Items where Author is "Стахова, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Стахова, О. О. and Савина, А. Ю. (2019) Пізнавальна самостійність особистості студента як фактор успішності його учбово-професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 126-128.

Стахова, О. О. and Гардзель, Н. В. (2018) Гендерні відмінності студентів чоловічої та жіночої статі в процесі їх навчальної діяльності. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: збірник науково-методичних праць. pp. 25-30.

Стахова, О. О. and Ястреб, М. М. (2018) Особливості професійного самовизначення старшокласників сільської місцевості. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (3 (37)). pp. 37-40.

Стахова, О. О. and Борисюк, Т. П. (2018) Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в підлітковому віці. Наукове мислення: збірник статей вісімнадцятої Всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції “Наукова думка сучасності і майбутнього”. pp. 58-60.

Стахова, О. О. and Галіцька, І. Л. (2018) Психологічні особливості розвитку локус-контролю в студентському віці. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О.О. Стахової. pp. 21-25.

Стахова, О. О. and Войналович, М. М. (2018) Психологічні особливості усвідомлення студентами-майбутніми педагогами професійно важливих якостей. Наукове мислення: збірник статей вісімнадцятої Всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції “Наукова думка сучасності і майбутнього”. pp. 61-64.

Стахова, О. О. (2018) Цілепокладання як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Науковий теоретико-методологічний і прикладний журнал “Психологія особистості” (1(9)). pp. 58-64.

Долинська, Л. В. and Стахова, О. О. (2016) Ціннісні орієнтації як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. (3). pp. 224-231.

Собченко, Д. С. and Стахова, О. О. (2015) Мотивація учіння та її формування в період ранньої юності. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 154-157.

Близнюк, Ю. А. and Стахова, О. О. (2015) Особливості інтернет-залежності в ранньому юнацькому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 10-15.

Усков, В. В. and Стахова, О. О. (2015) Проблема самотності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 171-175.

Гуменюк, Н. І. and Стахова, О. О. (2015) Психологічні детермінанти агресивності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз І. В.. pp. 45-51.

Новаківська, А. Ю. and Стахова, О. О. (2015) Психологічні детермінанти тривожності в підлітковому віці. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 110-114.

Стахова, О. О. (2014) Особистісна зрілість майбутнього вчителя початкових класів як показник рівня розвитку його професійної самосвідомості. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" Гармонізація розвитку вищої школи в умовах Болонського процесу, 6 (35). pp. 378-384. ISSN 996-8743-01-6

Стахова, О. О. (2014) Педагогічна спрямованість як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 197-202. ISSN 2311-8466

Стахова, О. О. (2014) Психолого-педагогічні особливості професійної діяльності вчителя початкових класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць (45). pp. 92-98. ISSN 2311-5491

Стахова, О. О. (2012) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць., 38 (62). pp. 153-161.

Стахова, О. О. (2011) Мотиви вибору професії як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Ґенеза буття особистості: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 гр. 2011 р., 2. pp. 330-334.

Стахова, О. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць, 35 (59). pp. 144-149.

Стахова, О. О. (2009) ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць, 27 (51). pp. 109-114.

Стахова, О. О. (2008) Проблема самосвідомості в контексті філософських учень. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: зб. матеріалів другої міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2008 р. / За ред. І.В. Саух. pp. 291-294.

Conference or Workshop Item

Стахова, О. О. (2019) Розвиток професійної самосвідомості майбутнього фахівця як умова його сходження до професіоналізації. In: Міжнародна наукова конференція "Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості" (22 лютого 2019 р.), Литва м. Каунас.

Teaching Resource

Стахова, О. О. (2019) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Психологія педагогічної діяльності” (робочий зошит для студентів-магістрантів спеціальностей галузі знань 01 Освіта / Педагогіка). [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2016) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Mетодологія та методи психологічних досліджень” (методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020302 “Історія”). [Teaching Resource]

Дмитрієва, С. М. and Максимець, С. М. and Дубравська, Н. М. and Фриз, І. В. and Сидоренко, Н. І. and Стахова, О. О. and Мачушник, О. Л. and Бутузова, Л. П. (2016) Особистість: практичні засади вивчення. Том 2. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Стахова, О. О. (2015) Завдання для самостійної роботи студентів із курсу “Загальна психологія”: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010106 “Соціальна педагогіка”. [Teaching Resource]

Other

Стахова, О. О. (2019) Особливості прояву психологічних механізмів розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Wloclawek: Cuiavian University, Польща.

This list was generated on Fri Apr 16 17:12:48 2021 EEST.