311-8466

Стахова, О. О. (2014) Психолого-педагогічні особливості професійної діяльності вчителя початкових класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць (45). pp. 92-98. ISSN 2311-5491

Стахова, О. О. (2012) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць., 38 (62). pp. 153-161.

Стахова, О. О. (2011) Мотиви вибору професії як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Ґенеза буття особистості: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 гр. 2011 р., 2. pp. 330-334.

Стахова, О. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць, 35 (59). pp. 144-149.

Стахова, О. О. (2009) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць, 27 (51). pp. 109-114.

Стахова, О. О. (2008) Проблема самосвідомості в контексті філософських учень. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: зб. матеріалів другої міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2008 р. / За ред. І.В. Саух. pp. 291-294.

Conference or Workshop Item

Стахова, О. О. (2019) Розвиток професійної самосвідомості майбутнього фахівця як умова його сходження до професіоналізації. In: Міжнародна наукова конференція "Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості" (22 лютого 2019 р.), Литва м. Каунас.

Teaching Resource

Бутузова, Л. П., Стахова, О. О. (2022) Тестові завдання з курсу «Психологія педагогічної діяльності». [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2021) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Психологія дитячої творчості”: Робочий зошит для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2021) Тестові завдання з курсу “Психологія дитячої творчості”: Посібник для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2019) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Психологія педагогічної діяльності” (робочий зошит для студентів-магістрантів спеціальностей галузі знань 01 Освіта / Педагогіка). [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2016) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Mетодологія та методи психологічних досліджень” (методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020302 “Історія”). [Teaching Resource]

Дмитрієва, С. М., Максимець, С. М., Дубравська, Н. М., Фриз, І. В., Сидоренко, Н. І., Стахова, О. О., Мачушник, О. Л., Бутузова, Л. П. (2016) Особистість: практичні засади вивчення. Том 2. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2015) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Загальна психологія”: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010106 “Соціальна педагогіка”. [Teaching Resource]

Other

Стахова, О. О. (2019) Особливості прояву психологічних механізмів розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Wloclawek: Cuiavian University, Польща.

This list was generated on Tue Dec 5 10:51:24 2023 EET.