Items where Author is "Підгурська, В. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 72.

Article

Голубовська, І. В., Підгурська, В. Ю. (2023) Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів. Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю). pp. 229-237.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В., Михайлова, О. С., Гуманкова, О. С., Григор’єва, Т. Ю. (2023) The use of innovative technologies forthe formation of economic competenceof primary school students. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48). pp. 473-482.

Хробуст, Ю. А., Підгурська, В. Ю. (2023) Інтерактивні методи навчання в Новій українській школі. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Синюк, Н. В., Підгурська, В. Ю. (2023) Використання механізмів гейміфікації на уроках української мови та літературного читання. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Євпак, О. Л., Підгурська, В. Ю. (2023) Використання потенціалу дитячої літератури як засобу формування художньо-комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми початкової освіти : теорія і практика : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (24 жовтня 2023 року). pp. 120-123.

Севрук, В. Ю., Підгурська, В. Ю. (2023) Використання прийомів візуалізації навчального матеріалу на уроках навчання грамоти. Актуальні проблеми початкової освіти : теорія і практика : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (24 жовтня 2023 року). pp. 61-64.

Підгурська, В. Ю., Кожухівська, Т. О. (2023) Використання технології "Щоденні 5" як засіб розвитку читацької компетентності здобувачів початкової освіти. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Підгурська, В. Ю. (2023) Методичні особливості формування каліграфічних умінь та навичок учнів початкових класів. Актуальні проблеми початкової освіти : теорія і практика : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (24 жовтня 2023 року). pp. 54-56.

Євпак, К. О., Підгурська, В. Ю. (2023) Психологічні передумови формування комунікативних навичок у старшому дошкільному віці. Актуальні проблеми початкової освіти : теорія і практика : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (24 жовтня 2023 року). pp. 116-120.

Михайленко, Ю. П., Підгурська, В. Ю. (2023) Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках читання. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року).

Денисюк, В. В., Підгурська, В. Ю. (2023) Формування пізнавальної активності в дітей дошкільного віку на заняттях з розвитку мовлення. Актуальні проблеми початкової освіти : теорія і практика : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (24 жовтня 2023 року). pp. 110-113.

Голубовська, І. В., Підгурська, В. Ю. (2023) Художнє переосмислення фольклорного сюжету, традиційних образів і мотивів у легенді Наталени Королевої "Кирило Кожум'яка". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (99). pp. 7-16. ISSN 2663-7642

Підгурська, В. Ю., Мукасєєва, М. О. (2022) Використання дидактичних ігор на уроках української мови в 1-2 класах. Збірник наукових Перспективи розвитку України у контексті військових реалій. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичноїконференції (м. Житомир, 01-02 грудня 2022 року). pp. 123-128.

Голубовська, І. В., Підгурська, В. Ю. (2022) Специфіка художнього відтворення трагедії рекрутчини в новелах Василя Стефаника «Виводили з села» та «Стратився». "Актуальні питання гуманітарних наук", 1 (48).

Устецька, М. О., Підгурська, В. Ю. (2021) Storytelling як засіб розвитку комунікативної компетентності здобувачів освіти. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Стременко, К. В., Підгурська, В. Ю. (2021) Діти з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Підгурська, В. Ю. (2021) Особливості організації освітнього середовища в початкових класах. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2021) Правописна підготовка студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Підгурська, В. Ю., Цуканова, С. П. (2021) Формування комунікативної компетентності здобувачів освіти на уроках літературного читання засобами сторітеллінгу. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2021) Шляхи творення гендернотолерантної мови. Scientific Collection «InterConf».

Підгурська, В. Ю., Загребельна, О. О. (2020) Використання засобів наочності на уроках української мови та літературного читання в початковій школі. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць, 1. pp. 217-219.

Підгурська, В. Ю., Бугаєнко, Ю. В. (2020) Формування лексичної компетентності учнів початкових класів на уроках рідної мови. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць / за заг. Ред. Н.Є.Колесник, О.М.Піддубної, О.М.Марущак., 1. pp. 207-209.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2019) Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Український педагогічний журнал (2). pp. 100-106. ISSN 2411-1317

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2018) Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 63-68. ISSN 2076-6173

Голубовська, І. В., Підгурська, В. Ю. (2018) Культура мовлення у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів. Eastern European Studies: Economics, Education And Law. International Scientific Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", 1. pp. 128-132.

Підгурська, В. Ю. (2018) Організація тренінгових занять у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред. К.Я. Климової. pp. 108-112.

Голубовська, І. В., Підгурська, В. Ю. (2018) Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» (2(8)).

Підгурська, В. Ю. (2018) Тренінгові форми навчання як засіб формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи : збірник наукових праць ( за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю). pp. 234-237.

Підгурська, В. Ю. (2017) Удосконалення культури мовлення майбутніх учителів початкових класів шляхом засвоєння норм літературної мови. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. С.С. Вітвіцької, доц. Н.Є.Колесник.. pp. 40-46.

Підгурська, В. Ю. (2017) Удосконалення орфоепічних умінь студентів на заняттях з "Української мови (за професійним спрямуванням)". Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару). pp. 123-127.

Голубовська, І. В., Підгурська, В. Ю. (2017) Формування мовної культури майбутніх фахівців на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 38-42. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2016) Використання тренінгових форм навчання у процесі формування професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce" : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecrej konferencie (28 – 29 októbra 2016 r.) / Šéfredaktor prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.. pp. 244-247.

Підгурська, В. Ю. (2016) Формування культури професійного мовлення студентів засобами вправ та завдань на переклад. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової. pp. 29-35.

Підгурська, В. Ю. (2016) Креативність як необхідна умова формування мовнокомунікативної особистості майбутнього вчителя початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2016) Теоретичний аналіз організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за рубежем. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. Редакцією В.Є Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун., 1. pp. 169-172.

Підгурська, В. Ю. (2015) Формування термінологічного словника у майбутніх учителів початкових класів на українськомовних дисциплінах. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 89-92.

Підгурська, В. Ю. (2014) Педагогічні інновації в системі формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 24-27.

Підгурська, В. Ю. (2014) Лінгвістичне підґрунтя українськомовного навчання та самонавчання майбутніх учителів початкових класів. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 6 (283). pp. 174-177.

Підгурська, В. Ю. (2014) Ситуативні вправи як засіб формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти.

Підгурська, В. Ю., Поліщук, Т. В (2013) Мовнокомунікативні вміння як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкових класів. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 66-70.

Підгурська, В. Ю. (2013) Аналіз типових мовних помилок у мовленні майбутніх учителів початкових класів. Українська мова й література в школі (3). pp. 39-44.

Підгурська, В. Ю. (2013) Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2013) Психологічні аспекти формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів-класоводів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 65-69. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2013) Соціолінгвістичні основи формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів-класоводів. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). Випуск 3. Серія "Педагогічні науки" (3). pp. 318-325.

Підгурська, В. Ю. (2012) Соціолінгвістичне підґрунтя українськомовного навчання майбутніх учителів початкових класів. // Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.).

Підгурська, В. Ю. (2012) Навчальні методи і технології в системі формування мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів. // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (14). pp. 195-198.

Підгурська, В. Ю. (2010) Роль лінгвістичних курсів у формуванні етикетного мовлення майбутніх класоводів. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 р.).. pp. 78-82.

Підгурська, В. Ю. (2009) Про місце спецкурсу " Основи формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів у процесі педагогічної практики" у системі фахової підготовки студентів ННІ педагогіки. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 56-61.

Підгурська, В. Ю. (2009) Про місце спецкурсу " Основи формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів у процесі педагогічної практики" у системі фахової підготовки студентів ННІ педагогіки. // Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Підгурська, В. Ю. (2009) АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВИ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: //Зб.наук. праць. – Випуск 27 / Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. (27). pp. 328-332.

Підгурська, В. Ю. (2009) Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови та методики її викладання у початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2008) Педагогічна практика як провідний фактор формування професійних мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 50-55.

Підгурська, В. Ю. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. // Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Науковий часопис "Філологічні студії" (1-2). pp. 436-442.

Підгурська, В. Ю. (2007) АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ У ПЛОЩИНІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Випуск 97. (97). pp. 10-14.

Підгурська, В. Ю. (2007) РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Педагогічна Житомирщина (1(37)). pp. 16-18.

Підгурська, В. Ю. (2006) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій пам'яті М.О.Корфа "1 Корфівські педагогічні читання". pp. 59-61.

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2006) Традиційно-побутова культура польських родин Полісся: студентські розвідки. // Українська полоністика. – 2006. – Вип.2. – С.120-127. (1). pp. 120-127.

Підгурська, В. Ю. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Вісник Глухівського державного педагогічного університету (8). pp. 179-182.

Підгурська, В. Ю. (2006) Формування комунікативних мовних умінь майбутніх учителів початкових класів як лінгводидактична проблема. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (18). pp. 194-199.

Підгурська, В. Ю. (2006) Формування комунікативних умінь у студентів педагогічного факультету на матеріалі курсу ділової української мови. Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформуваннясистеми освіти України щодо Болонського процесу: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції.. pp. 131-136.

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Виховання національно-мовної особистості студента на матеріалі курсу української ділової мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 106-109. ISSN 2076-6173

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Виховання учнів початкової школи засобами народознавства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 198-201. ISSN 2076-6173

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Збагачення мовлення учнів початкової школи на дидактичному матеріалі з творів М.Т. Рильського. // Творчий портрет М. Рильського на тлі української літератури ХХ століття: Матеріали та тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження М.Т. Рильського / За ред. Л.І. Бондарчук: Зб. наук.-метод. праць. pp. 150-156.

Охріменко, Н. Д., Підгурська, В. Ю. (2005) Традиційно-побутова культура польських родин Полісся: студентські розвідки. Українська полоністика (2). pp. 120-126.

Monograph

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Підгурська, В. Ю. (2019) Використання навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Other. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Book

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2022) Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник. Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Підгурська, В. Ю., Охріменко, Н. Д. (2005) Культура ділової комунікації. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка., Житомир.

Thesis

Підгурська, В. Ю. (2011) Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Підгурська, В. Ю. (2017) Культура фахового мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Other

Голубовська, І. В., Підгурська, В. Ю., Гаращук, К. В. (2024) Дитяча література з основами культури і техніки мовлення. ЖДУ імені Івана Франка.

Голубовська, І. В., Гаращук, К. В., Підгурська, В. Ю. (2024) Теорія і практика культури мови. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Sat Feb 24 06:04:00 2024 EET.