Items where Subject is "H Social Sciences > HB Economic Theory"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 58.

Article

Бенедюк, С. (2014) МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвуз івської студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 58-60.

Боцян, Т. В. (2018) До питання про відображення в бухгалтерському обліку прибутку підприємств. Економіка. Управління. Інновації (2(23)). ISSN 2410-3748

Вознюк, О. В. and Возна, Л. Ю. and Грабар, І. Г. (2002) Синергетика економічних феноменів. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки (3). pp. 194-206.

Вознюк, О. В. and Ходаківський, Є. І. (2005) Нададдитивність в економіці. Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 22–23 червня 2004 року, м. Житомир /ред. І. Г. Грабар.. pp. 59-63.

Вікарчук, О. І. and Клімова, І. О. (2018) Сутність інноваційного потенціалу підприємства. Економіка. Управління. Інновації (2(23)). ISSN 2410-3748

Вікарчук, О. І. (2014) Інноваційна культура як система взаємозв’язку зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Економіка.Управління. нновації (1 (11)). pp. 25-36.

Горик-Чубатюк, М. О. and Свінцицька, О. М. (2018) Аналіз та тенденції розвитку економіки України у світовому просторі. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Горобець, С. М. (2005) Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 156-158. ISSN 2076-6173

Грибенюк, І. І. (2014) MOTIVATION AS MANAGEMENT GENERAL FUNCTION. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 29-31.

Деркач, В. В. (2005) Культура підприємницької діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 226-228.

Дерій, Ж. В. and Карпюк, О. А. (2011) Кадровий потенціал освітньої сфери України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 2 (4(55)). pp. 184-189.

Калініченко, О. О. and Маленька, О. (2018) Управління якістю інноваційного проекту. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Карпюк, О. А. and Мамонова, Г. В. (2012) Економіко-математичне моделювання розвитку ринку освітніх послуг регіону. Міжнародний збірник наукових праць (2(17)). pp. 136-141.

Кащук, К. М. (2018) Knowledge management: the approach to implementation. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Кириченко, В. В. (2015) Психологія споживчої поведінки. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. (1). pp. 17-24.

Кириченко, В. В. and Яцинюк, Даша (2015) Психологія споживчої поведінки молоді. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів (1). pp. 57-60.

Мосійчук, І. В. (2018) Особливості управління персоналом в організації. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Ніколаєнко, С. М. (2016) Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування. Економіка. Управління. Інновації (3 (18)). ISSN 2410-3748

Ніколаєнко, С. М. (2013) ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ. Економіка. Управління. Інновації..

Уразов, А. У. (2014) Доходи населення та рівень життя. Науково-методичний ілюстративний журнал "Педагогічна Житомирщина" (2 (74)). pp. 67-69.

Уразов, А. У. (2013) Новий Податковий Кодекс України. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (2(70)). pp. 63-65.

Фурсова, Л. І. (2007) Способи розкриття семантики економічного терміна (на матеріалі англомовної економічної літератури). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 174-178.

Шевців, Р. Б. (2006) Термінологічна насиченість німецькомовних фахових текстів економічних наук. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 223-227.

Шиманська, В. В. (2015) Реструктуризація: концептуальні основи дослідження сутності економічної категорії та світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (2 (27)). pp. 86-92.

Шиманська, В. В. (2013) Формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу на засадах реалізації державно-приватного партнерства. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (4(66)). pp. 220-226. ISSN 1728-4236

Юмашева, О. О. and Суходольська, А. С. (2012) Роль умов праці в контексті зміни ситуації на ринку праці. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (1 (59)). pp. 244-247. ISSN 1728-4236

Янковська, О. І. (2009) Інноваційний процес у сільському господарстві. Наука й економіка, 2 (4). pp. 54-58.

Янковська, О. І. (2010) Еволюція моделей інноваційного процесу. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (2).

Янковська, О. І. (2009) Економічна сутність інновацій. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

Янковська, О. І. (2011) Ефективність діяльності приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області залежно від ступеня їх залучення до інноваційного процесу. Вісник Хмельницького національного університету (1). pp. 122-126.

Янковська, О. І. (2009) Класифікація інновацій для потреб менеджменту. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

Янковська, О. І. (2010) Приватні сільськогосподарські підприємства як основа впровадження інновацій. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1). pp. 249-253.

Янковська, О. І. (2010) Стан управління інноваційними процесами в приватних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2 (2). pp. 173-180.

Янковська, О. І. (2012) Формування портфелю інноваційних проектів сільськогосподарського підприємства на основі моделі багатоцільової оптимізації. Економіка. Управління. Інновації. (1).

Monograph

Вознюк, О. В. (2017) Универсальная модель микро- и макроэкономических феноменов. Other. Lambert publishing press, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Эталонные общественные системы гармоничного развития человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Каленська, В. П. (2016) Гештальт – інвестиції. Project Report. Рута, Житомир: Вид-во «Рута».

Харчишина, О. В. and Левківська, Л. М. and Власенко, О. М. and Довженко, В. and Кравець, І. and Захаріна, О. (2019) Сталий розвиток сільських територій. Other. «Центр учбової літератури».

Conference or Workshop Item

Боцян, Т. В. (2020) Game theory application to the CSR practice. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція Проблеми формування та реалізації регіональної економіки, м. Запоріжжя, 30 травня 2020 року.

Вікарчук, О. І. (2012) Інноваційна культура як складова інноваційного процесу. In: Проблеми та шляхи соціально-економічного, науково-технічного та екологічного розвитку: місто, регіон, країна, світ.

Масловська, Л. Ц. (2007) Толерантність у контексті соціальної регуляції бізнесу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Янковська, О. І. (2010) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. In: «Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи» Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. , 8–22 лист. 2010 р., Харк. нац. ун-т. — Харків.

Янковська, О. І. (2010) Інноваційна активність приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області. In: [«Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи», 25–26 лист. 2010 р., Житомир.

Янковська, О. І. (2008) Наукова діяльність у сільському господарстві як основа інноваційної моделі розвитку галузі. In: «Стратегія забезпечення сталого розвитку України»: Міжн. наук.–практ. конф., 20 трав. 2008 р., Київ, РВПС України НАН України.

Янковська, О. І. (2010) Особливості інновацій в сільському господарстві. In: Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. «Економіка ХХІ століття : виклики та проблеми», Листопад 2009 р., Закарп. держ. ун-т. — Ужгород .

Янковська, О. І. (2008) Фінансування досліджень в аграрній сфері як основа інноваційної моделі розвитку галузі. In: ХХХІІІ наук.–практ. міжвуз. конф., присвяченої Дню університету, 18–19 бер. 2008 р., Житом. держ. технолог. ун-т. — Житомир .

Book

Вікарчук, О. І., ed. (2020) Збірник тез доповідей Х Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». ЖДУ ім. І.Франка, ЖДУ ім. І.Франка.

Боцян, Т. В., ed. (2019) Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетика економічних систем: навчальний посібник. Вид-во ЖДТУ, Житомир.

Вікарчук, О. І. and Пойта, І. О. and Ніколаєнко, С. М. and Калініченко, О. О. (2020) Strategiczne perspektywy rozwoju wspolczesnego biznesu Стратегічні перспективи розвитку інноваційного бізнесу. ЖДУ ім. Івана Франка, ЖДУ ім. Івана Франка, pp. 1-225.

Павлова, С. І. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять, підготовки курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни "Проектний аналіз". ЖДУ ім. Івана Франка, ЖДУ ім. Івана Франка.

Павлова, С. І. and Оверчук, А. В. (2016) Методичні вказівки з курсу "Статистико-економічний аналіз". ЖДТУ, ЖДТУ.

Уразов, А. У. and Маслак, П. В. and Саух, І. В. (2004) Основи економічної теорії. МАУП, Житомир.

Харчишина, О. В. and Мосійчук, І. В. (2017) Управління розвитком персоналу. ЖДУ ім. І. Франка, ЖДУ ім. Івана Франка.

Thesis

Вікарчук, О. І. (2006) Концесія у трансформаційній економіці. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка..

Teaching Resource

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. and Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. (2011) Дослідження операцій: базові навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання і факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 21 16:52:49 2020 EEST.