Items where Subject is "Q Science > QK Botany"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | M | P | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 359.

K

Konstantynenko, L. A., Dovgal, I. V. (2009) The nutrition rates of Peritrichous Ciliates (Ciliophora, Peritrichia) in conditions of the treatment facilities of Zhytomir (Ukraine). Natura Montenegrina, Podgorica, 8 (2). pp. 51-61.

M

Mehdiyeva, S. P., Aminov, N. Kh. (2017) Сombining ability in synthetic hexaploid wheat × rye crosses. Біологічні дослідження – 2017. pp. 49-50.

P

Patsyuk, M. K. (2014) Morphotypes in Naked Amoebas (Protista): Distribution in Water Bodies of Zhytomyr and Volyn Polissia (Ukraine) and Possible Ecological Significance. Vestnik zoologii, 6 (48). pp. 451-456.

Patsyuk, M. K. (2016) Naked amoebae of ukrainian Polissya fauna. Protistology, 10 (2). p. 58.

Patsyuk, M. K. (2015) Species of naked amoebae (Protista) new for the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii, 5 (49). pp. 387-392.

Patsyuk, M. K. (2013) Tolerance of naked amoebas to the abiotic factors of water environment. The Book of Abstracts And Programme Hotel Palma,V International Symposium of Ecologists of The Republic of Montenegro. p. 137.

І

Івко, Ю. О. (2014) ВПЛИВ ХІМІЧНИХ МУТАГЕНІВ НА ФОРМУВАННЯ ВИСОТИ СТЕБЛА У РОСЛИН М3 РІПАКУ ЯРОГО СОРТУ МАГНАТ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 57-59.

Ігнатенко, І. І. (2017) Роль різних груп розчинених органічних речовин в комплексоутворенні молібдену у воді Горіхуватського ставу № 5 (м. Київ). Біологічні дослідження – 2017. pp. 119-121.

Іщук, Р. А., Шелюк, Ю. С. (2013) Структура та функціонування фітопланктону О.Ониськове. In: Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів, Житомир.

А

Андрух, Н. А., Горобець, В. Ф. (2017) Створення вітчизняних сортів Heuchera L. в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України. Біологічні дослідження – 2017. pp. 47-49.

Антіпов, І. О., Гринчук, К. В., Сидоренко, О. П. (2014) ПЛР ДІАГНОСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІРУСУ ЖОВТОЇ МОЗАЇКИ КВАСОЛІ (bean yellow mosaic virus). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 22-23.

Астахова, Л. Є. (2015) Видова різноманітність та екологічна структура судинних рослин річки Іллімка. In: Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України (16 квітня 2015 року), 16 квітня 22015.

Астахова, Л. Є., Васільєва, Л. А., Кириченко, В. В., Константиненко, Л. А., Романюк, Р. К. (2021) Про що розкажуть дерева? [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є., Лангер, І. В. (2019) Видовий склад чагарників у зелених насадженнях міста Житомира. Біологічні дослідження - 2019. pp. 64-68.

Астахова, Л. Є., Ліпська, Є. А. (2019) Видовий склад інтродукованих деревних порід у зелених насадженнях міста Житомира. Біологічні дослідження - 2019. pp. 53-56.

Астахова, Л. Є., Муж, Г. В. (2016) Екологічні аспекти інвазії Lymnaea Stagnalis (Linné, 1758) (Gastropoda, Pulmonata) личинками та партенітами трематод у водоймах басейну річки Тетерів. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (41). pp. 5-8. ISSN 2075-0846

Астахова, Л. Є., Муж, Г. В. (2012) Морфологічна мінливість черепашок Lymnaea stagnalis у водоймах Житомирщини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 22-24. ISSN 2078-2357

Астахова, Л. Є. (2014) Вплив антропогенних чинників на формування біоти річки Уж. VI ботанічні читання памяті Й.К. Пачовського. pp. 16-17.

Астахова, Л. Є. (2014) Вплив гербіцидів на морфологічні показники Elodea canadensis ta Lemna minor. Матеріали двадцять сьомої Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки - XXI сторіччя"", 2. pp. 3-5.

Б

Бабич, М. В., Шелюк, Ю. С. (2013) Структурно – функціональна характеристика фітопланктону річки Ірпінь. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 14-15.

Баранець, С. В., Гарбар, Д. А. (2015) Поширення фонових видів слизнів роду Limax: моделювання динаміки ареалів в умовах глобальних змін клімату. Дипломна робота.

Басюк, В. П., Перепелиця, Л. О., Романенко, О. О. (2017) Вміст іонів феруму у рослинах природних водойм Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 18-20.

Березюк, О. М., Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості таксономічного складу водоростевих угруповань малих річок Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 102-104.

Бигич, М. Ю., Константиненко, Л. А. (2013) Круговійчасті інфузорії очисних споруд м. Бердичева. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 206-207.

Билина, Л. В., Першко, І. О. (2016) Вміст рухомих форм міді у ґрунтах Бердичівського району. Біологічні дослідження - 2016. pp. 335-336.

Бовсуновська, М. О., Вітвицька, С. С. (2015) Оцінювання студентами діяльності куратора академічної групи у вищому навчальному закладі. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти. pp. 193-196.

Бовсуновська, М. О., Киричук, Г. Є. (2015) Особливості хронічної дії високих концентрацій хлориду амонію на вміст каротиноїдних пігментів в тканинах та органах Lymnaea stagnalis. Магістерська робота.

Бовсуновська, М. О., Циганюк, А. О. (2013) Видатний краєзнавець Житомирщини. Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 201-202.

Богдан, М. М., Гуляєва, Г. Б. (2014) ВПЛИВ СУМІСНОЇ ДІЇ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА ТА ФУНГІЦИДУ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 23-26.

Боднар, І. Ю., Шелюк, Ю. С. (2019) Різноманіття фітопланктону р. Полква (Хмельницька область). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2019". pp. 144-146.

Боковенко, І. І., Шелюк, Ю. С. (2015) Сукцесія фітопланктону малого водосховища (на прикладі Житомирського). Дипломна робота.

Борківська, М. С., Перепелиця, Л. О. (2012) Фізіологічні особливості Ceratophyllum demersum L. (C. demersum). Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 113-115.

Бродацький, М. М., Перепелиця, Л. О. (2017) Вміст іонів CD2+ у поверхневих водах малих річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 111-112.

Бродацький, М. М., Перепелиця, Л. О. (2016) Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода-донні відклади – Acorus Calamus L. Біологічні дослідження – 2016. pp. 84-86.

Бродацький, М. М., Перепелиця, Л. О. (2015) Розподіл іонів важких металів у поверхневих водах і донних відкладах р. Норинь. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 159-161.

Бронич, Т. Л., Міхеєва, Г. М. (2015) Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом використання біологічних задач у розділах біології 7 класу. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 480-481.

Бударин, С. Н. (2014) АЛЛЕОХИМИКАЛИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN) ПРИ ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРНЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 26-27.

Булуй, І. В., Муж, Г. В. (2014) ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ГЕРБІЦИДІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕLODEA CANADENSIS ТА LEMNA MINOR. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 213-216.

Булуй, І. В., Муж, Г. В. (2013) Макрофлора річки Іллімка (притока річки Норинь) в межах села Нові Велідники. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 15-16.

Білявська, В. Б., Хом’як, І. В. (2020) Динаміка рослинності долини річки Гуйва. Біологічні дослідження – 2020. pp. 382-383.

Білявський, С. М., Журавель, Н. М. (2017) Еколого-ценотичний аналіз урбанофлори м. Біла Церква Київської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 20-22.

В

Вакуленко, В. О., Кобрин, І. М., Пида, С. В. (2017) Фотосинтетичні процеси у рослинах білого та жовтого люпину за дії регуляторів росту Агростимулін та Емістим С. Біологічні дослідження – 2017. pp. 22-24.

Ванат, Л. М., Домінська, К. Є., Пацюк, М. К. (2014) Аналіз даних щодо поширення голих амеб. "Біологічні дослідження" - 2014": збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 110-113.

Ванат, Л. М., Першко, І. О., Пацюк, М. К. (2015) Голі амеби р. Случ (Хмельницька обл.). Магістерська робота.

Василенко, О. М., Драгальчук, В. М. (2020) Динаміка відновлення рослинності у лісових біоценозах, порушених добуванням бурштину. Біологічні дослідження – 2020. pp. 215-216.

Ведмеденко, Ю. В., Астахова, Л. Є., Муж, Г. В. (2013) Особливості біорізноманіття річки Уж. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 16-19.

Ведмеденко, Ю. В., Астахова, Л. Є. (2013) Проблеми екосистеми річки Уж. Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 173-176.

Вербило, А. В., Міхеєва, Г. М. (2014) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ШКОЛЯРІВ В РОЗДІЛІ БІОЛОГІЇ “ЛЮДИНА” ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 494-496.

Вербицкий, В. Б. (2009) Экологический оптимум эктотермов. Развитие статико-динамического подхода. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 7-9.

Весельська, М. В., Бовсуновська, М. О. (2015) Сучасні методи в сфері очистки стічних вод. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості».

Весельська, М. В., Фещук, Р. В., Киричук, Г. Є. (2013) Особливості впливу органічних полютантів на вміст молочної кислоти в організмі Ставковика звичайного. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 89-90.

Вигівська, Ю. В., Константиненко, Л. А. (2015) Таксономічний склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж (м. Коростень). Магістерська робота.

Вишневська, Н. Ю., Хом’як, І. В. (2016) Ліси Українського Полісся як унікальний полігон екосистемологічних досліджень. ТЕЗИ ХII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. p. 22.

Вручинська, А. М., Гарбар, Д. А. (2015) Структура угруповань прісноводних легеневих молюсків Романівського району у водоймах різного типу. Магістерська.

Вінярська, Г. Б., Бондар, О. І. (2013) Цитохромоксидазна активність Chlorella Vulgaris за дії селену. ІV науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2013». pp. 19-22.

Г

Галкина, В. С. (2017) Ribes aureum Pursh - ценное декоративное и лекарственное растение. Біологічні дослідження – 2017. pp. 52-53.

Гарбар, А. В., Чернишова, Т. М., Гарбар, Д. А. (2010) Кариотипы слизней (Mollusca, Gastropoda) фауны Украины. Международная конференция Кариосистематика беспозвоночных животных V. p. 35.

Гарбар, Д. А. (2009) Конхіологічні особливості Planorbarius Corneus S. Lato (Gastropoda, Pulmonata) фауни України. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (26). pp. 56-61.

Гарбар, Д. А., Гарбар, А. В. (2007) Кариологические особенности рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауны Украины. Цитология и генетика (2). pp. 49-55. ISSN 0564-3783

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А., Павлушкіна, О. В. (2014) Дощові черви м. Новограда-Волинського: структура угруповань в залежності від рівня трансформації екосистем. Тези Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених "Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції". pp. 51-52.

Гарбар, О. В., Кадлубовська, Н. С., Гарбар, Д. А. (2014) Структура комплекса Ariona subfuscus (Gastropoda, Arionidae) Правобережного Полесья и Лесостепи. "Фундаментальні та прикладні дослідження в біолгії": III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених. p. 45.

Гаркуша, Д. В., Дерезюк, Н. В. (2014) ЛІТНІЙ ФІТОПЛАНКТОН ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ (2013 р.). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 404-406.

Гачайли, Г. А., Хом’як, І. В. (2017) Термодинамічна характеристика рослинних угруповань класу Artemisietea Tx 1950. Наукове електронне видання Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. p. 15.

Гецько, Н. В. (2013) Морфологія тичинкових і маточкових квіток та біологія цвітіння верби білої (Salix Аlba L.). ІV науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2013». pp.. pp. 22-25.

Гож, О. А., Марченко, Т. Ю., Котов, Б. С. (2014) ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ МІКРОДОБРИВ НА ОСНОВНІ БІОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 28-31.

Голяк, М. І. (2013) Морфологічні особливості Змієголовника Молдавського. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 25-27.

Гончаренко, К. П. (2016) Diversity of phytoplankton rate in the pond of grabarka (Berdychiv) and evaluation of its environmental state (structural and functional parameters). Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. pp. 41-42.

Гончаренко, К. П. (2014) Профілактика шкідливих звичок в учнів середнього шкільного віку. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки. pp. 132-134.

Гончаренко, К. П., Вітвицька, С. С. (2016) Комп’ютерні технології навчання у викладанні біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 54-56.

Гончаренко, К. П., Качківська, О. В. (2013) Розвиток малокомплектних шкіл та їх значення в освітній системі. Проблеми освіти і виховання в сучасних умовах. pp. 23-26.

Гончаренко, К. П., Шелюк, Ю. С. (2016) Склад і первинна продукція фітопланктону Бердичівського водосховища (р. Гнилоп’ять). Біологічні дослідження - 2016. pp. 112-113.

Гончаренко, К. П., Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів) та оцінка його екологічного стану за структурно – функціональними показниками водоростей. Дипломна робота.

Гончаренко, М. В., Литвинчук, О. О. (2014) НАЙПОШИРЕНІШІ ХВОРОБИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО (CAPSICUM ANNUM) ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 31-34.

Гончарова, М. Т., Кіпніс, Л. С., Стойка, Ю. О., Бабич, Г. Б (2017) Цитогенетичні дослідження гамарид літоральної зони Київського водосховища (урочище Толокунь). Біологічні дослідження – 2017. pp. 112-114.

Гордієнко, Д. С. (2017) Проблеми при зимовому вегетативному розмноженні троянд сортів ‘Pomponella’ та ‘Rotkappchen’ методом «бурітто» та шляхи їх вирішення. Біологічні дослідження – 2017. pp. 54-55.

Горковенко, А. А., Просянникова, И. Б. (2014) ОБЛИГАТНО-ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ МИКОБИОТА РАСТЕНИЙ УРОЧИЩА ТАШ-ДЖАРГАН (КРЫМ, УКРАИНА). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 34-38.

Горшкова, Л. М., Верченко, Є. В. (2014) Вплив ЕМ-технологій на урожайність гливи звичайної (Pleurotus Ostreatus). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 43-45.

Горшкова, Л. М., Лазаренко, О. Ф. (2014) Особливості вирощування суниці садової сорту «Альбіон». «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 40-43.

Горшкова, Л. М., Максимова, О. С. (2014) Вплив ЕМ-технологій на швидкістъ росту i формування плодових тіл печериці двоспорової (Agaricus Bisporus). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 38-40.

Григоренко, Т. В., Базаєва, А. М. (2017) Розвиток зоопланктону в ставах за пасовищної технології вирощування цьоголіток коропових риб. Біологічні дослідження – 2017. pp. 114-115.

Громенко, В. М., Пышкин, В. Б., Ивашов, А. В. (2009) Разнообразие и сложность биотического сообщества крымского присивашья. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 9-10.

Грубінко, В. В., Киричук, Г. Є., Курант, В. З. (2012) Енергетична роль амінокислот у адаптації до важких металів прсноводних риб і молюсків. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 71-86. ISSN 2078-2357

Гуменюк, І. С., Константиненко, Л. А. (2015) Таксономічний склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Тетерів (м. Житомир). Дипломна робота.

Гусаківська, О. О., Василенко, О. М., Хом’як, І. В. (2014) ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОГО ВИДУ RUBUS CAESIUS L. Біологічні дослідження 2014. pp. 47-49.

Гусаківська, О. О., Хом’як, І. В., Гарбар, О. В. (2015) Популяційно-генетична характеристика Rubus Caesiusl на території центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 251-253.

Д

Дворецький, А. І., Байдак, Л. А. (2017) Особливості трансформації водних екосистем Дніпровського водосховища. Біологічні дослідження – 2017. pp. 115-117.

Джуренко, Н. І., Скрипченко, Н. В., Коваль, І. В. (2017) Вміст біологічно активних сполук в різних органах Viburnum opulus L. Біологічні дослідження – 2017. pp. 24-26.

Дмитренко, І. М., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляуія іонів цинку у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 27-29.

Дмитренко, Д. Р., Хом’як, І. В. (2015) Синантропні рослини міста Житомира. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 253-255.

Дмитрук, М. М., Шелюк, Ю. С. (2013) Кількісні показники розвитку водоростевих угруповань піщаних кар’єрів м. Житомира. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 30-31.

Довгаюк-Семенюк, М. (2014) ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПЛОЩУ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ТА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ (TRIFOLII PRATENSE L.) ЗА ДІЇ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 53-55.

Домінська, К. Є., Пацюк, М. К. (2015) Голі амеби р. Гуйва (м. Житомир). Магістерська робота.

Дрозд, І. М., Клепач, Г. М. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕЛІОРАНТІВ НА ВМІСТ ФОТОСИНТЕЗУЮЧИХ ПІГМЕНТІВ У РОСЛИНАХ, ВИРОЩЕНИХ НА СУБСТРАТАХ ВІДВАЛІВ БОРИСЛАВСЬКОГО ОЗОКЕРИТОВОГО РОДОВИЩА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 271-275.

Дідух, Я. П., Хом’як, І. В. (2007) Оцінка енергетичного потенціалу екотопів залежно від ступеня їх гемеробії (на прикладі Cловечансько-Овруцького кряжу). інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного, 64 (1). ISSN 0372-4123

Ж

Жальчук, Д. В., Марченко, С. О., Киричук, Г. Є. (2013) Протікання вуглеводного обміну в організмі Lymnaea stagnalis за дії іонів хрому. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 101-103.

Житова, О. П. (2011) Eколого-паразитологічна характеристика озера Грибове природоохоронної зони Овруцького лісгоспу Житомирської області. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (55). pp. 141-145. ISSN 0206-5657

Жукова, А. А., Сулимова, О. С., Адамович, Б. В. (2014) ОЦЕНКА СВЯЗИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА ФИТОПЛАНКТОНА И ВКЛАДА СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В ЕГО ОБЩУЮ БИОМАССУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 221-223.

З

Захарчук, Т. М., Астахова, Л. Є., Шелюк, Ю. С. (2015) Структура та функціонування водоростевих угруповань планктону р. Хомора (Хмельницька обл.). Дипломна робота.

Захарчук, Т. М., Шелюк, Ю. С. (2015) Оцінка якості води р. Хомора (Хмельницька обл.) за біорізноманіттям фітопланктону. Вода в харчовій промисловості. Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. pp. 14-15.

И

Иванович, Г. В. (2017) Содержание органического вещества и хлорофилла “А” на песчаной супралиторали о. Джарылгач (Одесский регион). Біологічні дослідження – 2017. pp. 117-119.

К

Каранда, О. Б. (2014) СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФИТОПЛАНКТОНА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА В 2013 г. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 59-61.

Карбовська, В. М. (2014) ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ГРУП ЗА ДІАПАЗОНОМ СОЛЕСТІЙКОСТІ У ГРУПИ STICHOCOCCUS-ПОДІБНИХ ВОДОРОСТЕЙ (TREBOUXIOPHYCEAE, CHLOROPHYTA). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 61-64.

Киричук, Г. Є. (1998) The content of chemical elements in the shells of certain bivalve mollusks. Abstracts of the World Congress of Malacology.

Киричук, Г. Є. (2002) Влияние разных концентраций ионов тяжелых металлов на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология (36). pp. 108-116.

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадмію та цинку в організмі Planorbarius purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (4 (45)). pp. 54-61. ISSN 2078-2357

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадміюта цинку в організмі Planorbarius Purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Терноп. нац. пед. унів-та ім. В. Гнатюка. Серія: біологія (4(45)). pp. 54-61.

Киричук, Г. Є. (2015) Особливості вуглеводного обміну в організмі Lymnaea Stagnalis за дії трематодної інвазії. Біологічні науки (19). pp. 69-75. ISSN 2076-5835

Киричук, Г. Є. (2000) Поровый аппарат раковин моллюсков надсемейства Pisidioidea (Mollusca, Bivalvia). Вестник зоологии (34). pp. 41-47.

Киричук, Г. Є., Корнійчук, Н. М. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Метельська, М. О., Корнійчук, Н. М. (2016) Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 26-30. ISSN 2075-0846

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В. (2015) Вплив концентрації амоній хлориду на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія (23(2)). pp. 154-160.

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В. (2017) Особливості вмісту триацилгліцеролів в організмі прісноводних черевоногих молюсків (Molluska:Gastropoda). Біологічні дослідження – 2017. pp. 266-267.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді водного середовища на гістометрію гемоцитів і деякі гематологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 102-108. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2004) Трематодная инвазия и накопление тяжелых металлов моллюском Colletopterum Ponderosum (Bivalvta: Unionidae: Anodontinae). Паразитология, 4 (38). pp. 359-365.

Киричук, Г. Є., Данилюк, М. С. (2014) Біологічні роль поліненасичених жирних кислот (Ω-3 І Ω-6) та особливості їх визначення у прісноводних молюсків. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. pp. 149-150.

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В. (2014) Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. p. 167.

Киричук, Г. Є., Перепелиця, Л. О., Перепелиця, І. П., Козаченко, М. С. (2011) Особливості біологічної акумуляції важких металів рослинністю в умовах антропогенного тиску. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (49). pp. 60-66. ISSN 2078-2357

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Муж, Г. В., Памірський, М. С. (2006) Влияние малеиновой кислоты на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae), инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Eколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 124-127. ISSN 966-8456-77-4

Кльоц, Н. В., Перепелиця, Л. О. (2014) АКУМУЛЯЦІЯ ІОНІВ КАДМІЮ CERATOPHYLLUM DEMERSUM L. В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ТИСКУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 227-229.

Кльоц, Ю. І., Муж, Г. В. (2014) МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ LEMNA MINOR ЗА ДІЇ СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ ТА ФУНГІЦИДІВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 225-227.

Кльоц, Ю. І., Муж, Г. В. (2012) Можливості вирощування артишоку посівного (cynara scolymus) в умовах агробіостанції ЖДУ. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 107-110.

Кльоц, Ю. І., Муж, Г. В. (2013) Біоіндикація водного середовища за допомогою Еlodea canadensis. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 38-41.

Клюско, В. В., Шелюк, Ю. С. (2015) Екологічна оцінка стану екосистеми Промислового водосховища за біорізноманіттям фітопланктону. Магістерська робота.

Клюско, В. В., Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ МАЛОГО ВОДОСХОВИЩА НА ПРИКЛАДІ ВІДСІЧНОГО (р. ТЕТЕРІВ). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 223-225.

Клюско, В. В., Шелюк, Ю. С. (2013) Сукцесія фітопланктону Денишівського водосховища. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 42-43.

Ковалева, Е. А., Мединец, С. В. (2014) ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА «А» В ПЛАНКТОНЕ ДНЕСТРОВСКОГО ЛИМАНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 г. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 413-416.

Коваленко, Л. С., Шелюк, Ю. С. (2016) Водоростеві угруповання планктону водойм меліоративного призначення (на прикладі Середівського ставка, Ємільчинський р-н.). Біологічні дослідження – 2016. pp. 95-96.

Ковач, А. І., Колесник, О. Б. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ПРИРУСЛОВИХ ФІТОСИСТЕМ РІЧКИ УЖ В МЕЖАХ МІСТА УЖГОРОДА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 229-231.

Козак, І. В., Міхеєва, Г. М. (2013) Задачі і вправи для розвитку пізнавальних інтересів студентів. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 281-283.

Козак, І. В., Міхеєва, Г. М. (2014) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБАРІЇВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 515-517.

Козин, Ю. О., Муж, Г. В., Шелюк, Ю. С. (2015) Склад і продукція фітопланктону р. Бобрівка (Житомирський р-н.). Дипломна робота.

Козлов, М. Ю., Шелюк, Ю. С. (2013) Таксономічний склад фітопланктону малого озера антропогенного походження Цегельне (м. Коростень). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 41-42.

Козійчук, Е. Ш. (2017) «Сезонні зміни структури фітомікробентосу Кілійської дельти Дунаю (на прикладі затоки Бистрий кут)». Біологічні дослідження – 2017. pp. 124-126.

Компанієць, Ю. О. (2017) Біоекологічний аналіз ефемероїдів флори лісів Чигиринського району. Біологічні дослідження – 2017. pp. 26-27.

Комісарук, Г. О., Першко, І. О., Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття автотрофної компоненти р. Ікопоть (Хмельницька обл.). Дипломна робота.

Комісарук, Г. О., Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ р. ДЕРЕВИЧКА (с. КУСТІВЦІ ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 231-233.

Конончук, О. Б., Веселовська, О. Я. (2017) Вплив наномолібдену на ростові процеси квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.). Біологічні дослідження – 2017. pp. 27-28.

Константиненко, Л. А. (2006) Peritrichia в біоценозі активного мулу очисних споруд. In: II Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь та поступ біології", 21-24 березня 2006, Львів.

Константиненко, Л. А. (2011) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) на різних стадіях очистки стічних вод. Вісник Львівського університету. Серія біологічна.. pp. 190-194.

Константиненко, Л. А. (2016) Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (40). pp. 63-66. ISSN 2075-0846

Константиненко, Л. А. (2007) Видовий склад перітрих (Ciliophora, Peritrichia) активного мулу очисних споруд з різним складом стічних вод. Вісник Державного агроекологічного університету (1(18)). pp. 270-276.

Константиненко, Л. А. (2009) Динаміка чисельності та видового складу перітрих (Ciliophora, Peritrichia) в очисних спорудах. Міжнародна науково-практична конференція "Наукові дослідження - теорія та експеремент". pp. 50-52.

Константиненко, Л. А. (2006) Дослідження залежності інтенсивності живлення перітрих (Ciliata, Peritrichia) від температури. Розвиток наукових досліджень 2006: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 листопада 2006 р. Полтава. pp. 29-31.

Константиненко, Л. А. (2010) Залежність інтенсивності живлення перітрих (Ciliophora, Peritrichia) від гідрохімічних показників активного мулу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 45 (4). pp. 64-69. ISSN 2078-2357

Константиненко, Л. А. (2005) Круговійчасті інфузорії (Ciliata, Peritricha) очисних споруд м. Житомира. Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень - 2005". pp. 114-116.

Константиненко, Л. А. (2014) Оцінка інтенсивності живлення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. pp. 182-190.

Константиненко, Л. А. (2014) Реєстр прісноводних круговійчастих інфузорій України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (64). pp. 21-32. ISSN 0206-5657

Константиненко, Л. А. (2010) Сезонна динаміка чисельності та видового складу складу круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в очисних спорудах. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 196-204.

Константиненко, Л. А. (2011) Стан вивченості прісноводних круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. pp. 125-131.

Корево, Н. І., Гандзюра, В. П. (2017) Особливості продукційно-енергетичного підходу в еколого-токсикологічних експериментах на рибах. Біологічні дослідження – 2017. pp. 84-86.

Корево, Н. І., Гандзюра, В. П. (2016) Особливості фосфорного балансу у риб різних трофічних груп за токсичного впливу важких металів. Біологічні дослідження - 2016. pp. 96-98.

Корево, Н. І. (2013) Особливості проведення весняних робіт на пасіці. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 108-109.

Корнійчук, Н. М. (2008) Внесок фітомікроепілітону у формування органічної речовини обростань Житомирського водосховища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 3 (37). pp. 76-78. ISSN 2078-2357

Корнійчук, Н. М. (2008) Гідролого-гідрохімічний режим Житомирського водосховища. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2 (24). pp. 64-71.

Корнійчук, Н. М. (2005) Коливання структурних показників фітомікроепіфітону під впливом температурного чинника. Тези доповідей Першої Міжнародної конференції студентів та аспірантів. p. 93.

Корнійчук, Н. М. (2004) Сезона динаміка різноманіття фітомікроепілітону різних ділянок річки Тетерів. Вісник державного агроекологічного університету, 2 (13). pp. 211-217.

Корнійчук, Н. М. (2015) Структурна організація водоростевих угруповань обростань різних типів субстратів річки Тня. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 339-343. ISSN 2078-2357

Корнійчук, Н. М. (2008) Фітомікроепілітон антропогенно змінених та природних ділянок річки Гнилоп'ять. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна, 1 (35). pp. 69-77. ISSN 2078-2357

Корнійчук, Н. М., Горпинич, М. В. (2011) Формування водоростевих угрупувань на природних субстратах в різнотипних водоймах Житомирського Полісся. Дослідження та сучасність (1). pp. 11-12.

Корнійчук, Н. М., Киричук, Г. Є. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Корнійчук, Н. М., Кузьмінчук, Ю. С. (2005) Різноманіття евгленових водоростей фітомікроепілітону та фітопланктону річки Тетерів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Розвиток наукових досліджень 2005, 7. pp. 101-105.

Корнійчук, Н. М., Метельська, М. О. (2017) Cyanoprokaryota в обростаннях молюсків роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 127-129.

Корнійчук, Н. М., Метельська, М. О. (2017) Сyanoprokaryota в обростаннях молюсків роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 127-129.

Корнійчук, Н. М., Реєнт, О. В. (2011) Особливості формування водоростевих угруповань штучних субстратів різнотипних водойм Житомирського Полісся. Фальцфейнівські читання. Збірник наукових праць. pp. 118-119.

Корнійчук, Н. М., Шелюк, Ю. С. (2009) Водорості обростань Potamogeton perfoliatus L. у басейні річки Тетерів. Український ботанічний журнал, 66 (5). pp. 670-683. ISSN 0372-4123

Корнійчук, Н. М. (2013) ВИДОВИЙ СКЛАД ФІТОМІКРОПЕРИФІТОНУ ШТУЧНИХ СУБСТРАТІВ Р. КАМ’ЯНКА. Актуальні проблеми сучасної гідроекології. pp. 48-49.

Корольова, О. В., Личко, А. А. (2017) Алелопатична активність Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal в умовах Миколаївської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 29-31.

Кос-Сахневич, В. Ю., Кужель, А. П. (2011) Дивний куточок Житомирщини. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 20-21.

Кошелев, А. В. (2009) Эколого-биологические аспекты соленостной толерантности гетерогонных беспозвоночных солоноватых временных водоемов. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 61-63.

Кравцова, О. В. (2017) Різноманіття фітопланктону в залежності від ступеню урбанізованості території. Біологічні дослідження – 2017. pp. 129-130.

Кравцова, О. В., Першко, І. О., Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття водоростевих угруповань планктону ставків: порівняльний аспект (на прикладі Житомирського та Новоград-Волинського районів). Дипломна робота.

Кравцова, О. В., Першко, І. О., Шелюк, Ю. С. (2015) Склад первинна продукція фітопланктону р. Крошенка (Житомирський р-н.). Магістерська робота.

Кравцова, О. В., Шелюк, Ю. С. (2015) Склад та первинна продукція фітопланктону р. Крошенка (Житомирський р-н.). Біологічні дослідження – 2015. pp. 187-189.

Кравцова, О. В., Шелюк, Ю. С. (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСТЕВИХ УГРУПОВАНЬ ПЛАНКТОНУ р. КОДНЯНКА (с. ПРЯЖІВ ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 235-238.

Кулиневич, Т. В., Шелюк, Ю. С. (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІТОПЛАНКТОНУ СТАВКА ВЕЛИКОБРАТАЛІВСЬКИЙ (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 238-240.

Кулиневич, Т. В., Шелюк, Ю. С. (2013) Водоростеві угруповання планктону річки Зелена. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 44-46.

Курбанов, Э. М., Мамедова, С. Ч. (2009) Биоразнообразие окрестности озера Гек Гель малого Кавказа азербайджанской республики. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 12-14.

Кутина, А. О. (2015) Видове різноманіття фітопланктоних угруповань верхньої течії р. Південний Буг (Хмельницька область). In: Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава: Астрая.

Кутина, А. О. (2019) Таксономічне і екологічне різноманіття фітопланктону р. Уборть в межах України. Біологічні дослідження – 2019. pp. 150-152.

Кушнір, З., Мельничук, М., Стецик, Р. (2014) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ ВІТАМІНУ С У ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИНАХ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 285-287.

Л

Лаговський, В. З., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2020) Продуктивність комплексу водних макрофітів Житомирського водосховища. Біологічні дослідження – 2020. pp. 411-413.

Лебедь, М. В., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2013) Фауна п’явок Млинівського району Рівненської області: видовий склад та біотопічний розподіл. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 115-116.

Леденьов, С. Ю., Джуренко, Н. І., Семено, О. В., Громова, О. П. (2017) Рослини родини Asteraceae з інсектицидними властивостями. Біологічні дослідження – 2017. pp. 31-33.

Литвинова, В. О., Перепелиця, Л. О. (2016) Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода - донні відклади - Phragmites Australis (cav.) Trin. Ex Steud. Біологічні дослідження – 2016. pp. 98-100.

Лобач, Л. В., Лещенко, С. М., Четверня, С. О. (2017) Види роду Artemisia L. в колекції «Лікарські рослини». Біологічні дослідження – 2017. pp. 33-34.

Лупеко, В. С., Саприкіна, М. М., Гончарук, В. В. (2014) ФУНГІЦИДНА ДІЯ СРІБЛА ЩОДО МІКРОМІЦЕТІВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 416-419.

Ліманська, Н. В., Задерей, О. В., Іваниця, А. В., Маринова, І. І., Задерей, Н. С. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ЗАХИСТІ РОСЛИН. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 64-66.

М

Мазніченко (Каземірська), М. А., Кондаурова, Г. Ю. (2017) До питання вивчення каріологічної мінливості Fritillaria montana Hoppe в Україні. Біологічні дослідження – 2017. pp. 36-37.

Мазніченко (Каземірська), М. А., Кондаурова, Г. Ю. (2017) Дослідження віталітетної структури популяцій Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в Україні. Біологічні дослідження – 2017. pp. 35-36.

Мазур, Г. Ю., Корнійчук, Н. М., Щербак, В. І. (2013) Формування фітомікроепілітону річки Кам’янка. Біологічні дослідження - 2013. pp. 46-47.

Мазур, К. Ю., Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ КАР’ЄРУ МОРОЗІВСЬКОГО (РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 241-243.

Мазур, К. Ю., Шелюк, Ю. С. (2013) Різноманіття фітопланктону р. Корчик (Рівненська область). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 47-49.

Мазуренко, О. В. (2014) ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ ЛЮДИНИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 66-69.

Маковая, В. С., Просянникова, И. Б. (2014) ОБНАРУЖЕНИЕ РЖАВЧИННОГО ГРИБА PUCCINIA BEHENIS G.H.OTTH. НА OBERNA COMMUTATA (GUSS.)IKONN. В КРЫМУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 69-71.

Максименко, І. Ю., Хом’як, І. В. (2015) Екологічна характеристика фітоценозів класу Alnetea Glutinosae Br.–Bl. Et. R. Tx. 1943 в околицях м. Малина. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 282-285.

Мальцева, С. Ю. (2014) РІДКІСНІ ТА ОХОРОННІ ВИДИ В УРБАНОФЛОРІ м. ГЕНІЧЕСЬКА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 419-421.

Маринова, І. І., Коротаєва, Н. В. (2014) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ У ІНФІКОВАНОМУ РОСЛИННОМУ МАТЕРІАЛІ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 71-73.

Марков, Ф. Ф. (2013) Парки–пам’ятки садово-паркового мистецтва як база для теоретичного і практичного вирішення проблем сучасного паркобудівництва (на прикладі Житомирської області). Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф.. pp. 69-72.

Мартусь, А. В. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 520-523.

Межжерин, С. В., Межжерина, Д. С., Межжерин, И. С. (2013) Генетическая структура поселения подберезовика обыкновенного Leccinum Scabrum (Bull. Gray 1821) (Basidiomycota, Boletales) в условиях южного Полесья Украины. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. (34). pp. 92-95.

Мельник, В. І., Баранський, О. Р., Харчишин, В. Т., Хом’як, І. В., Корнійчук, В. С. (2009) Флористичні знахідки на Житомирському Поліссі. Інтродукція рослин (2). p. 3. ISSN 1605-6574

Миколайчук, В. Г., Гривняк, А. М., Сотникова, А. С. (2017) Успішність інтродукції рослин Zizyphus jujuba Mill. при інтродукції в зону Південного Степу України. Біологічні дослідження – 2017. pp. 37-39.

Миколайчук, В. Г., Кахраманова, А. Є., Хон, А. Е. (2017) Якість насіння Kitaibelia vitifolia (Мalvaceae) при інтродукції в Північне Причорномор′я. Біологічні дослідження – 2017. pp. 39-40.

Миколайчук, В. Г., Наконечна, О. І. (2017) Вплив зберігання насіння щавнату ОК-1 на його схожість та енергію проростання. Біологічні дослідження – 2017. p. 41.

Мисечко, Л. Е., Стадниченко, А. П. (1988) Интоксикация Lymnaea stagnalis, инвазированных партенитами трематод сульфатом меди. Паразитология. pp. 96-99.

Мотиженець, Т. О., Хом’як, І. В. (2015) Екологічна характеристика екотопів зайнятих рослинними угрупуваннями Nardo – Calunitea центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 287-289. ISSN УДК 574.47

Мотиженець, Т. О., Хом’як, І. В., Кухарчук, А. Є. (2014) ЕКОЛОГО–ЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНИХ ВИДІВ КЛАСУ NARDO–CALUNETEA ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Біологічні дослідження 2014. pp. 72-73.

Муж, Г. В. (2015) Еколого-біологічні особливості та видовий склад макрофлори річки Уборть. In: МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ (16 квітня 2015 року), 16 квытня 2015, Полатва.

Музика, Л. В., Киричук, Г. Є. (2015) Вміст каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., (2(63)). pp. 84-102.

Музика, Л. В., Киричук, Г. Є. (2015) Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea Stagnalis. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 484-489. ISSN 2078-2357

Музика, Л. В., Киричук, Г. Є. (2015) Особливості дії низьких концентрацій іонів кадмію на вміст β-каротину в організмі Lymnaea Stagnalis. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (70). pp. 130-137.

Музика, Л. В., Киричук, Г. Є. (2016) Особливості розподілу жирних кислот в організмі черевоногих прісноводних молюсків (Mollusca: Gastropoda). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 93-100. ISSN 2075-0846

Музика, Л. В. (2013) Роль каротиноїдних пігментів в адаптації Lymnаea stagnalis до дії негативних факторів оточуючого середовища. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 125-128.

Мутерко, А. Ф., Балашова, И. А. (2014) НОВЫЙ АЛЛЕЛЬ ГЕНА VRN-D1 ДЕТЕКТИРОВАН В ГЕНОМЕ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 75-77.

Мшанецька, В. В., Хом’як, І. В. (2020) Особливості прогнозування динаміки екосистем транскордонного українсько–білоруського біосферного резервату. Біологічні дослідження – 2020. pp. 416-418.

Мшанецька, С. В., Астахова, Л. Є. (2013) Екологія і поширення молюсків підроду Рeregriana секції Рeregriana s.str. у водоймах Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 128-129.

Мілевич, Е. О. (2013) Особливості інтродукції Hyssopus Officinalis L. в ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 49-51.

Міхеєва, Г. М., Фаріон, І. І. (2017) Методика використання кімнатних рослин в процесі вивчення біології. Біологічні дослідження – 2017. pp. 435-436.

Н

Невмержицька, М. В. (2013) Конкурентоздатність людини: природні і соціальні наслідки. Гуманітарний вісник ЗДІА (55). pp. 91-99.

Незбрицька, І. М., Курейшевич, А. В., Потрохов, О. С., Зіньківський, О. Г. (2014) ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ДЕЯКИХ ВИДІВ CYANOPROKARYOTA ТА CHLOROPHYTA В УМОВАХ ВПЛИВУ КОРОТКОЧАСНОГО ТЕПЛОВОГО ШОКУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 77-80.

Некрашевич, Ю. І., Шелюк, Ю. С. (2012) Особливості формування та функціонування штучно створених водних об’єктів м. Житомира – озера сонячне та Богунського кар’єру. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 159-161.

Некрашевич, Ю. І., Шелюк, Ю. С. (2013) Особливості структури та функціонування фітопланктону різнотипних водойм антропогенного походження Житомирщини. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 51-53.

Нехрещенюк, В. П., Константиненко, Л. А. (2017) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій р. Деревички (Хмельницька область). Біологічні дослідження – 2017. pp. 133-135.

Нехрещенюк, В. П., Константиненко, Л. А. (2016) Особливості динаміки функціонування круговійчастих інфузорій малих водойм. Біологічні дослідження - 2016. pp. 102-104.

Новикова, Т. М., Тарануха, Б. М., Кузьминова, Н. С., Бобко, Н. И. (2014) ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕНО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА DUNALIELLA VIRIDIS И ARTEMIA SALINA. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 422-425.

Нонік, М. О. (2013) Біологічні особливості Lophanthus Anisatus Adans. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 53-56.

Норинчак, І. П., Аннамухаммедова, О. О. (2012) Особливості накопичення нітратів культурними рослинами у підсобних господарствах Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 111-112.

О

Огороднік, О. О., Гарбар, Д. А. (2013) Рід Сepaea в урбанізованих біотопах м. Житомира. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. p. 131.

Огоцький, Я. П. (2009) Створення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва як нових об’єктів природно-заповідного фонду в умовах м. Дніпропетровськ. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 16-17.

Оксамитний, О. Ф., Обухова, К. М., Папученко, М. П. (2009) Природно-заповідний фонд дніпропетровщини. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 18-19.

Оксаніч, Д. О., Муж, Г. В. (2019) Видовий склад та просторова структура дерев’янистих рослин у зелених насадженнях району «Позняки» м. Києва. Біологічні дослідження - 2019. pp. 68-70.

Осецька, І., Гарбар, О. В., Ворончук, Л. І. (2020) Генетична різноманітність ожини (Rubus Caesius) в умовах антропогенної трансформації екосистем. Біологічні дослідження – 2020. pp. 424-426.

Остапчук, Л. С., Шелюк, Ю. С. (2015) Різноманіття фітопланктону річки Бересток (Ємільчинський р-н). In: Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України, 16 квітня 2015 року, Полтава.

Остапчук, Л. С., Шелюк, Ю. С. (2015) Структорно - функціональна характеристика фітопланктону р. Бересток (Ємільчинський р-н.). Дипломна робота.

П

Патюк, М. С., Шелюк, Ю. С. (2016) Різноманіття фітопланктону р. Гуйва. Біологічні дослідження - 2016. pp. 104-105.

Патюк, М. С., Шелюк, Ю. С. (2015) Еколого - географічна характеристика фітопланктону Пряжівського ставка (Житомирський р-н.). Дипломна робота.

Пацюк, М. К. (2012) New gymnamoebae species (Gymnamoebia) in the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii. pp. 355-360.

Пацюк, М. К. (2013) Tolerance of Naked Amoebas (Protista) to the Abiotic Factors. Nature Montenegrina, Podgorica. pp. 319-323.

Пацюк, М. К. (2011) Биотопическое распределение голых амёб в водоемах Украинского Полесья. IV Международный Cимпозиум "Экология свободноживущих простейших назем- ных и водных экосистем": тезисы докладов. p. 53.

Пацюк, М. К. (2014) Голі амеби Шацьких озер. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць. pp. 239-243.

Пацюк, М. К. (2010) Голі лобозні амеби (Lobosea, Gymnamoebia) деяких водойм околиць м. Радомишль. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (43)). pp. 390-395. ISSN 2078-2357

Пацюк, М. К. (2014) Сезонні зміни у видовому комплексі голих амеб у р. Кам’янка (м. Житомир). Вісник Запорізького національного університету (2). pp. 98-107.

Пацюк, М. К. (2012) Таксономічний склад голих амеб Шацьких озер. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць. pp. 177-179.

Пацюк, М. К., Верніцький, В. Ю. (2017) Нові знахідки голих амеб у водоймах Сумської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 95-96.

Пацюк, М. К., Корево, Н. І. (2014) Голі амеби Київського Полісся. In: Биоразнообразие и устойчивое развитие: Материалы докладов IIІ Международной научно-практической конференции (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.).

Пацюк, М. К. (2011) Виявлення голих амеб в озері Світязь. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (48). pp. 27-30. ISSN 2078-2357

Пацюк, М. К. (2012) Динаміка видового багатства голих амеб (Protista, Gymnamoebia) в р. Кам’янка (м. Житомир). Зоологічний кур’єр. pp. 25-26.

Пашинська, В. В., Гарбар, О. В., Ворончук, Л. І. (2020) Моделювання ареалу пальчатокорінника травневого (Dactylorhiza Majalis ((RCHB.) P. F. Hunt & Summerh., 1965) в умовах глобальних кліматичних змін. Біологічні дослідження – 2020. pp. 426-429.

Перепелиця, Л. О. (2017) Акумуляція іонів важких металів в Аcorus calamus L. та Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex steud. Тернопільські біологічні читання - 2017, 35.

Перепелиця, Л. О. (2009) Гормональні речовини проростків сої при високотемпературному стресі. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 186-190.

Перепелиця, Л. О., Добровольський, Б. А. (2018) Оцінка міграційних процесів іонів важких металів у системі вода – донні відклади (на прикладі р. Кам’янка). Біологічні дослідження – 2018. pp. 366-368.

Перепелиця, Л. О., Корево, Н. І. (2014) Розвиток Ceratophyllum Demersum L. В умовах забруднення ксенобіотиками водних угідь Житомирщини. In: Биоразнообразие и устойчивое развитие: Материалы докладов IIІ Международной научно-практической конференции (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.)., 15-19 сентября 2014 г., Симферополь.

Перепелиця, Л. О., Ленартович, А. А., Юрик, Л. О. (2003) Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування грибів на морфологічні показники рослин у процесі онтогенезу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (32). pp. 261-265.

Перепелиця, Л. О. (2007) Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування грибів на морфологічні показники рослин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 222-224.

Першко, І. О. (2013) Dom polski im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zytomierzu: historia i współczesność. Українська полоністика. Історико-філософські дослідження. pp. 106-112.

Першко, І. О. (2003) Комплексний аналіз конхіологічних ознак черепашок особин родів Fagotia і Microcolpia (Pectinibranchia, Melanopsidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 91-98.

Першко, І. О. (2010) Особливості каріології представників родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) фауни України. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. pp. 98-103.

Першко, І. О. (2017) Особливості каріології представників роду Fagotiа (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Біологічні дослідження – 2017. pp. 96-97.

Першко, І. О. (2011) Особливості каріології представників родів Fagotiа І Microcolpia (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) фауни України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 91-98.

Першко, І. О., Шуляк, Л. В. (2019) Вміст валових і рухомих форм кадмію у ґрунтах Хорошівського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 365-367.

Першко, І. О. (2011) Систематична структура родини Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) з урахуванням конхіологічних, анатомічних та каріологічних ознак. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (48). pp. 31-38. ISSN 2078-2357

Пешик, Г. С., Астахова, Л. Є. (2017) Різноманіття та стан деревних насаджень на вулицях Небесної Сотні та Святослава Ріхтера міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 204-207.

Пилипко, М. М., Шелюк, Ю. С. (2012) Різноманіття водоростей планктону піщаних кар’єрів м. Житомира. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 115-116.

Пирогова, С. А., Просянникова, И. Б. (2014) НАХОДКА МУЧНИСТОРОСЯНОГО ГРИБА PSEUDOIDIUM SP. НА НОВОМ ПИТАЮЩЕМ РАСТЕНИИ В КРЫМУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 81-83.

Поворотня, М. М. (2014) ХАРАКТЕР ВПЛИВУ РТУТІ ТА СВИНЦЮ НА БІЛКОВИЙ ОБМІН РОСЛИН РОДУ АCER L. В УМОВАХ МОДЕЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 83-85.

Подгорный, К. А. (2009) Пространственно-неоднородная имитационная модель экосистемы Невской губы Финского залива. ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 21-23.

Поночовна, Т. І., Аннамухаммедова, О. О. (2013) Вплив хронічної дії мало інтенсивного радіоопромінення на показники неспецифічної резистентності сільськогосподарських тварин. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 138-140.

Присяжнюк, О. А., Шелюк, Ю. С. (2017) Просторова динаміка різноманіття фітопланктону р. Хомора. Біологічні дослідження – 2017. pp. 140-141.

Пусташинська, Т. М., Хом’як, І. В. (2014) ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНИХ ВИДІВ КЛАСУ ROBINIETEA. Біологічні дослідження 2014. pp. 83-84.

Пухальська, А. С. (2013) Біологічні особливості Salvia Officinalis L. Біологічні дослідження. – 2013: матеріали IV наук.-практич. всеукр. конф. pp. 56-58.

Р

Рехнер, Т. С., Муж, Г. В. (2017) Видовий склад та фітосанітарний стан деревних насаджень вулиці Сергія Параджанова м. Житомир. Біологічні дослідження – 2017. pp. 207-210.

Романюк, Д. В., Іщук, О. М. (2012) Хвороби і шкідники кісточкових і зерняткових Житомирщини. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 117-118.

Рудницька, Х. О., Перепелиця, Л. О. (2012) Накопичення іонів важких металів в тканинах Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 118-120.

С

Середа, Л. В. (2014) АНАЛІЗ СТАНУ ПИТНОЇ ВОДИ В м. ПРИЛУКИ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 245-248.

Савенко, О. А., Слідзевський, Б. Л. (2015) Вплив бутилізації на якість води. In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості».

Савенко, О. А., Перепелиця, Л. О. (2014) Особливості акумуляції іонів важких металів Ceratophyllum demersum L. «Біологічні дослідження — 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 250-252.

Савицька, С. В., Редько, Г. М., Хом’як, І. В. (2020) Характеристика еколого–ценотичного профілю через Коростишівський гранітний кар’єр. Біологічні дослідження – 2020. pp. 431-433.

Самойленко, Л. П., Шинкаренко, І. А. (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІТОПЛАНКТОНУ р. КАМ’ЯНКА (м. ЖИТОМИР). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 252-254.

Самойленко, Л. П., Шелюк, Ю. С. (2013) Різноманіття Фітопланктону р. Ірша поблизу смт. Іршанськ. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 58-60.

Самчик, Д. Р., Гарбар, О. В. (2017) Зміни надземної фітомаси синантропної рослинності м. Житомира. Наукове електронне видання Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. p. 12.

Саух, В. А., Пацюк, М. К. (2012) Голі амеби Ємільчинського району. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 24-25.

Сергійчук, О. С., Киричук, Г. Є. (2015) Особливості розподілу каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis, за дії високих концентрацій сечовини. Дипломна робота.

Сергійчук, О. М., Гарбар, О. В. (2015) Динаміка формування дерев'янистої рослинності на відвалах Норинського гранітного кар'єру. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 292-293. ISSN УДК 581.524.34

Сидоровский, С. А. (2012) Фауна ракообразных урочища "Горелая долина". Other. LAP Lambert Academic Publishing, Германия.

Ситник, Ю. М., Осадча, Н. М., Шевченко, П. Г., Киричук, Г. Є., Забитівський, Ю. М., Хомік, Н. В., Сидоренко, М. М., Майструк, І. А. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку озеро Чорне Велике (огляд). Заповідна справа в Україні, 15 (2). pp. 104-105.

Ситник, Ю. М., Шевченко, П. Г., Майструк, І. А., Сидоренко, М. М., Осадча, Н. М., Хомік, Н. В., Хамар, І. С., Забитівський, Ю. М., Назарук, К. М., Киричук, Г. Є. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Луки-Перемут. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. pp. 91-97.

Ситник, Ю. М., Шевченко, П. Г., Майструк, І. А., Сидоренко, М. М., Осадча, Н. М., Хомік, Н. В., Хамар, І. С., Забитівський, Ю. М., Назарук, К. М., Киричук, Г. Є. (2009) Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: оз. Пісочне. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10–13 вересня 2009 р.. pp. 98-106.

Ситник, Ю. М., Арсан, О. М., Киричук, Г. Є., Ляшенко, А. В., Вітовецька, Т. В. (2012) Вміст важких металів в органах та тканинах молюсків деяких водойм міської зони Києва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (51). pp. 230-236. ISSN 2078-2357

Скакальська, О. І., Баточенко, В. М., Скоропляс, І. О. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ PINGUICULA VULGARIS L. В МЕЖАХ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗОЛОЧІВКА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 428-430.

Скоропляс, І. О. (2014) ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ CARLINA ONOPORDIFOLIA BESSER EX SZAFER, KULCZ. ET PAWL (ASTERACEAE)В УКРАЇНІ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 430-434.

Слєпих, О. О. (2017) Мінливість основних параметрів жолудів дуба черешчатого (Quercus robur L.) в популяціях Донецької області на природоохоронних теріторіях. Біологічні дослідження – 2017. pp. 42-43.

Слідзевський, Б. Л., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляуія іонів купруму у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 61-62.

Смирнова, С. М., Кудіна, К. Ю. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПАРКОВОГО ЦЕНОЗУ «КАЗКА» МІСТА МИКОЛАЇВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 434-437.

Сокол, О. В. (2017) Вміст біологічно активних сполук у рослинах видів роду ARCTIUM L протягом онтогенезу. Біологічні дослідження – 2017. pp. 43-44.

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Василенко, О. Ф., Зинич, М. М., Вишневская, А. Е., Киричук, Г. Є., Мыслинская, Л. Н., Семений, Т. А. (1993) Влияние различных концентраций сульфата цинка на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius (Mollusca: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 27 (5). pp. 404-409.

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М. (2001) Влияние хлорида железа (III) на гематологические показатели катушки Planorbarius corneus (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) в норме и при инвазии партенитами трематод. Паразитология, 35 (2). pp. 109-113.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Киричук, Г. Є. (2002) On the possibility to use molluscs in radioecological monitoring of freshwater ekosystems. Folia malacologica.

Стадниченко, А. П., Мисечко, Л. Е., Шепель, А. Н. (1985) Влияние фенольной интоксикации на содержание каротиноидных пигментов в гемолимфе пресноводных моллюсков (Pulmonata, Lymnaeidae и Bulinidae) в норме и при заражении партенитами трематод. Паразитология. pp. 101-104.

Старосила, Є. В. (2014) МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЛКОВОДНОЇ ЗОНИ ВОДОСХОВИЩА. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 254-257.

Сумароков, А. М. (2009) К определению понятия «аграрная биогеоценология». ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна наукова конференція. pp. 29-30.

Сухініч, А. М., Муж, Г. В. (2015) Ступінь ураження омелою видів роду Populus у парковій зоні «Гідропарк» міста Житомира. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 44-46.

Т

Труфаненко, Д. А., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляція іонів кадмію у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 62-64.

Труфаненко, Д. А., Гуторчук, С. Л. (2013) Техногенне забруднення водного середовища іонами заліза. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 64-65.

У

Унгурян, В. В., Константиненко, Л. А. (2013) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Рeritrichia) Богунського карєру (м. Житомир). Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 151-152.

Ф

Фаріон, І. І., Міхеєва, Г. М. (2016) Активізація пізнавальних інтересів студентів в ході польових практик. Біологічні дослідження - 2016. pp. 306-307.

Фаріон, І. І., Міхеєва, Г. М. (2016) Методика використання задач і вправ під час викладання теми "Тип членистоногі". Біологічні дослідження - 2016. pp. 304-306.

Фокін, А. В. (2014) ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ СУЧАСНОЮ СТРУКТУРОЮ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 394-396.

Фокін, А. В., Стаднік, Л. В. (2014) КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ АСОРТИМЕНТУ ПЕСТИЦИДІВ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 440-442.

Фокін, А. В., Філіпова, К. Є. (2014) І. М. КРАСИЛЬЩИК – УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ РОСІЙСЬКОЇ ЕНТОМОЛОГІЇ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів.. pp. 396-398.

Фролова, Ю. М. (2014) Динамічні зміни рослинного покриву суходільних луків Новгород-Сіверського району Чернігівської області. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 89-92.

Х

Хланта, Г. М. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПЛАВИ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ р. УДАЙ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 443-446.

Хлань, Т. В., Константиненко, Л. А. (2013) Видове різноманіття круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Peritrichia) р. Кам'янка. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 153-154.

Хомутовська, Н. А., Шелюк, Ю. С. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ р. УБОРТЬ (с. РУДНЯ-ХОЧИНСЬКА ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н.). «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 257-259.

Хомутовська, Н. А., Шелюк, Ю. С. (2015) Структура водоростевих угруповань літнього планктону р. Тетерів. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 204-206.

Хомутовська, Н. О., Шелюк, Ю. С. (2015) Водоростеві угрупування планктону р. Тетерів. Магістерська робота.

Хом’як, І. В. (2006) Особливості територіальної диференціації екотопів лісових формацій Словечансько-Овруцького кряжа. Український ботанічний журнал, 63 (2). pp. 236-242. ISSN 0372-4123

Хом’як, І. В. (2011) ФІТОІДИКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ПРИРОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Экосистемы, их оптимизация и охрана (5). pp. 58-65.

Хом’як, І. В. (2013) Фітоіндикаційний аналіз трансформаційних процесів водно болотних угідь. Заповідна справа в Україні, 19 (1). pp. 38-42. ISSN 1729-7184

Хом’як, І. В., Дідух, Я. П. (2009) Нова знахідка cypripedium calceolus L. (orchidaceae) на Житомирському Поліссі. Український ботанічний журнал, 66 (6). pp. 820-824. ISSN 0372-4123

Хом’як, І. В., Дідух, Я. П. (2005) Територіальний розподіл лісових екосистем Словечансько-Овруцького кряжу. український фітоценологічний збірник (1). pp. 92-107.

Хом’як, І. В. (2011) ПРОБЛЕМА ЕКОТОНУ В КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ. НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. Біологія та екологія, 119. pp. 70-72. ISSN 0372-6436

Хом’як, І. В., Дідух, Я. П. (2009) НОВА ЗНАХІДКА CYPRIPEDIUM СALCEOLUS L. (ORCHIDACEАE) НА ЖИТОМИРСЬКОМУ ПОЛІССІ. Український ботанічний журнал, 66 (6). pp. 820-824. ISSN 0372-4123

Ц

Цегельник, Т. В., Пацюк, М. К. (2015) Особливості розподілу голих амеб в різних типах водойм Центрального Полісся України. Магістерська робота.

Ціпоренко, О. Л. (2014) ВПЛИВ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН НА ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФОТОСИНТЕТИЧНО-АКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ ВИДІВ РОДУ MISCANTHUS В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 92-94.

Ч

Чернишенко, Л. Ю., Корнійчук, Н. М. (2013) Стан вивчення перифітону малих річок україни та перифітону Житомирського Полісся. Біологічні дослідження - 2013. pp. 66-67.

Ш

Шапіренко, Д. В., Корнійчук, Н. М. (2013) Динаміка водоростевих обростань штучних субстратів р. Кам’янка. Біологічні дослідження - 2013. pp. 67-68.

Шевченко, С. І., Маньковська, Л. М. (2014) АУТОФАГІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АПОПТОЗНИХ ВЕЗИКУЛ В РОСЛИННИХ КЛІТИНАХ ПРИ БАКТЕРІАЛЬНІЙ ІНФЕКЦІЇ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 94-96.

Шелюк, Ю. С. (2018) Біоіндикаційний аналіз видового складу фітопланктону річки Перга (басейн Прип'яті). Матеріали І Всукраїнської наук.-практич. конф. [«Водні екосистеми та їх біорізноманіття»] (Житомир, 11–12 квітня, 2018 р.). pp. 93-95.

Шелюк, Ю. С. (2009) Концентрація хлорофілу α фітопланктону р. Тетерів та її динаміка. Український ботанічний журнал, 66 (2). pp. 264-271. ISSN 0372-4123

Шелюк, Ю. С., Гриневич, В. С. (2018) Різноманіття фітопланктону водно-болотного угіддя Горохівка (Овруцький р-н, Житомирська обл). Біологічні дослідження - 2018. pp. 171-172.

Шелюк, Ю. С., Карповець, Р. М. (2020) Фітопланктон водно-болотного масиву Сира Погоня (Рівненська область). Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття - 2020. pp. 63-64.

Шелюк, Ю. С., Козин, Ю. О. (2016) Оцінка екологічного стану екосистеми Соколовського кар’єру (м. Житомир) за різноманіттям фітопланктону. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі. pp. 91-93.

Шелюк, Ю. С., Константиненко, Л. А. (2021) Особливості формування домінантного комплексу фітопланктону у водних об’єктах різного типу. Нотатки сучасної біології (2(2)). pp. 3-7. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С., Корнійчук, Н. М. (2009) Таксономическое разнообразие водорослевых сообществ р.Тетерев (Украина). Альгологія, 19 (3). pp. 284-293. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С., Кравцова, О. В. (2015) Екологічна оцінка стану екосистем малих річок за біорізноманіттям фітопланктону та продукційними характеристиками водоростей. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)., 7 (1). pp. 1-140. ISSN 2078-8673

Шелюк, Ю. С., Щербак, В. І. (2009) Екологiчна характеристика фiтопланктону водосховищ р. Тетерiв. Доповіді національної Академії наук України (9). pp. 205-208.

Шелюк, Ю. С., Щербак, В. І., Козин, Ю. О. (2017) Піонерні сукцесії фітопланктону водойм антропогенного походження. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки. pp. 109-115. ISSN 1729-360Х

Шикирява, В. П., Константиненко, Л. А. (2013) Особливості біології круговійчастих інфузорій. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 155-156.

Широкопояс, О. В., Гарбар, Д. А. (2015) Диференціація комплексів дощових червів у міських екосистемах. дипломна робота.

Широкопояс, О. В., Гарбар, Д. А. (2015) Порівняльний аналіз комплексів дощових червів урбанізованих та природних екосистем на прикладі м. Новограда-Волинського. Магістерська.

Шкилюк, Ю. В., Хом’як, І. В. (2020) Еколого-ценотичний профіль долини річки Тетерів на межі Полісся і лісостепу. Біологічні дослідження – 2020. pp. 235-237.

Штогун, А. О., Сидор, І. В., Заболотна, В. П. (2014) ВПЛИВ МІКРОДОБРИВА АВАТАР 1 НА АЗОТФІКСУВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ СОЇ КУЛЬТУРНОЇ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 96-99.

Щ

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2005) Континуальність та дискретність річкового фітомікроепіфітону. Доповіді національної академії наук України (9). pp. 208-212. ISSN 1025-6415

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2005) Оцінка стану Житомирського водосховища за структурою фітомікроепілітона. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Наука і освіта 2005, 17. pp. 90-92.

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2005) Роль фітомікроепіфітона у формуванні якості середовища для іхтіофауни Житомирського водосховища. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів. pp. 300-302.

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2004) Різноманіття фітомікроепілітону Житомирського водосховища та річки Тетерів. Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. pp. 153-154.

Щербак, В. І., Корнійчук, Н. М. (2007) Фитомикроэпифитон плесов и перекатов реки Тетерев (Украина). Альгологія, 17 (2). pp. 191-202. ISSN 0868-8540

Щербак, В. І., Кузьминчук, Ю. С. (2006) Фитопланктон реки Тетерев в условиях неоднородности формирования речного стока (Украина). Альгологія, 16 (1). pp. 81-91. ISSN 0868-8540

Щербак, В. І., Кузьмінчук, Ю. С. (2006) Екологічна характеристика фітопланктону річкової екосистеми (на прикладі р. Тетерів). Український ботанічний журнал, 63 (1). pp. 47-55. ISSN 0372-4123

Щербак, В. І., Семенюк, Н. Є., Задорожна, Г. М. (2017) Екологічні наслідки спрацювання рівнів водойми-охолоджувача ЧАЕС на різноманіття водоростей різних екологічних груп. Біологічні дослідження – 2017: Збірник наукових праць. pp. 152-153.

Щербак, В. І., Сиренко, Л. А., Корнейчук, Н. Н. (2006) Структура сообществ водорослей фитомикроєпилитона реки Тетерев (Украина). Альгология, 16 (3). pp. 355-363. ISSN 0868-8540

Щербак, В. І., Сіренко, Л. Я., Корнійчук, Н. М. (2005) Фітомікроепіфітон різнотипних ділянок річки Тетерів: структура та пігментний комплекс. Український ботанічний журнал, 62 (3). pp. 423-430. ISSN 0372-4123

Щербак, В. І., Якушин, В. М., Плігін, Ю. В., Корнійчук, Н. М. (2009) Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р.Тетерів. Доповіді національної академії наук України (8). pp. 198-204. ISSN 1025-6415

Щербак, В. И., Кузьмінчук, Ю. С. (2007) Встречаемость видов и разнообразие планктонных водорослей р. Тетерев и ее водохранилищ (Украина). Альгология, 17 (3). pp. 336-344.

Я

Яворівський, Р. Л., Стахурська, М. В. (2017) Видовий склад родини Fabaceae L. у флорі Бережанського району Тернопільської області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 45-46.

Яковчук, Л. В., Перепелиця, Л. О. (2017) Розподіл іонів Pb2+ у системі вода–донні відклади–рослини річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 153-155.

Якотюк, Л. О., Перепелиця, Л. О. (2016) Сезонна динаміка вмісту важких металів у вегетативних органах Ceratophyllum Demersum L. Біологічні дослідження – 2016. pp. 109-111.

Ярошовець, А. В., Муж, Г. В. (2015) Ліхеноіндикація атмосферного повітря м. Коростень. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 310-312.

Яцкевич, Ю. Ю., Константиненко, Л. А. (2015) Видовий комплекс перітрих (Ciliophora, Peritrichia) р. Тетерів. Магістерська робота.

This list was generated on Thu Dec 7 11:30:45 2023 EET.