Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 278.

І

Іванечко, Ю. М. (2015) Інформаційні потоки в роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу в частині трудових взаємовідносин. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 155-160.

Іщук, Н. О., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвивальне навчання на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

А

Андрущенко, Н. А., Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток мислення в дітей дошкільного віку на заняттях з формування елементарних математичних уявлень через гру. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Б

Баб'як, А., Клименюк, Ю. М. (2015) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Бабова, Г., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток просторових уявлень в учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Бабійчук, А. Ю., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування пізнавального інтересу у молодших школярів при вивченні нумерації та арифметичних дій в межах десяти. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Басюк, Н. А. (2015) Проблеми освіти і виховання в умовах цивілізаційних змін. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Басюк, Н. А. (2015) Формування ціннісного ставлення молодших школярів до власного здоров’я. Магістр медсестринства: Український науково-практичний журнал (2(13)). pp. 36-39.

Басюк, Н. А., Гужанова, Т. С. (2015) Використання ідей Вальдорфської педагогіки у моральному вихованні сучасних молодших школярів. Проблеми освіти: зб. наук. праць (85). pp. 6-10.

Басюк, Н. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування соціальної компетентності молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи. Проблеми освіти: зб. наук. праць (84). pp. 10-14.

Безсмертна, В. І. (2015) Неформальна освіта в діяльності гендерних освітніх центрів при ВНЗ. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 346-350.

Бихал, Т., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування геометричних компетенцій при вивченні математики у початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Бобир, В. Г. (2015) Взаємозв’язок державно-громадського управління і маркетингу при управлінні дошкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 17-23.

Богуш, О., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів на уроці математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Боднар, О. С. (2015) Використання аналізу як методу в управлінні навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 23-29.

Бондарчук, Т. А., Ренькас, Б. М. (2015) Моніторинг як функція керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 29-36.

Бохан, М. А. (2015) Управлінський супровід діяльності колективу щодо розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 36-43.

Бричка, І., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування навичок усного додавання та віднімання двоцифрових чисел. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Буднік, В. В., Мурашевич, Ю. М. (2015) Вивчення письмового ділення в курсі початкової математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

В

Вакуленчик, Н. В. (2015) Управлінська діяльність у навчальних закладах для дітей з особливими потребами. ЖДУ ім. І. Франка.

Ведмеденко, Ю. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логічного мислення молодших школярів у процесі математичної освіти. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вербовський, І. А. (2015) Значення якісної підготовки кадрів у вищих навчальних закладах. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції "Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах". p. 20.

Весельська, І., Рудницька, Н. Ю. (2015) Вплив нестандартних уроків на рівень засвоєння знань, умінь і навичок учнів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вечірко, Н. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Формування елементарних математичних уявлень у дітей молодшого дошкільного віку через дидактичні ігри. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вишнева, Т., Кривенко, М., Тарнавська, Н. П. (2015) Доміно як засіб формування числових уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Власюк, Ж. І. (2015) Виховання почуття справедливості у молодших школярів у позаурочній діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В. (2015) The problem of giftedness: defining and diagnosing. Магістр медсестринства (1). pp. 26-32.

Вознюк, О. В. (2015) Інноваційний ресурс управління освітньою системою регіону. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року, 4. pp. 151-155.

Вознюк, О. В. (2015) Анализ цивилизационной траектории развития человечества на основе синтеза науки и религии. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 193-198.

Вознюк, О. В. (2015) Антропологическая акмеология. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 68-77.

Вознюк, О. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Вознюка Олександра Васильовича на дисертацію Прийми Сергія Миколайовича «Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Вознюк, О. В. (2015) Головні аспекти єдності науки і релігії. Слово вчителю (4(34)). pp. 16-17.

Вознюк, О. В. (2015) Еталонне соціально-педагогічне середовище розвитку суб’єктів освітнього процесу. Андрагогічний вісник (6). pp. 24-45.

Вознюк, О. В. (2015) Концепция личности как трансцендентальной сущности в трудах А.В. Вознюка. In: Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике. Изд-во ЖГУ им. И. Франко, Житомир, pp. 679-698. ISBN ISBN 978-966-485-194-4

Вознюк, О. В. (2015) Креаціонізм та еволюціонізм у світлі парадигми розвитку. Слово вчителю (3(33)). pp. 19-21.

Вознюк, О. В. (2015) Новая парадигма психокоррекционной работы с "детьми солнца" и "детьми дождя". Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под. ред. Т.Ю.Макашиной, О.Б. Широких.. pp. 265-279.

Вознюк, О. В. (2015) Новая холистическая парадигма образования: содержание, цели, средства. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 22-32.

Вознюк, О. В. (2015) Новий підхід до розуміння дитячо-батьківських відносин. Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розвязання : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2015 року) / За ред. Н.В. Казакової. pp. 65-68.

Вознюк, О. В. (2015) Онтологические основания толерантности в контексте теории критических явлений. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 15-20.

Вознюк, О. В. (2015) Основні аспекти постнекласичної педагогіки. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 21-31.

Вознюк, О. В. (2015) Педагогічна дія як психологічний феномен. Освіта для сучасності – Edukacja dla wspolezesnosci : Зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство "Польща-Україна", Інститут педаг. pp. 542-550.

Вознюк, О. В. (2015) Педагогічна парадоксологія та її креативний потенціал. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (10). pp. 67-74.

Вознюк, О. В. (2015) Портрет педагога ХХІ століття: андрагогічний аспект. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих : збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти доросли в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів]. pp. 51-55.

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток педагога як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 45-50.

Вознюк, О. В. (2015) Роль казки у процесі викладання математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. pp. 17-21.

Вознюк, О. В. (2015) Синергетична парадигма креативної педагогіки. Other. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вознюк, О. В. (2015) Системна психокорекція "дітей дощу" та "дітей сонця". Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб матер Всеукр. науково-метод. конференції. pp. 61-68.

Вознюк, О. В. (2015) Створення в університеті тренінгового центру – нагальна потреба часу. Універсум (3-4). p. 7.

Вознюк, О. В. (2015) Теоретико-методологічні засади системної кризи сучасної цивілізації. «Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі» : Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю, 23 листопада 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 133-137.

Вознюк, О. В. (2015) Теория управляемого хаоса. In: Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 14-15 травня 2015 р..

Вознюк, О. В. (2015) Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича A.M., Бенери В. Є., 5. pp. 10-18.

Вознюк, О. В. (2015) Фундаментальные научно-философские и личностные смыслы бытия. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.21255, 07.10.2015.

Вознюк, О. В. (2015) Цільові орієнтити розвитку сучасного школяра. Педагогічний вісник (4(36)). pp. 3-8.

Вознюк, О. В., Сисоєва, С. О., Гузій, Н. В., Дубасенюк, О. А. (2015) Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи. Other. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Вознюк, О. В. (2015) Розвиток суб’єкту освітнього процесу як громадянина-патріота у сфері соцієтальних рис українського етносу. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. p. 24.

Войненко, К. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Позакласна робота з математики як засіб розвитку математичних здібностей молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Воронюк, А. Я. (2015) Стратегічне управління позашкільним навчальним закладом. ЖДУ ім. І. Франка.

Воронюк, А. Я., Ренькас, Б. М. (2015) Стратегічне управління позашкільним навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 65-72.

Г

Гаврилова, О. Л. (2015) Удосконалення управління освітнім закладом через використання хмарних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 72-77.

Гайдай, І., Клименюк, Ю. М. (2015) Використання казки на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Гаєвська, Л., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в учнів початкових класів прийомів самоконтролю при вивченні додавання і віднімання в концентрі «багатоцифрові числа». Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Гнетецька, Д. Л., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток просторових уявлень та уявлень про форму і геометричні фігури в молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Головко, І. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігрових методів і прийомів для розвитку елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Головко, І. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Голяченко, Я. Г., Тарнавська, Н. П. (2015) Ігрове навчання дітей дошкільного віку елементарній математиці. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Горобець, Д., Клименюк, Ю. М. (2015) Формування навичок письмового додавання і віднімання у процесі обчислювальної діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Городецька, О. В. (2015) Медіаосвіта (медіаграмотність) майбутнього керівника навчального закладу як основа його професійної підготовки. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 89-92.

Гринчук, В. М., Мурашевич, Ю. М. (2015) Методичні основи застосування дидактичної гри на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Гриньова, М. В., Сорокіна, Г. Ю. (2015) До питання про викладання дисципліни «Управління навчально-виховним процесом». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 92-102.

Гриценко, В. І., Ренькас, Б. М. (2015) Формування іміджу керівника вищого навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 102-106.

Грицюк, Т. В. (2015) Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми в Тернопільській класичній гімназії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 106-110.

Грозовська, Д. Ф., Тарнавська, Н. П. (2015) Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з часом. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Д

Данильченко, О., Клименюк, Ю. М. (2015) Розв’язування простих задач учнями початкових класів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дейнеко, В. М., Клименюк, Ю. М. (2015) Позакласна робота з математики в початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дембіцька, І. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку засобами елементарної математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Демянюк, О., Тарнавська, Н. П. (2015) Логiчнi блоки З. Дьєнеша як метод вирішення проблем логiко-математичного розвитку дiтей дошкільного вiку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дмитриченко, Т. В., Наконечна, А. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Застосування дидактичних ігор на заняттях з ФЕМУ, як засобу активізації пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Добровінська, Г. М., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Довбаш, А., Клименюк, Ю. М. (2015) Реалізація виховного впливу на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Доманчук, А., Тарнавська, Н. П. (2015) Флексагони як засіб математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Драгунова, В. В. (2015) Впровадження інноваційного менеджменту в систему освіти як засіб підвищення конкурентоздатності працівників відділу освіти на ринку праці. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 256-259.

Драгунова, В. В. (2015) Роль підвищення професійної компетентності керівника відділу освіти. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 36-37.

Древа, О. В., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування умінь розв’язувати прості задачі в учнів початкових класів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Дятленко, Н. М. (2015) Індекс інклюзії як інноваційна управлінська технологія. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 135-139.

Ж

Жигадло, Р. П., Тарнавська, Н. П. (2015) Ігри та вправи для знайомства дітей дошкільного віку з геометричними фігурами, їх елементами і властивостями. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

З

Зарицька, О., Клименюк, Ю. М. (2015) Оптимізація методики арифметики на сучасному етапі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Зарицька, Т. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Логічні ігри як засіб формування математичних здібностей дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Зіневич, В. В. (2015) Мотивація ситуації успіху педагогічних працівників у діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. ЖДУ ім. І. Франка.

Зінчук, Н. А. (2015) Маркетингові комунікації як фактор успіху навчального закладу на ринку освітніх послуг. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 145-151.

К

Калійчук, Ю. Й., Тарнавська, Н. П. (2015) Формування елементарних математичних уявлень в дітей дошкільного віку засобом гри. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Капченко, Л. М. (2015) Відкрите професійно-технічне та дистанційне навчання безробітних: діахроністичний аналіз. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 160-169.

Карпова, Р. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Індивідуальні відмінності молодших школярів, що впливають на успішність засвоєння математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Карпуша, Н. О., Клименюк, Ю. М. (2015) Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кас'ян, К., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток умінь в учнів початкових класів розв`язування складених задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Касьянюк, О. А., Тарнавська, Н. П. (2015) Методика навчання розв’язуванню арифметичних задач дітьми старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Катеренчук, А., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логічного мислення в учнів початкової школи при вивченні елементів алгебри. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Качуровська, Я., Клименюк, Ю. М. (2015) Робота вчителя початкових класів у формуванні інтелектуальних здібностей учнів 1-го класу на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кваша, Х. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Значення логіко-математичного розвитку дитини старшого дошкільного віку в підготовці до навчання в школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Керімова, О., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток логічного мислення учнів початкових класів під час розв’язування задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кириченко, М. О. (2015) Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 169-174.

Клименюк, Ю. М. (2015) Особливості розвитку математичного мислення молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кльоц, Л. А. (2015) Теоретико-методологічні основи професійної самосвідомості практичного психолога у системі післядипломної освіти. Ауктуальні проблеми психології: Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка. - Екологічна психологія, 7 (39). pp. 114-126.

Коваленко, О. М. (2015) Історія створення університетського статуту російської імперії ХІХ ст. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 180-187.

Ковалишина, О. П. (2015) Загальноосвітній навчальний заклад як об’єкт системного управління (на прикладі Стрижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 187-195.

Ковальчук, М. Є. (2015) Теоретичні засади впровадження мультимедійних технологій у вищій школі. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. pp. 253-268.

Ковальчук, Т. В. (2015) Екологічна освіта молодших школярів засобами математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ковалюк, О. М. (2015) Використання компетентнісного підходу до навчальної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 276-281.

Ковалюк, О. М. (2015) Застосування інновацій в управлінні навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій – вимога сьогодення. http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf. pp. 51-52.

Ковалюк, О. М. (2015) Мотивація – важливий аспект в професійній компетентності керівника навчального закладу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Ковалюк, О. М. (2015) Управління навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій – один із шляхів вдосконалення освіти. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів».

Козаченко, М., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток логічного мислення під час розв'язування типових задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кондратюк, Т., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток економічних понять у молодших школярів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Коновальчук, І. І. (2015) Експериментальна перевірка ефективності технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2015) Методологічні підходи до аналізу інноваційної діяльності суб’єктів нововведень. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 63-69.

Коновальчук, І. І. (2015) Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти на засадах компетентнісного підходу: теоретичний аналіз. Науковий вісник Чернівецького університету. pp. 65-72.

Коновальчук, І. І. (2015) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Коновальчук, І. І. (2015) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Коновальчук, І. І. (2015) Умови соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ї. Проблеми освіти: Наук-метод. зб.. pp. 106-111.

Коновальчук, І. М. (2015) Психолого-педагогічна культура взаємодії батьків з дітьми. Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 212-216.

Коновальчук, І. М. (2015) Труднощі в навчальній діяльності молодших школярів як чинник їх конфліктів з батьками. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 226-229.

Корабцева, А. А., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логіко-математичних здібностей учнів початкових класів у різних видах діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Косигіна, О. В. (2015) Андрагогіка як теоретична основа сучасної післядипломної освіти. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki (30.09.2015 - 01.10.2015). pp. 44-51.

Косинська, І., Клименюк, Ю. М. (2015) Роль батьків у вихованні математично обдарованих дітей. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Костюк, О. Р., Клименюк, Ю. М. (2015) Вивчення нумерації в концентрі «сотні». Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Костюшко, Ю. О. (2015) Обґрунтування моделі конструктивної міжособистісної взаємодії. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 73-79.

Костіної, С. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток логічних операцій мислення молодших школярів у процесі математичної діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кравчук, О. С. (2015) Тренінг як ефективний метод формування управлінської культури майбутнього керівника навчального закладу. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 282-287.

Кравчук, О. С. (2015) Управлінська культура керівника навчального закладу як чинник ефективного функціонування освітньої установи. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка (Серія "Педагогічні науки") (15). pp. 119-123.

Кравчук, О. С., Шанскова, Т. І. (2015) Наукові аспекти управлінської культури керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 211-215.

Красильник, Ю. С. (2015) Проблемний аналіз як інструмент ефективного управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 215-220.

Кричковська, В., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування геометричних компетенцій при вивченні математики в школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кулик, Т. В., Ренькас, Б. М. (2015) Управління методичною роботою у вищому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 220-224.

Кухар, І. Д. (2015) Шляхи підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 58-59.

Кухарчук, П. М. (2015) Актуальні проблеми професійного навчання населення. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 224-231.

Куц, Ю. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Формування арифметичних дій у молодших школярів як передумови подальшого розвитку логічних вмінь та навичок математичного мислення. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кучик, А. Л. (2015) Формування управлінських компетенцій у майбутніх керівників у процесі професійної підготовки. ЖДУ ім. І. Франка.

Кушніренко, А., Рудницька, Н. Ю. (2015) Роль цікавих завдань з математики в розвитку пізнавальних здібностей першокласників. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кушнірук, М. О., Тарнавська, Н. П. (2015) Формування сенсорних здібностей дітей раннього віку за допомогою блоків Дьєнеша. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Л

Лисюк, Д. С., Клименюк, Ю. М. (2015) Формування елементів логічного мислення на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Лойко, О. С., Клименюк, Ю. М. (2015) Місце та роль нестандартних завдань, як засобу вирішення суперечності між вимогами науки до навчання і реальним втіленням на практиці. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Любар, Т. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Розв’язування задач дітьми старшого дошкільного віку як засіб логіко-математичного розвитку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

М

Мазура, В. І. (2015) Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 244-250.

Максимова, О. О. (2015) Ідея толерантності у гуманітарних науках. Наукові записки: збірник наукових статей (122). pp. 116-123.

Максимова, О. О. (2015) Вплив мікроклімату на успішність молодших школярів в умовах сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. pp. 192-202.

Максимова, О. О. (2015) Особливості валеологічної освіти майбутніх педагогів. Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції. pp. 139-145.

Максимова, О. О. (2015) Толерантність як складова морального виховання. Наукові записки: збірник наукових статей (128). pp. 101-108.

Максимова, О. О. (2015) Толерантність: від епохи Відродження до сьогодення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 11. (20). pp. 172-180.

Максимова, О. О. (2015) Толерантність: погляд на проблему. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 60-64.

Максимова, О. О. (2015) Фізична культура і тренування дітей як шлях до формування і зміцнення здоров’я. Теоретико-методичні засади організації навчально-виховного процесу у ДНЗ та початковій школі. pp. 13-17.

Малашевич, Ю. П., Ренькас, Б. М. (2015) Державно-громадське управління навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 250-258.

Марковська, Н. М., Тарнавська, Н. П. (2015) Формування просторової орієнтації у дітей дошкільного віку з використанням цікавого математичного матеріалу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Марченко, В. В., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в учнів початкових класів обчислювальних навичок на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Марченко, Г., Клименюк, Ю. М. (2015) Організаційні форми навчання обдарованих дітей на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Марчук, А., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування умінь в учнів початкових класів розв’язувати складені задачі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мельник, В. К. (2015) Концептуальні засади управління процесом формування соціально-комунікативної компетентності педагогічних працівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 264-272.

Мельник, М. О., Клименюк, Ю. М. (2015) Формування в учнів навичок самостійної роботи при вивченні математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мельник, Т. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Теоретичні засади проблем логіко-математичного розвитку учнів початкових класів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мосюра, А. І. (2015) Проблеми підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 303-308.

Мосюра, А. І. (2015) Шляхи підвищення професійної компетентності керівника навчального закладу. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 69-70.

Моісеєва, О. В. (2015) Інтерактивні технології навчання як спосіб вдосконалення вищої освіти в України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 165-169. ISSN 2076-6173

Мурашевич, Ю. М. (2015) Компетентнісний підхід до навчання математики молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мурашевич, Ю. М., Змієвська, В. Г. (2015) Шкільна математична освіта в XX столітті. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мурашевич, Ю. М., Романюк, Д. (2015) Формування математичних знань в учнів початкових класів засобами інтерактивних технологій навчання. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мущинська, О. А., Клименюк, Ю. М. (2015) Формування та розвиток у дітей різнопланових понять, що впливають на стан їх фізичного, інтелектуального та морального розвитку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Н

Назарук, І. В. (2015) Адаптивний підхід до управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 284-290.

Несенюк, О. А., Клименюк, Ю. М. (2015) Організація навчально-виховної роботи в початковій школі як засіб формування творчих здібностей в учнів початкової школи. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Нікішова, В., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток пізнавальної самостійності на уроках математики у початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

О

Обухівська, Л., Клименюк, Ю. М. (2015) Метод бесіди на уроках математики в початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Озерова, Г. В. (2015) До питання про шляхи підвищення професійної компетентності керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів в університетській та професійній післядипломній освіті. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 74-75.

Окончук, Г. С., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток просторових уявлень в учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Остапчук, О. М., Клименюк, Ю. М. (2015) Психолого-педагогічний супровід розвитку математичних здібностей молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Оханська, Ю. А., Ренькас, Б. М. (2015) Інноваційна діяльність в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 312-317.

Ощепко, Т. В., Ренькас, Б. М. (2015) Професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 317-323.

П

Палько, А. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Нетрадиційні форми роботи на уроках математики у початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Палько, А. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Нетрадиційні форми роботи на уроках математики у початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Пархомчук, Л. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Математичні зв’язки та відношення в повсякденному житті дитини. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Парійчук, І., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Петриченко, Л. О. (2015) Методологія ефективного упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 323-328.

Покраса, О. С., Тарнавська, Н. П. (2015) Застосування логіко-математичних ігор на складання силуетів-образів, геометричних фігур у процесі формування в дітей дошкільного віку просторових уявлень. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Поліщук, Т. П. (2015) Управлінська культура керівника – як чинник розвитку організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 348-355.

Пономарьова, Г. Ф. (2015) Управління педагогічним ВНЗ на засадах інноваційних технологій. Виховний аспект. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 355-359.

Приймак, Л. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток логічного мислення в дітей дошкільного віку засобами логіко-математичних ігор. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Приймак, О. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Адаптація дітей початкової школи до шкільного навчання на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Приймак, О. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Адаптація дітей початкової школи до шкільного навчання на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Проскурова, Л., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток математичних знань в учнів початкових класів засобами диференціації. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Протасюк, І. М., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток умінь в учнів початкових класів розв’язувати складанні задачі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Прошкуратов, О. М. (2015) Актуальність розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності працівників сфери цивільного захисту в сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 359-362.

Пікож, Т. М. (2015) Формування морально-вольових якостей керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 334-340.

Р

Радошнюк, В. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Усний рахунок як засіб підвищення інтересу до уроку математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ратушко, В. А. (2015) Принципи експертного оцінювання аксіологічного компоненту управлінської культури керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 369-374.

Ренькас, Б. М. (2015) Професійне навчання дорослих як засіб професійної самореалізації особистості. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін. К. : ІПК ДСЗУ, 2015. – 356 с.. pp. 315-318.

Ренькас, Б. М. (2015) Самоменеджмент керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 374-378.

Римарчук, О. М., Клименюк, Ю. М. (2015) Характеристика логіко-математичних здібностей дітей молодшого шкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рихліцька, Ю., Рудницька, Н. Ю. (2015) Розвиток логічного мислення учнів початкових класів при розв’язанні нестандартних задач. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рогот, А., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в молодших школярів початкових уявлень про дроби. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рожко, О. А., Клименюк, Ю. М. (2015) Позакласна робота як засіб своєчасної ліквідації та попередження прогалин у знаннях з математики дітей молодшого шкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Романуха, І. В., Ренькас, Б. М. (2015) Організаційна культура керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 391-398.

Романчук, В. С., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток критичного мислення в учнів початкової школи. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Руденко, К. М. (2015) Підвищення конкурентноздатності та професійної успішності людини на ринку праці. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 210-215.

Рудницька, Н. Ю. (2015) Особливості використання інтерактивних технологій навчання математики у процесі підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 77-81.

Рудницька, Н. Ю. (2015) Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до розвитку пізнавальної активності учнів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рудницька, Н. Ю., Муравська, Т. П. (2015) Формування алгоритмічної культури молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Рыбалка, В. В. (2015) Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике. ЖГУ им. И. Франко, Житомир. ISBN 978-966-485-194-4

С

Сафонова, О., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування умінь в учнів початкових класів розв'язувати прості задачі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Саюк, В. І. (2015) Педагогічні умови розвитку професійної компетентності менеджерів освіти в інституті післядипломної педагогічної освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 410-416.

Сич, О. В., Наумович, О. В., Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку за допомогою логіко-математичних завдань, ігор та вправ. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Скобель, Т. М., Тарнавська, Н. П. (2015) Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: аналіз основних наукових напрямків теорії та методики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Скоківська, Л. П., Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігрових ситуацій у розвитку мовлення дошкільників на заняттях з логіко-математичного розвитку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Скомаровська, А. І., Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток математичних здібностей дітей дошкільного віку засобами художньої літератури. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Слюсаренко, Т. Ю., Тюлєнєва, Н. І., Тарнавська, Н. П. (2015) Формування у дітей дошкільного віку уявлень про лічбу та число. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Степарук, Л. В. (2015) Соціальні проблеми учнів початкової школи як об’єкт управління. ЖДУ ім. І. Франка.

Сухая, Д. С. (2015) Демократизація управління навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 428-433.

Т

Табун, М. Ю., Клименюк, Ю. М. (2015) Методи виховання математичного мислення молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. (2015) Інтеграція фізичного виховання та математичного розвитку дітей дошкільного віку під час організації рухливих ігор. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігрових прийомів у процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку збірник науково-методичних праць. pp. 121-124.

Тарнавська, Н. П. (2015) Застосування діяльнісного підходу в процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку збірник науково-методичних праць. pp. 121-124.

Тарнавська, Н. П. (2015) Профілактична діяльність вихователя дошкільного навчального закладу в подоланні соціальної невпевненості дітей дошкільного віку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи. pp. 222-233.

Тарнавська, Н. П. (2015) Суперечність трансльованих цінностей щодо виховання дитини дошкільного віку як причина порушення взаємодії між батьками та педагогом дошкільного навчального закладу. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С, Костюка НАПН України, 4 (2). pp. 222-233.

Тарнавська, Н. П., Єременко, О. Г. (2015) Організація математичної освіти дітей дошкільного віку засобами роботи з паличковими наборами Кюізенера. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Ільчук, В. В. (2015) Формування елементарних математичних уявлень за допомогою наочності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Буцен, Л. М. (2015) Психолого-педагогічні аспекти розвитку елементарних математичних уявлень та формування логічної сфери дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Васильченко, А. І. (2015) Особливості організації розвивального математичного середовища у ДНЗ. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Герасемчук, О. В. (2015) Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку засобами ґудзикового міні-музею. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Григоренко, В. О. (2015) Інтеграція логіко-математичного та мовного розвитку дошкільників в процесі організації ігрової діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Гринченко, О. О. (2015) Взаємодія дошкільного навчального закладу i родини з питань математичної підготовки дитини до школи. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Довгаленко, Н. А. (2015) Створення умов для пізнавального розвитку і фізичного здоров’я дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Донченко, К. Г. (2015) Зміст і методи формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Дорощук, О. Я. (2015) Комп’ютерні технології як засіб формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Закревська, А. М. (2015) Система застосування методів і прийомів організації навчання елементам математики дітей дошкільного віку в різних формах роботи з ними. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Каленюк, Л. П. (2015) Застосування комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі ДНЗ як ефективного засобу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Каліщук, М. С. (2015) Використання наочності при формуванні кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Ковба, Ю. В. (2015) Використання прийомів ейдетики у процесі ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами і числами. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Козакевич, Н. В. (2015) Розвиток наочно-образного мислення дітей старшого дошкільного віку на заняттях ФЕМУ. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Костікова, А. Л. (2015) Процес дитячого експериментування як розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Куцан, Т. С. (2015) Використання казки в процесі формування математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Левківська, С. І., Заріпова, Г. Ю. (2015) Розвиток пізнавальної активності засобами математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Мокринська, Т. Ю. (2015) Використання методу моделювання на заняттях з формування елементарних математичних уявлень з дітьми середнього дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Никитенко, Д. С., Поліщук, О. В. (2015) Завдання, методи і прийоми формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Олексієнко, Т. М. (2015) Формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень за допомогою карток Глена Домана. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Радченко, Н., Коберник, М. (2015) Вплив родини на математичний розвиток дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Своякова, Л. В. (2015) Формування у дітей дошкільного віку числових уявлень на основі теоретико-множинного підходу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тарнавська, Н. П., Своякова, Л. В. (2015) Формування у дітей дошкільного віку числових уявлень на основі теоретико-множинного підходу. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тимченко, М. Ю., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток математичних знань молодших школярів засобами диференціації. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Тишкевич, М., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток математичних задатків та здібностей молодшого школяра у формуванні успішної особистості. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ткаченко, К. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ткачук, Ю. М., Шмаюн, Ю. М., Тарнавська, Н. П. (2015) Математична освіта дітей дошкільного віку та її основні поняття. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Трохимук, О. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Особливості розвитку математичного мислення в учнів початкових класів на уроках математики. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Туровська, А. С., Клименюк, Ю. М. (2015) Математичне мислення як один з основних компонентів процесу пізнавальної діяльності учнів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

У

Уткіна, Я. Ю., Тарнавська, Н. П. (2015) Роль і місце ТРВЗ у різнобічному розвитку дитини. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ф

Федорова, М. А. (2015) Виховання моральних цінностей у контексті проблеми наступності між дошкільною освітою та початковою школою. Нові технології навчання :науково-методичний зб. (86). pp. 130-134.

Федорова, М. А. (2015) Моральні цінності особистості: сутність поняття та основні характеристики. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 105-109.

Федорова, М. А. (2015) Нравственные ценности младших школьников: технологии воспитания. Other. Институт проблем воспитания АПН Украины.

Федорова, М. А. (2015) Проблема наступності у вихованні моральних цінностей дошкільників і молодших школярів. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота. pp. 189-191. ISSN УДК 371; 378; 364 ББК 88.8

Федорова, М. А. (2015) Ретроспективний аналіз проблеми виховання моральних цінностей особистості. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (10(54)). pp. 330-338.

Федорова, М. А. (2015) Сюжетно-рольова гра як засіб виховання моральних цінностей дошкільників. Сталий розвиток : проблеми та перспективи. pp. 164-170.

Федорчук, Л. А., Тарнавська, Н. П. (2015) Розвиток самосвідомості в дітей старшого дошкільного віку під час самостійної математичної діяльності. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Філінський, О. С., Мурашевич, Ю. М. (2015) Розвивальне навчання на уроках математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Х

Харченко, І., Мурашевич, Ю. М. (2015) Використання ігрових прийомів при формуванні елементарних математичних уявлень у молодших школярів. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Хитрич, О., Клименюк, Ю. М. (2015) Дидактичні умови підвищення ефективності уроку математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ц

Цехмейструк, Ю., Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування в молодших школярів початкових уявлень про дроби. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ч

Черкас, Т. Л., Тарнавська, Н. П. (2015) Використання ігор і вправ з логічними блоками Дьєнеша з метою розвитку логіко-математичних уявлень у дітей. Використання ігор і вправ з логічними блоками Дьєнеша з метою розвитку логіко-математичних уявлень у дітей.

Чечет, В. Ю., Клименюк, Ю. М. (2015) Розвиток творчого мислення учнів на уроках математики у початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ш

Шадура, К. М. (2015) Початкова математична освіта в Україні та Європейському Союзі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Шанскова, Т. І. (2015) Інноваційні технології професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Європецський Союз - Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні. pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2015) Інноваційні технології у професійній підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Європейський Союз – Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.). pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічна технологія професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ) / уклад. : Л.М. Капченко та ін.. pp. 340-345.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки (XXXVII). pp. 309-320.

Шанскова, Т. І. (2015) Андрагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах другої вищої освіти. Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». pp. 102-103.

Шанскова, Т. І. (2015) Методика професійної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в системі другої вищої освіти: Навчально-методичний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Шанскова, Т. І. (2015) Методологічні основи теорії професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Проблеми освіти: наук. – метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (85). pp. 211-217.

Шанскова, Т. І. (2015) Професійна рефлексія майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка (Серія "Педагогічні науки") (15). pp. 330-335.

Шевчук, С. В., Рудницька, Н. Ю. (2015) Доцільність застосування дидактичних ігор на уроках математики в першому класі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Шень, В. А. (2015) Система менеджменту якості вищої освіти у ВНЗ як засіб забезпечення ефективного управління навчальним процесом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 462-468.

Шермер, М. І. (2015) Впровадження інклюзивної освіти як один з аспектів управління ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 468-473.

Шпаківська, Ю. В., Клименюк, Ю. М. (2015) Формування в учнів умінь і навичок самостійної роботи у процесі вивчення математики в початковій школі. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Я

Яковець, В. П., Яковець, Н. І. (2015) Інноваційні підходи в організації підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 473-479.

Янішевська, О. А., Ренькас, Б. М. (2015) Аналітична діяльність керівника навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами". pp. 479-486.

Яроменко, О. М., Тарнавська, Н. П. (2015) Моделювання в розвитку математичних уявлень дітей дошкільного віку. Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

This list was generated on Fri Dec 1 07:31:59 2023 EET.