Items where Author is "Вакалюк, Т. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 109.

Article

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. and Карплюк, С. О. and Шадура, В. А. (2019) Training future teachers of information science to develop logical skills. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження І. Г. Ткаченка. pp. 86-87.

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. and Карплюк, С. О. and Шадура, В. А. (2019) Training future teachers of information science to develop logical thinking skills of senior schoolchildren at teaching software development. «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», 2 (177). pp. 82-86.

Вакалюк, Т. А. and Степушенко, О. А. (2018) Ігри для дітей шкільного віку з вивчення мов програмування. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (08-09 листопада 2018 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. (6). pp. 146-151.

Махомета, Т. М. and Вакалюк, Т. А. and Тягай, І. М. (2018) Інформаційно-комунікаційні технології навчання аналітичної геометрії та лінійної алгебри майбутніх учителів фізики й інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання (5 (67)). pp. 173-186. ISSN 2076-8184

Мінтій, І. С. and Вакалюк, Т. А. and Пірогов, В. М. and Горлов, А. М. and Мінтій, М. М. (2018) Аналіз програмних засобів для людей із порушеннями зору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 108-116. ISSN 2076-6173

Вакалюк, Т. А. (2018) Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (2 (93)). pp. 46-51. ISSN 2076-6173

Вакалюк, Т. А. and Шевчук, Л. Д. and Почтовюк, С. І. (2018) Використання інтелектуальних карт у навчанні учнів основної школи. Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук. pp. 41-43.

Вакалюк, Т. А. (2018) Добір масових відкритих он-лайн курсів для використання у підготовці бакалаврів інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (3 (20)). pp. 128-133.

Концедайло, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2018) Загальна структура методики застосування ігрових симуляторів для формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції. pp. 141-145.

Концедайло, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2018) Критерії добору ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Інформаційні технології і засоби навчання. (3 (65)). pp. 133-151. ISSN https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2039/1347

Вакалюк, Т. А. (2018) Огляд web-орієнтованих компіляторів, що доцільно використовувати у навчанні бакалаврів інформатики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. пр. / Ред.кол. : Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін., 2 (1 (42)). pp. 33-37.

Карплюк, С. О. and Вакалюк, Т. А. (2018) Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення для управління освітнім процесом закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 65 (3). pp. 262-276. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. (2018) Огляд існуючих масових відкритих он-лайн курсів, доцільних для використання у підготовці бакалаврів інформатики. Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць (10). pp. 46-50.

Вакалюк, Т. А. (2018) Хмаро орієнтовані засоби організації спільної проектної діяльності бакалаврів інформатики. Матеріали науково-практичного семінару "Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи нової української школи" (17–21 травня 2018 р., м. Київ).

Спірін, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2018) Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. (1). pp. 227-234.

Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2017) Використання 3D-моделей в електронних підручниках для підвищення інтересу до навчання. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 306-308.

Вакалюк, Т. А. (2017) Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: етап аналізу. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 226-229.

Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2017) 3D моделювання і візуалізація. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 85-86.

Вакалюк, Т. А. and Присяжнюк, Г. Є. (2017) Використання хмаро орієнтованих інтелектуальних карт при навчанні математики учнів загальноосвітніх шкіл. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 352-354.

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні можливості викладача у хмаро орієнтованій системі підтримки навчання NEOLMS. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 55-56.

Вакалюк, Т. А. (2017) Cloud LMS As A Tool For Designing Cloud-Based Learning Environment For Bachelor Of Informatics. Journal of Modern Technology & Engineering, 2 (2). pp. 107-113.

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. (2017) Conducting Classes On Programming At Higher Educational Institutions Applying Information Communication Technologies. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology., 58 (5). pp. 47-50. ISSN 2308-1996

Спірін, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2017) Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб.наук.праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ.конф., 18-19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.].. pp. 61-65.

Вакалюк, Т. А. (2017) Використання інтелектуальних карт у підготовці бакалаврів інформатики. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. pp. 54-55.

Вакалюк, Т. А. (2017) Використання інтелектуальних карт у підготовці бакалаврів інформатики. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі. pp. 54-55.

Вакалюк, Т. А. (2017) Зарубіжний досвід розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу. Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2 (11). pp. 16-23.

Спірін, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2017) Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 275-287. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. (2017) Критерії добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складової хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 27-32. ISSN 2076-6173

Вакалюк, Т. А. (2017) Модель процесу реалізації проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць (4 (33)). pp. 39-62.

Вакалюк, Т. А. (2017) Модельне подання хмарної архітектури для університетів: погляд зарубіжних учених. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка., 18 (1). pp. 18-25. ISSN 2219-5203

Вакалюк, Т. А. and Спірін, О. М. (2017) Огляд хмаро орієнтованих засобів створення інтелектуальних карт. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). pp. 208-209.

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні можливості викладача у хмаро орієнтованій системі підтримки навчання NEOLMS. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 жовтня 2017 року. м. Київ. Укладач: Н.П.Франчук. pp. 55-56.

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні можливості використання Google Classroom у навчально-виховному процесі ВНЗ. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення – 2017" (17-19 жовтня 2017 р.).. pp. 215-217.

Вакалюк, Т. А. (2017) Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Комп’ютерно-орієнтовані cистеми навчання. pp. 154-157.

Вакалюк, Т. А. (2017) Особисті кабінети викладача та студента у хмаро орієнтованій системі підтримки навчання бакалаврів інформатики. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Педагогічні науки. (3 (35)). pp. 78-84.

Вакалюк, Т. А. (2017) Особливості та специфіка підготовки бакалаврів інформатики. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. (16). pp. 28-35.

Вакалюк, Т. А. (2017) Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 59 (3). pp. 51-61. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. and Антонюк, Д. С. (2016) Використання хмарних бізнес-симуляторів для вивчення поведінкової економіки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Наукова молодь-2016"(15 груд. 2016 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. Спіріна О.М.. pp. 53-56.

Вакалюк, Т. А. (2016) Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 56 (6). pp. 64-76.

Вакалюк, Т. А. (2016) Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.). pp. 215-217.

Вакалюк, Т. А. (2016) Переваги використання хмарної LMS NEO перед іншими аналогами при проектуванні хмаро орієнтованого середовища навчання для підготовки бакалаврів інформатики. Сборник материалов XIІ Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" (30 мая - 2 июня 2016 г., Варна, Болгария). – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus – Специальный выпуск. – Днепропетровск, Варн. pp. 505-510.

Куліковська, О. В. and Вакалюк, Т. А. (2016) Переваги застосування існуючих моделей розробки програмного забезпечення у реальному проекті. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 56-59.

Вакалюк, Т. А. (2016) Підходи до використання хмарних технологій у навчальному процесі вищої школи у вітчизняній науковій літературі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. (47). pp. 123-126.

Вакалюк, Т. А. and Присяжнюк, Г. Є. (2016) Хмарні сервіси у допомогу вчителю математики. Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (10-11 листопада 2016 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк (3). pp. 255-258.

Вакалюк, Т. А. (2015) Using coverage of cloud technology in higher education in the works of foreign scholars. British Journal of Science, Education and Culture, I (2 (6)). pp. 295-299. ISSN 0007-1657

Вакалюк, Т. А. (2015) Вибір хмарної платформи для проектування хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу. НАУКОВІ ЗАПИСКИ (8). pp. 3-7. ISSN 978-966-7406-67-7

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. (2015) Advantages and disadvantages of use cloud data warehouse. Journal L'Association 1901 "SEPIKE" (11). pp. 104-106.

Вакалюк, Т. А. (2015) LMS за послугою SaaS – альтернативне вирішення проблеми проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Новітні комп’ютерні технології, 13. pp. 118-125.

Вакалюк, Т. А. (2015) Вибір хмарної платформи для проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико- математичної і технологічної освіти., 3 (8). pp. 3-7.

Вакалюк, Т. А. and Шевельова, М. К. (2015) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх школах для підвищення якості освіти. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти/ Збірник наук. та науково-метод. праць [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.].. pp. 9-14.

Вакалюк, Т. А. (2015) Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у хмаро орієнтованому навчальному середовищі. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015» (10 груд. 2015 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. Бикова В. Ю. та Спіріна О. М.. pp. 13-16.

Вакалюк, Т. А. (2015) Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у хмаро орієнтованому навчальному середовищі. IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015». pp. 13-16.

Вакалюк, Т. А. and Поліщук, В. В. (2015) Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України. Педагогіка вищої та середньої школи. (46). pp. 114-119.

Вакалюк, Т. А. (2015) Перспективи використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики. Матеріали доповідей на науково-практичного семінару “Хмарні технології в сучасному університеті” (ХТСУ-2015): Черкаси, 24 березня 2015 р.. pp. 5-6.

Вакалюк, Т. А. (2015) Підходи до створення моделі хмаро орієнтованого навчального середовища у науковій літературі. Сборник материалов XI Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании" (1-5 июня 2015 г., Варна, Болгария) (в 2-х томах) – Т. II – Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus – Специальный выпуск.. pp. 380-385.

Вакалюк, Т. А. (2015) Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (17). pp. 90-94.

Вакалюк, Т. А. (2015) Хмаро орієнтоване навчальне середовище: категорійно-понятійний апарат. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». (35). pp. 38-41.

Вакалюк, Т. А. (2014) Висвітлення проблем використання хмарних технологій у вищій освіті у працях зарубіжних вчених. British Journal of Science, Education and Culture, 6 (2). pp. 295-299. ISSN 0007-1657

Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2014) Використання електронних засобів навчання студентами фізико-математичного факультету: психолого-педагогічний аспект. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 134-136.

Онищук, Д. П. and Вакалюк, Т. А. (2014) Комп’ютерні ігри як засіб розвитку логічного мислення у школярів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 138-140.

Вакалюк, Т. А. (2014) Creating presentations for cloud services. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics (5). pp. 84-88. ISSN 2372-7438

Вакалюк, Т. А. (2014) Вітчизняний досвід проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для закладів освіти. Новітні комп’ютерні технології, 12. pp. 20-24.

Вакалюк, Т. А. (2014) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСОВ. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета [Электронный ресурс] : сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1–30 нояб. 2013 г. – Минск, 2014.. pp. 223-234.

Вакалюк, Т. А. (2014) Можливості використання хмарних сховищ. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2014 р. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини; гол. ред. Ткачук Г.В.. pp. 19-22.

Вакалюк, Т. А. (2014) НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції.. pp. 9-11.

Вакалюк, Т. А. (2014) Основні поняття хмаро орієнтованого навчального середовища. Нові інформаційні технології для всіх "ІТЕА 2014": збірка праць Дев’ятої міжнародної конференції.

Вакалюк, Т. А. and Кончаківський, Ю. О. (2014) Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України. Комп'ютер у школі та сім'ї., 4(116). pp. 22-24.

Вакалюк, Т. А. (2014) Підходи до створення різних видів навчального середовища у закладах зарубіжжя. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2 (16). pp. 38-41. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Вакалюк, Т. А. (2014) Хмарний сервіс для створення документів з можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірних наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. (48). pp. 65-70.

Вакалюк, Т. А. (2013) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць / за ред. канд. пед. наук Королюк О.М. (6). pp. 230-233.

Вакалюк, Т. А. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2013.. pp. 275-277.

Вакалюк, Т. А. (2013) Види та призначення електронних засобів навчання. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 110-112.

Кончаківський, Ю. О. and Вакалюк, Т. А. (2013) Переваги використання комп’ютерів у сучасному світі. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 100-102.

Вакалюк, Т. А. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMP ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). pp. 84-97. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. (2013) Загрози безпеки інформаційних ресурсів у комп’ютерних системах. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару (17 квітня 2013 р.). pp. 16-20.

Вакалюк, Т. А. (2013) Засвоєння загальної схеми розв'язування задач з програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї (7(111)). pp. 7-10.

Вакалюк, Т. А. and Петровська, Т. Л. (2013) КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 90-96.

Вакалюк, Т. А. (2013) Можливості використання хмарних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). pp. 97-99.

Вакалюк, Т. А. (2013) НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 177-181.

Гончарук, М. М. and Вакалюк, Т. А. (2013) Порівняльна характеристика операційних систем мобільних телефонів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 48-51.

Вакалюк, Т. А. (2013) Розв'язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (113). pp. 109-114.

Вакалюк, Т. А. (2013) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Збруєва. (8 (34)). pp. 343-352.

Вакалюк, Т. А. (2013) ФОРМУВАННЯ МИСЛИТЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 27-32. ISSN 2076-6173

Вакалюк, Т. А. (2013) Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (71)). pp. 27-32.

Вакалюк, Т. А. (2011) Активізація логічного мислення старшокласників при розв’язуванні задач на цикл з параметром. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. - №3. – С.58-64.. pp. 58-64.

Вакалюк, Т. А. (2011) Особливості мислення старшокласників. Актуальні проблеми педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011 р.): у 2-х частинах. – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. – Ч. 1. – С.10-12. pp. 10-12.

Ляшенко, Б. М. and Вакалюк, Т. А. (2011) Професійна підготовка учителів інформатики за кордоном. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т. Мартинюк]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч. 2. – С.211-217.. pp. 211-217.

Ляшенко, Б. М. and Вакалюк, Т. А. (2011) Розвиток психолого-педагогічної готовності до професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів інформатики. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2011. – С. 206-208.. pp. 206-208.

Вакалюк, Т. А. (2010) Математичні основи розв’язування олімпіадних задач з інформатики на сайті e-olimp. Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць. (7). pp. 139-144.

Book Section

Кривонос, О. М. and Вакалюк, Т. А. and Сікора, Я. Б. (2019) Competence oriented tasks in the course “Programming”. In: Digital economy and digital society. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pp. 103-109.

Вакалюк, Т. А. (2013) Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. In: Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. and Карплюк, С. О. (2011) Новітні інформаційні технології (лабораторний практикум) : навчально-наочний посібник для студентів спеціальностей із поглибленим вивченням іноземної мови. In: Новітні інформаційні технології (лабораторний практикум) : навчально-наочний посібник для студентів спеціальностей із поглибленим вивченням іноземної мови. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011, pp. 1-28. ISBN 978-966-485-099-2

Жуковський, С. С. and Вакалюк, Т. А. (2011) Програмування мовою С++. Структурне програмування (лабораторний практикум). Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. In: Програмування мовою С++. Структурне програмування (лабораторний практикум). Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011, pp. 1-8.

Вакалюк, Т. А. and Жуковський, С. С. (2011) Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум). Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. In: Структурне програмування мовою Pascal (лабораторний практикум). Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011, pp. 1-15.

Monograph

Вакалюк, Т. А. (2013) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Working Paper. Вид-во ЖДУ імені І. Франка, Житомир.

Conference or Workshop Item

Степушенко, О. А. and Вакалюк, Т. А. (2018) Ігри для дітей шкільного віку з вивчення мов програмування. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Осипчук, А. В. and Вакалюк, Т. А. (2018) Використання хмарних технологій у навчальному процесі ЗЗСО. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Гаврилюк, О. Д. and Вакалюк, Т. А. (2018) Огляд хмарних технологій, що можна використовувати у навчанні бакалаврів статистики. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Пірогов, В. М. and Мінтій, І. С. and Мінтій, М. М. and Вакалюк, Т. А. (2018) Програмні засоби для людей із порушеннями зору. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Антонов, Є. В. and Вакалюк, Т. А. (2018) Теоретичні аспекти створення візуальних ігор засобами REN’PY. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Book

Ляшенко, Б. М. and Кривонос, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2019) Методи обчислень. ЖДУ.

Постова, С. А. and Вакалюк, Т. А. and Шевчук, Л. Д. (2019) Структурне та візуальне програмування. Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. вид-во ПХДПУ, Переяслав-Хмельницький.

Жуковський, С. С. and Вакалюк, Т. А. (2016) Об’єктно-орінтоване програмування мовою С++. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Вакалюк, Т. А. (2016) Програмування мовою Pascal: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. ФО-П Левковець Н.М., pp. 1-232.

Вакалюк, Т. А. (2016) Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. and Карплюк, С. О. (2012) Інформатика та комп’ютерна техніка. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Other

Вакалюк, Т. А. (2016) Сучасні інформаційні технології в освіті та науці. ЖДУ імені Франка.

This list was generated on Mon Sep 26 06:28:47 2022 EEST.