Items where Author is "Коновальчук, І. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

Андрушко, Є. and Коновальчук, І. І. (2019) Використання методу моделювання у розвитку зв'язного мовлення в дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : компетентнісний підхід : зб. наук. праць. pp. 118-121.

Коновальчук, І. І. (2019) Методологічні засади підготовки магістрів дошкільної освіти до організації інноваційної діяльності. Нові технології навчання: зб. наук. праць. pp. 109-115.

Вознюк, О. В. and Аргіропоулос, Дімітріс and Коновальчук, І. І. (2018) Педагогічні ресурси впровадження в освітню галузь інклюзивної парадигми. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні: зб. наук. праць / За матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару "Микола Дмитрович Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта", 2. pp. 6-9.

Кручак, Г. М. and Коновальчук, І. І. (2018) Педагогічні умови формування правильної звуковимови та слововимови в дітей середнього дошкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: зб. наук. праць. pp. 74-79.

Коновальчук, І. І. (2018) Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 85-91. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. В. and Коновальчук, І. І. (2018) Формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: зб. наук. праць. pp. 111-115.

Коновальчук, І. І. (2017) Проектні технології здійснення інноваційної освітньої діяльності. Проблеми освіти: зб. наук. праць. pp. 133-139.

Коновальчук, І. І. (2016) Теоретичні й технологічні аспекти формування екологічної компетентності молодших школярів. Молодь і ринок (5). pp. 20-24.

Коновальчук, І. І. (2016) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах . Сутність та структура інноваційної компетентності педагога. Розробка системи і технології її розвитку. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія /. pp. 138-170.

Коновальчук, І. І. (2015) Експериментальна перевірка ефективності технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2015) Методологічні підходи до аналізу інноваційної діяльності суб’єктів нововведень. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 63-69.

Коновальчук, І. І. (2015) Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти на засадах компетентнісного підходу: теоретичний аналіз. Науковий вісник Чернівецького університету. pp. 65-72.

Коновальчук, І. І. (2015) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Коновальчук, І. І. (2015) Умови соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ї. Проблеми освіти: Наук-метод. зб.. pp. 106-111.

Коновальчук, І. І. (2014) Інноваційне середовище як засіб розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 62-66. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2013) Проблемні локуси синергетичного аналізу інноваційних освітніх процесів. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць (14). pp. 246-251.

Коновальчук, І. І. (2013) Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. журнал. (3(75)). pp. 76-79.

Коновальчук, І. І. (2013) Міждисциплінарний підхід у дослідженні проблем педагогічної інноватики. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / Pod redakcja Zofii Szaroy, Franciczka Szloska / V польсько-український форум.. pp. 261-269.

Коновальчук, І. І. (2013) Проектний підхід у реалізації інновацій у загальноосвітних навчальних закладах. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей. pp. 119-125.

Коновальчук, І. І. (2013) Процесуально-змістові аспекти технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 102-107. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2013) Сутнісні ознаки інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. (39). pp. 216-222.

Коновальчук, І. І. (2013) Сущность и задачи технологии в организации процесса реализации инноваций в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. Серия: педагогика, психология. (1(12)). pp. 118-121.

Коновальчук, І. І. (2012) Організаційно-технологічні аспекти інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 314-322.

Коновальчук, І. І. (2012) Сущность и функции мониторинга инновационной деятельности общеобразовательных учебных заведений. Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования: Материалы Международного семинара-совещания.. pp. 186-190.

Коновальчук, І. І. (2012) Теоретичні й технологічні аспекти експертизи освітніх інновацій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. (4(22)). pp. 24-31.

Коновальчук, І. І. (2012) Технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (570). pp. 59-67.

Коновальчук, І. І. (2011) Акмеологічні засади освітньої інноваційної діяльності. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 269-272.

Коновальчук, І. І. (2011) Закономірності та умови реалізації інноваційних освітніх процесів. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. праць.. pp. 552-557. ISSN УДК 371.2 (09)

Коновальчук, І. І. (2011) Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності. Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць, 4 (1). pp. 155-161.

Коновальчук, І. І. (2011) Сутність та властивості інноваційної педагогічної системи. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 67 (1). pp. 89-93.

Коновальчук, І. І. (2011) Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка.. pp. 85-88.

Коновальчук, І. І. (2011) Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики // Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,, 69 (2). pp. 70-75.

Коновальчук, І. І. (2010) Модели, структура и факторы продуктивности инновационних процессов в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет., 3 (3). pp. 71-76.

Коновальчук, І. І. (2010) Сутність, чинники та особливості іноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Імідж сучасного. Педагога. (5). pp. 26-28.

Коновальчук, І. І. (2010) Учитель як суб’єкт інноваційної діяльності. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки., 66 (2). pp. 71-75.

Чулак, Л. І. and Козак, Л. І. and Коновальчук, І. І. (2009) Інтерактивні методи в розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 184-189. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. and Коновальчук, І. М. and Коновальчук, М. І. (2009) Мотивація навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 305-309.

Коновальчук, І. М. and Коновальчук, І. І. (2008) Особливості формування мотивації навчальної діяльності у молодших школярів в умовах взаємодії зі значущими іншими. Цінності орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасних вимог до освіти: Науково-методичний збірник. pp. 51-56.

Коновальчук, І. І. (2005) Проектування інноваційних педагогічних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 71-75. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. and Коновальчук, І. М. (2003) Психолого-педагогічне проектування становлення самооцінки дитини в умовах навчально-виховного комплексу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 93-96. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2003) Сутність та зміст проектувально-педагогічних умінь. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 46-50. ISSN 2076-6173

Monograph

Коновальчук, І. І. (2014) Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Коновальчук, І. І. (2011) Соціокультурні детермінанти інноваційних освітніх процесів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Book

Вознюк, О. В. and Войненко, К. В. and Мазко, О. П. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Коновальчук, І. І. and Павленко, В. В. and Рудницька, Н. Ю. and Тарнавська, Н. П. and Колесник, Н. Є. (2017) Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. ФО-П «Н. М. Левковець», Житомир.

Thesis

Коновальчук, І. І. (2015) Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Other

Коновальчук, І. І. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Пантюк Тетяни Ігорівни "Соціально-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 – 2017 рр.)", представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія освіти (01 Освіта / Педагогіка). ЖДУ імені Івана Франка.

Козел, О. С. and Коновальчук, І. І. (2014) Розвиток у старших дошкільників творчих здібностей засобами образотворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Tue Oct 20 22:26:09 2020 EEST.