Items where Author is "Ковальчук, В. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Article

Ковальчук, В. А. (2022) Педагогічне партнерство як основа розвитку сучасної системи освіти та інституту сім’ї. Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: зб. наук. праць за матер. міжрегіонального науковометодичного онлайн-семінару (Хмельницький, 26 квітня 2022 р.). pp. 89-93.

Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. and Ковальчук, В. А. (2021) Psychological and pedagogical factors for maintaining the professional health of educators under quarantine restrictions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 14-23. ISSN 2663-6387

Скарбарчук, Іванна and Ковальчук, В. А. (2021) Особливості впровадження технології портфоліо учня у навчальний процес. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.). pp. 150-153.

Ковальчук, В. А. and Нечипорук, Н. Л. (2020) Application of "dialogue of cultures" approach in the course of intercultural competence development among military students of higher military educational institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (13). pp. 88-95. ISSN 2663-6387

Горай, О. В. and Ковальчук, В. А. (2020) The problem of reforming the training of nurses in Ukraine and Poland. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (100). pp. 80-88. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2018) Professional training of future teachters for work in the context of educational-uppbringing systems' variability. Scientific letters michal baludansky. pp. 67-72.

Ковальчук, В. А. (2017) Педагогічні технології підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 140-145. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2017) Творче освітньо-виховне середовище навчального закладу – важлива умова розвитку та самовдосконалення особистості. Креативна педагогіка (12). pp. 57-62.

Ковальчук, В. А. (2017) Формування творчого освітньо-виховного середовища у контексті вимог до особистості вчителя-інноватора. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць. pp. 43-47.

Ковальчук, В. А. (2016) Концептуальні положення та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 201-227.

Ковальчук, В. А. (2016) Стан професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (85)). pp. 63-67. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2015) Експериментальна робота з підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 51-58.

Ковальчук, В. А. (2015) Освітньо-виховна система сучасної школи. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 88-93.

Ковальчук, В. А. (2015) Підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем: досвід і перспективи. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів]. pp. 138-142.

Ковальчук, В. А. (2015) Формування у майбутніх вчителів професійної компетентності здійснювати педагогічну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 41-46.

Ковальчук, В. А. (2014) Дослідження освітньо-виховних систем у педагогічній науці ХХ століття. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання. pp. 209-228.

Ковальчук, В. А. (2014) Проблема розробки типології освітньо-виховних систем. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. pp. 151-161.

Ковальчук, В. А. (2014) Проблема розробки типології освітньо-виховних систем. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 151-160.

Ковальчук, В. А. (2014) Технологія формування у майбутніх учителів професійної компетентності здійснювати педагогічну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 117-125.

Ковальчук, В. А. (2013) До проблеми визначення сутності поняття «освітньо-виховна система»: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (79). pp. 74-80.

Ковальчук, В. А. (2013) Научные подходы к изучению образовательно-воспитательных систем. Философия, педагогика и социология в ХХІ веке (30). pp. 87-99.

Ковальчук, В. А. (2013) Становлення системного підходу дослідження педагогічних об’єктів та явищ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 32-38.

Ковальчук, В. А. (2012) Реалізація ідеї розвитку креативності особистості в сучасних освітньо-виховних системах. Нові технології навчання (71). pp. 101-104.

Ковальчук, В. А. (2012) Теоретичні основи проблеми дослідження освітньо-виховних систем. Нові технології навчання: (73). pp. 76-82.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. (2011) Особистісно орієнтована система внутрішньої діагностики навчальної діяльності студентів житомирського державного університету імені Івана Франка. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 386-403.

Ковальчук, В. А. (2011) Проблема подготовки будущих учителей к работе в условиях вариативности образовательно-воспитательных систем общеобразовательных заведений. Вектор науки Тольяттинского Государственного университета (2(5)). pp. 121-125.

Ковальчук, В. А. (2011) Формування в майбутніх учителів професійно-педагогічної компетентності розв’язувати соціально-педагогічні задачі. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 289-305.

Ковальчук, В. А. (2008) Освітньо-виховна система Коростишівської учительської семінарії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. pp. 26-29.

Ковальчук, В. А. (2008) Проблема дослідження виховних систем загальноосвітніх закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 50-53.

Ковальчук, В. А. (2008) Професійна підготовка майбутніх вчителів до роботи у різних виховних системах загальноосвітніх закладів. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 259-268.

Ковальчук, В. А. (2005) Виховні системи загальноосвітньої школи: сутність, структура, функціонування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 98-100.

Ковальчук, В. А. (2004) Технологія розв‘язання соціально-педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 87-97.

Ковальчук, В. А. (2003) До проблеми екологічної освіти школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 19-21.

Ковальчук, В. А. (2003) Методичні основи розв'язання соціально-педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 70-73.

Ковальчук, В. А. (2003) Проблема формування соціальної компетентності майбутніх учителів. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 110-113.

Ковальчук, В. А. (2002) Актуальність провідних ідей І.Огієнка у проблемі формування професійної компетентності майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 222-224.

Ковальчук, В. А. (2002) Соціальна компетентність вчителя як складова професійно-педагогічної компетентності. Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг. ред. проф. А.Й.Капської, 18. pp. 70-76.

Ковальчук, В. А. (2002) Соціальна компетентність: проблема визначення. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. (4). pp. 54-57.

Ковальчук, В. А. (2000) Формування у майбутніх учителів системи професійних умінь розв’язувати соціально-педагогічні задачі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 66-68.

Ковальчук, В. А. (1999) Педагогічні передумови виникнення соціально-педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 50-53.

Book Section

Ковальчук, В. А. (2015) Системний підхід у дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 279-296.

Monograph

Ковальчук, В. А. (2016) Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем: теорія, методика, практика. Documentation. Вид-во ЖДУ ім.І.Я.Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Ковальчук, В. А. (2011) Професійний саморозвиток майбутнього фахівця. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Book

Дубасенюк, О. А. and Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Вітвицька, С. С. and Горобець, С. М. and Лук'янова, Л. Б. and Самойленко, О. А. and Барановська, Л. В. and Корінна, Л. В. and Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Павленко, В. В. and Чернілевський, Д. В. (2015) Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал. Вінниця: Вид-во АМСКП.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Єремеєва, В. М. and Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Левківський, М. В. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Thesis

Ковальчук, В. А. (2016) Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Other thesis, Житомирський державний університет.

Ковальчук, В. А. (2016) Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. EngD thesis, Житомирський державний університет.

Teaching Resource

Ковальчук, В. А. (2018) Освітньо-виховні системи закладів середньої освіти: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Ковальчук, В. А. (2018) Робочий зошит з педагогіки /для студентів спеціальності 014.03 Середня освіта. Історія : посібник-практикум. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 28 10:30:38 2022 EEST.