Items where Subject is "P Language and Literature > PD Germanic languages"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ґ
Number of items at this level: 109.

H

Hіllesheіm, Jürgen (2015) Wer ist der Leiermann? Zur Zentralen Figur der Winnerreise von Wilhelm Müller und Franz Schubert. Ars et scientia (1). pp. 19-27.

Є

Єфремова, М. Д. (2011) Борис Грінченко – перекладач німецької поезії. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 32-36.

А

Авраменко, П. М. (2014) Драматургія: до питання термінології. Брехтівський часопис (4). pp. 136-138. ISSN 2303-9612

Б

Бараняк, М. М. (2013) КАУЗАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 291-295. ISSN 2076-6173

Бараняк, М. М. (2013) Мовна реалізація каузативності у німецьких прислів’ях (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Серія: Філологічні науки. - №19 (268).

Бараняк, М. М. (2014) Семантичні види каузативів у пареміологічних текстах німецької мови. Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (Мовознавство). pp. 293-298.

Баюн, К. Й. (2007) Навчальний посібник з німецької мови для студентів 3 курсу НМК. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2007) Навчальний посібник з німецької мови для студентів 3 курсу НМК. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2007) Національно-культурний аспект досліджень фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові. Вісник Інституту підприємництва та сучасних технологій 1(1). – Житомир: ІПСТ.

Баюн, К. Й. (2007) Національно-культурний аспект досліджень фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові. Вісник Інституту підприємництва та сучасних технологій, 1 (1). pp. 105-108.

Баюн, К. Й. (2008) Тестові завдання для зрізу знань з німецької мови. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2008) Тестові завдання для зрізу знань з німецької мови. [Teaching Resource]

Березенська, Л. І. and Вінярська, Г. В. (2005) Використання автентичних скоромовок як засобу формування іншомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 67-70.

Близнюк, В. А. (2004) Слова i словосполучення німецької наукової та технічної літератури, що являють собою труднощі при перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 89-90.

Близнюк, В. А. and Баловнєва, О. О. and Добржанська, В. В. and Кирпун, О. Ф. and Свириденко, І. М. (2006) Deutsch für dich (Teil 2: Deutschland) (Німецька мова для тебе (частина 2: Німеччина)). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Блін, Л. Є. (2010) Граматикалізація та функціонування засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-слов’янських та германських мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 162-166.

Бойко, Т. В. (2009) Символьна складова семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE (на матеріалі лірики міннезангу XII – XIV століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 163-167.

Борова, Л. О. and Чайка, Т. Б. (2013) Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 200-203. ISSN 2076-6173

Боштан, А. В. (2007) Види атрибутів у німецькій мові (на матеріалі твору Ґ. Ґраса "Бляшаний барабан"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 163-167.

Білан, Н. М. (2011) Періоди появи слів французького походження в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 174-177.

Бірський, Є. Г. (2014) Структурні та комунікативні особливості безособових речень у творах Б. Брехта. ЖДУ ім.І. Франка.

В

Вальчук, Г. В. and Кухар, Л. А. (2009) Внутрішньомодельна комбінаторика компонентів як один із способів формування стилістичної значущості в композитах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 61-65.

Вальчук, Г. В. and Кухар, Л. А. (2010) Семантико-стилістичні функції композит. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 26-29.

Венгринович, А. А. (2010) Семантико-стилістичні характеристики та число синонімів німецького іменника (на матеріалі "Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 187-190.

Вербовська, О. С. (2011) Мовна репрезентація адресанта та адресата у слоганах німецькомовних рекламних оголошень. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 55-57.

Г

Горобченко, Н. В. (2015) Наративні методи навчання в процесі вивчення німецької мови. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал « Імідж сучасного педагога» (2). (In Press)

Д

Декало, О. О. (2011) Теорія валентності у сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 200-204.

Долгополова, Л. А. (2011) Зрушення у структурному членуванні інфінітива в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 19-22.

Дорошенко, Л. В. and Топачевський, С. К. (2018) Репрезентація концепту «chidhood – дитинство» в англомовній лінгвокультурі. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ж

Живчик, О. В. (2009) Семантичні особливості прикметників-композит німецької мови зі значенням порівняння. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 180-184.

Жмаєва, Н. С. (2009) Реалізація приголосних фонем англо-американських запозичень сфери інформаційних технологій у мовленні дикторів Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 169-172.

З

Захарченко, Н. І. (2011) Інтерпретація категорії модальності й засобів її вираження в сучасній германістиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 195-198.

Зорницький, А. В. (2011) Іронічна переінтерпретація лексичного значення гебраїзмів як словотворча тенденція їдиш. Сходознавство (53-54). pp. 13-24.

Зорницький, А. В. (2012) Еврейские этимологии русских уголовных арготизмов и методологические трудности их изучения. Новітня філологія (41). pp. 63-79.

К

Капуш, А. В. (2004) "Хибні друзі перекладача" в міжмовному та внутрішньомовному контексті (на матеріалі сучасної німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 149-150.

Кирильчук, О. Б. (2015) Використання технології переконливої аргументації при навчанні вільного спілкування німецькою мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 152-156. ISSN 2076-6173

Кирпун, О. Ф. (2005) Шляхи збагачення лексичного запасу школярів у процесі вивчення німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 79-81.

Коваль, І. В. and Кухар, Л. А. (2007) Універбація як основна типологічна риса субстантивного словотвору в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 114-116.

Ковальова, Т. П. and Загацька, О. В. (2010) Гендерні характеристики німецьких шлюбних оголошень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 48-52.

Ковальова, Т. П. (2013) Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами). Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць, 2 (43). pp. 197-204.

Кодубовська, О. О. (2018) Latin borrowings denoting an inhabited place in english and german: historical aspect. Odessa linguistic journal. pp. 61-66.

Кодубовська, О. О. (2017) Еволюція лексики на позначення населеного пункту в західногерманських та східнослов'янських мовах. Science and Education a New Dimension. Philology, 40 (144). pp. 30-32.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2013) Принципы выделения конституентов ЛСГ «населенный пункт» в западногерманских и восточнославянских языках. Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : тезисы докладов восьмой междунар. науч.-практ. конф..

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Кодубовська, О. О. (2018) Шляхи поповнення лексики на позначення населеного пункту в східнослов’янських та західногерманських мовах. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

Консевич, Т. В. (2018) Запозичення в сучасній німецькій мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 187-191.

Король, Є. О. (2014) Мотив книги в пєсі Б.Брехта "Видіння Симони Машар" і в романі Л.Фейхтвангера "Симона". Брехтівський часопис (4). pp. 149-153. ISSN 2303-9612

Король, Є. О. (2009) Художественная корреляция «поэт-раб» в романе Г. Броха «Смерть Вергилия». Вiсник Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (фiлологiчнi науки). pp. 88-96.

Кухар, Л. А. (2006) Структурно-семантичні типи німецьких субстантивних композитів та їх стилістичний потенціал. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 183-186.

Кійко, С. В. (2009) Запозичення з латини в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 89-94.

Л

Левицький, А. Е. and Пилипенко, Р. Є. and Калініна, Л. В. (2011) Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). [Teaching Resource]

Липка, С. І. (2010) "Chuzpe" як новий концепт у мові та житті сучасної Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 223-227.

Лопушанська, О. М. (2009) Особливості відтворення фразеологічного фонду в німецькомовних перекладах Ольги Кобилянської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 194-197.

Лєбєдєва, Т. Б. (2001) Loaning у німецькому військовому вокабулярі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 115-119.

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Die Globalisierungsmotive im dramatischen Werk von Falk Richter, Philipp Löhle und Ingrid Lausund. Ars et scientia (1). pp. 53-59.

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Рецензія на журнал Германославіка. Науковий журнал з германської та словянської філології. Театральність в літературі й культурі. - Випуск 19, №2(2014 р.). Ars et scientia (1). pp. 117-118.

М

Макаренко, Н. В. (2014) Особливості лексико-семантичної репрезентації концепту «ГРОШІ» в «Тригрошовому романі» Б. Брехта. [Experiment]

Максимчук, О. Л. (2014) Прагматически-маркированные языковые единицы в немецкой газетной публицистике. EuropeanAppliedSciences: EuropäischeFachhochschule. pp. 120-122.

Манзій, А. М. (2011) Фоносемантизм емотивів сучасної німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 122-126.

Мартинів, О. М. (2010) Аналіз внутрішньої форми фразеологічних одиниць з компонентом на позначення звучання в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 184-187.

Мельник, К. С. (2018) Походження абсолютної конструкції в англійській, французькій та німецькій мовах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 271-274.

Меньшикова, Н. В. (2004) Трансформації при перекладі та міжмовна асиметрія (на матеріалі сучасної німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 181-182.

Мустафаєва, К. В. (2004) Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках (на матеріалі англомовної та німецькомовної преси). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 192-194.

Мізін, К. І. (2005) Проблеми фразеографічної фіксації німецьких усталених порівнянь у двомовному словнику. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 84-85.

О

Огуй, О. Д. (2010) Позначення синього кольору в середньоверхньонімецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 7-11.

Осовська, І. М. (2011) Прагмасемантичні відношення в німецькомовному сімейному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 149-152.

П

Павлінчук, Т. І. (2015) Рецензія на книгу проф. Юзефа Бремера. Чи вільною є свобода волі? Компатибілізм на тлі міждисциплінарних досліджень. Ars et scientia (1). pp. 118-119.

Пилипко, О. В. (2014) Функціонування однослівних вигуків в сучасному німецькомовному художньому дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (46). pp. 148-152.

Пиц, Т. Б. (2011) До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 17-20.

Поздняков, О. В. (2011) Молодіжна лексика в загальнонімецькій пресі: квантитативний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 161-164.

Пономаренко, Л. В. (2009) Значення інтертекстуальності для перекладу сценічних текстів гумористичного характеру (на матеріалі німецькомовних скетчів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 202-205.

Прищепа, В. Є. (2004) Дієслівні компресиви в сучасній німецькій мові як прояв лінгвістичної економії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 218-220.

Прищепа, В. Є. (2001) Явище компресії в німецькій мові (мовно-історичний аспект проблеми). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 106-109.

Прищепа, В. Є. and Макарчук, Л. І. (2003) Компресія в мові реклами (на матеріалі німецьких масмедія). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 187-189.

Прищепа, В. П. (2001) Особливості сучасної методики роботи над художніми текстами на заняттях з німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 45-47.

Прут, Т. І. (2014) Спонукальні конструкції у творах Б. Брехта. ЖДУ ім.І. Франка.

Р

Романова, Н. В. (2009) Семантичний та енергетичний аспекти емоцій (на німецькомовному паремістичному матеріалі). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 140-145.

Ріба, О. М. (2009) Термінологічна насиченість німецьких фахових текстів з нафтової промисловості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 216-219.

С

Сидорович, Л. Є. (2012) Причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька акдемія”. Серія “Філолологічна” (30). pp. 96-99. (Unpublished)

Сидорович, Л. Є. (2013) Распространение определенного артикля на существительные подкласса Unica в среднеанглийском языке. Филологические науки. Вопросы теории и практики в 2-х ч., Т. 2 (5). pp. 184-186. ISSN 1997-2911 (Unpublished)

Смірнова, Н. П. (2011) Фразеологічні засоби репрезентації концепту "БАГАТСТВО" у німецькій мовній картині світу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 334-336.

Соколовська, С. Ф. (2006) Запозичення у фінансово-економічній терміносистемі німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 118-120.

Соколовська, С. Ф. (2014) Засоби експресивності в тексті драми. Наукові записки (128).

Соколовська, С. Ф. and Коваль, Н. М. and Чехмакіна, Г. О. (2004) Структура й семантика аналітичних субстантивних груп у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 242-244.

Соколовська, С. Ф. and Фахурдінова, М. А. (2004) Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 236-239.

Статкевич, А. Г. and Фенчук, О. О. (2010) Особливості навчання англійської та німецької комп’ютерної термінології студентів спеціальності "Інформатика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 176-180.

Т

Тараба, І. О. (2014) Концептуалізація тілесності в ліриці Б.Брехта (на прикладі віршів "Vom Klettern in Bäumen" та "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen"). Брехтівський часопис (4). pp. 154-156. ISSN 2303-9612

Тараба, І. О. (2010) Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 212-217.

Тетерук, С. В. (2011) Національно-культурні особливості концепту "Pünktlichkeit" – "пунктуальність" в німецькій та українській лінгвокультурах. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 357-359.

У

Угринюк, Р. В. (2006) Інвентаризація лексико-фразеологічної групи іменників зі значенням інтелекту в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 212-214.

Ф

Фант, М. О. (2014) Ausbau der kommunikativen Komprimiertheit im Bereich der frühneuhochdeutschen Temporalsätze. Германістика В Україні (9). pp. 23-30.

Фант, М. О. (2014) Позиция финитного глагола во временных придаточных клаузах в ранненововерхненемецком языке. Оралдын Гылым Жаршысы, 16 (95). pp. 44-48.

Фант, М. О. (2014) Структурні моделі часових сполучних синтагм в ранньонововерхньонімецькій мові. Наукові записки. – Випуск 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Фахурдінова, М. А. (2011) Особливості функціонування перифрастичної конструкції tun+інфінітив у сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 221-224.

Фахурдінова, М. А. (2006) Ділова німецька мова: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Федоренко, Л. О. (2014) Х. Мюллер vs. В. Шекспір: "Гамлет-машина" як авторська концепція постдраматичного театру. Брехтівський часопис (4). pp. 157-160. ISSN 2303-9612

Фенчук, О. О. (2014) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 349-353.

Х

Хант, Г. О. (2006) Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 220-223.

Хант, Г. О. (2009) Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів сучасної німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 221-224.

Хилько, Н. М. (2018) Порівняльний аналіз роману Гріммельсгаузена і п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 397-402.

Хонська, О. О. (2011) Слова-когнати в німецькій та англійській мовах (діахронічний аспект). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 380-382.

Ч

Черська, Ж. Б. (2009) Епідигматичні характеристики прикметника selbstsüchtig у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 221-224.

Черська, Ж. Б. (2006) Сполучуваність і парадигматичні зв’язки прикметників зі значеннями "егоїстичний" – "альтруїстичний" у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 225-228.

Ш

Шевців, Г. М. (2009) Елементи числової символіки в "Поезії і правді" Й.-В. Гете. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 227-230.

Шевців, Р. Б. (2006) Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 223-227.

Шевчук, О. А. (2011) ЛСГ 'населённый пункт' в западно-германских языках: сопоставительный аспект. Актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской подготовки. pp. 34-39.

Щ

Щигло, Л. В. (2010) Cловотвірна активність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Ґ

Ґріль, І. О. (2011) Типи синтагматичних зв’язків прикметників зі значенням "сильний" у давньоверхньонімецькому періоді розвитку німецької мови. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 233-236.

This list was generated on Tue Jan 26 17:53:32 2021 EET.