Items where Author is "Якса, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Якса, Н. В. (2015) Формування соціального та особистісного досвіду людини як соціалізаційний процес. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 148-153.

Якса, Н. В. (2014) Андрагогічна модель навчання. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 47-52.

Якса, Н. В. (2011) Формування полікультурної компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 276-288.

Якса, Н. В. (2010) Педагог як суб’єкт полікультурного середовища. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 64-67.

Дубасенюк, О. А. and Якса, Н. В. (2010) Проблема полікультурної підготовки студентів у зарубіжній педагогічній науці і практиці. Професійна освіта: педагогіка і психологія : Польсько-український, україно-польський щорічник (X.11). pp. 91-98.

Якса, Н. В. (2009) Закономірності професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 76-80.

Якса, Н. В. (2009) Концептуальні положення професійної педагогічної освіти в аспекті полікультурності. Українська полоністика (6). pp. 87-98.

Дубасенюк, О. А. and Якса, Н. В. (2009) Розвиток особистості як суб’єкта праці впродовж життя. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи". pp. 55-58.

Якса, Н. В. (2008) Історико-педагогічний аналіз полікультурної професійно-педагогічної підготовки вчителя у кримському регіоні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 86-89.

Якса, Н. В. (2008) Андрагогічні засади професійної підготовки майбутнього педагога до здійснення міжкультурної взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Українська полоністика (5). pp. 99-114.

Якса, Н. В. (2008) Взаємодія суб’єктів освітнього простору в педагогічній концепції А.С.Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 91-96.

Якса, Н. В. (2008) Технологія професійної підготовки майбутніх педагогів до міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього простору в умовах кримського регіону. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 106-109.

Якса, Н. В. (2007) Етнокультурні характеристики польської громади Криму в полікультурному освітньому просторі регіону. Українська полоністика (3-4). pp. 123-129.

Якса, Н. В. (2007) Полікультурні засади педагогічної освіти майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 72-75.

Якса, Н. В. (2007) Толерантність у системі ціннісно-цільових пріоритетів педагогічної освіти: полікультурний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 102-105.

Якса, Н. В. (2006) Проблема взаємодії суб’єктів освітнього процесу у зарубіжній психолого-педагогічній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 28-31.

Якса, Н. В. (2006) Проблеми формування полікультурної компетенції вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 23-25.

Якса, Н. В. (2006) Соціокультурні чинники підготовки вчителя до міжкультурної взаємодії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 69-72.

Якса, Н. В. (2005) Особливості організації виховного процесу в педагогічному вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 124-127.

Якса, Н. В. (2005) Полікультурний зміст педагогічної підготовки майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 270-274.

Якса, Н. В. (2005) Проблема освітньої діяльності у контексті полікультурності Кримського регіону. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 144-147.

Monograph

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Якса, Н. В. (2009) Толерантність у контексті ідей співробітництва. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Якса, Н. В. (2007) Розгляд поняття "толерантність" у контексті полікультурності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Book

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

This list was generated on Sat Oct 1 02:31:40 2022 EEST.