Items where Subject is "P Language and Literature > PD Germanic languages"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Я | Ґ
Number of items at this level: 136.

H

Hіllesheіm, Jürgen (2015) Wer ist der Leiermann? Zur Zentralen Figur der Winnerreise von Wilhelm Müller und Franz Schubert. Ars et scientia (1). pp. 19-27.

Є

Єфремова, М. Д. (2011) Борис Грінченко – перекладач німецької поезії. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 32-36.

А

Авраменко, П. М. (2014) Драматургія: до питання термінології. Брехтівський часопис (4). pp. 136-138. ISSN 2303-9612

Б

Бараняк, М. М. (2013) КАУЗАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 291-295. ISSN 2076-6173

Бараняк, М. М. (2013) Мовна реалізація каузативності у німецьких прислів’ях (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Серія: Філологічні науки. - №19 (268).

Бараняк, М. М. (2014) Семантичні види каузативів у пареміологічних текстах німецької мови. Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (Мовознавство). pp. 293-298.

Баюн, К. Й. (2007) Навчальний посібник з німецької мови для студентів 3 курсу НМК. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2007) Навчальний посібник з німецької мови для студентів 3 курсу НМК. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2007) Національно-культурний аспект досліджень фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові. Вісник Інституту підприємництва та сучасних технологій 1(1). – Житомир: ІПСТ.

Баюн, К. Й. (2007) Національно-культурний аспект досліджень фразеологічних одиниць в сучасній німецькій мові. Вісник Інституту підприємництва та сучасних технологій, 1 (1). pp. 105-108.

Баюн, К. Й. (2008) Тестові завдання для зрізу знань з німецької мови. [Teaching Resource]

Баюн, К. Й. (2008) Тестові завдання для зрізу знань з німецької мови. [Teaching Resource]

Березенська, Л. І., Вінярська, Г. В. (2005) Використання автентичних скоромовок як засобу формування іншомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 67-70.

Близнюк, В. А. (2004) Слова i словосполучення німецької наукової та технічної літератури, що являють собою труднощі при перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 89-90.

Близнюк, В. А., Баловнєва, О. О., Добржанська, В. В., Кирпун, О. Ф., Свириденко, І. М. (2006) Deutsch für dich (Teil 2: Deutschland) (Німецька мова для тебе (частина 2: Німеччина)). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Блін, Л. Є. (2010) Граматикалізація та функціонування засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-слов’янських та германських мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 162-166.

Бойко, Т. В. (2009) Символьна складова семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE (на матеріалі лірики міннезангу XII – XIV століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 163-167.

Борисенко, Н. Д., Кодубовська, О. О. (2022) Семантичні особливості апелятивів на позначення населеного пункту міського типу в західногерманских мовах: зіставний аспект. Закарпатські філологічні студії, 1 (21). pp. 230-234.

Борова, Л. О., Ліпісовецька, О. М., Мальченко, М. С. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисципліни «Комунікативні стратегії німецької мови» (за темою «Reden wir mal übers Wetter»). ЖДУ ім Івана Франка.

Борова, Л. О., Мальченко, М. С., Прищепа, О. П. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисципліни «Комунікативні стратегії німецької мови» (за темою «Erfolge und Niederlagen»). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна.

Борова, Л. О., Чайка, Т. Б. (2013) Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 200-203. ISSN 2076-6173

Боштан, А. В. (2007) Види атрибутів у німецькій мові (на матеріалі твору Ґ. Ґраса "Бляшаний барабан"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 163-167.

Білан, Н. М. (2011) Періоди появи слів французького походження в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 174-177.

Бірський, Є. Г. (2014) Структурні та комунікативні особливості безособових речень у творах Б. Брехта. ЖДУ ім.І. Франка.

В

Вальчук, Г. В., Кухар, Л. А. (2009) Внутрішньомодельна комбінаторика компонентів як один із способів формування стилістичної значущості в композитах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 61-65.

Вальчук, Г. В., Кухар, Л. А. (2010) Семантико-стилістичні функції композит. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 26-29.

Венгринович, А. А. (2010) Семантико-стилістичні характеристики та число синонімів німецького іменника (на матеріалі "Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 187-190.

Вербовська, О. С. (2011) Мовна репрезентація адресанта та адресата у слоганах німецькомовних рекламних оголошень. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 55-57.

Г

Горобченко, Н. В. (2023) Використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів. [Teaching Resource]

Горобченко, Н. В. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи основної освітньої компоненти «Використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів». [Teaching Resource]

Горобченко, Н. В. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи основної освітньої компоненти «Навчання мови і культури». [Teaching Resource]

Горобченко, Н. В., Свириденко, І. М., Лавренчук, Т. С. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять Вибіркової освітньої компоненти Практичний курс німецької мови (рівень А2) для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Горобченко, Н. В. (2015) Наративні методи навчання в процесі вивчення німецької мови. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал « Імідж сучасного педагога» (2). (In Press)

Д

Декало, О. О. (2011) Теорія валентності у сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 200-204.

Долгополова, Л. А. (2011) Зрушення у структурному членуванні інфінітива в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 19-22.

Дорошенко, Л. В., Топачевський, С. К. (2018) Репрезентація концепту «chidhood – дитинство» в англомовній лінгвокультурі. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ж

Живчик, О. В. (2009) Семантичні особливості прикметників-композит німецької мови зі значенням порівняння. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 180-184.

Жмаєва, Н. С. (2009) Реалізація приголосних фонем англо-американських запозичень сфери інформаційних технологій у мовленні дикторів Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 169-172.

З

Захарченко, Н. І. (2011) Інтерпретація категорії модальності й засобів її вираження в сучасній германістиці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 195-198.

Зорницький, А. В. (2011) Іронічна переінтерпретація лексичного значення гебраїзмів як словотворча тенденція їдиш. Сходознавство (53-54). pp. 13-24.

Зорницький, А. В. (2012) Еврейские этимологии русских уголовных арготизмов и методологические трудности их изучения. Новітня філологія (41). pp. 63-79.

К

Капуш, А. В. (2004) "Хибні друзі перекладача" в міжмовному та внутрішньомовному контексті (на матеріалі сучасної німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 149-150.

Кирильчук, О. Б. (2015) Використання технології переконливої аргументації при навчанні вільного спілкування німецькою мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 152-156. ISSN 2076-6173

Кирпун, О. Ф. (2005) Шляхи збагачення лексичного запасу школярів у процесі вивчення німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 79-81.

Коваль, І. В., Кухар, Л. А. (2007) Універбація як основна типологічна риса субстантивного словотвору в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 114-116.

Ковальова, Т. П., Загацька, О. В. (2010) Гендерні характеристики німецьких шлюбних оголошень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 48-52.

Ковальова, Т. П. (2013) Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами). Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць, 2 (43). pp. 197-204.

Кодубовська, О. О. (2018) Latin borrowings denoting an inhabited place in english and german: historical aspect. Odessa linguistic journal. pp. 61-66.

Кодубовська, О. О. (2017) Еволюція лексики на позначення населеного пункту в західногерманських та східнослов'янських мовах. Science and Education a New Dimension. Philology, 40 (144). pp. 30-32.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Кодубовська, О. О. (2021) Синонімія, як один із типів відношень між членами ЛСГ населений пункт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи.

Кодубовська, О. О. (2018) Шляхи поповнення лексики на позначення населеного пункту в східнослов’янських та західногерманських мовах. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

Консевич, Т. В. (2018) Запозичення в сучасній німецькій мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 187-191.

Король, Є. О. (2014) Мотив книги в пєсі Б.Брехта "Видіння Симони Машар" і в романі Л.Фейхтвангера "Симона". Брехтівський часопис (4). pp. 149-153. ISSN 2303-9612

Король, Є. О. (2009) Художественная корреляция «поэт-раб» в романе Г. Броха «Смерть Вергилия». Вiсник Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (фiлологiчнi науки). pp. 88-96.

Кухар, Л. А. (2006) Структурно-семантичні типи німецьких субстантивних композитів та їх стилістичний потенціал. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 183-186.

Кійко, С. В. (2009) Запозичення з латини в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 89-94.

Л

Лавренчук, Т. С., Горобченко, Н. В., Свириденко, І. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять вибіркової освітньої компоненти «Практичний курс німецької мови» (рівень B1). ЖДУ ім Івана Франка.

Левицький, А. Е., Пилипенко, Р. Є., Калініна, Л. В. (2011) Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). [Teaching Resource]

Липка, С. І. (2010) "Chuzpe" як новий концепт у мові та житті сучасної Німеччини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 223-227.

Лопушанська, О. М. (2009) Особливості відтворення фразеологічного фонду в німецькомовних перекладах Ольги Кобилянської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 194-197.

Лєбєдєва, Т. Б. (2001) Loaning у німецькому військовому вокабулярі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 115-119.

Ліпісовецька, О. М., Борова, Л. О., Мальченко, М. С. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи вибіркової освітньої компоненти практикум з мовної комунікацї (німецька мова). [Teaching Resource]

Ліпісовецька, О. М., Лавренчук, Т. С., Борова, Л. О. (2023) Проблема відтворення ідіостилю у контексті україномовного перекладу роману Йозефа Рота «Йов». Закарпатські філологічні студії. ISSN 2663-4880

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Die Globalisierungsmotive im dramatischen Werk von Falk Richter, Philipp Löhle und Ingrid Lausund. Ars et scientia (1). pp. 53-59.

Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Рецензія на журнал Германославіка. Науковий журнал з германської та словянської філології. Театральність в літературі й культурі. - Випуск 19, №2(2014 р.). Ars et scientia (1). pp. 117-118.

М

Макаренко, Н. В. (2014) Особливості лексико-семантичної репрезентації концепту «ГРОШІ» в «Тригрошовому романі» Б. Брехта. [Experiment]

Максимчук, О. Л. (2014) Прагматически-маркированные языковые единицы в немецкой газетной публицистике. EuropeanAppliedSciences: EuropäischeFachhochschule. pp. 120-122.

Манзій, А. М. (2011) Фоносемантизм емотивів сучасної німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 122-126.

Мартинов, С. А. (2022) Жанрово-стилістичні особливості перекладу англійської детективної літератури українською мовою. Мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів X Міжнародної студентської Інтернет-конференції (16-20 травня 2022 р.). pp. 142-145.

Мартинів, О. М. (2010) Аналіз внутрішньої форми фразеологічних одиниць з компонентом на позначення звучання в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 184-187.

Мельник, К. С. (2018) Походження абсолютної конструкції в англійській, французькій та німецькій мовах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 271-274.

Меньшикова, Н. В. (2004) Трансформації при перекладі та міжмовна асиметрія (на матеріалі сучасної німецької мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 181-182.

Мустафаєва, К. В. (2004) Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках (на матеріалі англомовної та німецькомовної преси). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 192-194.

Мізін, К. І. (2005) Проблеми фразеографічної фіксації німецьких усталених порівнянь у двомовному словнику. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 84-85.

О

Огуй, О. Д. (2010) Позначення синього кольору в середньоверхньонімецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 7-11.

Осовська, І. М. (2011) Прагмасемантичні відношення в німецькомовному сімейному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 149-152.

П

Павлінчук, Т. І. (2015) Рецензія на книгу проф. Юзефа Бремера. Чи вільною є свобода волі? Компатибілізм на тлі міждисциплінарних досліджень. Ars et scientia (1). pp. 118-119.

Пилипко, О. В. (2014) Функціонування однослівних вигуків в сучасному німецькомовному художньому дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (46). pp. 148-152.

Пиц, Т. Б. (2011) До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 17-20.

Поздняков, О. В. (2011) Молодіжна лексика в загальнонімецькій пресі: квантитативний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 161-164.

Пономаренко, Л. В. (2009) Значення інтертекстуальності для перекладу сценічних текстів гумористичного характеру (на матеріалі німецькомовних скетчів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 202-205.

Прищепа, В. Є. (2004) Дієслівні компресиви в сучасній німецькій мові як прояв лінгвістичної економії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 218-220.

Прищепа, В. Є. (2001) Явище компресії в німецькій мові (мовно-історичний аспект проблеми). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 106-109.

Прищепа, В. Є., Макарчук, Л. І. (2003) Компресія в мові реклами (на матеріалі німецьких масмедія). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 187-189.

Прищепа, В. П. (2001) Особливості сучасної методики роботи над художніми текстами на заняттях з німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 45-47.

Прищепа, О. П. (2023) Засоби відтворення комічного в українському перекладі Н. Гордієнко-Андріанової роману Б. Брехта «Діла пана Юлія Цезаря». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 34(73) (1). pp. 304-309. ISSN 2710-4664

Прищепа, О. П., Борова, Л. О., Мальченко, М. С. (2023) Інструктивно-методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) обов’язкової освітньої компоненти "Практичний курс німецької мови". Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Прут, Т. І. (2014) Спонукальні конструкції у творах Б. Брехта. ЖДУ ім.І. Франка.

Р

Романова, Н. В. (2009) Семантичний та енергетичний аспекти емоцій (на німецькомовному паремістичному матеріалі). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 140-145.

Ріба, О. М. (2009) Термінологічна насиченість німецьких фахових текстів з нафтової промисловості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 216-219.

С

Свириденко, І. М., Анхим, О. І., Анхим, М. М. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи обов’язкової освітньої компоненти «Навчальна практика з німецької мови» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. ЖДУ ім Івана Франка, Житомир.

Свириденко, І. М., Горобченко, Н. В., Лавренчук, Т. С. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять вибіркової освітньої компоненти «Практичний курс німецької мови» (рівень А1, А1+). ЖДУ ім Івана Франка.

Свириденко, І. М., Кравець, О. Є. (2023) Використання SMART-технологій на уроках іноземної мови при формуванні мовної компетентності учнів основної школи. Імідж сучасного педагога. pp. 51-57. ISSN 2221-6316

Сидорович, Л. Є. (2012) Причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька акдемія”. Серія “Філолологічна” (30). pp. 96-99. (Unpublished)

Сидорович, Л. Є. (2013) Распространение определенного артикля на существительные подкласса Unica в среднеанглийском языке. Филологические науки. Вопросы теории и практики в 2-х ч., Т. 2 (5). pp. 184-186. ISSN 1997-2911 (Unpublished)

Смірнова, Н. П. (2011) Фразеологічні засоби репрезентації концепту "БАГАТСТВО" у німецькій мовній картині світу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 334-336.

Соколовська, С. Ф. (2023) Der moderne mediendiskurs: soziokulturelle auffälligkeiten. Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні. pp. 129-133.

Соколовська, С. Ф. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з освітньої компоненти "Історія німецької мови". [Teaching Resource]

Соколовська, С. Ф. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з освітньої компоненти основи наукової та ділової комунікації ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. [Teaching Resource]

Соколовська, С. Ф., Анхим, О. І. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи вибіркової освітньої компоненти «Мистецтво виступів та ведення дискусій німецькою мовою» для здобувачів другого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Соколовська, С. Ф., Тараба, І. О. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти "Теоретична і порівняльна граматика" для здобувачів першого рівня освіти. [Teaching Resource]

Соколовська, С. Ф. (2006) Запозичення у фінансово-економічній терміносистемі німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 118-120.

Соколовська, С. Ф. (2014) Засоби експресивності в тексті драми. Наукові записки (128).

Соколовська, С. Ф., Коваль, Н. М., Чехмакіна, Г. О. (2004) Структура й семантика аналітичних субстантивних груп у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 242-244.

Соколовська, С. Ф., Фахурдінова, М. А. (2004) Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 236-239.

Статкевич, А. Г., Фенчук, О. О. (2010) Особливості навчання англійської та німецької комп’ютерної термінології студентів спеціальності "Інформатика". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 176-180.

Т

Тараба, І. О. (2014) Концептуалізація тілесності в ліриці Б.Брехта (на прикладі віршів "Vom Klettern in Bäumen" та "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen"). Брехтівський часопис (4). pp. 154-156. ISSN 2303-9612

Тараба, І. О., Борова, Л. О., Зелінська, Н. М. (2023) Spiel im didaktischen Kontext. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Міжособистісна комунікація та перекладознавство: сучасні перспективи розвитку". pp. 121-123.

Тараба, І. О., Горобченко, Н. В. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи до вибіркової освітньої освітньої компоненти "Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається"для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти. ЖДУ імені Івана Франка.

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Kommunikation im licht der effektivsten gesprächsstrategien: sprachlicher und situativer kontext. Вісник науки та освіти, 2 (8). pp. 39-51. ISSN 2786-6165

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Міжкультурна освіта у контексті міграції: лінгводидактичні аспекти. Вісник науки та освіти, 1 (7). pp. 74-86. ISSN 2786-6165

Тараба, І. О. (2010) Соматичний код німецьких фразеологізмів (на прикладі соматизму "die Hand"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 212-217.

Тетерук, С. В. (2011) Національно-культурні особливості концепту "Pünktlichkeit" – "пунктуальність" в німецькій та українській лінгвокультурах. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 357-359.

У

Угринюк, Р. В. (2006) Інвентаризація лексико-фразеологічної групи іменників зі значенням інтелекту в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 212-214.

Ф

Фант, М. О. (2014) Ausbau der kommunikativen Komprimiertheit im Bereich der frühneuhochdeutschen Temporalsätze. Германістика В Україні (9). pp. 23-30.

Фант, М. О. (2014) Позиция финитного глагола во временных придаточных клаузах в ранненововерхненемецком языке. Оралдын Гылым Жаршысы, 16 (95). pp. 44-48.

Фант, М. О. (2014) Структурні моделі часових сполучних синтагм в ранньонововерхньонімецькій мові. Наукові записки. – Випуск 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Фахурдінова, М. А. (2011) Особливості функціонування перифрастичної конструкції tun+інфінітив у сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 221-224.

Фахурдінова, М. А. (2006) Ділова німецька мова: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Федоренко, Л. О. (2014) Х. Мюллер vs. В. Шекспір: "Гамлет-машина" як авторська концепція постдраматичного театру. Брехтівський часопис (4). pp. 157-160. ISSN 2303-9612

Фенчук, О. О. (2014) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Шляхи подолання мовних комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей". pp. 349-353.

Х

Хант, Г. О. (2006) Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 220-223.

Хант, Г. О. (2009) Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів сучасної німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 221-224.

Хилько, Н. М. (2018) Порівняльний аналіз роману Гріммельсгаузена і п’єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 397-402.

Хонська, О. О. (2011) Слова-когнати в німецькій та англійській мовах (діахронічний аспект). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 380-382.

Ч

Черська, Ж. Б. (2009) Епідигматичні характеристики прикметника selbstsüchtig у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 221-224.

Черська, Ж. Б. (2006) Сполучуваність і парадигматичні зв’язки прикметників зі значеннями "егоїстичний" – "альтруїстичний" у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 225-228.

Ш

Шевців, Г. М. (2009) Елементи числової символіки в "Поезії і правді" Й.-В. Гете. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 227-230.

Шевців, Р. Б. (2006) Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 223-227.

Шугаєв, А. В., Тараба, І. О., Ващенко, Т. Ю. (2023) Соматичний сектор як антропокультурна константа німецької фразеологічної картини світу (на прикладі внутрішніх органів людини). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (61). pp. 124-127. ISSN 2409-1154

Щ

Щерба, Н. С. (2023) Особливості навчання іноземних мов у великому класі: співвідношення труднощів і стратегій. Інноваційна педагогіка, 2 (56). pp. 40-43. ISSN 2663-6085

Щигло, Л. В. (2010) Cловотвірна активність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Я

Яриновська, К. Т., Вигівський, В. Л., Башманівський, О. Л. (2023) Особливості перекладу військових жаргонізмів на позначення військової техніки та озброєння з української мови на англійську за допомогою машинного перекладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (100). pp. 298-306. ISSN 2663-7642

Ґ

Ґріль, І. О. (2011) Типи синтагматичних зв’язків прикметників зі значенням "сильний" у давньоверхньонімецькому періоді розвитку німецької мови. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 233-236.

This list was generated on Sat Sep 30 17:05:01 2023 EEST.