Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Article

Весельська, А. Л. (2014) Гендерний аспект лідерства: теоретичний аналіз. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 19-24. ISSN 2311-8466

Гавриловська, К. П. (2014) Психологічний захист особистості від політичного маніпулювання у віртуальному просторі. Матеріали Міжвузівського наукового семінару «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року).. pp. 19-21.

Гавриловська, К. П. and Климчук, П. С. (2014) Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 121-125. ISSN 2311-8466

Голентовська, О. С. (2014) Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командотворення. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 24-30. ISSN 2311-8466

Журавська, О. В. (2014) Психологічний аналіз професійної дезадаптації у діяльності медичних спеціалістів, що працюють з хворими на туберкульоз. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 218-223. ISSN 2311-8466

Загурська, І. С. (2014) Взаємозв’язок оцінювання та розвитку диференційованої самооцінки здібностей в учбово-творчій діяльності першокласників. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (19). pp. 153-161. ISSN 2072-4772

Загурська, І. С. (2014) Вплив атрибуції навчальної успішності на розвиток самооцінки творчих здібностей першокласників. Молодий вчений (10(13)). pp. 111-114. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта (5). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2014) Діагностика розвитку здібностей у процесі професійного відбору. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (19). pp. 161-169. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2014) Еколого-психологічні аспекти інформаційної діяльності суспільства. Матеріали Міжвузівського наукового семінару : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року). pp. 27-28. (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2014) Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 146-150. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2014) У пошуках людської душі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (20). pp. 116-123. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2014) Концептуальні погляди І. О. Сікорського на проблему розвитку дитячої обдарованості. Обдарована дитина (2). pp. 2-8.

Мазяр, О. В. (2014) Особливості ситуаційної саморегуляції творчо обдарованої особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 237-242. ISSN 2311-8466

Мазяр, О. В. (2014) Подвоєння особистості як соціально-психологічний феномен. Міжвузівський науковий семінар : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема». pp. 36-37.

Мазяр, О. В. (2014) Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського. Практична психологія та соціальна робота (2). pp. 75-78.

Майстренко, Т. М. (2014) Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 177-183. ISSN 2311-8466

Мойсієнко, Я. В. (2014) Ставлення до смерті як предмет психологічного дослідження. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 57-63. ISSN 2311-8466

Никончук, Н. О. (2014) Вплив соціального оточення на розвиток здібностей молодших школярів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 254-260. ISSN 2311-8466

Портницька, Н. Ф. (2014) До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 183-189. ISSN 2311-8466

Портницька, Н. Ф. and Лесик, С. М. and Татаріна, А. О. (2014) Психолого-педагогічні особливості рівня домагань підлітків, що потребують корекції розумового розвитку. Молодий вчений (2 (5)). pp. 120-124. ISSN 2304-5809

Савиченко, О. М. (2014) Рефлексія розвитку спортивних здібностей юнаків у ситуаціях самопорівняння та соціального порівняння. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 74-79. ISSN 2311-8466

Тичина, І. М. (2014) Особливості повторного професійного вибору випускників вишів залежно від рівня саморегуляції особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 202-206. ISSN 2311-8466

Фальковська, Л. М. (2014) Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 90-94. ISSN 2311-8466

Фальковська, Л. М. (2014) Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки. Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки, 1 (15). pp. 127-136.

Book

Журавльова, Л. П. and Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2014) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Журавльова, Л. П. and Дем'янчук, Ю. Ю., eds. (2014) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 6. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Thesis

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія. PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Рукопис (2014). PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Experiment

Абаронова, Наталія Олександрівна (2014) Динаміка рефлексії особистісної якості «щедрий» у молодшому шкільному віці. [Experiment] (Unpublished)

Бурчак, Ольга Ігорівна (2014) Гендерні особливості особистісних властивостей військовослужбовців. [Experiment] (Unpublished)

Козюк, Катерина Сергіївна (2014) Структура образу "я у сімейних стосунках" юнаків, що пережили розлучення батьків. [Experiment] (Unpublished)

Кошин, Світлана Сергіївна (2014) Синдром емоційного вигорання як прояв професійної дезадаптації вчителів спеціалізованих навчальних закладів для дітей з вадами розвитку. [Experiment] (Unpublished)

Кутишенко, Яна Юріївна (2014) Вплив стилю сімейного виховання в повних сім’ях на відношення до себе. [Experiment] (Unpublished)

Лагута, Алла Валентинівна (2014) Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у студентському середовищі та шляхи їх профілактики. [Experiment] (Unpublished)

Лойко, Нонна Олександрівна (2014) Особливості формування стресостійкості соціальних працівників в умовах роботи з соціальними «групами ризику». [Experiment] (Unpublished)

Пашкевич, Вікторія Олександрівна (2014) Академічні здібності студентів-психологів як передумова успішності особистості в професійній діяльності. [Experiment] (Unpublished)

Таран, Олена Олегівна (2014) Психологічні відмінності харчової поведінки серед сучасної молоді. [Experiment] (Unpublished)

Шпаківська, Тятяна Петрівна (2014) Психологічні особливості відображення рослинного світу в екологічній свідомості студентів. [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Психологія масової поведінки». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Сучасні теорії глибинної психології». [Teaching Resource]

Горбунова, В. В. and Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології». [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2014) Психологія інформаційної діяльності. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. and Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

Other

Волинкін, К. В. (2014) Взаємозв’язок структури мотивації та розвитку самооцінки здібностей юнаків із проявами девіантної поведінки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гонохіна, М. О. (2014) Гендерні відмінності життєвої перспективи працівників умвс. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Грозь, Н. І. (2014) Узгодження потреб і цінностей підлітків і їх батьків як чинник вирішення дитячо-батьківських конфліктів. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гультяєва, Т. В. (2014) Особливості копінг-поведінки особистості в ситуації безробіття. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Загоровський, В. В. (2014) Особливості психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Thu Jun 4 10:23:45 2020 EEST.