Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | К | М | Ч
Number of items: 37.

А

Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : матеріали науково-практичної конференції. pp. 18-27.

Б

Басюк, Н. А. (2009) Виховання групової морально ціннісної орієнтація школярів як педагогічна проблема. In: Науково-практична міжвузівська конференція, присвяченої Дню університету, 16-18 березня 2009 р..

Басюк, Н. А. (2009) Виховання групової морально ціннісної орієнтації школярів як педагогічна проблема. Тези XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої. pp. 119-120.

Басюк, Н. А. (2009) Загальнонавчальні заклади альтернативного типу та експериментальні заклади. In: Педагогічні здобутки житомирян. Знання України, Київ, pp. 162-216.

Басюк, Н. А. (2009) Соціальна група як простір для виховання ціннісних орієнтацій школярів. Наукові записки: [збірник наукових статей] (80). pp. 183-186.

Басюк, Н. А., Вірковський, А. П., Москвіна, Т. П. (2009) Обдарованість: її виявлення та розвиток. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 17-20. ISSN 2076-6173

В

Власюк, Ж. І. (2009) Почуття справедливості як необхідна умова морального розвитку особистості. Вісник Київського інституту педагогіки ім. Драгоманова. pp. 47-50.

Власюк, Ж. І. (2009) Проблема почуття справедливості у гуманітарних науках. Вісник Київського інституту педагогіки ім. Драгоманова. pp. 43-46.

Вознюк, О. В. (2009) Інноваційні підходи до організації знань у системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології і методики. pp. 82-102.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до аналізу проблем професійної освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал (2). pp. 11-20.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до використання інформаційно-телекомунікаційних технологій. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2 / За ред. М.М. Козяра та Н.Г. Ничкало.. pp. 21-24.

Вознюк, О. В. (2009) Інтегральний підхід до формування духовно-моральних цінностей молоді. Нові наукові технології навчання. Збірник наукових праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах. Спец. Випуск, 2 (58). pp. 320-327.

Вознюк, О. В. (2009) Проблемні аспекти розвитку багатовекторного фахівця. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький. pp. 252-257.

Вознюк, О. В. (2009) Раціональний аспект ірраціонального. На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 року / За ред. І.В. Карівця.. pp. 54-56.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток ціннісно-психологічного аспекту педагогічної теорії і практики. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (21). pp. 242-249.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). Other thesis, ЖДУ ім. Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Системно-інформаційний підхід до організації навчальної діяльності обдарованих дітей. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль. pp. 36-42.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2009) Постмодерністська парадигма освіти. Вісник Національної Академії Оборони України. Збірник наукових праць. (2(10)). pp. 5-9.

Вознюк, О. В. (2009) Побудова інтегральної педагогічної парадигми: постановка проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 22-26. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В. (2009) Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. ISBN 978-966-485-050-3

Вознюк, О. В. (2009) Толерантність як соціокультурний феномен: синергетичний підхід. Українська полоністика (6). pp. 115-121.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-054-1

Д

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2009) Проблема оцінювання якості професійної освіти в умовах суспільних трансформацій. Моніторинг якості освіти: теорія та практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Редкол.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа та ін.].. pp. 72-76.

Дубасенюк, О. А., Лісова, С. В., Осадчий, М. М., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Дупак, Н. В., Вітвицька, С. С., Чемерис, О. А., Єремеєва, В. М., Карплюк, С. О., Якса, Н. В., Костюшко, Ю. О., Щерба, Н. С., Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дем’янчук, О. О., Захарчишина, Ю. М., Королюк, О. М., Копетчук, В. А., Корінна, Л. В., Слінчук, В. І., Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

К

Клименюк, Ю. М. (2009) Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів. Українська полоністика (6). pp. 133-139.

Коновальчук, І. І., Коновальчук, І. М., Коновальчук, М. І. (2009) Мотивація навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 305-309.

М

Максимова, О. О. (2009) А.С. Макаренко та проблема формування успішності особливості школяра молодших класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 42-45. ISSN 2076-6173

Максимова, О. О. (2009) Досягнення успіху шестирічним першокласником: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Максимова, О. О. (2009) Досягнення успіху шестирічним першокласником. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Максимова, О. О. (2009) Формування успішної особистості шестирічного першокласника (експериментальне дослідження). Збірник наукових працьУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 124-130.

Москвіна, Т. П. (2009) Аналіз обдарованості та диференціація її видів. Матер. ХХХІІІ науково-практичної міжвузовської конференції.

Москвіна, Т. П. (2009) Погляди Івана Огієнка та його сподвижників щодо національної системи освіти. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 110-114.

Москвіна, Т. П. (2009) Роль сім’ї у вихованні гуманних взаємин учнів. Матер. ХХХІІІ науково-практичної міжвузовської конференції. p. 212.

Ч

Чулак, Л. І., Козак, Л. І., Коновальчук, І. І. (2009) Інтерактивні методи в розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 184-189. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Dec 1 09:35:12 2023 EET.