Items where Author is "Мазяр, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 116.

Article

Мазяр, О. В. (2022) Інформаційна невизначеність як умова творчого процесу. Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності : матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 травня 2022 року / за ред. В. О. Моляко. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 141-146.

Мазяр, О. В. (2022) Вчинок як осередок психічного у системі наукових поглядів І. О. Сікорський. Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (25 лютого 2022 року): Збірник тез / За заг.ред. докт. психол. наук, доц. Клочек Л.В., докт. психол. наук, проф. Гейко. pp. 31-34.

Кириченко, В. В. and Мазяр, О. В. (2022) Локус контролю психічного здоров’я під час війни. Габітус (43). pp. 204-208. ISSN 2663-5208

Мазяр, О. В. (2022) О проблеме надежности параллельных форм личностного опросника. GESJ: Education Science and Psychology (62). pp. 19-25. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. and Шатило, О. В. (2022) Особливості зв'язку self-compassion і тривожності у структурі психічного здоров'я. Габітус (43). pp. 148-152.

Мазяр, О. В. (2022) Предмет психології: за фокусом аналізу. Психологічні проблем творчості: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 липня 2022 року. pp. 151-155.

Мазяр, О. В. (2022) Психологічна інтерпретація концепту «спеціальна військова операція». Психологічний журнал (9). pp. 35-42. ISSN 2617-2100

Мазяр, О. В. (2021) Динаміка когнітивного процесу. Психологічні проблеми мислення: матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,. pp. 63-65.

Мазяр, О. В. and Недзельська, Л. В. (2021) Дослідження емоційного профілю прив’язаності. Габітус, 21. pp. 155-159. ISSN 2663-5208

Мазяр, О. В. and Юрківська, Л. Й. (2021) Особливості взаємозв’язку синдрому емоційного вигорання та поведінкових стратегій. Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. pp. 332-335.

Мазяр, О. В. and Юрківська, Л. Й. (2021) Стаж роботи як індикатор емоційного вигорання працівників. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. pp. 318-324.

Мазяр, О. В. (2020) Абсурд як предмет психологічного дослідження. Психологічні проблеми сприймання : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2020 року, м. Київ). pp. 62-66.

Дончев, Ф. А. and Мазяр, О. В. (2020) Особливості інтелектуальної Я-концепції підлітків-трансгуманістів. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 31(70) (4). pp. 202-207. ISSN 2709-3093

Мазяр, О. В. (2020) Психічна інверсія: когнітивний аналіз. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (17). pp. 189-195. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2019) Творчість як природний шлях особистісного зростання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 267-269.

Мазяр, О. В. (2019) Абсурдність як фундаментальна властивість сприймання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 30-36. ISSN 2312-3206

Мазяр, О. В. (2019) Валідність психологічного дослідження: математика абсурду. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI : Психологія обдарованості (15). pp. 237-244.

Мазяр, О. В. (2019) Діагностика особистісної проблеми: емоційна сфера. Теорія і практика сучасної психології, 1 (4). pp. 36-41. ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2019) Конец смысла: дезабсурдизация знака. GESJ: Education Science and Psychology (4 (54)). pp. 3-11. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Контрапунктний дисонанс особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (26). pp. 166-173.

Мазяр, О. В. (2019) Л. С. Выготский и Ж. Пиаже: две концепции психической инверсии. GESJ: Education Science and Psychology (1). pp. 42-49. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Начало смысла: физиологическая развилка. GESJ: Education Science and Psychology (3). pp. 10-18. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2019) Особистісний контрапункт на перехресті парадигм. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, VI (16). pp. 165-172. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2019) Патологічна стратегія: субособистісний підхід. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 155-163. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2019) Психічний контрапункт як психологічне поняття. Матеріали лонгітюдної науково-практичної сесії, присвяченої 120-річчю з дня народження Г.С. Костюка (січень – грудень 2019 року, м. Київ). pp. 58-60.

Мазяр, О. В. (2019) Творчість як природний шлях особистісного зростання. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року). pp. 267-269.

Мазяр, О. В. (2019) Часові цикли психічної інверсії. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХ столітті : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2019 р., м. Одеса), 1. pp. 24-27.

Мазяр, О. В. (2018) Знак у сигнальній системі людини. Теорія і практика сучасної психології (5). pp. 22-26. ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2018) Максимізація абсурду в субособистісному аналізі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (2). pp. 92-96. ISSN 2312-3206

Мазяр, О. В. (2018) Мислення: між інсайтом і дезабсурдизацією. Теорія і практика сучасної психології (6). pp. 17-21. ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2018) Невротичний стан у системі особистісного розвитку. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни, 2. pp. 257-267.

Мазяр, О. В. (2018) Структурні особливості знаку в умовах неврозу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки» (5). pp. 60-65. ISSN 2312-3206

Мазяр, О. В. (2018) Творчість у психотерапевтичному вимірі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІI (24). pp. 128-135. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2017) Неадекватний рефлекс як основа невротичного розладу. International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings. pp. 224-227.

Мазяр, О. В. (2017) Парні емоційні стани як предмет психотерапевтичної роботи. International scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings. pp. 10-11.

Мазяр, О. В. (2017) Психофізіологічні умови невротичного розвитку особистості. Сучасні педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 93-95.

Мазяр, О. В. (2017) Предмет психотерапії в субособистісному аналізі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Психологія». Вип. 23. (23). pp. 74-82.

Мазяр, О. В. (2017) Проблема обдарованості : субособистісний підхід. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VІI. Психологія обдарованості. Випуск 13., VІI (13). pp. 87-94.

Мазяр, О. В. (2017) Психофізіологічний механізм формування невротичного розладу. Врачебное дело (7). pp. 110-116.

Мазяр, О. В. (2017) Соціальний аналіз особистісної проблематики. Теорія і практика сучасної психології (2). ISSN 1813-3405

Мазяр, О. В. (2017) Субособистість як психологічний феномен. Прикладні аспекти психології особистісного зростання. Збірник наукових праць студентів та викладачів. Випуск 2. / За ред. Л. П. Журавльової, В. О. Климчука, Ю. Ю. Дем’янчук (2). pp. 19-21.

Мазяр, О. В. and Гуменюк, Анастасія (2016) Взаємозв’язок рівня самооцінки та особистісної тривожності у студентів психологів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 55-57.

Беруашвілі, Світлана and Мазяр, О. В. (2016) Вплив психологічного тренінгу на ефективність адаптації до навчальної діяльності першокурсників. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факульт (8). pp. 12-14.

Мазяр, О. В. (2016) Глибиннопсихологічні особливості сприймання «пікаперами» осіб іншої статті. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 212-217. ISSN 2311-8466

Попович, Д.П. and Мазяр, О. В. (2016) Образ учня молодших класів у свідомості учителів із різним стажем роботи. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 114-116.

Мазяр, О. В. (2016) Онотогенез личности: субличностный подход. GESJ: Education Science and Psychology (5). pp. 83-90. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. and Ганжа, І. (2016) Особливості міжстатевого сприймання у групах із різним статевим розподілом. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 46-47.

Мазяр, О. В. and Горбань, Марія (2016) Порівняльний аналіз стратегій поведінки у конфліктних ситуаціях юнаків із різним соціометричним статусом. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 51-52.

Мазяр, О. В. and Ковальчук, Юлія (2016) Процесуальні відмінності мислення дітей із розумовою відсталістю та нормою інтелектуального розвитку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 67-69.

Мазяр, О. В. and Мисечко, Катерина (2016) Психологічні особливості образу брехуна та прояву брехні в юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 93-96.

Мазяр, О. В. (2015) Особливості психофізіологічної підготовки військових фахівців. Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : ХV науково-методична конференція (15). pp. 112-113.

Мазяр, О. В. (2015) Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку XX століття. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, VI (11). pp. 166-173.

Мазяр, О. В. (2015) Обдарованість як предмет психологічного дослідження на початку ХХ століття. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 166-173.

Мазяр, О. В. (2015) Особистісна проблематика учасників валютних торгів. Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць., 3 (38). pp. 257-264.

Мазяр, О. В. (2015) Особливості психофізіологічної підготовки військових фахівців. Особливості психофізіологічної підготовки військових фахівців. pp. 112-113.

Мазяр, О. В. (2015) Психологічний експеримент І. О. Сікорського. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 33-34.

Мазяр, О. В. (2015) Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., 7 (21). pp. 211-218.

Мазяр, О. В. (2015) Психофізіологічні чинники обдарованості у працях І. О. Сікорського. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, ХІІ (21). pp. 211-218.

Мазяр, О. В. and Міліневська, Е. (2015) Суперечності між декларованими цінностями та реальною поведінкою стдентів гуманітарних спеціальностей. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 102-106.

Мазяр, О. В. (2014) Особливості ситуаційної саморегуляції творчо обдарованої особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 237-242. ISSN 2311-8466

Мазяр, О. В. (2014) Концептуальні погляди І. О. Сікорського на проблему розвитку дитячої обдарованості. Обдарована дитина (2). pp. 2-8.

Мазяр, О. В. (2014) Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського. Практична психологія та соціальна робота (2). pp. 75-78.

Мазяр, О. В. (2014) Подвоєння особистості як соціально-психологічний феномен. Міжвузівський науковий семінар : «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема». pp. 36-37.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості концептуального взаємозв’язку положень І.О. Сікорського з сучасними теоріями обдарованості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 12 (16). pp. 225-231.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості розвитку обдарованості у концептуальних положеннях І.О. Сікорського. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.. pp. 52-53.

Мазяр, О. В. (2012) Методологічні суперечності позитивної психотерапії (історико-психологічний аналіз). Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 41-50.

Мазяр, О. В. (2012) Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского. Вопросы психологии (1). pp. 113-120.

Мазяр, О. В. (2012) Концептуальні паралелі вирішення проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського та В. О. Моляко. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (15). pp. 250-257. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2012) Концептуалізація проблеми обдарованості в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне та відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 р.. pp. 25-30.

Мазяр, О. В. and Юрчак, О. С. (2011) Життєві сценарії в українських народних казках. Практична психологія та соціальна робота (2). pp. 73-77.

Мазяр, О. В. (2011) Етнопсихологічні чинники індивідуальних відмінностей у роботах І.О. Сікорського. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору».. pp. 215-221.

Мазяр, О. В. (2011) Науково-психологічні передумови формування концепції індивідуальності І.О. Сікорського. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. pp. 85-91.

Мазяр, О. В. (2011) Розумові здібності у системі розвитку обдарованості І. О. Сікорського. Матеріали Всеукраїнської конференції «Вікові особливості формування інтелекту» (Київ, 24 березня 2011).. pp. 79-82.

Мазяр, О. В. (2011) Феноменологічні особливості патологічної субособистості. Тези ХХХVІ науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки (Житомир, 12-13 травня 2011 р.), ІІ. p. 372.

Мазяр, О. В. (2009) Індивідуально-психологічний аналіз обдарованості у працях І. О. Сікорського. Матеріали ІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки».. pp. 41-43.

Мазяр, О. В. and Горбова, Н. Д. (2009) Особливості фрустраційних реакцій релігійно спрямованих та творчо обдарованих особистостей. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука (1). pp. 15-17.

Мазяр, О. В. (2009) Структура індивідуальності у роботах І.О. Сікорського. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В. О. Моляко, 12 (7). pp. 158-166.

Мазяр, О. В. and Горбова, Н. Д. (2008) Дослідження гендерних відмінностей реагування на ситуацію фрустрації у осіб з релігійним світосприйняттям. Гендерна проблематика соціокультурної сфери: Збірник студентських наукових робіт. / За заг. ред. О.Л. Остапчук.. pp. 245-254.

Мазяр, О. В. (2008) Особливості суб’єктної поведінки в екстремальних ситуаціях. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / за ред. Максименка С.Д., 7 (15). pp. 195-198.

Горбова, Н. Д. and Мазяр, О. В. (2008) Особливості фрустраційних реакцій у осіб з релігійним світосприйняттям. Тези XXXIII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. pp. 186-187.

Мазяр, О. В. (2008) Релігійний досвід як чинник ціннісної регуляції поведінки. Актуальні проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В. О. Моляко (4). pp. 143-151.

Мазяр, О. В. (2008) Ситуаційні чинники становлення індивідуальності. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвячена Дню університету (Житомир, 18-19 березня 2008 р.).. p. 205.

Мазяр, О. В. (2007) Проблеми професійної рефлексії в особистісно орієнтованій моделі навчання. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник / За ред. проф. М. М. Заброцького. pp. 65-70.

Мазяр, О. В. (2006) Неадекватне уявлення про Чорнобильську катастрофу як причина нерозв’язання особистісних проблем. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (Інтердисциплінарні аспекти)», 2. pp. 61-62.

Мазяр, О. В. (2006) Психофізіологічні механізми виникнення особистісної проблематики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки (12(37)). pp. 107-113.

Мазяр, О. В. (2006) Розв’язок особистісних проблем як пріоритетне завдання психологічної служби в системі освіти. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2006р.. pp. 59-60.

Мазяр, О. В. (2006) Соціально-перцептивні викривлення як основний чинник неефективної професійної діяльності вчителів. Тези ХХХІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету (Житомир, 14-16 березня 2006 року). pp. 274-275.

Мазяр, О. В. (2005) Нівелювання патологічної субособистості засобами творчо-проективних методів. Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 118-119.

Мазяр, О. В. (2001) Особливості застосування психомалюнку у консультуванні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді : матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції (Черкаси, 31 травня – 1 червня 2001 року). p. 116.

Book Section

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Малюнок в практиці психодіагностики». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-30.

Мазяр, О. В. and Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи психокорекції». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія» : Навчальний посібник / За редакцією О. Л. Музики: У 10 томах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, pp. 120-149.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи психологічної практики (практична психологія)». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 119-149.

Мазяр, О. В. and Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи психокорекції. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 120-149.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 217-239.

Мазяр, О. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Диференційна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 188-248. ISBN 978-966-485-070-1

Monograph

Мазяр, О. В. (2022) «…он чєловєк нє совєцкій»: хроніка державного злочину. Other. Вид-во ТОВ «Видавничий Дім “Бук-Друк”», Житомир.

Мазяр, О. В. and Фещук, В. В. (2022) Основи психометрики : методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія. Working Paper. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Мазяр, О. В. (2020) Особистісний дисонанс: системний аналіз. Other. Видавець О. О. Євенок, Житомир.

Conference or Workshop Item

Мазяр, О. В. (2022) Результати класичних психологічних експериментів та практика діяльності НКВС. In: Тези міжнародної наукової інтернет-конференції «Світ наукових досліджень». Випуск 12.

Мазяр, О. В. (2022) Психологічний тиск на селян у 1930-х роках. In: Тези міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії». Серія: Соціальні та гуманітарні науки..

Book

Мазяр, О. В. and Весельська, А. Л. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Проективні техніки у роботі психолога: силабус. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Мазяр, О. В. (2017) Диференціальна психологія. Видавничий дім «Кондор», Київ. ISBN 978-617-7582-16-7

Thesis

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. EngD thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. (2021) Генезис і динаміка дисонансів особистості: системний підхід. Other thesis, Інститут психології імені Г. С. Костюка.

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 : захищ. 29.10.2013. Other thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.01. Other thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Teaching Resource

Мазяр, О. В. (2022) Диференційна психологія з практикумом. Курс лекцій. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2022) Диференційна психологія з практикумом. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2022) Методичні рекомендації до проходження практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2022) Основи психометрики. Курс лекцій. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. and Савиченко, О. М. (2018) Основи індивідуальної та групової психокорекції. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2017) Історія психології. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2017) Диференційна психологія. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2016) Математична статистика та математичні методи у психології. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. and Горбунова, В. В. and Загурська, І. С. and Кирильчук, І. В. and Климчук, В. О. and Майстренко, Т. М. and Никончук, Н. О. and Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. and Музика, О. Л. and Музика, О. О. and Журавльова, Л. П. (2016) Навчальна та виробнича практика з психології : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. and Мазяр, О. В. (2014) Психологія праці: модульний курс. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Feb 1 09:02:57 2023 EET.