Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Intercultural Communication and Foreign Language Education" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Number of items: 82.

Є

Євченко, В. В. (2014) Development of Critical Thinking Skills in the Framework of the Argumentation Theory. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 33-36.

Євченко, В. В. (2014) Teaching Critical Thinking at Text-based Lessons for Advanced Learners of English. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ. м.).. pp. 120-121.

Євченко, В. В. (2014) Деякі аспекти розвитку мови в Англосаксонській Англії. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство.. 97 -107.

А

Алексейчук, М. В. (2014) Англомовна церемоніальна промова: лінгвостилістичний аспект. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 3-7.

Б

Байда, М. В. (2014) BLENDING CONTENT-BASED INSTRUCTION AND COOPERATIVE LEARNING IN A LANGUAGE CLASSROOM. The Global English Teacher: Imрroving What Works and Fixing What Doesn’t.

Борисенко, Д. О. (2014) Відображення просторового коду культури в англійських локативних фразеологізмах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 92-96.

В

Василенко, І. В. (2014) Польовий підхід до аналізу лексики на позначення політичного життя (на матеріалі американського газетного дискурсу). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 106-111.

Васильчук, О. В. (2014) Лінгвістична варіативність усного американського академічного дискурсу. ЖДУ ім. І. Франка.

Васильчук, О. В. (2014) Структурні особливості office hours як жанру усного американського академічного дискурсу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 112-117.

Веселовська, Д. В. (2014) Засоби вираження модальності в сучасній англійській мові (на матеріалі корпусів BNC та ANC). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 121-126.

Водотієць, М. І. (2014) Lexical and semantic peculiarities of English slang. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 110-113.

Воронюк, Л. В. (2014) Лексико-граматичні засоби омовлення болю в сучасній англійській мові. ЖДУ ім. І. Франка.

Воронюк, Л. В. (2014) Прикметник як засіб метафоричної концептуалізації больових відчуттів у сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 147-151.

Г

Галагуза, Т. М. (2014) Методика розвитку усномовленнєвої компетенції студентів-медиків І курсу засобами веб-квестів переконуючого типу. ЖДУ ім. І. Франка.

Гаращук, Л. А. (2014) Лексико-семантичні засоби вираження причин, що викликають почуття радості в англійській мові. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 16-22.

Грабчук, О. А. (2014) Дефініційний аналіз концепту сміх (laugh). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 220-223.

Д

Дуплійчук, О. М. (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАДАЧ. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Імідж сучасного педагога..

Ж

Жуковська, В. В. (2014) Історичні витоки та напрями граматики конструкцій. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 червня 2014 р.) «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей». pp. 383-386.

Жуковська, В. В. (2014) Абсолютна конструкція в англійській мові: структурно-семантичний аспект. Scientific Recourses Management of Countries and Regions. pp. 52-59.

Жуковська, В. В. (2014) Граматика конструкцій: історичні витоки та теоретичне підґрунтя. Матеріали міжвузівського наукового семінару “Лінгвістика сьогодення: синхронні та діахронні студії”. pp. 10-17.

Жуковська, В. В. (2014) Теоретичні засади конструкційної граматики. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу». pp. 34-37.

Жуковська, В. В. (2014) “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, ЖДУ ім. Івана Франка.

Жуковська, В. В. (2014) Структурно-морфологічні особливості абсолютних конструкцій в сучасній англійській мові. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 37-46.

К

Калюжна, Л. М. (2014) Порівняльний аналіз концепту «праця» в англійських та українських пареміях. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 288-291.

Калініна, Л. В. (2014) INTRODUCING SPECIAL COURSES INTO PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION. Тривалий професійний розвиток: навики, цілі, виклики XXI століття. pp. 16-17.

Климова, О. І. (2014) Локативні адверби як засіб маркування інформаційної структури середньоанглійського речення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 291-298.

Косяк, Н. Л. (2014) Використання лексико-стилістичних художніх засобів у політичних промовах Барака Обами. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 363-366.

Кравчук, Л. Ю. (2014) Функціонування колоративної лексики в повісті Доріс Лессінг «The making of the representative for Planet 8». Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 367-370.

Криволапчук, Н. В. (2014) Моделювання ПРОСТОРУ засобами сучасної англійської мови: семантико – когнітивний аспект. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 1. pp. 370-374.

Кузьменко, О. Ю. (2014) До проблеми кореляції понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 48..

Кузьменко, О. Ю. (2014) Підходи до вивчення проблеми жанрової таксономії. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу». – Житомир: Житом. держ. ун-т.

Л

Лескова, К. Р. (2014) Лексикографічна презентація концепту DOCTOR. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 6-9.

Литвиненко, Н. Д. (2014) Інформаційно-структурне навантаження неозначеного артикля в ранньоновоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 13-16.

Ляцевич, Т. Л. (2014) The Role of Nurse in Prevention and Aftercare of Children Traumatism in Zhitomir Region. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 50-51.

М

Мадюдя, О. П. (2014) Еліпсис іменної групи в ранньоновоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 20-24.

Макаревич, О. О. (2014) Діалектні особливості уніфікації дієслівних основ середньоанглійського періоду. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 24-28.

Маслюк, М. Г. (2014) ВИВЕДЕННЯ ІМПЛІКАТУР ІЗ СТИЛІСТИЧНОЇ ФІГУРИ ОКСИМОРОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАЦІЇ ЛОГІЧНОЇ ІМПЛІКАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 256-259. ISSN 2076-6173

Матушевська, Н. В. (2014) Загальні характеристики дискурсу спокуси (на матеріалі телевізійного серіалу «Desperate Housewives»). Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 58-63.

Меодушевська, А. І. (2014) Методика формування писемномовленнєвої компетенції учнів профільної школи засобами веб-квестів креативного типу. ЖДУ ім. І. Франка.

Н

Недірова, А. А. (2014) CULTURE CORPORATIVE DE L’ENTREPRISE. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 64-68.

Ніколайчук, Р. О. (2014) Фразеологічні одиниці із компонентом «грошова одиниця» та їх тематична класифікація. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 96-101.

Нікітчук, М. І. (2014) Формування кроскультурної грамотності старшокласників з метою вдосконалення їх країнознавчої компетенції. ЖДУ ім. І. Франка.

П

Панасюк, І. С. (2014) Представлення кластерного концепту вибір засобами сучасної англійської мови. ЖДУ ім. І. Франка.

Панасюк, І. С. (2014) Концепт ВИБІР. Лінгвістичні механізми усвідомлення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 127-132.

Папіжук, В. О. and Лісова, Ю. О. and Цюник, Г. М. (2014) Le Français en deux ans. Французька мова. [Teaching Resource]

Папіжук, В. О. (2014) МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи. pp. 103-105.

Папіжук, В. О. (2014) Навчання третьої іноземної мови студентів-лінгвістів. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 64-71.

Побережна, В. Ю. (2014) Використання «множинної» точки зору в американських художніх творах третього типу мовлення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 14-151.

Прокопчук, Н. Р. and Калініна, Л. В. and Щерба, Н. С. (2014) Комплексні комп'ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Р

Руденко, Г. С. (2014) Лінгвостилістичні засоби вираження індивідуально-авторської модальності в політичному дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 179-184.

Рудик, І. М. (2014) Зловживання ідеологічною владою в медійному дискурсі. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 72-74.

С

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2014) Англійська мова. Підручник для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Генеза.

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2014) Робочий зошит до підручника з англійської мови для 3 класу. Генеза.

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2014) Шкільний вчитель нового покоління. МОН України, Київ.

Соловйова, Л. Ф. (2014) Іменники з семантикою оцінки у сучасній англійській мові. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 75-79.

Соловйова, Л. Ф. and Сніховська, І. Е. (2014) Теорія сучасної англійської мови. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Сорока, М. В. (2014) Вдосконалення лексичної компетенції студентів немовних ВНЗ на основі текстів професійного спрямування. ЖДУ ім. І. Франка.

Т

Тарабріна, Н. А. (2014) Мовний конфлікт та його вплив на комунікацію. матеріали он-лайн семінар "Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов".

Тарабріна, Н. А. (2014) Проксемний фактор та його роль в процесі спілкування. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 237-241.

Татуревич, Н. С. (2014) ПОВЕДІНКА ПІДМЕТА В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ ІМПЕРАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 233-237. ISSN 2076-6173

Терещук, К. Ю. (2014) Інформаційно-структурні особливості адверба only в англійській мові XIV ст. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 241-245.

Торчук, Д. Г. (2014) Засоби репрезентації концепту НЕВДАЧА (FAILURE). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 252-256.

У

Умінська, А. П. (2014) DEVELOPING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ REFLECTIVE SKILLS ON THE BASIS OF COGNITIVE SEARCHING TASKS. Тривалий професійний розвиток: навички, цілі, виклики XXI століття. pp. 41-42.

Умінська, А. П. (2014) THE DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL REFLECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHER IN TERMS OF PLURILIGUAL APPROACH. The Global English Teacher: Imрroving What Works and Fixing What Doesn’t. -114.

Ф

Філіпова, А. П. (2014) Граматичні засоби вираження умовного способу в англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 257-261.

Х

Христюк, А. В. (2014) Засоби представлення явища глобалізації в сучасному англомовному соціумі. ЖДУ ім. І. Франка.

Христюк, А. В. (2014) Концептуальні основи осмислення явища глобалізації в сучасному англомовному соціумі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 267-271.

Ц

Цюник, Г. М. (2014) Збагачення лексичного запасу студентів з французької мови в процесі формування комунікативної компетенції. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 91-95.

Ч

Черначук, Ю. О. (2014) Лексичні механізми англо-французького мовного контакту на прикладі листів Генріха VIII до Анни Болейн. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 283-286.

Черначук, Ю. О. (2014) Філософські категорії “тотожність / відмінність” як основа для визначення апроксимації. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 279-283.

Черниш, О. А. (2014) Авторские окказионализмы как маркеры индивидуально-авторского стиля вербально-семантического уровня языковой личности журналиста. Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов 6-й международной научно-практической конференции. pp. 53-56.

Черниш, О. А. (2014) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В СТРУКТУРІ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 96-102.

Черниш, О. А. (2014) СОЦИОКОММУНИКАТИВНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЖАНРА. Молодые ученые в инновационном поиске: материалы Междунар. науч. конф.. pp. 239-242.

Черниш, О. А. and Тарабріна, Н. А. (2014) Практикум “Jazz Up Your English!”. [Teaching Resource]

Ш

Шилюк, В. В. (2014) Дистинктивні ознаки академічного дискурсу: жанри та лінгвістичні особливості. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: збірник наукових праць / за заг. ред. д.п.н., проф. С. С. Вітвицької, к.п.н., доц. Н. М. Мирончук.. pp. 277-280.

Шилюк, В. В. (2014) Социолингвистическая характеристика взаимодействия участников американского академического дискурса (на основе MICASE). Научное сообщество студентов: сборник статей. студенч. междунар. науч. – практ. конф.. pp. 60-69.

Шилюк, В. В. (2014) Соціолінгвістична ідентифікація мовця в усному американському академічному дискурсі. ЖДУ ім. І. Франка.

Шилюк, В. В. (2014) Функціонування маркерів хеджингу в усному академічному дискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 299-307.

Шилюк, В. В. (2014) Функціонування хеджингу в англомовному академічному дискурсі (на основі корпусу MICASE). Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов (за матеріалами он-лайн семінару).

Шилюк, В. В. (2014) Функціонування хеджингу в англомовному академічному дискурсі (на основі корпусу MICASE). Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 103-111.

Шморгун, К. В. (2014) Лексико - граматичні та функціональні аспекти термінологічної лексики в професійній комунікації. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 112-114.

Щ

Щесняк, Ю. І. (2014) Геометричні номінації у семантичному просторі сучасної англійської мови: семантико-когнітивний вимір. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць, 2. pp. 316-321.

This list was generated on Thu Aug 18 16:37:02 2022 EEST.