Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 72.

А

Абаронова, Наталія Олександрівна (2014) Динаміка рефлексії особистісної якості «щедрий» у молодшому шкільному віці. [Experiment] (Unpublished)

Б

Басманова, Н. И., Журавльова, Л. П. (2014) Оптимизация методов развития компетенции будущих психологов. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 7-12. ISSN 2311-8466

Батраченко, І. Г., Плошинська, А. А. (2014) Пермакультура особистісного зростання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 13-19. ISSN 2311-8466

Бурчак, Ольга Ігорівна (2014) Гендерні особливості особистісних властивостей військовослужбовців. [Experiment] (Unpublished)

В

Весельська, А. Л. (2014) Гендерний аспект лідерства: теоретичний аналіз. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 19-24. ISSN 2311-8466

Волинкін, К. В. (2014) Взаємозв’язок структури мотивації та розвитку самооцінки здібностей юнаків із проявами девіантної поведінки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Г

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Психологія масової поведінки». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Сучасні теорії глибинної психології». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. (2014) Психологічний захист особистості від політичного маніпулювання у віртуальному просторі. Матеріали Міжвузівського наукового семінару «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року).. pp. 19-21.

Гавриловська, К. П., Климчук, П. С. (2014) Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 121-125. ISSN 2311-8466

Голентовська, О. С. (2014) Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командотворення. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 24-30. ISSN 2311-8466

Гонохіна, М. О. (2014) Гендерні відмінності життєвої перспективи працівників умвс. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Горай, О. В., Осипенко, В. Є. (2014) Психомоторика – важливий аспект відбору дітей молодшого віку до занять з настільного тенісу. Студенська спортивна наука - 2014, 4. pp. 33-37.

Горбунова, В. В., Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології». [Teaching Resource]

Грозь, Н. І. (2014) Узгодження потреб і цінностей підлітків і їх батьків як чинник вирішення дитячо-батьківських конфліктів. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гультяєва, Т. В. (2014) Особливості копінг-поведінки особистості в ситуації безробіття. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ж

Журавльова, Л. П. (2014) Емпатія та особистісне зростання в акмеогенезі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 134-141. ISSN 2311-8466

Журавська, О. В. (2014) Психологічний аналіз професійної дезадаптації у діяльності медичних спеціалістів, що працюють з хворими на туберкульоз. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 218-223. ISSN 2311-8466

З

Загоровський, В. В. (2014) Особливості психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Загурська, І. С. (2014) Взаємозв’язок оцінювання та розвитку диференційованої самооцінки здібностей в учбово-творчій діяльності першокласників. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (19). pp. 153-161. ISSN 2072-4772

Загурська, І. С. (2014) Вплив атрибуції навчальної успішності на розвиток самооцінки творчих здібностей першокласників. Молодий вчений (10(13)). pp. 111-114. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

Загурська, І. С. (2014) Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації. Наука і освіта (5). pp. 36-41. ISSN 2311-8466

К

Кирильчук, І. В. (2014) Порівняльний аналіз ціннісної сфери школярів при переході з початкових до середніх класів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 223-227. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2014) Діагностика розвитку здібностей у процесі професійного відбору. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (19). pp. 161-169. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2014) Еколого-психологічні аспекти інформаційної діяльності суспільства. Матеріали Міжвузівського наукового семінару : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема» (Житомир, 20 лютого 2014 року). pp. 27-28. (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2014) Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 146-150. ISSN 2311-8466

Кириченко, В. В. (2014) Психологія інформаційної діяльності. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія. PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2014) Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації. - Рукопис (2014). PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Кириченко, В. В. (2014) У пошуках людської душі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (20). pp. 116-123. ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В., Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

Козюк, Катерина Сергіївна (2014) Структура образу "я у сімейних стосунках" юнаків, що пережили розлучення батьків. [Experiment] (Unpublished)

Коломієць, Т. В. (2014) Емпатія та мотиви міжособистісної взаємодії. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 151-157. ISSN 2311-8466

Коломієць, Т. В. (2014) Психологічні кореляти емпатійної взаємодії. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(13) (26). pp. 93-98. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Котлова, Л. О., Клочкова, О. С. (2014) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки військовослужбовців. [Experiment]

Котлова, Л. О., Костенко, Д. (2014) Порівняльний аналіз мотивації професійної діяльності військовослужбовців з різним строком служби. Практична пчсихологія ХХІ ст.: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 129-133.

Котлова, Л. О. (2014) Загальні вимоги до змісту та оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури (методичні рекомендації для викладачів на основі чинних нормативних документів). Умань : ФОП Жовтий о.о..

Котлова, Л. О. (2014) Сімейні труднощі на різних етапах життєвого циклу сім’ї. Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science, 2.

Котлова, Л. О. (2014) Теоретичний аналіз психологічних особливостей конфлікту та конфліктних форм поведінки. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». pp. 143-147.

Котлова, Л. О. (2014) Формування конфліктологічної компетентності майбутніх практичних психологів. Практична психологія освіти ХХІ ст..: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 20-21 травня 2014 р.). pp. 180-184.

Котлова, Л. О. (2014) Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 162-168. ISSN 2311-8466

Котлова, Л. О., Рожкова, Н. В. (2014) До проблеми емоційного вигорання працівників органів внутрішніх справ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки: зб.наукових праць., 2 (2). pp. 42-46. ISSN 2312-3206

Кошин, Світлана Сергіївна (2014) Синдром емоційного вигорання як прояв професійної дезадаптації вчителів спеціалізованих навчальних закладів для дітей з вадами розвитку. [Experiment] (Unpublished)

Кулаковська, Л. П., Кулаковський, Т. Ю. (2014) Людські ресурси та їх аудит у підприємницькій діяльності. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (2 (68)). pp. 109-115. ISSN 1728-4236

Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2014) Психосемантичне дослідження поняття «дитина-інвалід» у студентів ВНЗ. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 30-35. ISSN 2311-8466

Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2014) Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 2. pp. 455-457.

Кутишенко, Яна Юріївна (2014) Вплив стилю сімейного виховання в повних сім’ях на відношення до себе. [Experiment] (Unpublished)

Л

Лагута, Алла Валентинівна (2014) Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у студентському середовищі та шляхи їх профілактики. [Experiment] (Unpublished)

Литвинчук, А. І. (2014) Структура екологічної самосвідомості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 41-44. ISSN 2311-8466

Лойко, Нонна Олександрівна (2014) Особливості формування стресостійкості соціальних працівників в умовах роботи з соціальними «групами ризику». [Experiment] (Unpublished)

М

Мазяр, О. В. (2014) Концептуальні погляди І. О. Сікорського на проблему розвитку дитячої обдарованості. Обдарована дитина (2). pp. 2-8.

Мазяр, О. В. (2014) Особливості ситуаційної саморегуляції творчо обдарованої особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 237-242. ISSN 2311-8466

Мазяр, О. В. (2014) Подвоєння особистості як соціально-психологічний феномен. Міжвузівський науковий семінар : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема». pp. 36-37.

Мазяр, О. В. (2014) Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського. Практична психологія та соціальна робота (2). pp. 75-78.

Майстренко, Т. М. (2014) Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 177-183. ISSN 2311-8466

Марчук, К. А. (2014) Релігійна картина світу «середньовічного українця». Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 53-57. ISSN 2311-8466

Можаровська, Т. В. (2014) Психологічні особливості формування та розвитку екологічної особистості засобами екологічної освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (14). pp. 95-98. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Мойсієнко, Я. В. (2014) Ставлення до смерті як предмет психологічного дослідження. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 57-63. ISSN 2311-8466

Н

Недашківська, Т. Є., Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

Никончук, Н. О. (2014) Вплив соціального оточення на розвиток здібностей молодших школярів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 254-260. ISSN 2311-8466

О

Осипенко, В. Є., Горай, О. В. (2014) Травматизм у настільному тенісі та засоби відновлення. Біологічні дослідження – 2014: Матеріали V науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ,. pp. 458-460.

П

Портницька, Н. Ф. (2014) До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 183-189. ISSN 2311-8466

Портницька, Н. Ф., Лесик, С. М., Татаріна, А. О. (2014) Психолого-педагогічні особливості рівня домагань підлітків, що потребують корекції розумового розвитку. Молодий вчений (2 (5)). pp. 120-124. ISSN 2304-5809

С

Савиченко, О. М. (2014) Рефлексія розвитку спортивних здібностей юнаків у ситуаціях самопорівняння та соціального порівняння. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 74-79. ISSN 2311-8466

Т

Таран, Олена Олегівна (2014) Психологічні відмінності харчової поведінки серед сучасної молоді. [Experiment] (Unpublished)

Тичина, І. М. (2014) Особливості повторного професійного вибору випускників вишів залежно від рівня саморегуляції особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 202-206. ISSN 2311-8466

Ф

Фальковська, Л. М. (2014) Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 90-94. ISSN 2311-8466

Фальковська, Л. М. (2014) Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки. Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки, 1 (15). pp. 127-136.

Ш

Шмиглюк, О. Г., Шмиглюк, С. Г. (2014) Рефлексія професійних здібностей медичних працівників з різним стажем роботи. «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні». Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції(м.Львів, 25-26 липня 2014 року).

Шмиглюк, О. Г. (2014) Інформаційний вплив як психологічна проблема. Міжвузівський науковий семінар «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична та практична проблема»..

Шпаківська, Тятяна Петрівна (2014) Психологічні особливості відображення рослинного світу в екологічній свідомості студентів. [Experiment] (Unpublished)

This list was generated on Wed Mar 29 20:27:21 2023 EEST.