Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Preschool Education and Pedagogical Innovations" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 197.

І

Іщук, Н. О. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвивальне навчання на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

А

Андрущенко, Н. А. and Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток мислення в дітей дошкільного віку на заняттях з формування елементарних математичних уявлень через гру. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Б

Баб'як, А. and Клименюк, Ю. М. (2015) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Бабова, Г. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток просторових уявлень в учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Бабійчук, А. Ю. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування пізнавального інтересу у молодших школярів при вивченні нумерації та арифметичних дій в межах десяти. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Басюк, Н. А. (2015) Формування ціннісного ставлення молодших школярів до власного здоров’я. Магістр медсестринства: Український науково-практичний журнал (2(13)). pp. 36-39.

Басюк, Н. А. and Гужанова, Т. С. (2015) Використання ідей Вальдорфської педагогіки у моральному вихованні сучасних молодших школярів. Проблеми освіти: зб. наук. праць (85). pp. 6-10.

Басюк, Н. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування соціальної компетентності молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи. Проблеми освіти: зб. наук. праць (84). pp. 10-14.

Бихал, Т. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування геометричних компетенцій при вивченні математики у початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Богуш, О. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів на уроці математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Бричка, І. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування навичок усного додавання та віднімання двоцифрових чисел. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Буднік, В. В. and Мурашевич, Ю. М. (2015) Вивчення письмового ділення в курсі початкової математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

В

Ведмеденко, Ю. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логічного мислення молодших школярів у процесі математичної освіти. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Весельська, І. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Вплив нестандартних уроків на рівень засвоєння знань, умінь і навичок учнів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вечірко, Н. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Формування елементарних математичних уявлень у дітей молодшого дошкільного віку через дидактичні ігри. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вишнева, Т. and Кривенко, М. and Тарнавська, Н. П. (2015) Доміно як засіб формування числових уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вознюк, О. В. (2015) The problem of giftedness: defining and diagnosing. Магістр медсестринства (1). pp. 26-32.

Вознюк, О. В. (2015) Інноваційний ресурс управління освітньою системою регіону. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року, 4. pp. 151-155.

Вознюк, О. В. (2015) Анализ цивилизационной траектории развития человечества на основе синтеза науки и религии. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 193-198.

Вознюк, О. В. (2015) Антропологическая акмеология. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 68-77.

Вознюк, О. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Вознюка Олександра Васильовича на дисертацію Прийми Сергія Миколайовича «Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Вознюк, О. В. (2015) Головні аспекти єдності науки і релігії. Слово вчителю (4(34)). pp. 16-17.

Вознюк, О. В. (2015) Еталонне соціально-педагогічне середовище розвитку суб’єктів освітнього процесу. Андрагогічний вісник (6). pp. 24-45.

Вознюк, О. В. (2015) Концепция личности как трансцендентальной сущности в трудах А.В. Вознюка. In: Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике. Изд-во ЖГУ им. И. Франко, Житомир, pp. 679-698. ISBN ISBN 978-966-485-194-4

Вознюк, О. В. (2015) Креаціонізм та еволюціонізм у світлі парадигми розвитку. Слово вчителю (3(33)). pp. 19-21.

Вознюк, О. В. (2015) Новая парадигма психокоррекционной работы с "детьми солнца" и "детьми дождя". Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под. ред. Т.Ю.Макашиной, О.Б. Широких.. pp. 265-279.

Вознюк, О. В. (2015) Новий підхід до розуміння дитячо-батьківських відносин. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розвязання : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2015 року) / За ред. Н.В. Казакової. pp. 65-68.

Вознюк, О. В. (2015) Онтологические основания толерантности в контексте теории критических явлений. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 15-20.

Вознюк, О. В. (2015) Основні аспекти постнекласичної педагогіки. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 21-31.

Вознюк, О. В. (2015) Педагогічна дія як психологічний феномен. Освіта для сучасності – Edukacja dla wspolezesnosci : Зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство "Польща-Україна", Інститут педаг. pp. 542-550.

Вознюк, О. В. (2015) Педагогічна парадоксологія та її креативний потенціал. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (10). pp. 67-74.

Вознюк, О. В. (2015) Портрет педагога ХХІ століття: андрагогічний аспект. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих : збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти доросли в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів]. pp. 51-55.

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток педагога як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 45-50.

Вознюк, О. В. (2015) Роль казки у процесі викладання математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. pp. 17-21.

Вознюк, О. В. (2015) Синергетична парадигма креативної педагогіки. Other. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вознюк, О. В. (2015) Системна психокорекція "дітей дощу" та "дітей сонця". Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб матер Всеукр. науково-метод. конференції. pp. 61-68.

Вознюк, О. В. (2015) Створення в університеті тренінгового центру – нагальна потреба часу. Універсум (3-4). p. 7.

Вознюк, О. В. (2015) Теоретико-методологічні засади системної кризи сучасної цивілізації. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 133-137.

Вознюк, О. В. (2015) Теория управляемого хаоса. In: Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 14-15 травня 2015 р..

Вознюк, О. В. (2015) Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича A.M., Бенери В. Є., 5. pp. 10-18.

Вознюк, О. В. (2015) Фундаментальные научно-философские и личностные смыслы бытия. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.21255, 07.10.2015.

Вознюк, О. В. (2015) Цільові орієнтити розвитку сучасного школяра. Педагогічний вісник (4(36)). pp. 3-8.

Вознюк, О. В. and Сисоєва, С. О. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. (2015) Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи. Other. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток суб’єкту освітнього процесу як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. p. 24.

Войненко, К. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Позакласна робота з математики як засіб розвитку математичних здібностей молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Г

Гайдай, І. and Клименюк, Ю. М. (2015) Використання казки на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Гаєвська, Л. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в учнів початкових класів прийомів самоконтролю при вивченні додавання і віднімання в концентрі «багатоцифрові числа». Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Гнетецька, Д. Л. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток просторових уявлень та уявлень про форму і геометричні фігури в молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Головко, І. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігрових методів і прийомів для розвитку елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Головко, І. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Голяченко, Я. Г. and Тарнавська, Н. П. (2015) Ігрове навчання дітей дошкільного віку елементарній математиці. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Горобець, Д. and Клименюк, Ю. М. (2015) Формування навичок письмового додавання і віднімання у процесі обчислювальної діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Гринчук, В. М. and Мурашевич, Ю. М. (2015) Методичні основи застосування дидактичної гри на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Грозовська, Д. Ф. and Тарнавська, Н. П. (2015) Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з часом. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Д

Данильченко, О. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розв’язування простих задач учнями початкових класів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дейнеко, В. М. and Клименюк, Ю. М. (2015) Позакласна робота з математики в початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дембіцька, І. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку засобами елементарної математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Демянюк, О. and Тарнавська, Н. П. (2015) Логiчнi блоки З. Дьєнеша як метод вирішення проблем логiко-математичного розвитку дiтей дошкільного вiку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дмитриченко, Т. В. and Наконечна, А. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Застосування дидактичних ігор на заняттях з ФЕМУ, як засобу активізації пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Добровінська, Г. М. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Довбаш, А. and Клименюк, Ю. М. (2015) Реалізація виховного впливу на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Доманчук, А. and Тарнавська, Н. П. (2015) Флексагони як засіб математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Древа, О. В. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування умінь розв’язувати прості задачі в учнів початкових класів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ж

Жигадло, Р. П. and Тарнавська, Н. П. (2015) Ігри та вправи для знайомства дітей дошкільного віку з геометричними фігурами, їх елементами і властивостями. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

З

Зарицька, О. and Клименюк, Ю. М. (2015) Оптимізація методики арифметики на сучасному етапі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Зарицька, Т. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Логічні ігри як засіб формування математичних здібностей дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

К

Калійчук, Ю. Й. and Тарнавська, Н. П. (2015) Формування елементарних математичних уявлень в дітей дошкільного віку засобом гри. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Карпова, Р. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Індивідуальні відмінності молодших школярів, що впливають на успішність засвоєння математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Карпуша, Н. О. and Клименюк, Ю. М. (2015) Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кас'ян, К. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток умінь в учнів початкових класів розв`язування складених задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Касьянюк, О. А. and Тарнавська, Н. П. (2015) Методика навчання розв’язуванню арифметичних задач дітьми старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Катеренчук, А. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логічного мислення в учнів початкової школи при вивченні елементів алгебри. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Качуровська, Я. and Клименюк, Ю. М. (2015) Робота вчителя початкових класів у формуванні інтелектуальних здібностей учнів 1-го класу на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кваша, Х. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Значення логіко-математичного розвитку дитини старшого дошкільного віку в підготовці до навчання в школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Керімова, О. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток логічного мислення учнів початкових класів під час розв’язування задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Клименюк, Ю. М. (2015) Особливості розвитку математичного мислення молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ковальчук, М. Є. (2015) Теоретичні засади впровадження мультимедійних технологій у вищій школі. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. pp. 253-268.

Ковальчук, Т. В. (2015) Екологічна освіта молодших школярів засобами математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Козаченко, М. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток логічного мислення під час розв'язування типових задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кондратюк, Т. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток економічних понять у молодших школярів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Коновальчук, І. І. (2015) Експериментальна перевірка ефективності технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2015) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Коновальчук, І. І. (2015) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коновальчук, І. М. (2015) Труднощі в навчальній діяльності молодших школярів як чинник їх конфліктів з батьками. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 226-229.

Корабцева, А. А. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логіко-математичних здібностей учнів початкових класів у різних видах діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Косинська, І. and Клименюк, Ю. М. (2015) Роль батьків у вихованні математично обдарованих дітей. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Костюк, О. Р. and Клименюк, Ю. М. (2015) Вивчення нумерації в концентрі «сотні». Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Костіної, С. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логічних операцій мислення молодших школярів у процесі математичної діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кричковська, В. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування геометричних компетенцій при вивченні математики в школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Куц, Ю. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Формування арифметичних дій у молодших школярів як передумови подальшого розвитку логічних вмінь та навичок математичного мислення. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кушніренко, А. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Роль цікавих завдань з математики в розвитку пізнавальних здібностей першокласників. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кушнірук, М. О. and Тарнавська, Н. П. (2015) Формування сенсорних здібностей дітей раннього віку за допомогою блоків Дьєнеша. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Л

Лисюк, Д. С. and Клименюк, Ю. М. (2015) Формування елементів логічного мислення на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Лойко, О. С. and Клименюк, Ю. М. (2015) Місце та роль нестандартних завдань, як засобу вирішення суперечності між вимогами науки до навчання і реальним втіленням на практиці. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Любар, Т. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Розв’язування задач дітьми старшого дошкільного віку як засіб логіко-математичного розвитку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

М

Максимова, О. О. (2015) Ідея толерантності у гуманітарних науках. Наукові записки: збірник наукових статей (122). pp. 116-123.

Максимова, О. О. (2015) Вплив мікроклімату на успішність молодших школярів в умовах сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. pp. 192-202.

Максимова, О. О. (2015) Особливості валеологічної освіти майбутніх педагогів. Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції. pp. 139-145.

Максимова, О. О. (2015) Толерантність як складова морального виховання. Наукові записки: збірник наукових статей (128). pp. 101-108.

Максимова, О. О. (2015) Толерантність: від епохи Відродження до сьогодення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 11. (20). pp. 172-180.

Максимова, О. О. (2015) Толерантність: погляд на проблему. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 60-64.

Максимова, О. О. (2015) Фізична культура і тренування дітей як шлях до формування і зміцнення здоров’я. Теоретико-методичні засади організації навчально-виховного процесу у ДНЗ та початковій школі. pp. 13-17.

Марковська, Н. М. and Тарнавська, Н. П. (2015) Формування просторової орієнтації у дітей дошкільного віку з використанням цікавого математичного матеріалу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Марченко, В. В. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в учнів початкових класів обчислювальних навичок на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Марченко, Г. and Клименюк, Ю. М. (2015) Організаційні форми навчання обдарованих дітей на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Марчук, А. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування умінь в учнів початкових класів розв’язувати складені задачі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мельник, М. О. and Клименюк, Ю. М. (2015) Формування в учнів навичок самостійної роботи при вивченні математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мельник, Т. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Теоретичні засади проблем логіко-математичного розвитку учнів початкових класів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Моісеєва, О. В. (2015) Інтерактивні технології навчання як спосіб вдосконалення вищої освіти в України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 165-169. ISSN 2076-6173

Мурашевич, Ю. М. (2015) Компетентнісний підхід до навчання математики молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мурашевич, Ю. М. and Змієвська, В. Г. (2015) Шкільна математична освіта в XX столітті. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мурашевич, Ю. М. and Романюк, Д. (2015) Формування математичних знань в учнів початкових класів засобами інтерактивних технологій навчання. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мущинська, О. А. and Клименюк, Ю. М. (2015) Формування та розвиток у дітей різнопланових понять, що впливають на стан їх фізичного, інтелектуального та морального розвитку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Н

Несенюк, О. А. and Клименюк, Ю. М. (2015) Організація навчально-виховної роботи в початковій школі як засіб формування творчих здібностей в учнів початкової школи. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Нікішова, В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток пізнавальної самостійності на уроках математики у початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

О

Обухівська, Л. and Клименюк, Ю. М. (2015) Метод бесіди на уроках математики в початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Окончук, Г. С. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток просторових уявлень в учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Остапчук, О. М. and Клименюк, Ю. М. (2015) Психолого-педагогічний супровід розвитку математичних здібностей молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

П

Палько, А. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Нетрадиційні форми роботи на уроках математики у початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Палько, А. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Нетрадиційні форми роботи на уроках математики у початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Пархомчук, Л. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Математичні зв’язки та відношення в повсякденному житті дитини. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Парійчук, І. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Покраса, О. С. and Тарнавська, Н. П. (2015) Застосування логіко-математичних ігор на складання силуетів-образів, геометричних фігур у процесі формування в дітей дошкільного віку просторових уявлень. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Приймак, Л. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток логічного мислення в дітей дошкільного віку засобами логіко-математичних ігор. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Приймак, О. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Адаптація дітей початкової школи до шкільного навчання на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Приймак, О. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Адаптація дітей початкової школи до шкільного навчання на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Проскурова, Л. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток математичних знань в учнів початкових класів засобами диференціації. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Протасюк, І. М. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток умінь в учнів початкових класів розв’язувати складанні задачі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Р

Радошнюк, В. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Усний рахунок як засіб підвищення інтересу до уроку математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Римарчук, О. М. and Клименюк, Ю. М. (2015) Характеристика логіко-математичних здібностей дітей молодшого шкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рихліцька, Ю. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток логічного мислення учнів початкових класів при розв’язанні нестандартних задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рогот, А. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в молодших школярів початкових уявлень про дроби. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рожко, О. А. and Клименюк, Ю. М. (2015) Позакласна робота як засіб своєчасної ліквідації та попередження прогалин у знаннях з математики дітей молодшого шкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Романчук, В. С. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток критичного мислення в учнів початкової школи. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рудницька, Н. Ю. (2015) Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до розвитку пізнавальної активності учнів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рудницька, Н. Ю. and Муравська, Т. П. (2015) Формування алгоритмічної культури молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рыбалка, В. В. (2015) Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике. ЖГУ им. И. Франко, Житомир. ISBN 978-966-485-194-4

С

Сафонова, О. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування умінь в учнів початкових класів розв'язувати прості задачі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Сич, О. В. and Наумович, О. В. and Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку за допомогою логіко-математичних завдань, ігор та вправ. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Скобель, Т. М. and Тарнавська, Н. П. (2015) Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: аналіз основних наукових напрямків теорії та методики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Скоківська, Л. П. and Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігрових ситуацій у розвитку мовлення дошкільників на заняттях з логіко-математичного розвитку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Скомаровська, А. І. and Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток математичних здібностей дітей дошкільного віку засобами художньої літератури. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Слюсаренко, Т. Ю. and Тюлєнєва, Н. І. and Тарнавська, Н. П. (2015) Формування у дітей дошкільного віку уявлень про лічбу та число. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Т

Табун, М. Ю. and Клименюк, Ю. М. (2015) Методи виховання математичного мислення молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. (2015) Інтеграція фізичного виховання та математичного розвитку дітей дошкільного віку під час організації рухливих ігор. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігрових прийомів у процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку збірник науково-методичних праць. pp. 121-124.

Тарнавська, Н. П. (2015) Застосування діяльнісного підходу в процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку збірник науково-методичних праць. pp. 121-124.

Тарнавська, Н. П. (2015) Профілактична діяльність вихователя дошкільного навчального закладу в подоланні соціальної невпевненості дітей дошкільного віку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. pp. 222-233.

Тарнавська, Н. П. (2015) Суперечність трансльованих цінностей щодо виховання дитини дошкільного віку як причина порушення взаємодії між батьками та педагогом дошкільного навчального закладу. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С, Костюка НАПН України, 4 (2). pp. 222-233.

Тарнавська, Н. П. and Єременко, О. Г. (2015) Організація математичної освіти дітей дошкільного віку засобами роботи з паличковими наборами Кюізенера. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Ільчук, В. В. (2015) Формування елементарних математичних уявлень за допомогою наочності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Буцен, Л. М. (2015) Психолого-педагогічні аспекти розвитку елементарних математичних уявлень та формування логічної сфери дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Васильченко, А. І. (2015) Особливості організації розвивального математичного середовища у ДНЗ. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Герасемчук, О. В. (2015) Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку засобами ґудзикового міні-музею. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Григоренко, В. О. (2015) Інтеграція логіко-математичного та мовного розвитку дошкільників в процесі організації ігрової діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Гринченко, О. О. (2015) Взаємодія дошкільного навчального закладу i родини з питань математичної підготовки дитини до школи. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Довгаленко, Н. А. (2015) Створення умов для пізнавального розвитку і фізичного здоров’я дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Донченко, К. Г. (2015) Зміст і методи формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Дорощук, О. Я. (2015) Комп’ютерні технології як засіб формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Закревська, А. М. (2015) Система застосування методів і прийомів організації навчання елементам математики дітей дошкільного віку в різних формах роботи з ними. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Каленюк, Л. П. (2015) Застосування комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі ДНЗ як ефективного засобу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Каліщук, М. С. (2015) Використання наочності при формуванні кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Ковба, Ю. В. (2015) Використання прийомів ейдетики у процесі ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами і числами. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Козакевич, Н. В. (2015) Розвиток наочно-образного мислення дітей старшого дошкільного віку на заняттях ФЕМУ. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Костікова, А. Л. (2015) Процес дитячого експериментування як розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Куцан, Т. С. (2015) Використання казки в процесі формування математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Левківська, С. І. and Заріпова, Г. Ю. (2015) Розвиток пізнавальної активності засобами математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Мокринська, Т. Ю. (2015) Використання методу моделювання на заняттях з формування елементарних математичних уявлень з дітьми середнього дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Никитенко, Д. С. and Поліщук, О. В. (2015) Завдання, методи і прийоми формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Олексієнко, Т. М. (2015) Формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень за допомогою карток Глена Домана. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Радченко, Н. and Коберник, М. (2015) Вплив родини на математичний розвиток дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Своякова, Л. В. (2015) Формування у дітей дошкільного віку числових уявлень на основі теоретико-множинного підходу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. and Своякова, Л. В. (2015) Формування у дітей дошкільного віку числових уявлень на основі теоретико-множинного підходу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тимченко, М. Ю. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток математичних знань молодших школярів засобами диференціації. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тишкевич, М. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток математичних задатків та здібностей молодшого школяра у формуванні успішної особистості. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ткаченко, К. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ткачук, Ю. М. and Шмаюн, Ю. М. and Тарнавська, Н. П. (2015) Математична освіта дітей дошкільного віку та її основні поняття. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Трохимук, О. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Особливості розвитку математичного мислення в учнів початкових класів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Туровська, А. С. and Клименюк, Ю. М. (2015) Математичне мислення як один з основних компонентів процесу пізнавальної діяльності учнів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

У

Уткіна, Я. Ю. and Тарнавська, Н. П. (2015) Роль і місце ТРВЗ у різнобічному розвитку дитини. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ф

Федорова, М. А. (2015) Виховання моральних цінностей у контексті проблеми наступності між дошкільною освітою та початковою школою. Нові технології навчання :науково-методичний зб. (86). pp. 130-134.

Федорова, М. А. (2015) Моральні цінності особистості: сутність поняття та основні характеристики. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 105-109.

Федорова, М. А. (2015) Нравственные ценности младших школьников: технологии воспитания. Other. Институт проблем воспитания АПН Украины.

Федорова, М. А. (2015) Проблема наступності у вихованні моральних цінностей дошкільників і молодших школярів. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота. pp. 189-191. ISSN УДК 371; 378; 364 ББК 88.8

Федорова, М. А. (2015) Ретроспективний аналіз проблеми виховання моральних цінностей особистості. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (10(54)). pp. 330-338.

Федорова, М. А. (2015) Сюжетно-рольова гра як засіб виховання моральних цінностей дошкільників. Сталий розвиток : проблеми та перспективи. pp. 164-170.

Федорчук, Л. А. and Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток самосвідомості в дітей старшого дошкільного віку під час самостійної математичної діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Філінський, О. С. and Мурашевич, Ю. М. (2015) Розвивальне навчання на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Х

Харченко, І. and Мурашевич, Ю. М. (2015) Використання ігрових прийомів при формуванні елементарних математичних уявлень у молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Хитрич, О. and Клименюк, Ю. М. (2015) Дидактичні умови підвищення ефективності уроку математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ц

Цехмейструк, Ю. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в молодших школярів початкових уявлень про дроби. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ч

Черкас, Т. Л. and Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігор і вправ з логічними блоками Дьєнеша з метою розвитку логіко-математичних уявлень у дітей. Використання ігор і вправ з логічними блоками Дьєнеша з метою розвитку логіко-математичних уявлень у дітей.

Чечет, В. Ю. and Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток творчого мислення учнів на уроках математики у початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ш

Шадура, К. М. (2015) Початкова математична освіта в Україні та Європейському Союзі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Шевчук, С. В. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Доцільність застосування дидактичних ігор на уроках математики в першому класі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Шпаківська, Ю. В. and Клименюк, Ю. М. (2015) Формування в учнів умінь і навичок самостійної роботи у процесі вивчення математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Я

Яроменко, О. М. and Тарнавська, Н. П. (2015) Моделювання в розвитку математичних уявлень дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

This list was generated on Sat Jun 23 16:29:17 2018 EEST.