Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 64.

Kudryk, Y. Y. and Zinovchuk, A. V. (2012) The Effect of Current Crowding on the Internal Quantum Efficiency of InAsSb/InAs Light-Emitting Diodes. Technical Physics Letters, 38 (5). pp. 14-20. ISSN 1090-6533

Kudryk, Y. Y. and Ткаченко, О. К. and Zinovchuk, A. V. (2012) Temperature-dependent efficiency droop in InGaN-based light-emitting diodes induced by current crowding. Semiconductor Science Technology, 27 (5).

Sachenкo, А. V. and Belyaev, А. Е. and Boltovets, N. S. and Konaкova, R. V. and Kudryк, Y. Y. and Novytsкyі, S. V. and Sheremet, V. N. and Lі, J. and Vіtusevіch, S. А. (2012) A new mechanism of contact resistance formation in ohmic contacts to semiconductors with high dislocation density. Materials of a conference [31st International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2012)], (Zurich, Switzerland, 29 July — 3 August, 2012 y.). p. 49.

Sachenкo, А. V. and Belyaev, А. Е. and Boltovets, N. S. and Konaкova, R. V. and Kudryк, Y. Y. and Novytsкyі, S. V. and Sheremet, V. N. and Lі, J. and Vіtusevіch, S. А. (2012) Mechanism of contact resistance formation in ohmic contacts with high dislocation density. Journal of Applied Physics, 111 (8). 083701-083701. ISSN 0021-8979

Sorokіn, V. М. and Konakova, R. V. and Kudryk, Y. Y. and Zinovchuk, A. V. (2012) Technique and setup for diagnostics of p-n junction–package thermal resistance in high-power gallium nitride LEDs. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 15 (12). pp. 124-128. ISSN 1605-6582

Алпатова, О. М. (2012) Розподіл черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) в водоймах українського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (4(53)). pp. 27-34. ISSN 2078-2357

Аннамухаммедов, А. О. and Васільєва, Л. А. and Буханевич, Н. В. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource]

Беляев, А. Е. and Саченко, А. В. and Болтовец, Н. С. and Иванов, В. Н. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Матвеева, Л. А. and Миленин, В. В. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2012) Влияние микроволнового облучения на сопротивление омических контактах Au-TiBx-Ge-Au-n+-n+-n++-GaAs(InP). Физика и техника полупроводников, 46 (4). pp. 558-561. ISSN 0015-3222

Буханевич, Н. В. (2012) Методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики» 21-22 вересня 2012 року. pp. 50-53.

Васильева, Л. А. and Янович, Л. М. (2012) Особенности окраски мягкого тела моллюсков подсемейства Unionidae (Bivalvia, Unionidae). Збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії". pp. 112-113.

Васильєва, Р. Ю. (2012) Застосування особистісно орієнтованого підходу в процесі підготовки майбутніх учителів "Основ безпеки життєдіяльності". Discussion Paper. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, Україна.

Малинівська, Л. І. (2012) Значення усвідомленої поведінки студентів при надзвичайних ситуаціях. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 283-288.

Малинівська, Л. І. (2012) Культура безпеки, як структурний компонент базової культури особистості і невід’ємна складова професійної культури майбутнього фахівця. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі Збірник наукових статей. pp. 161-167. ISSN 978-966-97260-1-8

Малинівська, Л. І. (2012) Оволодіння студентами системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 97-99. ISSN 2076-6173

Малинівська, Л. І. (2012) Формування нового мислення, цілісного знання, практичного вміння в учнів необхідного для прийняття обґрунтованих рішень у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім В.О. Сухомлинського Випуск 1.35 "Педагогічні науки" (1.39). pp. 180-183. ISSN 2078-2128

Малинівська, Л. І. and Алпатова, О. М. (2012) Методичні рекомендації до виконання практично-лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільний захист» для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» денного відділення. [Teaching Resource]

Мелещенко, А. А. (2012) Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Наукове видання Історико-педагогічний альманах. ВИПУСК 2 (2). pp. 94-97.

Мелещенко, А. А. (2012) Розвиток методів і засобів навчання євреїв у початкових освітніх закладах Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Формування особистості студента: професія, суспільство, сім'я: матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів, 18-19 травня 2011 р.. pp. 88-99.

Мелещенко, А. А. (2012) Роль общественных институций в формировании концепции еврейского школьничества Волыни второй половины ХІХ – начало ХХ вв. Материалы международной научно-практической конференции "21 век: фундаментальная наука и технологии" 24-25 декабря 2012. pp. 79-83. ISSN 1481971530

Мелещенко, А. А. (2012) Хедер – Єврейська початкова школа на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Науково-методичний журнал "Початкова школа". випуск 2/ (512) лютий 2012 (2). pp. 53-54. ISSN 0131-5358

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Алгоритмічний підхід до розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики " Тиск твердих тіл, рідин і газів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Аналіз і методика вивчення розділу курсу фізики "Електричне поле". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Координатний метод розв'язування задач з механіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Лабораторні заняття з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення механічних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення основ термодинаміки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика вивчення теплових і електричних явищ у 8 класі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика проведення комбінованого уроку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків вивчення нового матеріалу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків, присвячених розв’язуванню задач з фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Міжпредметні звязки у навчанні фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Наочні засоби навчання фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Організаційні форми навчальних занять із фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Організація і методика проведення екскурсій з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Планування навчальної роботи вчителя фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Розвиток знань учнів про будову і властивості речовини при вивченні фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Розвязування задач з фізики як метод навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Самостійна робота учнів з фізики в середній школі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Аналіз і методика вивчення теми "Закони постійного струму". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Вивчення агрегатних станів речовини в шкільному курсі фізики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення електромагнітних коливань і хвиль. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика вивчення основ електромагнетизму. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методика розвитку знань учнів про гравітаційну взаємодію. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Методичні основи вивчення теми "Світлові кванти". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. and Свищ, Б. В. (2012) Науково-методичні основи вивчення оптики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мисечко, Є. М. and Федьович, М. В. (2012) Методика проведення уроків систематизації і узагальнення знань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новицкий, С. В. (2012) Електрофізичні характеристики контактів Au-Ge-TiB2-Au до InP після проходження швидкої термічної обробки. збірник тез [Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2012»]. pp. 236-238.

Новицкий, С. В. (2012) Методологические аспекты измерения удельного контактного сопротивления TLM методом с радиальной геометрией контактов. Сборник научных трудов. [V Международная науч. конф. «Материалы и структуры современной электроники»], (Минск, Беларусь, 10—11 октября, 2012 г.). pp. 60-62.

Новицкий, С. В. (2012) Омические контакты к фосфиду индия. Петербургский журнал электроники (1). pp. 24-40.

Саченко, А. В. and Беляев, А. Е. and Бобыль, А. В. and Болтовец, Н. С. and Виноградов, А. О. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2012) Наноэлектронные эффекты в удельном контактном сопротивлении полупроводниковых структур с высокой плотностю дислокаций. Тезисы докладов [III Международная конференция «Наноструктурные материалы – 2012: Россия – Украина – Беларусь»], (Санкт-Петербург, Россия, 19—22 ноября, 2012 г.). p. 37.

Саченко, А. В. and Беляев, А. Е. and Бобыль, А. В. and Болтовец, Н. С. and Иванов, В. Н. and Капитанчук, Л. М. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Миленин, В. В. and Новицкий, С. В. and Саксеев, Д. А. and Тарасов, И. С. and Шеремет, В. Н. and Яговкина, М. А. (2012) Температурная зависимость контактного сопротивления омических контактов на основе соединения АIIIВV с высокой плотностью дислокаций. Физика и техника полупроводников, 46 (3). pp. 348-355. ISSN 0015-3222

Саченко, А. В. and Беляев, А. Е. and Болтовец, Н. С. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. and Быков, Ю. В. and Егоров, Ю. В. and Еремеев, А. Г. (2012) Влияние микроволнового излучения на механизм токопереноса в омических контактах к соединениям А3В5. Труды конфиренции. [VIII Международ. науч. конф. «Радиационно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах»], (Томск, Россия, 2012, 14—26 октября). pp. 333-336.

Семенець, Л. М. (2012) Формирование профессионально-педагогической готовности к развитию математических способностей старшеклассников: результаты педагогического эксперимента. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 270-273.

Семенець, Л. М. (2012) Зміст і структура технології розвитку математичних здібностей у старшокласників. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія:Педагогіка.Випуск 41 (41). pp. 154-157.

Семенець, Л. М. (2012) Методичні аспекти розвитку математичних здібностей у старшокласників. Сучасний підручник: реалії та перспективи//Збірник наукових праць. pp. 183-190.

Ткаченко, О. К. and Зіновчук, А. В. and Рудніцький, В. Л. (2012) Методика наукових досліджень. Видавництво ЖДУ, ЖДУ.

Ткаченко, О. К. and Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Електродинаміка". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К. and Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Електрообладнання кабінету фізики". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К. and Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Коливання і хвилі". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К. and Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Механіка". [Teaching Resource]

Ткаченко, О. К. and Федьович, М. В. (2012) Практикум з шкільного фізичного експерименту "Молекулярна фізика. Термодинаміка". [Teaching Resource]

Ткаченко, А. К. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2012) Влияние быстрого термического отжига и СВЧ на удельное сопротивление омических контактов к InP и GaAs. Материалы конференции. [Международная научно-техническая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы физики»], (Саранск, Россия, 28—30 мая, 2012 г.), 1. pp. 68-72.

This list was generated on Wed Aug 4 08:11:33 2021 EEST.