Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Number of items: 84.

Є

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2014) Морфометричні індекси молюсків роду Unio в нормі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 77-81. ISSN 1729-360Х

І

Івашків, Т. М. and Межжерін, С. В. (2014) Розмірно-вікова структура популяцій та трематодна інвазія калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia, Viviparidae) у водоймах Полісся. [Experiment] (Unpublished)

Івашків, Т. М. and Уваєва, О. І. (2014) ЧАСОВА МІНЛИВІСТЬ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ КАЛЮЖНИЦІ РІЧКОВОЇ (PECTINIBRANCHIA, VIVIPARIDAE). Біологічні дослідження 2014. pp. 146-147.

А

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2014) Становлення системи найпростіших. Materialy X mezinarodni vědecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy - 2014». pp. 58-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Альохіна, О. В. and Горбань, І. М. and Корусь, М. М. and Кошовий, В. В. and Матейчик, В. І. and Ященко, П. Т. (2014) Еволюція стану екосистем біорезервату ЮНЕСКО "Шацький" в умовах інтенсифікації впливу кліматичних змін та антропогенних факторів. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 101-108. ISSN 2227-3220

Альохіна, О. В. and Горбань, І. М. and Кошовий, В. В. and Піць, Н. А. (2014) Управління розвитком природно-територіальних комплексів біорезервату "Шацький" на засадах сталого рохвитку. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 33-40. ISSN 2227-3220

Альохіна, О. В. and Корусь, М. М. and Кошовий, В. В. and Мельник, М. М. and Муравський, Л. І. and Сидорук, І. В. and Юрчук, П. В. (2014) Батиметричні дослідження озера Світязь: минуле, сучасніть та перспективи. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 24-32. ISSN 2227-3220

Б

Башта, А. -Т. В. (2014) Рукокрилі (Chiroptera)регіону НПП "Північне Поділля" і прилеглих територій: перші результати досліджень. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 304-309. ISSN 2227-3220

Бичева, Т. В. and Сорочинська, О. А. (2014) Екологічне виховання дітей дошкільного віку шляхом залучення до трудової діяльності у стінах дошкільного закладу. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria I praktyka - 2014» Filologiczne nauki. Pedagogiczne nauki, 4. pp. 102-104.

Биченко, Любов and Мельниченко, Р. К. (2014) Спогади про викладачів природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту. Природниче краєзнавство Житомирщини - Волині: історія та сучасність: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнеавчої конференції (21 листоп. 2013 року) - (Науковий збірник "Велика Волинь".Праці Житомирського науково-краєзнавчого тов. дослідників Волині (49). pp. 176-180. ISSN 2220-2544

Богданець, В. А. and Влаєв, А. А. (2014) Геоінформаційне картографування об`єктів природно-заповідного фонду. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 40-44. ISSN 2227-3220

Брошко, Є. О. (2014) Структурно-біомеханічні властивості довгих кісток кінцівок в ряду наземних хребетних. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. pp. 1-24.

Бусленко, Л. В. and Щепна, Л. В. (2014) Сукцесійні процеси люмбрицид (Oligochaeta, Lumricidae) в агроценозах Волинської височини. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 248-251. ISSN 2227-3220

Білецька, М. Г. and Демчук, В. В. and Сологор, К. А. (2014) Структура населення птахів екосистеми змішаного лісу на різних стадіях вторинної сукцесії. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 302-304. ISSN 2227-3220

Білецький, Ю. В. (2014) Поширення та кількісні характеристики представників родини Elateridae у соснових лісах Шацького національного природного парку. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 260-264. ISSN 2227-3220

В

Васільєва, Л. А. (2014) Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Біологічні науки (13(290). ISSN 1729-360Х

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Власенко, Р. П. and Унгурян, В. В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ ГРАКА (CORVUS FRUGILEGUS) НА ЖИТОМИРЩИНІ ТА В РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Materialy X mezinarodni vědecko-prakticka konference «Vědecky pokrok na přelomu tysyachalety -2014» 27 května – 05 června 2014 roku (20). pp. 44-46. ISSN 978-966-8736-05-6

Г

Ганущак, М. М. and Тарасюк, Н. А. (2014) Водний чинник у розвитку басейнової системи р.Стиру. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 56-61. ISSN 2227-3220

Гарлінська, А. М. (2014) Морфологічні та екологічні особливості молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 73-77. ISSN 1729-360Х

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Гриб, И. В. and Сондак, В. В. and Волошковец, О. В. (2014) О формировании трансграничного ихтиоэкологического резервата "Верхний Днепр". Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 269-276. ISSN 2227-3220

Гріневич, Я. Р. and Стадниченко, А. П. (2014) ВПЛИВ ГОЛОДУВАННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕМОЛІМФИ VIVIPARUS VIVIPARUS (GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA). [Experiment] (Unpublished)

Гріневич, Я. Р. and Стадниченко, А. П. (2014) ТОКСИКОТОЛЕРАНТНІСТЬ КАЛЮЖНИЦІ РІЧКОВОЇ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA, VIVIPARIDAE) ДО ДІЇ ІОНІВ ЦИНКУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЛЬ ЇЇ У БІОІНДИКАЦІЇ СТАНУ ОСТАННЬОГО. [Experiment] (Unpublished)

Гугля, Ю. О. (2014) Мінуючі мушки підродини Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) північного сходу України (фауна, морфологія, екологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Д

Десятник, В. В. (2014) Методика побудови палеогеографічних карт за допомогою ГІС: MapInfo Professional i Vertical Maper. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 45-51. ISSN 2227-3220

Довженко, Ю. М. and Стадниченко, А. П. (2014) Вплив сульфату міді на серцеву діяльність ставковика озерного. [Experiment] (Unpublished)

Е

Ермошина, Т. В. and Васильева, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлинская, А. Н. and Гирин, В. К. and Костюк, В. С. and Макарова, Н. Н. and Павлюченко, Л. В. and Сиваева, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья. Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной научно-практической екологической конференции. pp. 131-132. ISSN 978-5-9571-1002-6

Ж

Жморщук, М. В. and Акімов, І. А. (2014) ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) БАСЕЙНУ РІЧКИ ТЕТЕРІВ. [Experiment]

З

Захарченко, О. Ю. and Янович, Л. М. (2014) БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ВОДОЙМ БАСЕЙНУ ДНІПРА ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (BIVALVIA, UNIONIDAE). ЖДУ ім. І.Франка.

Зузук, Ф. В. and Залеський, І. І. and Сухомлін, К. Б. and Ященко, П. Т. and Юрчук, П. В. (2014) Шацький національний природний парк: минулє, сьогодення, майбутнє. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 8-18. ISSN 2227-3220

К

Карпюк, З. К. (2014) Структурно-функціональна організаціята міжнародне значення Шацького екомережоформувального вузла в екологічній мережі Волинського Полісся. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 119-127. ISSN 2227-3220

Кліменко, М. С. and Сорочинська, О. А. (2014) Підготовка майбутніх учителів біології до організації екологічних екскурсій. Біологічні дослідження – 2014. pp. 513-515.

Кобилинська, В. М. and Васільєва, Л. А. (2014) Молюски родини Unionidae р. Уж (видове багатство, поширення, популяційна структура). ЖДУ ім. І.Франка.

Козій, М. С. (2014) Мікроанатомічна організаія органів і тканин риб у природних і змінених умов існування. Мікроанатомічна організаія органів і тканин риб у природних і змінених умов існування. pp. 1-39. ISSN УДК 591.8:597.2/.5

Крамаренко, С. С. (2014) Формування патернів просторово-часової мінливості наземних молюсків: мультимасштабний підхід. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Кулик, Н. В. and Сорочинська, О. А. (2014) Дитяча художня природознавча література, як засіб екологічного виховання дітей дошкільного віку. Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на ХХІ век», Педагогически науки, 16. pp. 80-82.

Куліш, А. В. (2014) Структура і динаміка поселень карасів (Carassius Jarocki,1822) водойм східної України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Л

Лавренюк, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2014) Таксономічна і трофічна структура угруповань гетеротрофних джгутикових річки Прип'ять. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Лебедь, М. В. and Межжерін, С. В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ АКВАКУЛЬТУРИ РІЧКОВИХ РАКІВ РОДУ ASTACUS В УМОВАХ ДЕКОРАТИВНОГО АКВАРІУМУ. [Experiment] (Unpublished)

Лисак, О. О. and Шевченко, П. Г. and Цедик, В. В. (2014) Аналіз морфометричних показників коропа кої японської лінії Cyprinus carpio. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 276-281. ISSN 2227-3220

М

Межжерин, С. В. and Андрийчук, Т. В. and Бабко, Р. В. and Кузьмина, Т. Н. (2014) Экологическая альтернативность близких видов пресноводных моллюсков живородок Viviparus и V.contectus (Gastropoda, Viviparidae): ретроспектива и современное состояние. Природничий альманах. Біологічні науки.. pp. 105-113.

Мельниченко, Р. К. (2014) Проблема готовності вчителів біології до роботи в умовах профільної організації навчання. Вісник Житомирського державного університету (6(78)). pp. 141-147.

Мошківський, І. М. and Васільєва, Л. А. (2014) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (BIVALVIA, UNIONIDAE) СТОЯЧИХ ВОДОЙМ ЖИТОМИРЩИНИ (ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Мшанецька, С. В. and Васільєва, Л. А. (2014) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ ЖИТЛОВИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТОМИРЩИНИ (ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ). [Experiment] (Unpublished)

Мшанецька, С. В. and Янович, Л. М. (2014) Обґрунтування необхідності створення гідрологічного заказника для збереження Unionidae у річці Случ. ЖДУ ім. І. Франка.

Н

Надольний, А. О. (2014) Павуки надродини Lycosoidea (Arachnida, Aranei) Криму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Нікуліна, Т. В. (2014) Жуки-короїди (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) південного сходу України (фауна, географічне поширення, особливості біології). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата білогічних наук. pp. 1-22.

О

Онопрієнко, В. П. and Митяй, І. С. (2014) Порівняльна характеристика морфометричних показників бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) прісних та солоних водойм України. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць. pp. 291-295. ISSN 2227-3220

Охрамович, О. В. and Мельниченко, Р. К. (2014) ДИДАКТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЦИТОЛОГІЯ І ГІСТОЛОГІЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. [Experiment] (Unpublished)

П

Павлюченко, О. В. and Уваєва, О. І. (2014) Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика. Вид-во ЖдУ ім. Івана Франка, Житомир.

Полякова, Н. О. and Король, П. П. and Вакулюк, Л. А. (2014) Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 51-56. ISSN 2227-3220

Прохоров, О. В. (2014) Жуки-златки (Coleoptera, Buprestidae) лісостепової та степової зон України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Пусташинська, Т. М. and Межжерин, С. В. (2014) Еколого-ценотична характеристика діагностичних видів класу Robinienta. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Пусташинська, Т. М. and Стадниченко, А. П. (2014) Еколого-ценотична характеристика діагностичних видів класу Robinietea. [Experiment] (Unpublished)

Р

Романенко, В. Д. and Щербак, В. И. and Якушин, В. М. and Семенюк, Н. Е. (2014) Методологические подходы к изучению биоразнообразия объектов природно-заповедного фонда Украины. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 151-156. ISSN 2227-3220

С

Савчук, К. А. and Сорочинська, О. А. (2014) Формування у дітей дошкільного віку мотивації ведення здорового способу життя. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 467-470.

Смоленський, О. О. (2014) Структура угрупувань зоопланктону водойм Київської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 244-248. ISSN 2227-3220

Снегин, Э. А. and Артемчук, О. Ю. (2014) Морфогенетический анализ популяций Helix pomatia L. (Pulmonata, Helicidae) Юго-Восточной и Восточной части современного ареала. Экологическая генетика, 12 (4). pp. 25-37. ISSN 1811-0932

Сорочинська, О. А. (2014) Модель подготовки будущего учителя биологии к внеклассной эколого-натуралистической работе с учениками основной школы. Научно-теоретический и практический журнал ОРАЛДИҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ. (52). pp. 26-36.

Стадниченко, А. П. (2014) Влияние сернокислого железа на быстрые поведенческие и физиологические реакции катушки роговой (Molluska: Gastopoda: Pulmonata). Гидробиологический журнал, 50 (4). pp. 45-50. ISSN 0375-8990

Стадниченко, А. П. (2014) МЕТАЦЕРКАРІЇ ТРЕМАТОД (PLATHELMINTHES, TREMATODA) – ПАРАЗИТИ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ УКРАЇНИ. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (65). pp. 288-295. ISSN 2075-5236

Стадниченко, А. П. (2014) On the Records of a New for Ukrainian Fauna Mollusk Species Micromenetus dilatatus (Gastropoda, Planorbidae). Вестник зоологии, 48 (2). p. 189. ISSN 0084-5604

Стадниченко, А. П. (2014) Вплив іонів заліза і трематодної інвазії на легеневе дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca, Lymnaeidae). Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 256-260. ISSN 2227-3220

Стадниченко, А. П. and Иззатуллаев, З. И. (2014) Влияние натриевой селитры на содержание гемоглобина в гемолимфе роговой катушки (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) интактной и инвазированной трематодами. Научный вестник Самаркандского Госуниверситета. pp. 103-107.

Стадниченко, А. П. and Уманець, О. І. (2014) Вплив мінеральних добрив на вміст загального білка в гемолімфі калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae) у нормі і за інвазії трематодами. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1 (58)). pp. 50-54. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П. and Иззатуллаев, З. И. and Ющенко, А. К. (2014) Влияние депрессивного состояния пресноводных экосистем на физико-химические показатели внутренней среды Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Научный вестник Самаркандского Госуниверситета (3В(85)). pp. 5-8. ISSN 2091-5446

Стах, В. О. and Хамар, І. С. (2014) Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 296-301. ISSN 2227-3220

Сташкевич, Д. Р. and Васільєва, Л. А. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ТА ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (BIVALVIA, UNIONIDAE) ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ. [Experiment] (Unpublished)

Степанюк, А. О. and Сорочинська, О. А. (2014) Співпраця сім'ї та дошкільного навчального закладу в полегшенні процесу адаптації дитини до садочка. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 211-214.

Степарук, Л. В. and Мельниченко, Р. К. (2014) Екологія вірменської скельної ящірки (Darevscia armeniaca) на Житомирщині. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Сычев, А. А. and Снегин, Э. А. (2014) Плодовитость и эффективная численность популяций Helicopsis striata Muller (Gastropoda, Pulmonata, Helicoidea) на территории юга Среднерусской возвышенности. Научные ведомости Серия Естественные науки, Выпуск 29 (194). pp. 76-83. ISSN УДК 594.382.4.574.3.575.22

Сідоровський, С. А. and Каргапольцева, И. А. and Холмогорова, Н. В. (2014) Новые материалы к фауне Anostraca, Notostraca, Conchostraca Удмуртской республики. Амурский зоологический журнал. pp. 12-14.

Сінельникова, І. В. and Межжерін, С. В. (2014) ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ФОНОВИХ ВИДІВ П’ЯВОК ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. [Experiment] (Unpublished)

Т

Танська, В. В. (2014) Методика навчання природознавства у початковій школі Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Тарасова, Ю. В. (2014) Особливості утримання та розмноження Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в умовах лабораторного акваріума. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 90-94. ISSN 1729-360Х

У

Унгурян, В. В. and Акімов, А. І. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ ГРАКА (CORVUS FRUGILEGUS) НА ЖИТОМИРЩИНІ. ЖДУ ім. Івана Франка.

Утєвський, С. Ю. (2014) Закономірності видоутворення і філогенезу п'явок (Hirudinida). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Х

Халтурин, М. Б. and Шевченко, П. Г. and Цедик, В. В. (2014) Видове різноманіття іхтіофауни басейну річки Південний Буг. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 287-291. ISSN 2227-3220

Ц

Царук, О. А. and Гарлінська (Лейченко), А. М. (2014) Умови утримання Physella acuta (Gastropoda, Pulmonata, Physidae) в шкільному кабінеті біології. ЖДУ ім. Івана Франка.

Циба, А. О. (2014) Сучасна іхтіофауна річки Стугна, як віддзеркалення стану рибного населення малих річок басейну Середнього Дніпра. Сучасна іхтіофауна річки Стугна, як віддзеркалення стану рибного населення малих річок басейну Середнього Дніпра. ISSN УДК 597.2/.5 (282.247.32-197.4)

Щ

Щекотурова, Т. С. and Гарлінська (Лейченко), А. М. (2014) Видовий склад, морфологічна мінливість та екологічні особливості річкових раків роду Astacus з водойм України. ЖДУ ім. Івана Франка.

Ю

Ющенко, А. К. and Стадниченко, А. П. (2014) Вплив повного голодування на фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata). ЖДУ ім. І.Франка.

Я

Янович, Л. М. (2014) Сезонність розмноження та його особливості у видів підродини Unioninae (Mollusca, Unionidae) фауни України. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13(290). pp. 94-97. ISSN 1729-360Х

This list was generated on Mon Jun 21 13:55:53 2021 EEST.