Items where Subject is "H Social Sciences > HB Economic Theory"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | І | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | С | У | Ф | Х | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 77.

F

Fostolovych, Valentyna, Mykhalchyshyna, Larysa, Simanaviciene, Zaneta (2023) International cooperation in the conditions of the NCTS joint transit system: in Ukrainian dimension. Public Policy and Accounting (7). pp. 47-53. ISSN 2707-9325

І

Іваненко, В. О., Кащук, К. М., Боцян, Т. В., Клімова, І. О. (2022) Menu Analysis as an Effective Marketing Tool for Increasing the Restaurant Establishments’ Profitability. Бізнес Інформ (12). pp. 2548-263. ISSN 2222-4459

Б

Бенедюк, С. (2014) МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 58-60.

Боцян, Т. В. (2020) Game theory application to the CSR practice. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція Проблеми формування та реалізації регіональної економіки, м. Запоріжжя, 30 травня 2020 року.

Боцян, Т. В. (2018) До питання про відображення в бухгалтерському обліку прибутку підприємств. Економіка. Управління. Інновації (2(23)). ISSN 2410-3748

В

Вознюк, О. В. (2013) Синергетика економічних систем: навчальний посібник. Вид-во ЖДТУ, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель микро- и макроэкономических феноменов. Other. Lambert publishing press, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Возна, Л. Ю., Грабар, І. Г. (2002) Синергетика економічних феноменів. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки (3). pp. 194-206.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О., Балановська, T. І., Дорофєєв, О. В., Чіп, Л. О. (2022) Синергетичне моделювання процесів управління в освітній сфері в умовах використання тимчасових самокерівних управлінських цільових команд. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice,, 3 (44). pp. 317-327.

Вознюк, О. В., Ходаківський, Є. І. (2005) Нададдитивність в економіці. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар.. pp. 59-63.

Вікарчук, О. І. (2006) Концесія у трансформаційній економіці. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка..

Вікарчук, О. І., Калініченко, О. О., Кащук, К. М., Пойта, І. О., Клімова, І. О. (2020) Збірник тез доповідей ІV Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції "Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку". ЖДУ ім. І.Франка, ЖДУ ім. І.Франка.

Вікарчук, О. І., Клімова, І. О. (2018) Сутність інноваційного потенціалу підприємства. Економіка. Управління. Інновації (2(23)). ISSN 2410-3748

Вікарчук, О. І., Пойта, І. О., Ніколаєнко, С. М., Калініченко, О. О. (2020) Strategiczne perspektywy rozwoju wspolczesnego biznesu Стратегічні перспективи розвитку інноваційного бізнесу. ЖДУ ім. Івана Франка, ЖДУ ім. Івана Франка, pp. 1-225.

Вікарчук, О. І. (2014) Інноваційна культура як система взаємозв’язку зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Економіка.Управління. нновації (1 (11)). pp. 25-36.

Вікарчук, О. І. (2012) Інноваційна культура як складова інноваційного процесу. In: Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного розвитку: місто, регіон, країна, світ.

Г

Горик-Чубатюк, М. О., Свінцицька, О. М. (2018) Аналіз та тенденції розвитку економіки України у світовому просторі. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Горобець, С. М. (2005) Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 156-158. ISSN 2076-6173

Грибенюк, І. І. (2014) MOTIVATION AS MANAGEMENT GENERAL FUNCTION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 29-31.

Д

Деркач, В. В. (2005) Культура підприємницької діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 226-228.

Дерій, Ж. В., Карпюк, О. А. (2011) Кадровий потенціал освітньої сфери України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 2 (4(55)). pp. 184-189.

К

Каленська, В. П. (2016) Гештальт – інвестиції. Project Report. Рута, Житомир: Вид-во «Рута».

Калініченко, О. О., Вікарчук, О. І. (2021) Impact of Covid-19 on the economy and society. In: V international scientific-practical conference modern transformations in economics and management, 26-27 березня 2021 року, Klaipeda, Lithuania.

Калініченко, О. О., Маленька, О. (2018) Управління якістю інноваційного проекту. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Калініченко, О. О., Мосійчук, І. В., Пойта, І. О. (2023) Управління проєктами у глобальному контексті: культурні аспекти та адаптація. Проблеми економіки (56). pp. 24-30. ISSN 2222-0712

Калініченко, О. О., Пойта, І. О., Мосійчук, І. В. (2023) Modern marketing: understanding the impact of digital strategies on business growth. Економіка та суспільство (53). ISSN 2524-0072

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А., Мамонова, Г. В. (2012) Економіко-математичне моделювання розвитку ринку освітніх послуг регіону. Міжнародний збірник наукових праць (2(17)). pp. 136-141.

Кащук, К. М. (2018) Knowledge management: the approach to implementation. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Кащук, К. М. (2019) University research commercialization experience based on the spin-off company formation. La science et la technologie à l'ère de la société de l'information, 1.

Кащук, К. М. (2017) Управлінські технології інноваційного провайдингу в аграрній економіці. Other. О.О. Євенок.

Кириченко, В. В. (2015) Психологія споживчої поведінки. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. (1). pp. 17-24.

Кириченко, В. В., Яцинюк, Даша (2015) Психологія споживчої поведінки молоді. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (1). pp. 57-60.

Кириченко, В. В., Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

Клімова, І. О. (2023) Маркетинг та брендинг територій. Наукові перспективи (35). ISSN 2708-7530

Клімова, І. О. (2016) Особливості розвитку та проблемні питання функціонування ринку сільськогосподарської продукції. In: Соціально-економічні процеси та суспільні трансформації в Україні: чинники, тенденції, концептуальне обґрунтування прогресивних змін: колект. монографія. О. О. Євенок, ЖДТУ.

М

Масловська, Л. Ц. (2007) Толерантність у контексті соціальної регуляції бізнесу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Мосійчук, І. В. (2018) Особливості управління персоналом в організації. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Н

Ніколаєнко, С. М. (2016) Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування. Економіка. Управління. Інновації (3 (18)). ISSN 2410-3748

Ніколаєнко, С. М. (2013) ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ. Економіка. Управління. Інновації..

О

Овдіюк, О. М. (2019) Концептуальні положення механізму прийняття та реалізації управлінських рішень. Наукові горизонти, 82 (9). pp. 20-26. ISSN 2663-2144

Овдіюк, О. М. (2019) Сутність та зміст поняття “теорії рішення”. In: Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 березня 2019, Тернопіль.

Овдіюк, О. М. (2020) Технології формування економічного механізму прийняття управлінських рішень. Наукові горизонти, 93 (8). pp. 65-71. ISSN 2663-2144

Овдіюк, О. М., Степура, М. О. (2019) Сутність, зміст та сфера застосування управлінських рішень. Наукові горизонти, 76 (3). pp. 72-79. ISSN 2663-2144

П

Павлова, С. І. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять, підготовки курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни "Проектний аналіз". ЖДУ ім. Івана Франка, ЖДУ ім. Івана Франка.

Павлова, С. І., Оверчук, А. В. (2016) Методичні вказівки з курсу "Статистико-економічний аналіз". ЖДТУ, ЖДТУ.

Павловська, Л. Д., Павловський, Д. В. (2017) Маркетингові дослідження. О.О. Євенок.

Петрук, О. М., Полчанов, А. Ю., Ніколаєнко, С. М., Дячек, С. М. (2023) Антикризове фінансове управління страховими компаніями. Ефективна економіка.

Петрук, О. М., Полчанов, А. Ю., Ніколаєнко, С. М., Дячек, С. М. (2023) Планування в системі фінансового менеджменту страхових компаній в умовах воєнного стану. Економічна наука (11). pp. 5-8.

Пойта, І. О., Мосійчук, І. В., Калініченко, О. О. (2023) Digital-маркетинг: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні. Бізнес Інформ (7). pp. 219-224. ISSN 2222-4559

С

Сікора, Я. Б. (2011) Дослідження операцій: базові навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання і факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки. [Teaching Resource]

У

Уразов, А. У. (2014) Доходи населення та рівень життя. Науково-методичний ілюстративний журнал "Педагогічна Житомирщина" (2 (74)). pp. 67-69.

Уразов, А. У. (2013) Новий Податковий Кодекс України. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (2(70)). pp. 63-65.

Уразов, А. У., Маслак, П. В., Саух, І. В. (2004) Основи економічної теорії. МАУП, Житомир.

Ф

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В. (2023) Сучасні інструменти маркетингу в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Інвестиції: Практика та досвід (5). pp. 11-17. ISSN 2306-6814

Фостолович, В. А., Боцян, Т. В., Павлова, С. І. (2023) Нові підходи до організації бізнесової діяльності підприємств сфери гостинності в епоху постіндустріалізму та цифрових трансформацій. Інвестиції: Практика та досвід (11). pp. 9-14. ISSN 2306-6814

Фурсова, Л. І. (2007) Способи розкриття семантики економічного терміна (на матеріалі англомовної економічної літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 174-178.

Х

Харчишина, О. В., Левківська, Л. М., Власенко, О. М., Довженко, В., Кравець, І., Захаріна, О. (2019) Сталий розвиток сільських територій. Other. «Центр учбової літератури».

Харчишина, О. В., Мосійчук, І. В. (2017) Управління розвитком персоналу. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. Івана Франка.

Ш

Шевців, Р. Б. (2006) Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 223-227.

Шиманська, В. В. (2015) Реструктуризація: концептуальні основи дослідження сутності економічної категорії та світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (2 (27)). pp. 86-92.

Шиманська, В. В. (2013) Формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу на засадах реалізації державно-приватного партнерства. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (4(66)). pp. 220-226. ISSN 1728-4236

Ю

Юмашева, О. О., Суходольська, А. С. (2012) Роль умов праці в контексті зміни ситуації на ринку праці. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (1 (59)). pp. 244-247. ISSN 1728-4236

Я

Янковська, О. І. (2010) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. In: «Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи» Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. , 8–22 лист. 2010 р., Харк. нац. ун-т. — Харків.

Янковська, О. І. (2010) Інноваційна активність приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області. In: [«Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи», 25–26 лист. 2010 р., Житомир.

Янковська, О. І. (2009) Інноваційний процес у сільському господарстві. Наука й економіка, 2 (4). pp. 54-58.

Янковська, О. І. (2010) Еволюція моделей інноваційного процесу. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (2).

Янковська, О. І. (2009) Економічна сутність інновацій. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

Янковська, О. І. (2011) Ефективність діяльності приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області залежно від ступеня їх залучення до інноваційного процесу. Вісник Хмельницького національного університету (1). pp. 122-126.

Янковська, О. І. (2009) Класифікація інновацій для потреб менеджменту. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

Янковська, О. І. (2008) Наукова діяльність у сільському господарстві як основа інноваційної моделі розвитку галузі. In: «Стратегія забезпечення сталого розвитку України»: Міжн. наук.–практ. конф., 20 трав. 2008 р., Київ, РВПС України НАН України.

Янковська, О. І. (2010) Особливості інновацій в сільському господарстві. In: Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. «Економіка ХХІ століття : виклики та проблеми», Листопад 2009 р., Закарп. держ. ун-т. — Ужгород .

Янковська, О. І. (2010) Приватні сільськогосподарські підприємства як основа впровадження інновацій. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1). pp. 249-253.

Янковська, О. І. (2010) Стан управління інноваційними процесами в приватних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2 (2). pp. 173-180.

Янковська, О. І. (2012) Формування портфелю інноваційних проектів сільськогосподарського підприємства на основі моделі багатоцільової оптимізації. Економіка. Управління. Інновації. (1).

Янковська, О. І. (2008) Фінансування досліджень в аграрній сфері як основа інноваційної моделі розвитку галузі. In: ХХХІІІ наук.–практ. міжвуз. конф., присвяченої Дню університету, 18–19 бер. 2008 р., Житом. держ. технолог. ун-т. — Житомир .

This list was generated on Fri Sep 29 19:08:29 2023 EEST.