Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Журавльова, Л. П. and Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2014) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Журавльова, Л. П. and Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2014) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 6. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Абаронова, Наталія Олександрівна (2014) Динаміка рефлексії особистісної якості «щедрий» у молодшому шкільному віці. [Experiment] (Unpublished)

Бурчак, Ольга Ігорівна (2014) Гендерні особливості особистісних властивостей військовослужбовців. [Experiment] (Unpublished)

Весельська, А. Л. (2014) Гендерний аспект лідерства: теоретичний аналіз. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 19-24. ISSN 2311-8466

Волинкін, К. В. (2014) Взаємозв’язок структури мотивації та розвитку самооцінки здібностей юнаків із проявами девіантної поведінки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Психологія масової поведінки». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Сучасні теорії глибинної психології». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Психологічний захист особистості від політичного маніпулювання у віртуальному просторі. Матеріали Міжвузівського наукового семінару «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року).. pp. 19-21.

Гавриловська, К. П. and Климчук, П. С. (2014) Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 121-125. ISSN 2311-8466

Голентовська, О. С. (2014) Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командотворення. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 24-30. ISSN 2311-8466

Гонохіна, М. О. (2014) Гендерні відмінності життєвої перспективи працівників умвс. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Горбунова, В. В. and Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології». [Teaching Resource]

Грозь, Н. І. (2014) Узгодження потреб і цінностей підлітків і їх батьків як чинник вирішення дитячо-батьківських конфліктів. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гультяєва, Т. В. (2014) Особливості копінг-поведінки особистості в ситуації безробіття. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Журавська, О. В. (2014) Психологічний аналіз професійної дезадаптації у діяльності медичних спеціалістів, що працюють з хворими на туберкульоз. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 218-223. ISSN 2311-8466

Загоровський, В. В. (2014) Особливості психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Загурська, І. С. (2014) Взаємозв’язок оцінювання та розвитку диференційованої самооцінки здібностей в учбово-творчій діяльності першокласників. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (19). pp. 153-161. ISSN 2072-4772

Загурська, І. С. (2014) Вплив атрибуції навчальної успішності на розвиток самооцінки творчих здібностей першокласників. Молодий вчений (10(13)). pp. 111-114. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта (5). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2014) Діагностика розвитку здібностей у процесі професійного відбору. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (19). pp. 161-169. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2014) Еколого-психологічні аспекти інформаційної діяльності суспільства. Матеріали Міжвузівського наукового семінару : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року). pp. 27-28. (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2014) Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 146-150. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2014) Психологія інформаційної діяльності. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія. PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Рукопис (2014). PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2014) У пошуках людської душі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (20). pp. 116-123. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. and Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

Козюк, Катерина Сергіївна (2014) Структура образу "я у сімейних стосунках" юнаків, що пережили розлучення батьків. [Experiment] (Unpublished)

Кошин, Світлана Сергіївна (2014) Синдром емоційного вигорання як прояв професійної дезадаптації вчителів спеціалізованих навчальних закладів для дітей з вадами розвитку. [Experiment] (Unpublished)

Кутишенко, Яна Юріївна (2014) Вплив стилю сімейного виховання в повних сім’ях на відношення до себе. [Experiment] (Unpublished)

Лагута, Алла Валентинівна (2014) Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у студентському середовищі та шляхи їх профілактики. [Experiment] (Unpublished)

Лойко, Нонна Олександрівна (2014) Особливості формування стресостійкості соціальних працівників в умовах роботи з соціальними «групами ризику». [Experiment] (Unpublished)

Мазяр, О. В. (2014) Концептуальні погляди І. О. Сікорського на проблему розвитку дитячої обдарованості. Обдарована дитина (2). pp. 2-8.

Мазяр, О. В. (2014) Особливості ситуаційної саморегуляції творчо обдарованої особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 237-242. ISSN 2311-8466

Мазяр, О. В. (2014) Подвоєння особистості як соціально-психологічний феномен. Міжвузівський науковий семінар : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема». pp. 36-37.

Мазяр, О. В. (2014) Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського. Практична психологія та соціальна робота (2). pp. 75-78.

Майстренко, Т. М. (2014) Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 177-183. ISSN 2311-8466

Мойсієнко, Я. В. (2014) Ставлення до смерті як предмет психологічного дослідження. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 57-63. ISSN 2311-8466

Никончук, Н. О. (2014) Вплив соціального оточення на розвиток здібностей молодших школярів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 254-260. ISSN 2311-8466

Пашкевич, Вікторія Олександрівна (2014) Академічні здібності студентів-психологів як передумова успішності особистості в професійній діяльності. [Experiment] (Unpublished)

Портницька, Н. Ф. (2014) До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 183-189. ISSN 2311-8466

Портницька, Н. Ф. and Лесик, С. М. and Татаріна, А. О. (2014) Психолого-педагогічні особливості рівня домагань підлітків, що потребують корекції розумового розвитку. Молодий вчений (2 (5)). pp. 120-124. ISSN 2304-5809

Савиченко, О. М. (2014) Рефлексія розвитку спортивних здібностей юнаків у ситуаціях самопорівняння та соціального порівняння. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 74-79. ISSN 2311-8466

Таран, Олена Олегівна (2014) Психологічні відмінності харчової поведінки серед сучасної молоді. [Experiment] (Unpublished)

Тичина, І. М. (2014) Особливості повторного професійного вибору випускників вишів залежно від рівня саморегуляції особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 202-206. ISSN 2311-8466

Фальковська, Л. М. (2014) Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 90-94. ISSN 2311-8466

Фальковська, Л. М. (2014) Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки. Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки, 1 (15). pp. 127-136.

Шпаківська, Тятяна Петрівна (2014) Психологічні особливості відображення рослинного світу в екологічній свідомості студентів. [Experiment] (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 4 10:23:45 2020 EEST.