Items where Author is "Сікора, Я. Б."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 100.

Article

Мосіюк, О. О., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2023) Usability of program interfaces for teaching 3D graphics in a school course of informatics. Information Technologies and Learning Tools, 93 (1). pp. 14-28. ISSN 2076-8184

Сікора, Я. Б. (2023) Концепція адаптивної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах цифровізації. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») (27). pp. 824-836. ISSN 2786-5274

Сікора, Я. Б. (2023) Критерії та показники рівня сформованості фахової компетентності фахівців з інформаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота", 2 (53). pp. 131-134. ISSN 2524-0609

Сікора, Я. Б. (2023) Методологічні підходи до розробки адаптивної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Академічні візії (19). ISSN 2786-586X

Сікора, Я. Б. (2023) Ретроспектива змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Наука і техніка сьогодні, 3(17). pp. 416-426.

Сікора, Я. Б. (2023) Стандартизація ІТ-освіти на сучасному етапі: порівняльний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота", 1(52). pp. 195-201. ISSN 2524-0609

Сікора, Я. Б. (2023) Структурні компоненти фахової компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (210). pp. 160-165. ISSN 2415-7988

Сікора, Я. Б. (2023) Філософський та загальнонауковий рівні методології проектування адаптивної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Освіта. Інноватика. Практика, 11 (5). pp. 67-74.

Сікора, Я. Б. (2022) Адаптація як об’єкт наукового дослідження: психолого-педагогічний аналіз. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2(51). pp. 135-139.

Сікора, Я. Б., Карплюк, С. О., Грінчук, І. О., Оленюк, Д. О. (2022) Використання методу проектів на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти як одна із ефективних педагогічних технологій. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (13). ISSN 2786-4952

Сікора, Я. Б. (2022) Закордонний досвід професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій. Науковий журнал Хортицької національної академії, 2(7). pp. 79-92. ISSN 2709-8214

Сікора, Я. Б. (2022) Сутність адаптивної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)», 13 (13). pp. 367-380.

Мосіюк, О. О., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів до навчання 3D графіки. Наукові записки (198). ISSN 2415-7988

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Фонарюк, О. В., Сікора, Я. Б. (2021) Бустінг і беггінг як методи формування ансамблей моделей. Actual trends of modern scientific research. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. pp. 163-169.

Сікора, Я. Б. (2021) The use of artificial intelligence in adaptive learning of future it specialists. Scientific and pedagogical internship «Shared values, approaches, and requirements for the implementation of an educational process during training engineering specialists in Ukraine and EU countries». pp. 89-92.

Вербівський, Д. С., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Медіаграмотність як один зі складників процесу підготовки сучасного педагога професійного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(48)). pp. 69-72. ISSN 2524-0609

Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю., Мосіюк, О. О., Вербівський, Д. С. (2020) Approaches to the choice of tools for adaptive learning based on highlighted selection criteria. CEUR Workshop Proceedings.

Сікора, Я. Б. (2019) Адаптація контенту в електронних навчальних курсах. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. pp. 163-165.

Сікора, Я. Б. (2019) Адаптивні моделі електронного навчання. Тези доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компютерні технології – 2019» (18–20 квітня 2019 р.). pp. 188-189.

Сікора, Я. Б. (2019) Використання інформаційних технологій при розв’язанні оптимізаційних задач. Моделювання та інформаційні технології (87). pp. 142-149.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Засоби створення web-квестів при вивченні інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції.. pp. 249-251.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (177). pp. 88-91.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Підготовка майбутнього вчителя інформатики за дуальною формою здобуття освіти. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції. pp. 135-137.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2019) Розвиток цифрової компетентності майбутнього вчителя в освітньому просторі закладу вищої освіти. Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» 19-20 вересня 2019 р..

Сікора, Я. Б. (2018) Адаптивні моделі електронного навчання. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 271-272.

Сікора, Я. Б. (2018) Підходи до створення адаптивної системи електронного навчання. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 160-162.

Сікора, Я. Б. (2018) Врахування індивідуальних навчальних стилів під час підготовки майбутніх вчителів інформатики. Нові технології навчання: збірник наукових праць (91). pp. 159-172.

Сікора, Я. Б. (2017) Інструментальні засоби для реалізації управління знаннями в електронному навчанні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 231-233.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 262-264.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 61 (5). pp. 162-174. ISSN 2076-8184

Сікора, Я. Б. (2017) Використання управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ).. pp. 201-202.

Сікора, Я. Б. (2017) Пакети програм для вивчення програмування паралельних обчислювальних процесів. Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали X Всеукраїнської науково практичної WEB конфере-нції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2017 р.). pp. 30-32.

Сікора, Я. Б. (2016) Хмарні технології у навчанні інформатики майбутніх фахівців фізико-математичного профілю. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 258-259.

Сікора, Я. Б. (2016) Інтеграція електронного навчання і дистанційних освітніх технологій в навчальний процес ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 92-95.

Сікора, Я. Б. (2016) Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (2(39)). pp. 236-239. ISSN 2524-0609

Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2015) Вивчення функціональних можливостей засобу macrorecorder додатків MS Office 2010. Наукові записки. pp. 57-63. ISSN 978-966-7406-67-7

Сікора, Я. Б. (2015) Зміст професійної підготовки бакалаврів інформатики. Проблеми та перспективи навчання технологій : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квітня 2015 р., м. Кіровоград / За заг. ред. М.І. Садового та О.В. Єжової.. pp. 46-49.

Сікора, Я. Б. (2015) Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.1, 7. pp. 170-174.

Сікора, Я. Б. (2014) Організація самостійного вивчення «Методів оптимізації» з використанням Інтернет-порталу. Інформаційні технології – 2014 : зб. тез I Української конфе¬ренції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства, каф. інформатики, каф. інформ. технол. і матем. дис. ; Відповід. за вип.: О.В. Бушма, А.В.. pp. 70-72.

Сікора, Я. Б. (2013) Класифікація оптимізаційних навчальних задач для побудови операційної частини змістового модуля. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 73-77. ISSN 2076-6173

Сікора, Я. Б. (2013) Побудова індивідуальної траєкторії навчання інформатики з використанням електронної бази навчальних матеріалів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конф., 18-22 березня.. pp. 170-172.

Сікора, Я. Б. (2013) Структуризація навчально-методичного комплексу в системі електронних освітніх ресурсів. Матеріали ХVIII Міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців», 18-19 квітня 2013 р., Одеса., 2. pp. 228-229.

Сікора, Я. Б. (2013) Технологія веб-квест при вивченні інформатики. Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2013 р. у 6 т., 5. pp. 58-61.

Усата, О. Ю., Сікора, Я. Б. (2012) Вивчення MS PUBLISHER з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї (6). pp. 32-35.

Сікора, Я. Б. (2012) Основные аспекты реализации педагогического эксперимента по формированию профессиональной компетентности будущего учителя информатики средствами моделирования. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института (3(27)). pp. 80-84.

Сікора, Я. Б. (2011) Використання тренінгів у професійній підготовці компетентних фахівців з інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 115-121.

Сікора, Я. Б. (2011) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі прикладної математичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс], 21 (1).

Сікора, Я. Б. (2011) Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій професійній освіті. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. p. 33.

Сікора, Я. Б. (2011) Особливості технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. Нові технології навчання. pp. 254-259.

Сікора, Я. Б. (2011) Теоретичні та методологічні основи компетентнісного підходу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 98-102.

Сікора, Я. Б. (2010) Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 110-117.

Сікора, Я. Б. (2010) Електронний навчально-методичний посібник як засіб підготовки фахівців з інформатики. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції. p. 48.

Сікора, Я. Б. (2010) Мультимедійні технології в методичній підготовці майбутнього викладача інформатики. Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології в освіті». Тези доповідей. p. 23.

Сікора, Я. Б. (2009) Використання інформаційних технологій у підготовці компетентного вчителя інформатики. Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2009 р.). pp. 146-149.

Сікора, Я. Б. (2009) Технологія формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики засобами моделювання. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Освітній процес: погляд зсередини” : зб. наук. праць. pp. 18-21.

Сікора, Я. Б. (2008) Зміст та структура поняття професійна компетентність вчителя інформатики. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. pp. 148-156.

Сікора, Я. Б. (2008) Компетентнісний підхід при вивченні ,,Методики навчання інформатики”. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія ,,Педагогіка. Соціальна робота”. pp. 143-146.

Сікора, Я. Б. (2008) Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 154-159.

Сікора, Я. Б. (2008) Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Міжнародна науково-практична конференція ,,Наука в інформаційному просторі” : зб. наук. праць. pp. 50-53.

Сікора, Я. Б. (2008) Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у курсі "Методики навчання інформатики". Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ,,Теоретико-методологічні засади підготовки педагогічних кадрів у поліетнічному регіоні”. pp. 73-74.

Сікора, Я. Б. (2007) Особистісний компонент у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 112-115.

Сікора, Я. Б. (2007) Професійна компетентність вчителя інформатики як об’єкт педагогічного аналізу. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів : збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 200-207.

Сікора, Я. Б. (2007) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. pp. 49-53.

Сікора, Я. Б. (2006) Аналіз базових понять дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: [зб. наук. праць / за ред. О. А. Дубасенюк та ін.]. pp. 47-50.

Сікора, Я. Б. (2005) Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 171-175.

Ляшенко, Б. М., Сікора, Я. Б. (2004) Новітні комп’ютерні технології вивчення транспортної задачі лінійного програмування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 169-173.

Book Section

Кривонос, О. М., Вакалюк, Т. А., Сікора, Я. Б. (2019) Competence oriented tasks in the course “Programming”. In: Digital economy and digital society. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pp. 103-109.

Сікора, Я. Б. (2013) Дослідження операцій:навч.-метод. посібн. для студ. напряму 6.040302 Інформатика*. In: Дослідження операцій. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Сікора, Я. Б. (2012) Методи оптимізації: навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Методи оптимізації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Monograph

Вітвицька, С. С., Колесник, Н. Є., Бойчук, І. Д., Герасимчук, О. Л., Запорожцева, Ю. С., Ковальчук, О. А., Казмерчук, А., Корнійчук, Ю. Г., Кубрак, С. В., Мірошніченко, О., Сікора, Я. Б., Танська, В. В., Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Conference or Workshop Item

Сікора, Я. Б. (2023) Модель SAMR: використання цифрових технологій у фундаментальній підготовки ІТ-фахівців. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти" (29 червня 2023 р.).

Сікора, Я. Б. (2023) Використання інформаційних технологій при вивченні дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій». In: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті», 27 січня 2023 р., м. Ізмаїл.

Сікора, Я. Б. (2023) Персоналізація як підхід до навчання майбутніх ІТ-фахівців. In: IІ International scientific and practical conference «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology» (November 15-17, 2023).

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2023) Побудова паралельного алгоритму розв’язання задачі оптимізаційного аналізу. In: XXIX Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку", 07 лютого 2023 р., м. Тепліце (Чехія).

Сікора, Я. Б. (2023) Фахова компетентність майбутнього ІТ-фахівця. In: XV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо- математичній, технологічній і професійній освіті» присвяченій 95-й річниці з Дня народження академіка Національної академії педагогічних наук С. У. Гончаренка, 20-24 червня 2023.

Сікора, Я. Б. (2023) Хмарні технології як засіб формування навичок командної роботи в сучасних умовах. In: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті», 27 січня 2023 р., м. Ізмаїл.

Сікора, Я. Б. (2022) Адаптивне тестування як засіб контролю результатів навчання. In: XIX Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку", 07 березня 2022 р., м. Вільнюс (Литва).

Сікора, Я. Б. (2022) Особливості адаптивної системи професійної підготовки майбутнього фахівця з інформаційних технологій. In: IV Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум "Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії.

Сікора, Я. Б. (2022) Система професійної підготовки сучасного ІТ-фахівця. In: X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи", 10-11 листопада 2022 р., м. Тернопіль.

Худяков, А. А., Сікора, Я. Б. (2022) Спеціалізоване програмне забезпечення для вивчення іноземної мови. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу", 25-26 листопада 2022 р., м. Київ.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2022) Способи реалізації паралельних обчислень. In: Дні науки у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, 20 травня 2022 р., м. Житомир.

Сікора, Я. Б., Ляшенко, А. І. (2022) Технології byod: мобільні програми на допомогу вчителю. In: ІІІ Всеукраїнськаї наук.-практ. інтернет-конф. "Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології", 12-19 грудня 2022, м. Запоріжжя.

Сікора, Я. Б. (2022) Технології цифрової дидактики. In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку", 14-20 березня 2022 року, м. Черкаси.

Сікора, Я. Б., Гурська, Д. Р. (2021) Sketchup для викладання вибіркового модуля «Тривимірне моделювання». In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці".

Сікора, Я. Б., Постова, С. А. (2021) Збірник наукових праць «Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)». In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)».

Мосіюк, О. О., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Огляд систем твердотільного тривимірного моделювання. In: XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничоматематичній, технологічній і професійній освіті» присвячена 100-річчю із Дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира, 07 травня – 14 травня 2021 року.

Сікора, Я. Б., Якимчук, Б. Л. (2020) Можливості використання мобільних пристроїв при навчанні інформатиці. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Сікора, Я. Б. (2020) Огляд адаптивних навчальних систем. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Сікора, Я. Б. (2018) Інструменти адаптивного навчання. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Ущапівський, В. Я., Сікора, Я. Б. (2018) Технології створення web-квесту з інформатики. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Сікора, Я. Б. (2012) Кейс-технології при вивченні «Методів оптимізації». In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Thesis

Сікора, Я. Б. (2010) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Сікора, Я. Б., Федорчук (Жуковська), А. Л. (2023) Інформаційні технології. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2023) Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки. [Teaching Resource]

Усата, О. Ю., Сікора, Я. Б. (2021) Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології). [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б., Щехорський, А. Й., Якимчук, Б. Л. (2019) Методи оптимізації та дослідження операцій. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б., Федорчук (Жуковська), А. Л. (2017) Основи інформатики: MS Word та MS Excel. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б., Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Основи інформатики: робота в операційній системі Windows. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. (2011) Дослідження операцій: базові навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання і факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. (2011) Математичне програмування: базові навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Nov 28 20:50:57 2023 EET.