Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | У | Ф | Х | Ш
Number of items: 89.

А

Алексейчук, О. (2014) ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 8-10.

Алексейчук, О. (2014) НАБІР ЗАСОБІВ ПРОМОУШН ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 87-89.

Андрушко, А. (2014) ІМІДЖ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЯК ФАКТОР СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 32-34.

Андрушко, А. (2014) РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 89-91.

Б

Бенедюк, С. (2014) МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 58-60.

Боцян, А. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 60-61.

Боцян, Т. В. (2014) Data envelopment analysis in the CSR efficiency measurement (case study). Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 149-151.

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Cтатистика». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Актуальні проблеми теорії і практики управління (англійською мовою)». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Статистика». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. (2014) Використання стандартів зі складання та оприлюднення нефінансової звітності: досвід українських підприємств. Економіка. Управління. Інновації. (2).

Боцян, Т. В. (2014) Utylitarystyczne podejście do oceny moralności społecznej odpowiedzialności biznesu. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації. Збірник тех. Доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених.

В

Вікарчук, О. І. (2014) Інноваційна культура як система взаємозв’язку зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Економіка.Управління. нновації (1 (11)). pp. 25-36.

Вікарчук, О. І. (2014) Концептуальні засади інноваційного розвитку корпоративної культури на підриємствах харчової промисловості. In: Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування. ЖДТУ, Житомир ЖДТУ, pp. 289-307. ISBN 978-966-683-408-2

Г

Гончаренко, Н. (2014) МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 18-20.

Д

Дашко, А. (2014) СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 61-63.

К

Калініченко, О. О. (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України. Other thesis, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Калініченко, О. О. (2014) Демографічна складова соціальної сфери. In: Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування. ЖДТУ, Житомир, pp. 87-99. ISBN 978-966-683-408-2

Калініченко, О. О. (2014) Перспективи соціальної сфери. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції. [«Конкурентоcпроможніcть в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перcпективи»]. pp. 59-60.

Калініченко, О. О. (2014) Прогнозування та розвиток основних параметрів соціальної сфери України в сучасних умовах. Економіка. Управління. Інновації (1 (11)). pp. 83-91.

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Аутсорсинг та даунсайзинг як методи оптимізації використання трудових ресурсів підприємства. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів "Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці". pp. 25-27.

Карпюк, О. А. (2014) Зарубіжний досвід впровадження організаційних змін. ІІ Міжнародна наук.-практ. конф. "Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку ". pp. 91-94.

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Управління змінами». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «управління змінами». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 20 (2). pp. 146-152.

Карпюк, О. А. (2014) Сучасні принципи японської моделі менеджменту. ІІ Міжнародня наук.-практ. конф. "Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку ". pp. 18-19.

Карпюк, О. А. (2014) Методика застосування концепції "Шість сигм" в системі управління якістю на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічні науки., 1 (4). pp. 22-27.

Кащук, К. М. (2014) Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах провайдингу. Other thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

Кащук, К. М. and Левківська, Л. М. (2014) Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу. Інвестиції: практика та досвід (12). pp. 38-41.

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент організацій». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Організація праці менеджера». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Основи менеджменту». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Самоменеджмент». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління інноваціями». [Teaching Resource]

Киришун, С. В. (2014) Стратегія фінансового зростання підприємства (на матеріалах ППФБ «Золотий ключ»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Клімова, І. О. (2014) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РАЙОНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка. Управління. Інновації. (13). pp. 56-61.

Кіндрась, О. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Стратегічне управління». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління проектами». [Teaching Resource]

Кіндрась, О. В. (2014) До питання формування конкурентного потенціалу вищого навчального закладу, як суб’єкта ринку. Економіка і управління:. pp. 26-33.

Л

Лавринович, Т. А. (2014) Управління використанням робочого часу на підприємстві (на матеріалах ТзОВ “Пакко Холдинг” Вопак 3203). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

М

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент в освіті». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент продуктивності». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу у фізичному вихованні та спорті». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління в галузі освіти». [Teaching Resource]

Мартинов, С. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Система ефективного управління ресурсним потенціалом соціальної сфери. Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку (2014). pp. 124-126.

Мосійчук, І. В. (2014) Сутність ресурсного потенціалу соціальної сфери. Економіка. Управління. Інновації. (1 (11)).

Мосійчук, І. В. (2014) Сучасний стан ресурсного потенціалу соціальної сфери. Економіка. Управління. Інновації (1 (11)). ISSN 2410-3748

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент в освіті». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент продуктивності». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу у фізичному вихованні та спорті». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління в галузі освіти». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління персоналом». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління розвитком персоналу». [Teaching Resource]

Мосійчук, І. В. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування». [Teaching Resource]

Н

Неділько, О. О. (2014) Удосконалення системи стратегічного менеджменту на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Житомирський мясокомбінат»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ніколаєнко, С. М. (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку медичного страхування. Other thesis, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

О

Османова, Т. Б. (2014) Управління маркетинговою ціновою політикою підприємства (на матеріалах ПАТ Житомирський маслозавод). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

П

Пацалюк, К. О. (2014) Суть, цілі та завдання стимулювання збуту як елементу маркетингових комунікацій. Економіка.Управління.Інновації. (1 (11)). pp. 106-113.

Пойта, І. О. (2014) Моделювання та прогнозування розвитку ринку послуг. Економіка. Управління. Інновації. (1 (11)). pp. 156-164.

Пузей, М. В. (2014) Управління виробничими запасами на підприємстві (на матеріалах ДП "Словечанський лісгосп"). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

С

Собченко, Д. (2014) МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 113-115.

Сірош, О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 79-81.

Т

Талько, О. (2014) РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ ТОВАРОПРОСУВАННЯ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 100-102.

У

Уразов, А. У. (2014) Доходи населення та рівень життя. Науково-методичний ілюстративний журнал "Педагогічна Житомирщина" (2 (74)). pp. 67-69.

Ф

Філіпенко, Т. В. (2014) Валютна складова фінансової безпеки держави. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки. pp. 129-133.

Філіпенко, Т. В. (2014) Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.

Філіпенко, Т. В. (2014) Розробка та впровадження системи менеджменту якості на підприємстві. Вісник східноукраїнського університету імені Володимира Даля (1). pp. 163-167.

Філіпенко, Т. В. (2014) Сучасні проблеми розвитку іноземного туризму в Україні. In: Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції., 30-31 жовтня 2014 р..

Філіпенко, Т. В. and Анісімова, К. С. (2014) Оцінка ефективності експорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Менеджмент ХХІ століття: нові виклики, практика, інновації. pp. 104-106.

Х

Харчишина, О. В. (2014) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка. Управління. Інновації (1). pp. 40-53.

Харчук, Д. (2014) ЄВРОМАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС КОМУНІКАЦІЙ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 115-117.

Хомчук, М. (2014) ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 81-83.

Ш

Шанскова, А. (2014) Вплив глобалізації на розвиток підприємницької діяльності. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 117-119.

Шапіренко, В. Ю. (2014) «Оптимізація форм організації праці на підприємстві» (на матеріалах філії Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат ПрАТ «Кримський ТИТАН»). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шиманська, В. В. (2014) Демаркація алгоритму формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України замкненого типу. БІЗНЕСІНФОРМ (7). pp. 186-190.

Шиманська, В. В. (2014) Економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності держави. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи (9).

Шиманська, В. В. (2014) Етапи розробки стратегії управління розвитком туристичного комплексу України процесного типу в умовах інтеграційного вибору держави. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (2(68)). pp. 223-226. ISSN 1728-4236

Шиманська, В. В. (2014) Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи (10).

Шиманська, В. В. (2014) Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції. Other thesis, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»..

Шиманська, В. В. (2014) Основні вектори розвитку туристичного комплексу України в сучасних умовах. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки. ISSN 1728-4236

Широкова, М. (2014) ТАРГЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 121-122.

This list was generated on Wed Jan 20 03:12:37 2021 EET.