Items where Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 383.

Шевчук, М. В., ed. (2003) Творчі світи Тараса Шевченка. Збірник студентських наукових робіт (1). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Garbar, А. V., Komіushіn, А. V. (2003) Karyotypes of european species of radix (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae) and their relevance to species distinction in the genus. MALACOLOGIA, 45 (1). pp. 141-148.

Ємець, О. М. (2003) Штамова належність Echinococcus granulosus північно-східної України та особливості його циркуляції в умовах регіону. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Єремеєва, В. М. (2003) Експериментальна програма перевірки ефективності впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 40-42.

Єремеєва, В. М. (2003) Особливості підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 150-153.

Єремеєва, В. М. (2003) Підготовка вчителя до здійснення індивідуального підходу (20-40 роки XX століття). Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 119-122.

Єршова, Л. М. (2003) Жіноча пансіонна освіта на Волині (кінець ХVІІІ — початок ХІХ століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 168-171. ISSN 2076-6173

Іваницький, О. І., Куриленко, С. П. (2003) Розробка акмеологічних технологій інтегративної підготовки майбутнього вчителя фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 169-172.

Іванченко, А. В. (2003) Екологічна освіта – важливий чинник формування особистості старшокласника. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 13-15.

Іванюк, І. Д. (2003) Особливості використання недеревної продукції лісу в умовах радіоактивного забруднення Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Ілліна, О. В. (2003) Проблема умінь, необхідних для організаторської діяльності вчителя, в історії педагогічної думки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 176-179.

Ільченко, О. М. (2003) Атрактори уваги сучасного англо-американського наукового дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 171-174.

Авдєєва, В. В. (2003) Підготовка майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 141-143.

Агапов, Ю. Ю. (2003) Колектив як основа формування відповідальності й патріотизму учнів. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 93-94.

Агапов, Ю. Ю. (2003) Приватна освіта на Волині та її роль у збереженні самобутніх рис національних меншин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 186-189.

Азарова, Ю. О. (2003) "Текст" и "текстуальность" в текстах Ж. Деррида. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 28-33.

Алексєєва, Т. Ф. (2003) Проблеми успадкування духовних ідеалів у сучасному культурно-мистецькому житті України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 8-11.

Амеха, Т. Г. (2003) Фасціольоз жуйних тварин в Ефіопії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

Андрійчук, Р. Г., Левківський, А. М. (2003) Логіко-психологічні аспекти формування моделей професійної підготовки майбутніх вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 209-210.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Єремеєва, В. М., Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2003) Інноваційні підходи до екологічного виховання учнів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості : Зб. наук. праць.. pp. 16-19.

Антонова, О. Є. (2003) До проблеми організації навчання обдарованих студентів. Педагогічний пошук молодих дослідників України: Збірник студентських наукових праць, 2. pp. 12-18.

Антонова, О. Є. (2003) Общепедагогическая подготовка будущего учителя как условие качества его профессионализма. VII Царскосельские чтения //Материалы Международной научно-практической конференции, 4. pp. 95-97.

Антонова, О. Є. (2003) Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді (у контексті ідей А.С.Макаренка). Національна освіта у контексті творчості А.С.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 104-107.

Антонова, О. Є. (2003) Підготовка майбутнього вчителя до роботи з обдарованими учнями як складова його професійної компетентності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 66-69.

Антонова, О. Є. (2003) Технология формирования у будущего учителя базовых педагогических знаний как фактор повышения качества его подготовки. Акмеология 2003 /Кузьмина Н.В., Зимичев А.М. составление и редакция. pp. 3-9.

Антонова, О. Є. (2003) Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник. pp. 41-63.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Семенюк, Т. В. (2003) Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Other. Житомир. держ. пед. ун-т, Житомир.

Аністратенко, В. В. (2003) Рецентні та неогенові молюски ряду Rissoiformes північної частини Азово-Чорноморського басейну (фауна, систематика, морфологічні аспекти еволюції та екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Астрахан, Н. І. (2003) Епіграф як програма авторської моделі художнього тексту. Слов’янський вісник (4). pp. 218-221.

Астрахан, Н. І. (2003) Особливості структури оповіді в новелі Е.Т.А. Гофмана "Дон Жуан". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 151-153. ISSN 2076-6173

Ахметов, Р. Ф. (2003) Вдосконалення технології тренувального процесу стрибунів у висоту високого класу. Оптимізація процесу фізичного виховання в системі вищої і середньої освіти : зб. наук. статей.. pp. 53-54.

Ахметов, Р. Ф. (2003) Вплив фізичних вправ на розумову і фізичну працездатність студентів педагогічного університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 22-23. ISSN 2076-6173

Ахметов, Р. Ф. (2003) До критеріїв відбору та реабілітації спортсменів. Архів клінічної та експериментальної медицини (2). pp. 17-18.

Ахметов, Р. Ф. (2003) Електрофізіологічний спосіб оцінки ступеня утилізації силових можливостей у спортсменів швидкісно-силових видів спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (24). pp. 19-24.

Ахметов, Р. Ф. (2003) Перебудова особистості у процесі здійснення діалектики наступності фізичного виховання середньої та вищої школи. Проблеми наступності освіти та розвитку особистості в контексті взаємодії освітніх закладів : зб. статей. pp. 125-127.

Ахметов, Р. Ф. (2003) Повышение результативности в легкоатлетических прыжках на основе комплексного применения технических средств. Материалы VII Международного конгресса "Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. pp. 232-233.

Ахметов, Р. Ф. (2003) Повышение результативности в легкоатлетических прыжках на основе комплексного применения технических средств. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех»: материалы VII Международного научного конгресса / Государственный комитет российской федерации по физической культуре, спорту и туризму; Олимпийский комитет России; Российский государственный университет ф, 2. pp. 232-233.

Ахметов, Р. Ф. (2003) Совершенствование техники прыжка в высоту способом «фосбери-флоп» при помощи специализированного тренажера «облегчающего лидирования». «Современный олимпийский спорт и спорт для всех»: материалы VII Международного научного конгресса / Государственный комитет российской федерации по физической культуре, спорту и туризму; Олимпийский комитет России; Российский государственный университет ф, 2. pp. 233-234.

Ахметов, Р. Ф. (2003) Традиції історичного розвитку фізичної культури і спорту на Волині-Житомирщині. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. pp. 98-105. ISSN 1818-9172

Ахметов, Р. Ф. (2003) Управління фізичним станом дітей та молоді у системі фізичного виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 12-13. ISSN 2076-6173

Ахметов, Р. Ф., Ахметов, І. Р. (2003) Комп’ютеризація спорту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 14-17. ISSN 2076-6173

Баладинська, Є. В., Сипченко, І. В. (2003) Особливості інтегративного викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 18-20.

Баловнєва, О. О. (2003) Іронія та засоби її реалізації у творчості Стівена Лікока. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 154-156.

Басюк, Н. А. (2003) Збірник тестових завдань з освітньої компоненти "Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи". ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Басюк, Н. А., Вербівський, Д. С. (2003) Емоційність як особистісний фактор формування емоційного інтелекту майбутнього вчителя початкових класів. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року). pp. 148-152.

Басюк, Н. А. (2003) Самоврядування як технологія формування почуття відповідальності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 105-108. ISSN 2076-6173

Бахтин, А. К., Таргонський, А. Л. (2003) Некоторые экстремальные задачи теории неналегающих областей со свободными плюсами на лучах. Препринт Інституту математики НАНУ. pp. 46-69.

Башманівська, Л. А. (2003) До проблеми формування художніх смаків учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 230-232. ISSN 2076-6173

Березовський, А. В. (2003) Теоретичні і практичні основи створення лікарських форм хіміотерапевтичних препаратів для терапії та профілактики інвазійних хвороб тварин. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук.

Березюк, О. С. (2003) Деякі аспекти формування творчої особистості майбутнього вчителя у педагогічній спадщині А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 107-109.

Березюк, О. С. (2003) Проблема підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями в педвузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 82-84.

Бех, І. Д. (2003) Готовність педагога до інноваційної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 3-8.

Бирюк, О. В. (2003) Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів засобами англомовних публіцистичних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 157-159.

Бовсунівська, Н. М. (2003) Роздуми дослідника над долею народної музичної спадщини (до питання проблем та перспектив). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 260-261. ISSN 2076-6173

Борейко, О. М. (2003) Громадські товариства Волині – фундатори професійної освіти (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 257-259.

Борейко, О. М. (2003) Культурницька діяльність представників громад Волині (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 180-182.

Борисенко, Н. Д. (2003) Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця ХХ століття. Other thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Бражевський, В. М. (2003) Діалектика полікультурності у соціалізації дітей (на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 135-137.

Брандес, В. М., Вознюк, О. В. (2003) Технология решения проблемных ситуаций в контексте концепции функциональной асимметрии мозга человека. Рута, Житомир.

Булгакова, О. Ю. (2003) До проблеми усвідомлення підлітками небезпечних ситуацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 260-262.

Бутузова, Л. П. (2003) Провідні ознаки особистісних ставлень дівчаток підліткового віку до небезпеки ураження ВІЛ. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5-6). pp. 3-7. ISSN 2311-8466

Бутузова, Л. П. (2003) Специфіка та детермінанти особистісних ставлень хлопчиків-підлітків до небезпеки ураження ВІЛ. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. – 2003. (5-6). pp. 85-94.

Бутузова, Л. П. (2003) Врахування психологічних особливостей особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження віл при проведенні превентивної роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 263-265. ISSN 2076-6173

Бєланова, Р. А. (2003) Проблема гуманізації та гуманітаризації педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 144-146.

Бігич, О. Б. (2003) Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 129-132.

Білодід, Ю. М. (2003) Дискусія про сутність філософії в епоху постмодерну. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 24-27.

Білоус, В. Й. (2003) Контактні лінзи: біохімічний, гістохімічний та мікробіологічний аспекти застосування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 234-237. ISSN 2076-6173

Бісик, Н. М. (2003) Культура міжособистісних взаємин старших підлітків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 112-114.

Василюк, І. М. (2003) До питання про мовну інтерференцію як проблему міжмовної комунікації. In: “Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури”, 23-24 жовтня 2003 р, КНУ ім.Т.Шевченка, Інститут філології.

Василюк, В. І. (2003) Художня трансформація авторської біографії у літературний образ (за творчістю О. Гончара та І. Багряного. Літературознавчі студії (6). pp. 26-33.

Васянович, Г. П. (2003) Йоган-Генріх Песталоцці про морально-правову відповідальність педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 60-62.

Винарский, М. В. (2003) Прудовики (Mollusca, Gastropoda,Lymnaeidae) Западной Сибири: систематика, зоогеография, формирование фауны. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А. (2003) Водний баланс як показник фізіологічного статусу ставковика. Матерыали IV Міжнарожної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003". Том 3. Біологія. - дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - 60с., 3. pp. 20-21.

Вискушенко, Д. А. (2003) Ритм серцевих скорочень Lymnaea stagnalis за дії трематодної інвазії та хлориду цинка. "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 29.

Вихованець, О. А. (2003) Шляхи підвищення успішності навчальної діяльності майбутніх фахівців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 21-23.

Власенко, О. М. (2003) Проблема екологічного виховання школярів – основна складова навчально-виховної роботи. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 25-28.

Власенко, О. М. (2003) Проблема цінностей у педагогічній системі А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 64-66.

Власенко, О. М. (2003) Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування моральних цінностей у майбутніх вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 90-92.

Вознюк, О. В. (2003) Main aspects of approximative and transformative method of teaching foreign languages. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції. pp. 62-64.

Вознюк, О. В. (2003) Довідник словотвірних елеменітв англійської мови. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2003) Екологічна відповідальність: методи формування, діагностика і корекція. Проблеми формування екологічної свідомості / за ред. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонової : зб.наук. праць. pp. 45-48.

Вознюк, О. В. (2003) Новий підхід до розуміння людського "Я" як цілісності та педагогічна система Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А. С. Макаренка : зб. наук. праць / за ред. проф. М. В. Левківського. pp. 28-31.

Вознюк, О. В. (2003) Синергетика освіти: розвиток, навчання, виховання. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар.. pp. 51-55.

Вознюк, О. В. (2003) Становлення екологічної відповідальності старшокласників у позаурочній діяльності: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2003) Тільки перед загрозою глобальних катастроф людство буде здатне змінитись на краще. Правда Житомирщини (26). p. 3.

Вознюк, О. В. (2003) Экологический аспект духовно-нравственного развития личности. In: Духовно-нравственное развитие личности в многокультурном славянском пространстве : материалы конф.

Вознюк, О. В., Бех, І. Д. (2003) Людське "Я" як самодетермінована сутність. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар. pp. 93-96.

Вознюк, О. В., Брандес, В. М. (2003) Технологія розв'язування проблемних ситуацiй у контекстi концепцiї функцiональної асиметрiї мозку людини. Рута, Житомир.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2003) Синергетические основания Третьей всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. – К.. pp. 12-16.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2003) Формально-логічний аспект буддизму. Історія релігій в Україні : праці ХІІІ Міжнар. наук. конф., Львів, 20-22 травня 2003 р., 2. pp. 20-24.

Вознюк, О. В., Староконь, Є. Г. (2003) Психологія конфлікту й агресії та шляхи їх подолання. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2. pp. 10-11.

Вознюк, О. В., Федул, М. В. (2003) Синергетична концепція естетичного виховання. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар.. pp. 58-59.

Вознюк, О. В. (2003) Вчення про ноосферу як шлях до формування екологічної відповідальності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 155-157. ISSN 2076-6173

Войтович, І. С., Галатюк, Ю. М., Мислінчук, В. О. (2003) Формування творчих педагогічних вмінь як складової професійної компетентності майбутнього вчителя фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 215-218.

Воронкова, В. Г. (2003) Истоки возникновения постмодернизма: статус, разновидности и характерные черты. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 3-8.

Вусатий, В. Д. (2003) Розвиток мовленнєвої культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 48-50.

Вірковський, А. П., Гужанова, Т. С. (2003) Синергетичний підхід до освітніх технологій навчання й виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 186-189.

Вітвицька, С. С. (2003) Педагогічна спрямованість як компонент професійної майстерності майбутніх вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 78-81.

Вітвицька, С. С. (2003) Проблеми соціоекологічного виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць.. pp. 6-9.

Вітвицька, С. С., Березюк, О. С. (2003) Форми практичної природоохоронної діяльності школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 21-24.

Вітвицька, С. С., Осадча, З. А. (2003) Педагогічна система А.С. Макаренка як одне із важливих джерел розвитку сучасного родинно-шкільного виховання. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 24-28.

Гавриловська, К. П. (2003) Мотивація активності особистості в системі соціально-правових норм. Психологічні перспективи (4). pp. 38-43.

Гавриловська, К. П. (2003) Соціальна самореалізація особистості у контексті системи правових норм держави. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць. pp. 32-35.

Гавриловська, К. П. (2003) Суб’єктивна легітимація правових норм держави у психіці особистості. Тези студентської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психології молоді”, присвяченої 10-річчю філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. pp. 10-12.

Гапон, Ю. А. (2003) Проблема соціально-педагогічних досліджень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 24-28.

Гарбар, Д. А. (2003) Діагностичне значення конхологічних ознак молюсків роду Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 238-240. ISSN 2076-6173

Гарбар, О. В. (2003) Каріологічні особливості ставковиків фауни України. ВІСНИК ЛЬВІВ Серія біологічна (32). pp. 117-121.

Гарбар, О. В. (2003) Анатомічні характеристики ставковикових (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) фауни України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 241-244.

Глазиріна, В. М., Артьоменко, О. І. (2003) Виховна робота в педагогічному ВНЗ як складова частина професійної підготовки майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 194-197.

Глушак, А. С., Пирог, Г. В. (2003) Релігійні цінності: сутність, структура, рівні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» (473). pp. 51-54.

Голубовська, І. В. (2003) Драма героя без моралі в історичній повісті "1313" Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 157-160.

Горбунова, В. В. (2003) Особливості становлення етнічної свідомості в юнацькому віці: типологія етнічної ідентичності. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: “Молодь в умовах нової соціальної перспективи”.. pp. 166-168.

Гордійчук, Г. Б. (2003) Використання case-study як педагогічна умова забезпечення наступності навчання математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 41-44.

Горобець, С. М. (2003) Використання опорних сигналів під час викладання комп’ютерної графіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 244-245.

Грибан, Г. П. (2003) Шляхи поліпшення стану фізичної підготовленості студентської молоді. Проблеми фізичного виховання студентів. pp. 25-26.

Грибан, Г. П., Опанасюк, Ф. Г. (2003) Поліпшення стану здоров'я студентської молоді в умовах радіонуклідного забруднення шляхом спеціального харчування. Проблеми фізичного виховання студентів. pp. 25-26.

Григор'єва, І. Г. (2003) Педагогічна культура вчителя: постановка проблеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 79-82. ISSN 2076-6173

Гриневич, Т. В. (2003) Церковний спів у системі навчальних дисциплін учбових закладів Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 29-31.

Гужанов, С. И., Гужанова, Т. С. (2003) Образование русских фразеологизмов на базе латинских крылатых слов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 161-164.

Гузій, Н. В. (2003) Педагогічний професіоналізм як інтегративне особистісно-діяльнісне новоутворення учителя-вихователя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 97-100.

Данкевич, Є. М. (2003) Агроекологічне обгрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Демчук, Л. І. (2003) Екологічна освіта та виховання учнів на уроках. Проблеми формування екологічної свідомості особистості. pp. 30-32.

Демчук, Л. І. (2003) Основні питання просвітницької діяльності Г. Ващенка. Українська національна школа: витоки та сучасність (науково-педагогічний пошук молодих дослідників присвячений 125-річчю дня народження Григорія Ващенка). pp. 51-52. ISSN 966-7603-96-2

Демчук, Л. І. (2003) Проблема формування дитячого колективу у педагогічній спадщині А. С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А. С. Макаренка (матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 115-річчю від дня народження А. С. Макаренка). pp. 63-64.

Демчук, Л. І. (2003) Українська національна школа: витоки та сучасність(науково-педагогічний пошук молодих дослідників присвячений 125-річчю дня народження Григорія Ващенка). Українська національна школа: витоки та сучасність (науково-педагогічний пошук молодих дослідників присвячений 125-річчю дня народження Григорія Ващенка). pp. 51-52. ISSN 966-7603-96-2

Демчук, Л. І. (2003) Формування екологічної культури учнів засобами української народної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 124-126.

Дмитрієва, С. М., Довгалюк, Н. В., Марчук, Т. В. (2003) Психологічні аспекти організації діалогового навчання у педагогічному ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 253-256.

Доброльожа, Г. М. (2003) Відображення естетики зовнішнього вигляду людини в поліській компаративній фразеології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 165-167.

Довгаль, И. В. (2003) Проблема происхожения щупальцевых инфузорий (Ciliphora, Suctorea). Vestnik zoologii (37 (4)). pp. 3-10.

Довгаль, И. В. (2003) Проблема происхожения щупальцевых инфузорий (ciliphora, suctorea). Vestnik zoologii (37 (4)). pp. 3-10.

Додурич, С. М. (2003) Громадянські цінності студентів агротехколеджу: проблема формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 121-123.

Дубасенюк, О. А. (2003) А.С. Макаренко про роль вихователя і виховного процесу у формуванні особистості. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 6-10.

Дубасенюк, О. А. (2003) Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 3-6.

Дубасенюк, О. А. (2003) Розвиток особистості майбутніх учителів засобами спеціальних педагогічних знань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 56-59.

Дубравська, Н. М. (2003) Структурний аналіз Я-концепції як основи функціонування феномену економічної суб’єктності особистості потенційного підприємця. Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова (20). pp. 215-222.

Дупак, Н. В. (2003) Особливості стандартизації у професійній освіті західноєвропейських країн: порівняльний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 63-65.

Дьяченко, В. В. (2003) Новые слова-сложения со связанными корневыми компонентами интернационального характера в современном русском языке. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 168-170.

Дідківська, Т. В. (2003) Properties of Fibonacci-Narayana numbers. On Generalized Fibonacci Quaternions and Fibonacci-Narayana Quaternions. pp. 29-36.

Дідківська, Т. В., Михайлова, Л. В. (2003) Золота система числення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 32-35.

Дідківська, Т. В., Сверчевська, І. А. (2003) Узагальнення золотої системи числення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 36-39.

Діхтяренко, З. М. (2003) Формування наполегливості молодших школярів засобами фізичної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 138-140.

Жиртуєва, Н. С. (2003) Феномен любові у контексті містичного досвіду. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 42-46.

Журавель, С. В. (2003) Агроекологічна оцінка дерново-підзолистого грунту за умов тривалого застосування грунтозахисних агротехнологій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Забитівський, Ю. М. (2003) Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Заброцький, М. М. (2003) Особливості педагогічної позиції в умовах особистісно орієнтованої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 246-248.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2003) Готовність майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 179-181. ISSN 2076-6173

Зарицька, О. Л. (2003) Методичні рекомендації до вивчення інформатики на гуманітарних спеціальностях. Житомир.

Зарицька, О. Л. (2003) Дистанційна освіта як новітня інформаційна технологія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 233-235.

Зимовець, О. А., Кравець, О. Є. (2003) Використання автентичних друкованих текстів як засіб формування комп’ютерної лексичної компетенції на старшому етапі навчання іноземних мов студентів середніх та вищих навчальних закладів. Матеріали міжнародної наукової конференції "Прикладна лінгвістика у ХХІ столітті”. pp. 122-134.

Зимовець, О. А., Темченко, Л. В. (2003) Методика бінарного навчання іноземних мов студентів фізико-математичного факультету. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів. pp. 10-17.

Зосімович, Олена (2003) Нові тенденції розвитку космонавтики та їх відображення в діяльності аерокосмічних музеїв. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Праці 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. (2). pp. 42-44.

Зосімович, Олена (2003) Роль музеїв у сучасних освітніх програмах підготовки фахівців. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції Житомирського інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова (2). pp. 20-21.

Зубенко, Т. В. (2003) Шляхи удосконалення методичної підготовки вчителів іноземної мови початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 212-214.

Зязюн, І. А. (2003) Психодіагностика педагогічної майстерності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 52-55.

Казанжи, І. В. (2003) Підготовка студентів факультетів початкових класів до позаурочної виховної роботи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 104-107.

Калінін, В. О. (2003) Особливості формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійно-педагогічної підготовки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 154-156.

Катанова, І. В., Олійник, М. М. (2003) Моніторинг знань з хімії та мотивації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 160-162.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2003) Фізико-хімічні особливості гемолімфи Planorbarius purpura та P.corneus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae. Вісник Львівського університету.Серія біологічна (32). pp. 239-245.

Киричук, Г. Є., Янович, Л. М., Мельниченко, Р. К. (2003) Вплив різних чинників середовища на показники білкового обміну молюсків. "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 70.

Климова, К. Я. (2003) Виразне читання майбутніх учителів молодших класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 43-45. ISSN 2076-6173

Кловак, Г. Т. (2003) Дослідницька діяльність як важлива складова роботи вчителя сучасної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 253-256.

Ковальчук, І. А. (2003) Формування особистості педагога в процесі його підготовки до статеворольової соціалізації учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 101-103.

Ковальчук, В. А. (2003) До проблеми екологічної освіти школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 19-21.

Ковальчук, В. А. (2003) Методичні основи розв'язання соціально-педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 70-73.

Ковальчук, В. А. (2003) Проблема формування соціальної компетентності майбутніх учителів. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 110-113.

Козел, В. В. (2003) Однодітна сім`я як середовище соціального виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 227-229.

Козловська, І. М., Пайкуш, М. А. (2003) Формування професійної майстерності майбутнього вчителя як єдність інтегративного та диференційованого підходів в умовах ступеневої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 66-71.

Колесник, Н. Є. (2003) Розвиток в учнів початкових класів творчих здібностей через художнє пізнання, ігрову фантазію та мистецтво на уроках праці й малювання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 54-56. ISSN 2076-6173

Коляденко, С. М. (2003) Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХст.). Other. Поліграфічний центр Житомирського державного педагогічного університету, Житомир.

Коляденко, С. М. (2003) Зародження і розвиток пенітенціарної системи для неповнолітніх у ХІХ – поч. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 198-200.

Кондратенко, О. В. (2003) Мікротеріофауна Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Коновальчук, І. І. (2003) Сутність та зміст проектувально-педагогічних умінь. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 46-50. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І., Коновальчук, І. М. (2003) Психолого-педагогічне проектування становлення самооцінки дитини в умовах навчально-виховного комплексу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 93-96. ISSN 2076-6173

Конторчук, Г. К., Павленко, Н. О. (2003) Біблійні антропоніми у творах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 175-180.

Король, Л. М., Максимець, С. М. (2003) Психологічні особливості розвитку пізнавальної самостійності сучасних учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 249-252. ISSN 2076-6173

Королюк, О. М. (2003) Особливості організації самостійної роботи студентів коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 19-21.

Коротка, А. В. (2003) Розв’язання проблем соціалізації особистості шляхом створення ситуацій "інтелектуального протистояння" на уроках української мови в початкових класах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 38-40.

Корінна, Л. В. (2003) Формування громадянських цінностей старшокласників як науково теоретична проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 173-175.

Косенко, В. М. (2003) Здоров’я школярів та шляхи його збереження і зміцнення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 245-246.

Котнюк, Л. Г. (2003) The Cultural Peculiarities of Time Measurement in English Idioms. TEFL Innovations and Challenges/ Materials of the 8th National TESOL-Ukraine Conference. pp. 43-46.

Котнюк, Л. Г., Сидоренко, С. І., Чумак, Л. М. (2003) Методичні матеріали з практичного курсу англійської мови для студентів 5 курсу (заочна форма навчання). In: Методичні матеріали з практичного курсу англійської мови для студентів 5 курсу (заочна форма навчання). Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ.

Кутек, Т. Б. (2003) Вплив малих доз радіації на організм людини та його наслідки. Проблеми сільськогосподарської радіології: 17 років після аварії на Чорнобильській АЕС. pp. 178-182.

Кушнірова, Л. В. (2003) Внесок В.І. Масальського у професійну підготовку майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 211-214.

Левківська, О. М. (2003) Громадянська культура студентів Англії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 241-243.

Левківський, М. В. (2003) Відповідальність у структурі компетентності майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 9-12.

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина. (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. (2003) Соціально-громадянська відповідальність особистості. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки., 1 (52). pp. 44-47.

Левківський, М. В. (2003) Творчий досвід А.С. Макаренка і сучасність. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 1-6.

Левківський, М. В., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Левківський, М. В., Вознюк, О. В. (2003) Проблеми освіти у понятійній площині синергетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 51-55. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г., Франовський, А. Ц. (2003) Продуктивно-уявні узагальнення в задачах стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 56-62.

Лещак, Т. В. (2003) Штрихи до педагогічного портрета Казимира Твардовського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 215-218.

Листван, В. В., Листван, В. М. (2003) Реакции фосфорилидов с ацилхлоридами: направления и препаративные возможности. Успехи химии, 72 (8). pp. 787-796.

Листван, В. В., Листван, В. М., Авдєєва, В. В. (2003) 2-Ациліндандіони як напівпродукти для синтезу нових сполук з потенційною фізіологічною активністю. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Хімія (7). pp. 10-15.

Листван, В. М., Листван, В. В. (2003) Реакції алкіліденфосфоранів з ацилхлоридами та їх синтетичні можливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 226-233.

Литвин, А. В., Мамрич, С. А. (2003) Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 61-65.

Литвиненко, С. А. (2003) Професіографічний моніторинг у підготовці майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 190-193.

Лов'янова, І. В. (2003) Інтерактивне навчання як форма педагогічної взаємодії у системі "учитель-учень". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 111-113.

Луценко, В. В. (2003) Аранжування на комп’ютері – як засіб розвитку творчої активності майбутнього вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 76-78. ISSN 2076-6173

Ляшенко, Б. М., Коваленко, Д. О. (2003) Використання ЕОМ при вивченні методів Монте-Карло обчислення кратних визначених інтегралів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 63-65.

Ляшенко, Б. М., Рабченюк, С. Л. (2003) Новітні комп’ютерні технології вивчення основ лінійного програмування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 66-70.

Максимова, О. О. (2003) Шляхи досягнення успіху дітьми-шестирічками. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 101-104. ISSN 2076-6173

Малішевська, А. В., Листван, В. М., Дейнека, С. Є., Листван, В. В. (2003) Антимікробна дія нафтилметильних трифенілфосфонієвих солей. Буковинський медичний вісник, 7 (4). pp. 159-162.

Мартинюк, А. П. (2003) Іллокутивний/перлокутивний потенціал англомовних номінацій чоловічої та жіночої референції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 100-103.

Маслак, Л. П. (2003) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до спілкування на міжкультурному рівні. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: [зб. наук. праць]. pp. 73-75.

Масловська, М. В. (2003) Жінка в духовному житті України (І.Огієнко про роль жінки у духовному житті України). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 57-61.

Мац, І. І. (2003) Різновиди емоцій та способи їх вербалізації (на матеріалі англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 181-183.

Мачушник, О. Л. (2003) ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА. Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого 2003 р.), ІІІ. pp. 220-225.

Мачушник, О. Л. (2003) Пізнавальна активність як психологічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 257-259.

Мачушник, О. Л. (2003) Розвиток пізнавальної активності студентів-психологів в процесі професійної підготовки. ВІСНИК: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Маєвська, Л. Л. (2003) Мораль як категорія філософського постмодернізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 127-130.

Маєвська, Л. М. (2003) Місце етнолінгвістики у національній системі виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 176-178.

Мельничук, О. І. (2003) Виховна система: традиції та інновації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 236-340.

Мирончук, Н. М. (2003) Розвиток культури взаємин у підлітків. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 49-50.

Мисечко, О. Є. (2003) Психолого-педагогічні умови формування критичного мислення молодших школярів при вивченні іноземної мови. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наукових праць, ІІ (5). pp. 237-242.

Мисечко, О. Є. (2003) Підготовка майбутнього вчителя до раннього початкового навчання іноземної мови. Мови у відкритому суспільстві.: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції (Чернігів, 16 квітня 2002р.). pp. 3-8.

Мисечко, О. Є. (2003) Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 71-73. ISSN 2076-6173

Мисечко, О. Є. (2003) Ефективна організація навчального співробітництва як чинник професійної майстерності вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 172-175. ISSN 2076-6173

Михайленко, В. В. (2003) Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові функції. ЖІТІ, Житомир. ISBN 966-683-063-9

Михайленко, Л. Ф. (2003) З історії методичної підготовки вчителя математики на заочному відділенні педагогічного ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 201-204.

Михайлов, О. В. (2003) Структура культури демократії старшокласників США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 151-154.

Мойсієнко, В. М. (2003) "Ключъ цр˜ства небесного..."* Гарасима Смотрицького - пам’ятка української мови другої половини XVI століття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (10). pp. 81-85.

Мойсієнко, В. М. (2003) Пам’ятка української мови з півдня Холмщини. Slavia orientalis, LII (4). pp. 553-562.

Москвіна, Т. П. (2003) Методологічні основи формування гуманних взаємин молодших школярів в умовах радіологічного контролю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 57-60. ISSN 2076-6173

Музика, О. Л. (2003) "Шкілка" №10, 1 грудня 2003 року. "Шкілка" (10). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2003) "Шкілка", №8, 24 березня 2003 року. "Шкілка" (8). pp. 1-4.

Музика, О. О. (2003) Вікові та соціально-психологічні аспекти мотивації творчої активності технічно обдарованих підлітків. Вісник Харківського університету (599). pp. 241-243.

Мякушко, С. А. (2003) Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви). Автореферат дисетації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Мірошниченко, О. А. (2003) Формування особистості майбутнього вчителя як об’єкта соціальних стосунків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 85-86.

Мірошніченко, В. І. (2003) Військовий педагог як суб'єкт навчально-виховного процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 144-146.

Місяць, Н. К. (2003) Модульно-рейтингова система вивчення мови у вищому навчальному закладі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 246-248. ISSN 2076-6173

Міхеєв, В. В. (2003) Захоплююча математика з допомогою комп’ютера. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 74-75. ISSN 2076-6173

Міщук, Г. А. (2003) Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича. Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (8). pp. 175-184.

Міщук, С. М. (2003) Фонди інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд). Рукописна та книжкова спадщина України (8). pp. 185-189.

Набоков, Ю. А. (2003) Роль фізичної культури у розвитку особистості учня. Збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції "Проблеми наступності освіти та розвитку особистості в контексті взаємодії освітніх закладів". pp. 127-130. (Unpublished)

Нагачевська, З. І. (2003) Освітньо-виховний потенціал українських жіночих з'їздів 1920 – 1930-х рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 262-265.

Наумова, Н. В., Мердак, А. М. (2003) Психологічна структура віри та мотиви її формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 38-41.

Неретін, В. О. (2003) Проблема емоційної регуляції педагогічної діяльності учителя музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 76-77.

Неретін, В. О., Бочковський, І. П., Ямчинський, П. П. (2003) Музично-виховна робота в оздоровчих таборах. Проблеми наступності освіти та розвитку особистості в контексті взаємодії освітніх закладів: Зб. мат. міжрегіональної конференції (23-24 квітня). pp. 117-118.

Новіцька, І. В. (2003) А.С. Макаренко і розвиток педагогічної майстерності вчителя. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 145-146.

Новіцька, І. В. (2003) Формування екологічних умінь майбутніх учителів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 41-45.

Нємкова, С. М. (2003) Вплив паразитичного кліща Вароа на медоносну бджолу Apis Mellifera L., 1758 та шляхи його мінімізації в умовах України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата.

Ніколаюк, М. В. (2003) Роль християнства в освіті і вихованні школярів в німецьких колоніях на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 183-185.

Оксенюк, О. В. (2003) Духовність як алюзія сучасних реалій навчально-виховних технологій у загальноосвітній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 238-241.

Олійник, С. В. (2003) Експериментально-статистичне обґрунтування ефективності методики формування музично-творчого потенціалу майбутнього вчителя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 86-89. ISSN 2076-6173

Олійник, С. В. (2003) Творчий потенціал вчителя музики як педагогічна проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 78-79. ISSN 2076-6173

Осадча, З. А. (2003) Софія Русова про вчителя національної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 162-163.

Павленко, В. В. (2003) А.С. Макаренко про роль батьківського авторитету у вихованні дітей. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 97-99.

Павленко, Л. І. (2003) Вираження екзистенціональної модальності в експлікаційних структурах англійського колоквіального синтаксису. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 184-186.

Павлик, Н. П. (2003) Соціальне сирітство як науково-теоретична категорія. Шкільний світ. (19/195). pp. 7-8.

Павлик, Н. П. (2003) Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 158-161.

Павловський, В. А., Іванова, А. В. (2003) Особливості біологічної активності барвників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 247-248. ISSN 2076-6173

Павловський, В. А., Мірошниченко, А. І., Іванова, А. В., Корбут, Г. О. (2003) Віддалені наслідки Чорнобильської катастрофи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 249-252. ISSN 2076-6173

Памірська, Л. Ю., Кравець, О. Є. (2003) Початкові етапи формування вмінь науково-популярних текстів в учнів старших класів ЗОШ. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів, 4. pp. 25-29.

Памірський, М. С., Шабадей, Н. П. (2003) Критерії добору спеціальних текстів для навчання переглядового читання студентів природничого факультету. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів, 4. pp. 23-25.

Памірський, М. С., Шабадей, Н. П. (2003) Особливості навчання переглядового читання текстів за спеціальністю студентів природничого факультету педагогічного університету. Навчай і навчайся:збірник науково-методичних матеріалів, 4. pp. 21-23.

Пелешок, Е. Х., Гордієнко, О. А. (2003) Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 35-37. ISSN 2076-6173

Пелешок, Е. Х., Шевчук, Т. О. (2003) Шляхи вдосконалення культури розмовного діалогу молодших школярів на уроках української мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 81-84. ISSN 2076-6173

Перепелиця, Л. О., Ленартович, А. А., Юрик, Л. О. (2003) Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування грибів на морфологічні показники рослин у процесі онтогенезу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (32). pp. 261-265.

Перетятько, О. В. (2003) Інноваційні перетворення цільових установок та змісту освіти у приватних початкових навчальних закладах харківської губернії (кінець хіх – початок хх століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 85-88.

Перетятько, О. В. (2003) Роль ідей реформаторської педагогіки в процесі формування інноваційного потенціалу вітчизняного вчителя (кінець ХІХ початок ХХ століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 194-197.

Першко, І. О. (2003) Комплексний аналіз конхіологічних ознак черепашок особин родів Fagotia і Microcolpia (Pectinibranchia, Melanopsidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 91-98.

Петронговський, Р. Р. (2003) Патріотизм старшокласників: новітні технології виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 223-226.

Петронговський, Р. Р., Левківський, М. В. (2003) Теорія і практика формування патріотизму старшокласників:. Discussion Paper. "Полісся", Житомир.

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Плотницька, О. В. (2003) Г. Ващенко і сучасні завдання виховання української молоді. Українська національна школа: витоки та сучасність (науково-педагогічний пошук молодих дослідників, присвячений 125-річчю з дня народження Григорія Ващенка. Зб. наук.-метод. пр. /За ред. О.С. Березюк, З.А. Осадчої.. pp. 17-19.

Плотницька, О. В. (2003) Проблема інтеграції предметів художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 89-91.

Плотницька, О. В. (2003) Художньо-аналітичні уміння як важливий компонент формування художньої компетентності майбутнього вчителя музики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 32-34.

Плющик, Є. В. (2003) Наступність в орхестичному вихованні: ясла – дитячий садок – початкова школа. Проблеми наступності освіти та розвитку особистості в контексті взаємодії освітніх закладів: Зб. мат. Міжрегіональної к-ції (23-24 квітня 2003). pp. 106-108.

Плющик, Є. В. (2003) Орхестика як засіб виховання інтонаційного мислення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 51-53.

Полулях, А. В. (2003) Організаційно-педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків у школах нового типу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 118-120.

Поліщук, О. П. (2003) ІНТУЇТИВНЕ МИСЛЕННЯ. Практична філософія (2). рр. 37-44.

Поліщук, О. Є. (2003) Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах у лісоаграрних ландшафтах правобережного Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Поліщук, Ю. Й. (2003) Самовиховання членів громадських молодіжних об’єднань як психолого-педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 92-96.

Попов, Г. В. (2003) Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) Кримського півострова (фауна, ареали, біотопічний розподіл, охорона). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Приймак, А. М. (2003) Аналіз щоденникових текстів Л.М. Толстого як осмислення проблеми мовної особистості письменника. Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні напрями слов’янської та романо-германської філології”.

Прищепа, В. Є., Макарчук, Л. І. (2003) Компресія в мові реклами (на матеріалі німецьких масмедія). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 187-189.

Прищепа, В. Є., Новак, Л. М. (2003) Рівнева та міжрівнева компресія в сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 190-193.

Прокопова, О. П. (2003) Засоби української народної педагогіки в естетичному вихованні старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 198-201.

Прус, А. В. (2003) Про прикладну спрямованість шкільного курсу стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 45-47.

Прус, А. В., Швець, В. О. (2003) Дискурсивні висновки щодо прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії на основі генезису вказаного поняття. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (20). pp. 126-135. ISSN 966-7507-0-5

Пруцакова, О. Л. (2003) Роль вчителя у екологічній ігровій діяльності школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 206-208.

Пустовіт, Н. А. (2003) Співпраця школи, науки і громадськості у сфері екологічного виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 202-205.

Пуховська, Л. П. (2003) Перспективи формування світового освітнього простору в ХХІ столітті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 16-18.

Пучков, О. В. (2003) Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicindelina Палеарктики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Радченко, О. Б. (2003) Постмодернізм: спроба філософсько-етичного осмислення сучасності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 47-51.

Ратников, В. С. (2003) Постмодернистская ситуация и обновление критериев научной рациональности. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 9-14.

Ремезова, О. О., Вискушенко, А. П., Павловський, В. А., Ремезов, О. П., Корбут, Г. О. (2003) Події Великої Вітчизняної війни – важливий напрямок виховної краєзнавчої роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 190-193. ISSN 2076-6173

Рудик, І. М. (2003) Діалог-конфлікт: стратегії розгортання й захисту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 194-197.

Рудницкая, Л. И. (2003) Формы работы по изучению специальной лексики на факультативных занятиях по русскому языку. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 97-101.

Рудницька, Н. Ю. (2003) Використання вчителями краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі: історико-педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 230-233.

Рудницька, Н. Ю. (2003) Розвиток шкільного краєзнавства на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 102-104.

Сабодаш, В. М., Циба, А. О. (2003) Йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus (L.)) як індикатор стану екосистем малих річок. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 253-258.

Савицька, Т. В. (2003) Комплекс професійних умінь навчання аудіювання майбутніх учителів іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 118-120.

Савиченко, О. М. (2003) Мотивація досягнення успіху як чинник розвитку обдарованості. Проблеми загальної та педагогічної психології. pp. 235-240.

Савчук, Л. М. (2003) Розробка та використання комп’ютерних ігор на практичних заняттях із загальної фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 72-75.

Самардак, М. М. (2003) "Критична теорія" науки Франкфуртської школи (до 80-ліття Франкфуртського інституту соціальних досліджень). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 19-23.

Самардак, М. М., Кобилинська, М. М. (2003) Університети як фактор інституювання західноєвропейської науки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю. (2003) Філософія: бунтівний дух у пошуках панацеї. ВІСНИК ХНУ ім, В.Н. Каразіна. Філософія науки, освіти та культури доби постмодерну (598). pp. 3-5.

Саух, П. Ю. (2003) Філософія. Житомир.

Саух, П. Ю. (2003) Філософія: бунтівний дух у пошуках панацеї. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (598). pp. 3-5. ISSN 0453-8048

Сахневич, І. Д. (2003) Громадянського самовизначення учнів ПТУ. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 79-83.

Сахневич, І. Д. (2003) Деякі питання громадянського самовизначення учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 115-117.

Сахневич, І. Д. (2003) Проблема громадянського самовизначення молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 227-229.

Сбруєва, А. А. (2003) Освітні реформи 80-90-х рр. ХХ Століття: Англійський досвід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 105-110.

Сбруєва, А. А. (2003) Професійно-орієнтовані стратегії реформ освіти англомовних країн. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 234-237.

Сверчевська, І. А. (2003) Від золотої пропорції до b-перерізу. У світі математитки, 9 (1). pp. 37-45.

Сверчевська, І. А. (2003) Еволюція вивчення геометричних тіл у шкільному курсі стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 28-31.

Сверчевська, І. А. (2003) Про одне узагальнення "Золотого перерізу". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 111-114.

Сейко, Н. А. (2003) Фундація княжни Тетяни Миколаївни як доброчинна організація періоду І світової війни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 164-167.

Семенець, С. П. (2003) Аналітичне задання проективних перетворень площини. Теорема Бріаншона. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 115-118.

Семеног, О. М. (2003) Теоретичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 93-96.

Семенюк, Е. П., Виноградов, Г. І. (2003) Глобалізація: світло та тіні реального розвитку людства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 15-18.

Семенюк, Т. В. (2003) Проектно-конструкторська діяльність педагога за модульно-розвивального навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 24-27.

Сергеєва, Л. С. (2003) Формування педагогічної майстерності педагогів за допомогою електронної пошти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 219-221.

Серьожникова, Р. К. (2003) Семінарське заняття як інтегральна форма організації самостійної навчальної діяльності студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 108-110.

Сидорчук, Н. Г. (2003) А.С.Макаренко і становлення вітчизняної педагогіки. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 19-24.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Деякі підходи до вивчення феномену науково-дослідної діяльності майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 74-77.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Місце науково-дослідної роботи у системі екологічного виховання. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 13-16.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Педагогічна діагностика як джерело науково-дослідної діяльності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 119-121.

Сингаївська, А. В. (2003) Teaching Today Teaches Tomorrow. In: 4th National TESOL - Ukraine Forum for Students.

Сингаївська, А. В. (2003) Особливості семантики прикметників – ППВ з проспективними темпоральними семами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 198-200.

Скоробагатська, О. І. (2003) Ціннісний підхід до історико-педагогічного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 122-125.

Слюсар, В. М. (2003) Постмодерністський фемінізм про детермінацію самореалізації особистості. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (598). pp. 153-156. ISSN 0453-8048

Сніховська, І. Е. (2003) Функціонування мовної гри в умовно-реальному асоціативному полі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 208-210.

Соколина, Ф. М. (2003) Формирование, ультраморфология, биология и экология мирацидия Fasciola hepatica L., 1758. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Соколовська, С. Ф. (2003) Полісемія в тексті: типи реалізації та функції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 201-205. ISSN 2076-6173

Соловйова, Л. Ф. (2003) Структурно-семантичні особливості англійських композит, пов’язані з їх словотвірним генезисом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 206-207.

Сосницька, Н. Л. (2003) Вимоги до професійної підготовки вчителя фізики в умовах особистісно-орієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 89-92.

Спірін, О. М. (2003) Впровадження модульно-рейтингової системи під час диференційованого навчання основ інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 133-136.

Спірін, О. М. (2003) Методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелекту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 222-226.

Спірін, О. М. (2003) Методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 126-129.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Мокрицька, А. М., Мостіпака, О. А. (2003) Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну у гемолімфі Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 163-167. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Мокрицька, А. М., Мостіпака, О. А. (2003) Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 259-261.

Стародубець, Галина (2003) ОУН(б) як суб’єкт українсько-польського конфлікту на Волині в 1943 р. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимири Гнатюка. Серія: Історія (3). pp. 96-99.

Стародубець, Галина (2003) Український повстанський рух на Волині на зламі 1943-1944 рр. (політико-виховний аспект). Збірник наукових статей. Сторінки воєнної історії України (7). pp. 65-73.

Стеченко, Т. О. (2003) Методичні принципи формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 121-124.

Столярчук, Т. О. (2003) Зміст педагогічної майстерності вчителів народних шкіл у педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 205-208.

Таргонський, Л. П., Ільчук, О. І. (2003) Властивості одного класу функціоналів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 217-221.

Таргонський, Л. П., Таргонська, Т. Л. (2003) Про одне розширення системи дійсних чисел. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 222-225.

Тереня, С. Л. (2003) Характерные черты языка искусства постмодерна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 34-37.

Тернопільська, В. І. (2003) Підготовка майбутнього вчителя до формування соціальної відповідальності старшокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 219-222.

Тичина, Л. К. (2003) Екологічний моніторинг осушених гідроморфних грунтів правобережного Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Гриців, В. І., Чернюк, О. С. (2003) Взаимодействие GaSb с растворами систем HNO3-HCl-органическая кислота. Конденсированные среды и межфазные границы, 5 (1). pp. 106-111.

Томашик, В. М., Чернюк, О. С., Гриців, В. І., Томашик, З. Ф., Кусяк, Н. В. (2003) Розчинення GaSb у розчинах системи H2O2–HCl–CH3COOH. Фізика і хімія твердого тіла, 4 (3). pp. 543-546. ISSN 1729-4428

Травкіна, Н. М. (2003) Вивчення творчості Ю. Словацького і Ф. Шопена з позиції спільності естетичних поглядів та світосприйняття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 130-134.

Уваєва, О. І. (2003) Колекція дрібних котушкових (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 262-263.

Усата, О. Ю. (2003) Готовність майбутніх вчителів інформатики до застосування особистісно-орієнтованих технологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 147-149.

Федорова, М. А. (2003) Динаміка розвитку культури поведінки дітей (в умовах нвк "школа – дитячий садок"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 97-100. ISSN 2076-6173

Хоменко, Т. А. (2003) Особливості формування компетентності вчителя у системі педагогічної освіти ФРН. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 137-140.

Хоменко, С. В. (2003) Міграції червоногрудого побережника як приклад використання континентального пролітного шляху арктичними куликами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Циммерман, Г. А. (2003) Деякі підходи до розробки засобів перевірки успішності навчання основ фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 166-168.

Цілинко, М. Г., Ткаченко, О. К., Федьович, М. В. (2003) Фізичний експеримент при введенні поняття індукції магнітного поля. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 135-136.

Черньонков, Я. О. (2003) Професійна майстерність як чинник формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 114-117.

Чорна, Н. В. (2003) Загальні вимоги до ефективного тестування успішності у педагогіці США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 163-165.

Чорномаз, Т. В. (2003) Вплив обсихання на перлівницевих. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (34). pp. 159-164. ISSN 0206-5657

Чорномаз, Т. В. (2003) Перлівницеві як хазяї кліщів Unionicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 99-103. ISSN 0206-5657

Чорномаз, Т. В. (2003) Вплив йонів хрому на локомоцію війок миготливого епітелію Unio rostratus Gentilis (Haas, 1911). "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 190.

Чувакова, Т. Г. (2003) Особистість учителя в плюаралістичному суспільстві США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 137-139.

Чумак, Л. М. (2003) Класи інновацій у словотворі сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 211-213.

Шаюк, А. В., Сокур, С. О., Гамарник, Л. В., Олійник, М. В. (2003) Ультразвукова та цитологічна діагностика хворих з тиреоїдопатіями. Вісник Вінницького державного медичного університету (71/2). pp. 387-388.

Шевчук, М. В. (2003) Особливості рецепції мотиву Дон Жуана в українській та російській літературах початку ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 214-216. ISSN 2076-6173

Шевчук, Т. О. (2003) Тести на заняттях з української мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 140-145. ISSN 2076-6173

Шекель, А. М., Гриценко, І. С., Листван, В. В. (2003) Синтез і біологічна активність азометинів на основі форміларилових естерів ацетилсаліцилової кислоти. Вісник фармації (4). pp. 7-12.

Шквир, О. Л. (2003) А.С. Макаренко і здійснення класними керівниками особистісно зорієнтованого виховання. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 129-131.

Шквир, О. Л. (2003) Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 85-88.

Шквир, О. Л. (2003) Професіограма класного керівника початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 146-150.

Шмельова, Т. В. (2003) Естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 109-111. ISSN 2076-6173

Шоробура, І. М. (2003) Становлення шкільної географічної освіти в Україні (до середини XIX століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 242-245.

Шпак, М. М. (2003) Вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 141-143.

Щерба, Н. С. (2003) Структурно-функціональна модель організації навчального процесу при формуванні стратегічної компетенції у письмі у вищих мовних закладах освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 249-252. ISSN 2076-6173

Щербак, І. В. (2003) Роль особистості вчителя у формуванні якостей громадянськості школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 147-150. ISSN 2076-6173

Ягеніч, Л. В. (2003) Мовний портфель молодшого школяра як засіб формування стратегічної компетенції в процесі навчання іншомовного аудіювання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 125-128.

Якименко, С. І. (2003) Роль вчителя при формуванні світогляду молодших школярів в умовах впровадження інноваційної інтегрованої технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 131-134.

Янович, Л. М. (2003) Вплив фенолу на активність ферментів переамінування у тканинах Unio pictorum. Вісник Львівського університету. Серія Біологічна (34). pp. 32-40. ISSN 0206-5657

Яновська, Л. Г. (2003) Оволодіння навичками та вміннями емоційної саморегуляції діяльності студентів-істориків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 209-211.

Янчук, Н. В. (2003) Роль ситуативно-творчих завдань у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників. Українська мова і література в школі (2). pp. 54-58.

Ярмошик, Іван (2003) Родовід Юрія Немирича на Житомирщині (ХУІ – ХУІІ ст). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 12. pp. 193-197.

Яценко, С. Л. (2003) Соціально-філософський аспект проблеми особистісно-орієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 182-185.

This list was generated on Wed Apr 17 04:57:46 2024 EEST.